Bilmek istediğin her şeye ulaş

Egoizm

Egoizm genel anlamıyla bireyin kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmesi ile ilgilidir. Egoizm ile aşağıdakilerden biri kastedilmiş olabilir: Psikolojik egoizm: Bireylerin her zaman kendi çıkarları için hareket ettiği savunan doktrin, Etiksel (ahlaki) egoizm: Bireylerin her zaman kendi çıkarlarına uyan şeyi yapmalarının doğru olduğunu savunan doktrin, Rasyonel egoizm:İnsanların kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmesinin rasyonel olduğunu savunan doktrin.

Mayıs 2015

Insan ,  yeni bir soru sordu.

Nisan 2013

Ece Naz Sonat, bir soruya yanıt verdi.

Egonuzu nasıl öldürürsünüz?

Bu kadar uzun cevaplar verilmesine şaşırdım. Egodan kurtulmanın çok basit ve tek bir yolu var. Ego farkedildiği anda yok olur. Çünkü bu zamana kadar egonun büyümesinin sebebi yaptıklarınıza başka bahaneler bulmanızdı.
Mart 2013

Ferşat, bir soruya yanıt verdi.

Egonuzu nasıl öldürürsünüz?

Egonun kötü bir şey olduğunu, bir durumun sonucunun egosuna uymadığı biri ortaya atmıştır bence. Ego sağlıklı kullanıldığında güzeldir. Egoyu öldürmek, kendini öldürmektir. İnsanın çıkarlarını düşünmesi kadar insancıl bir durum yoktur. Sağlıklı kullanmak ise başkalarına zarar vermeden çıkarlarını düşünmektir. Tabii ki bu benim kanaatim.
Mart 2013

Gülçin Gürsoy, bir soruya yanıt verdi.

Egonuzu nasıl öldürürsünüz?

Ego, insanın kendini en üstün varlık gibi hissetmesine neden olur. Egolarımızın yüksek olduğu ve bizi ele geçirmeye çalıştığı ve çoğu zaman başardığı noktalar farklılık gösterir. Bazısı yakışılılığı, bazısı zenginliği bazısı makamı gereği egolarının esiri olur. Ç0nce kişi kendini tanımalı, hangi durumun buna sebep olduğunu bilmeli ve bunu yenmek için çabalamalı. Zenginlikten kaynaklanıyorsa, gerekirse tuvalet temizlemeli; makamdan kaynaklanıyorsa daha çok üst değil ast olduğunu hissettiği yerlerde olmalı. İnsan aslında bir hiç olduğunu fark etmeli, ancak bunu abartmamalı, sahip olduklarını bilmeli, o ince çizgiyi korumalı yoksa bu da başka bir egoyu doğurabilir....
Mart 2013

Ebru Özkan, bir soruya yanıt verdi.

Egonuzu nasıl öldürürsünüz?

Ego, bireyin kişinin kendi çıkarlarını düşünerek yaşamasına neden olan hareket etmesine neden olan duygudur. Bencillikle eşleştirilebilir bir kelimedir. Bence bu duygu biçimlendirilebilir bir duygudur bu duygudan daha baskın duygularla yok edilebilir. Bastırılabilir. Bunlardan ilki ve en önemlisi empati yapabilmektir. Bunu hayatında yer etmiş kişilerin kesinlikle egoizmden uzak bir yaşantı sürdüklerine inanıyorum. Karşısındaki insanın hal ve durumunu düşünüp buna göre davranmak egonun tam tersini yansıtır. Eğer anlam olarak zıt kelimelerden bahsedecek olursak bunlar ego ve empati kelimeleri olmalıdır.
Diğer bir bastırma şekli ise sorumluluklar ve görevlerdir. Kişinin sahip olduğu ve yerine getirmesi gereken sorumluluklar onun egolarından daha üstün olursa egosunu hafifletir. Örnek olarak yaşantısının belirli süresi boyunca egosu galip bir şekilde yaşamış bireyin evlat sahibi olduğunu düşününüz. Tüm sorumluluğu ona ait yeni bireye karşı egosunu kaybetmeye başlar. Artık kendinden daha fazla düşüneceği bir bireyle karşı karşıya gelir.
Bir de en önemli duygu sevgidir. Sevgi ile yaşayan insanlar tüm canlılara karşı aynı sevgiyi hisseder ve kendini kimseden daha üstün görmez. Ne kadar çok insan severseniz o kadar mutlu olursunuz...

Anlattığım konuyu özetleyen güzel bir resim; Canlıları sevin.

Ego

Mart 2013

Berna Görgülü Çelik, bir soruya yanıt verdi.

İd ve Ego nedir? Ego neden kötü bir şeydir?

