Bilmek istediğin her şeye ulaş

Eğitim

Eğitim; okullar, kurslar ve üniversiteler vasıtasıyla bireylere hayatta gerekli olan bilgi ve kabiliyetlerin sistematik bir şekilde verilmesi. Eğitim, bireyin doğumundan ölümüne süregelen bir olgu olduğundan ve politik, sosyal, kültürel ve bireysel boyutları aynı anda içinde bulundurduğundan, tanımının yapılması zor bir kavramdır. Bireylerin toplumun standartlarını, inançlarını ve yaşama yollarını kazanmasında etkili olan tüm sosyal süreçlerdir. Kişinin yaşadığı toplum içinde değeri olan, yetenek, tutum ve diğer davranış biçimlerini geliştirdiği süreçlerin tümüdür. Seçilmiş ve kontrollü bir çevrenin (özellikle okulun) etkisi altında sosyal yeterlilik ve optimum bireysel gelişmeyi sağlayan sosyal bir süreçtir. Eğitim, önceden saptanmış esaslara göre insanların davranışlarında belli gelişmeler sağlamaya yarayan planlı etkiler dizesidir. Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak istedik değişme meydana getirme sürecidir. Genellikle resmi, yani kurumsal, eğitimle bir kullanıldığından bağlama göre öğretim, öğrenim gibi kavramlarla sıkça karıştırılmaktadır. Bu söylemde düşünüldüğünde eğitim kavramı iki genel çatıda tartışılabilir: toplumsal ve kurumsal eğitim.

Daha fazla

4108 kişi

Konunun Takipçileri

İlgili Konular

İkinci Öğretim

1103 Kullanıcı   7 Soru   39 Yanıt

Açık Öğretim

594 Kullanıcı   16 Soru   59 Yanıt

Orta Öğrenim

55 Kullanıcı   4 Soru   20 Yanıt

Dil

168 Kullanıcı   60 Soru   242 Yanıt

Çocuk Yetiştirme

227 Kullanıcı   30 Soru   212 Yanıt

Yüksek Lisans

195 Kullanıcı   40 Soru   145 Yanıt

Lisans

9 Kullanıcı   9 Soru   99 Yanıt

Lise

180 Kullanıcı   31 Soru   246 Yanıt

Öğrencilik

2483 Kullanıcı   95 Soru   630 Yanıt

İş Sağlığı Ve Güvenliği

50 Kullanıcı   10 Soru   20 Yanıt

Mesleki Eğitim

451 Kullanıcı   21 Soru   109 Yanıt

Okuma Yazma

11 Kullanıcı   3 Soru   26 Yanıt

2. Öğretim

126 Kullanıcı   1 Soru   4 Yanıt

Üniversite

438 Kullanıcı   200 Soru   793 Yanıt

Master

10 Kullanıcı   6 Soru   8 Yanıt

AÖF (Açık Öğretim Fakültesi)

31 Kullanıcı   21 Soru   91 Yanıt

Ön Lisans

7 Kullanıcı   6 Soru   9 Yanıt

Öğretim

22 Kullanıcı   5 Soru   59 Yanıt

Kara Tahta

1 Kullanıcı   0 Soru   0 Yanıt

E-Eğitim (Elektronik Eğitim)

10 Kullanıcı   6 Soru   19 Yanıt

Askeri Okullar

3 Kullanıcı   5 Soru   6 Yanıt

Andaç (Yıllık)

0 Kullanıcı   1 Soru   1 Yanıt