Bilmek istediğin her şeye ulaş

Doğu Felsefesi

Doğu felsefesi denildiğinde genel olarak Hindistan ve Çin'de başlayan felsefe geleneği kastedilmektedir. Ancak buna Afrika felsefesi, Japon felsefesi, İslam felsefesi, İran felsefesi gibi gelenekleri de eklemek gerekir. Oryantalist düşünceyle (bkz. Oryantalizm) Batı felsefesi, kendi tarihini Antik Yunan felsefesi dönemiyle birlikte başlatmakta, rasyonel ve sistematik düşünce geleneğini kendisine ait kılarak kendisini bu eksende tanımlamaktadır. Bu anlamda dogu felsefesi, batı felsefe tarihinin dışında kalan felsefe geleneklerini adlandırmaktadır. Doğu düşüncesi bu anlamda felsefe-dışı olarak görülmektedir. Doğu felsefesi mitolojik ve mistik ya da gizemci ve simgesel yanları olan bir felsefe geleneği olarak değerlendirilir. Bu etki ve köken sözkonusu olmakla birlikte, doğu felsefesinin felsefe-dışı sayılması ancak felsefenin belirli bir şekilde anlaşılması ve kategorize edilmesiyle olanaklı olmaktadır. Bu anlayış ve kategorizasyon ise Batı düşüncesinin kendini tanımlamasıyla bağlantılıdır. Oysa Doğu ve Batı felsefeleri olarak adlandırılan felsefe gelenekleri, farklılıklarıyla birlikte, karşılıklı etkileşim ve süreklilik halinde gelişim göstermiş felsefelerdir. "Doğu" bu anlamda, hem daha Batı felsefesi mevcut değilken felsefi içerimli zengin bir düşünce tarihine sahiptir, hem de örneğin Orta Çağ döneminde Batı felsefesi denilen felsefenin taşınması ve geliştirilmesi doğu sayesinde gercekleştirilmiştir.

Temmuz 2015

Emin Bilmez, bir soruya yanıt verdi.

Sun Wukong efsanesi nedir?

Çin edebiyatının en önemli eserlerinden biri olan "Batıya yolculuk" adlı romanında geçen, ana karakter.Farklı hayvan ve cisimlere dönüşmesini sağlayan 70 kadar dönüşüm yeteneği vardır.
"Maymun Kral" adıylanda bilinir. Tek problemi; insana dönüştüğünde kuyruğunu dönüştürememesi..
Ağustos 2014

Thecrazyhands, bir soruya yanıt verdi.

Ağustos 2014

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

Haziran 2014

Aykut Kardaş,  yeni bir soru sordu.

Kasım 2013

Şevki Yeşilpınar, bir soruya yanıt verdi.

Doğu Felsefesine başlamak için kaynak kitap önerileriniz nedir?

Öncelikle Doğu Düşüncesi demek daha doğru olacaktır. Çünkü her düşünce Felsefe değildir. Hele ki o düşünce resmileşmiş, devlet ya da genel ahlakın bir parçası haline gelmişse. Bu açıdan bakıldığında genel olarak Doğu Felsefesi yanlış tanımı içine giren düşünce sistemlerine baktığımızda ki bunlar Çinden, Hindistina, Mısırdan İrana, hatta İslam düşüncesinden Afrikaya kadar ayyılır hemen hepsi bir şekilde toplumsal ideoljiler olarak karşımıza çıkmaktadır ki bu onları Felsefeden uzaklaştıran en belirgin yanlarıdır. Bu onları değersiz de kılmaz aman sakın yanlış anlaşılmasın. Elbette ki kendi toplumsal düşüncelerini Felsefe ile karıştıran Batı'nın kendilerinden farklı düşüncelerle karşılaştıklarında "aman da aman ne güzel şeylerde varmış" hayreti içinde 20 yüzyılın modası olarak Doğu'ya yönelmesi o düşünceleri maalesef Felsefe yapmaya yetmiyor.
Adına ne dersek diyelim bu tanım içine giren düşünceleri öğrenmek adına hangi kitaptan başlayalım sorusunun yanıtına gelince; herhangi birinden başlayın derim ben; ama ne yazık ki burada da şu filozofun bu kitabı demek olanaklı değil çünkü bir nebze İslam Felsefesini dışarda bırakırsak, düşünürler var doğu da ama Filozof yok! Düşünceler var ama kitaplar yok! Varsa da ben bilmiyorum:) )

7 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.