İd demek bilinç dışı en ilkel istek ve arzularımız demektir. İd şimdi ve burada ilkeleri ile çalışır. Dürtüler ile hareket eder. Adeta 0-2 yaşındaki bir çocuk gibi istediklerinin hemen gerçekleşmesini ister beklemeye tahammülü yoktur. Cinsellik ve saldırganlık dürtüsü ile çalışır. Etrafta gördüğümüz çok saldırgan, kendini kontrol edemeyen ya da cinsel olarak kontrolsüzce saldırıda bulunan kişil idleri ile yani dürtüden hareket etmektedir.bu 0-2 yaş çocuğunun sahip olduğu bir davranıştır. Ego ise 3 yaştan itibaren gelişmeye başlar bizim bekleme kapasitemiz, sabrımız, olayları sindirebilmemiz tamamen egonun maharetleridir. Yani şunu diyebiliriz ki ego kapasitesi gelişmiş olan kişiler daha sağlıklıdır ve daha sorunsuz ilişkiler yürütür. Aynı zamanda düşünme, karar verme, seçim yapma gibi birçok yaşamak faaliyetlerimizi de ego yapar. Yani ego birçok şeydir. Ego aynı zamanda savunma mekanizmalarımızın geliştiği yerdir. Savunma mekanizması en temel tanımı ile: idden gelen dürtülerin başka bir kılığa bürünerek ve gerçek hayata uyum sağlayarak oluşmuş şeklidir. Bunlar bazen kişinin yaşamında işlevsel olacağı gibi bazen kişiye zarar verir. Temel olarak idden gelen dürtülerin rahatlaması için oluşurlar. Örnek olarak aşırı şüpheci birinin polis, için saldırganlık dürtüleri yoğun olan birinin cerrah olmasını verebiliriz. Tabii ki bu teoriyi tüm polisler ve cerrahlar için genelleyemeyiz. Fakat genel olarak kullanan ego ve egoist tanımı kendini düşünmek, büyüklenmecilik ya da bencillikler eş anlamlı tutulmaktadır ki bu yanlış bir kullanımdır.
Mart 2013

Duygu Avcı, bir soruya yanıt verdi.

İd ve Ego nedir? Ego neden kötü bir şeydir?

Şu şekilde özetlenebilir bence :

Ego
Ocak 2013

Sezer Özyürek, bir soruya yanıt verdi.

İd ve Ego nedir? Ego neden kötü bir şeydir?

Egosu olmayan insan olabilir mi ki ya ? Ego kötü bir şey değildir, açıkça söylemek gerekirse ben de bir egoistim .
Ocak 2013

Dilan Naki, bir soruya yanıt verdi.

İd ve Ego nedir? Ego neden kötü bir şeydir?

İd freudun tanımıyla irade dışı arzular isteklerdir, inat söyleminin ortaya çıktığı kavramdır. İlkel benlik de denebilir. İnsan freuda göre çeşitli savunma mekanizmalarıyla idi dengeler. Ana kaynağı cinsellik ve açlık gibi kontrol edilemez dürtülerdir. Ego ise idin bu ihtiyaçları doyuma ulaştırabilmesi sonucu benliğin oluşum sürecini tamamlamasıdır. Günümüz dünyasının egoyu kötü bir şey olarak tanımlaması yersiz olsa da durumun özünde Benlik; Alt benliğimizin oluşumunu evresel bağlamda tamamlayamaması durumunda kontrol edilemez bir hal aldığından ve zaman zaman kişilik bozukluklarına yol açtığından kötü olarak nitelendirilebilir. Ego kötüye kullanılabilir ancak kötü değildir.
Ocak 2013

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

Ocak 2013

Fahrettin Orkun Incili, bir soruya yanıt verdi.

Etrafımızdaki egoistlere ne yapalım, sen hiçbirşeysin deyip had mi bildirelim, sessizce hayatımızdan mı çıkaralım, yoksa hiçbirşey yapmayalım mı?

Ego söküp atılabilecek birşeydir.O yüzden böyle insanları hayatlardan çıkarmak mantıksız olur.Evet,egoistlere egoistsin bunu içinden atmalısın denirse alacağınız cevap sert olabilir.Çünkü o sırada konuştuğunuz kişi arkadaşınız değil onun egosudur.Burada bize düşen tek şey(eğer o kişi için değeceğini düşünüyorsanız)egosunun farkına varmasını sağlamaktır.Çıplak gerçeği söylemek onlarda işe yaramayacağından dolaylı yönden ona bunu anlatabilir ve karşınızdakinde biraz akıl varsa egonun ona zarardan başka birşey getirmeyeceğini anlayacaktır.

3 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.