Bilmek istediğin her şeye ulaş

El

El, kolun el demek vücudumuzda beş parmak olan parmakların bağşı olduğu yerdir. Başparmağın, diğer parmaklarla karşılıklı iş görüp, ufak nesneleri ele alabilmesi yeteneği bir özelliktir. Bu özellik sayesinde el, gayet hassas ve karışık bir alet görevini görmektedir. İnsan beynindeki eli temsil eden alan, hayvanlardakinden çok daha geniştir. Bu yüzden beyindeki bir bozukluğun ilk belirtilerinden biri de el parmak hareketlerinin eskisi kadar kolay olmamasıdır.Her türlü hareketi rahatlıkla yapabilmek için, elde irili ufaklı yirmi yedi tane kemik vardır. Bilekte, dörder kemiğin düzensiz gibi görülen bir şekilde iki sıra teşkil etmesiyle sekiz kemik bulunur ki, bunlara el bilek kemikleri denir. Avuçta da beş tane metakarpal denen el tarak kemikleri vardır. Parmaklarda ise on dört tane falanks kemiği denen el parmak kemikleri bulunup, başparmakta iki falanks, diğer parmaklarda ise üçer falanks bulunur. Önkol (dirsek ile bilek arasındaki kısım) kaslarından uzanan on iki kiriş (tendon) bileğin ön yüzündeki bir bağın (ligamentin) altından geçip, bir kılıf içinde parmaklara varır ve parmaklarda içe doğru bükülmeyi (flexion) sağlar. Bileğin arkasında ise dışa doğru bükülmeyi (extension) sağlar. Avucun aşağı dönmesine pranosyan, yukarı dönmesine supinasyon denir ki, supinasyon hareketi en fazla insanda gelişmiştir.Başparmak ve beşinci parmak köklerinin altında bulunan iki kabartıyı teşkil eden ve el tarak kemikleri arasındaki boşlukları dolduran kaslar, parmakların birbirlerine yaklaşıp, uzaklaşmalarını ve el içi oynaklarındaki hareketleri sağlar.Ele kan, iki atardamarla (arter) gelir. Bunlara ulnar ve radial arterler denir. Ulnar arter kolun iç tarafından, radial ise başparmağın bulunduğu taraftan ilerler. Bu atardamarlar avuç dokuları içerisinde birleşerek bir derin, bir de sathi olmak üzere iki kemer yapar ve bunlardan ayrılan dallar, her parmağın iç ve dış yanlarına uzanır...

Ağustos 2014

Thecrazyhands, bir soruya yanıt verdi.

Uykuda el uyuşması neden olur?

Verilen cevapların yanı sıra uykudan uyandıran ve elde silkme hissi doğuran bir durum varsa boyun fıtığı ve tuzak nöropatiler de akla gelmelidir.

Tuzak nöropatiler: Karpal tunel sendromu, Ulnar sinirin guyon ya da epikondil arkasında tuzaklanması gibi.
Haziran 2014

Turan Söylemez, bir soruya yanıt verdi.

Avuçlarımızın içinde neden çizgiler bulunur?

El
Tıpta buna palmar fleksiyon denir (El bileğinin bükülmesi ile avuç içi doğrultusunda bükülme) . Bu bizde doğumdan önce yani anne karnında oluşur. Neden olduğuna gelince... Sanırsam maddeleri veya nesneleri tutarken onları kolaylıkla kavramamızı sağlayan bu kıvrımlar... Bir yaratılış hikmeti belki de... .
Mayıs 2014

Yunus Emre Bayraktar, bir soruya yanıt verdi.

Uykuda el uyuşması neden olur?

Kan dolaşımının aksamasından kaynaklanır. Özellikle uyku esnasında düşen kan debisi dış baskılarla birlikte (yatağın karşı baskısı ve özellikle elin başın altında ya da bedenin altında kalması sonucunda) kan dolaşımının durma noktasına gelmesiyle yaşanır.
Mayıs 2014

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

Nisan 2014

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

Mart 2014

Osman Tüysüz  yeni bir  gönderide  bulundu.

İnsanların niçin bazıları solaktır?

İnsanların çoğunun niçin, daha çok sağ ellerini kullandıkları henüz bilinmiyor.
Eğer dünya nüfusunun yarısı solak olsaydı veya dünyada hiç solak
bulunmasaydı, bu durum tabiatın kurallarına daha 'uygun olabilirdi, ancak tek
yumurta ikizlerinin bile yüzde onunun farklıellerini kullanmaları şaşırtıcıdır.
Bu durumun genetik olmadığı, kalıtımla bir ilgisinin bulunmadığı da kesin.
Bebeklerin rahimdeki pozisyonlarıyla ilgili teoriler var ama kanıtlanmış değil.

İnsanın dışında hiçbir yaratık, bir elini veya ayağını diğerine göre öncelikli
kullanmaz. Dünyada tarih boyunca, kültür ve ırk farkı olmaksızın insanlar
arasında sağelini kullananlar hep çoğunlukta olmuşlardır. Bilim insanları
yıllardır bunun nedenini arayıp durmaktadır.

Bilindiği gibi, beynimizin her iki yarısı değişik yetenekleri kontrol eder. Önceleri
beynimizin sol yansının konuşma yeteneğimize kumanda ettiği bilindiğinden,
yazmamıza da kumanda ettiği, bütün önemli kumandalarıbu tarafın üstlendiği
sanılıyordu. Ama sonralarıbeynimizin sağyarısının da idrak, yargılama,
hafıza gibi çok önemli işlevlere kumanda ettiği, beynin her iki yarısının da bir
birinden üstün olmadığıve her iki tarafın da eşit değerde görevler üstlendiği
görüldü.

Solakların oranı hakkında çeşitli görüşler var. Genel görüş bunun 1/9 oranında
olduğu şeklindedir. Her azınlığın başına geldiği gibi solaklar toplumda bazı
zorluklarla karşılaşmışlar, hatta tarihin karanlık çağlarında şeytanla bile
özdeştirilmişlerdir. Günümüzde bile solak doğan çocuklar, aileleri tarafından sağ
elleri ile yazmaya zorlanmaktadırlar.

Sağ ellerini kullananlar için hayat daha kolaydır. Onlar daha iyi organize
olmuşlar, acımasız bir üstünlük kurmuşlar, dünyada her şeyi kendilerine göre
ayarlamışlardır. Arabaların vitesleri, silahlarda boşkovanların fırlayışyönü,
hatta tuvaletteki muslukların yeri bile hep sağellilere göre tasarlanmıştır.
İngilizce'de sol anlamındaki 'left' kelimesi, zayıf ve kullanışsız anlamında eski
İngilizce'de kullanılan 'lyft' kelimesinden türetilmiştir. Sağanlamındaki 'right'
ise haklılık ve doğruluk anlamında da kullanılır. Türkçe'de de öyle değil mi? Sağ
hem canlıve hayatta anlamında kullanılır, hem de sağlıklı, sağlam gibi sıfatların
kökünü oluşturur, solun ise soluk gibi bir sıfatın kökünü oluşturma dışında
sadece bir nota ile isim benzerliği vardı
Aralık 2013

Gonca Köse  yeni bir  gönderide  bulundu.

Karpal Tüneli Sendromu

Elimizdeki kasların çalışması ve duyusunun hissedilmesi üç adet sinir tarafından sağlanır. Bu sinirlerin en büyüğü Median sinirdir. Median sinir el bileğinin orta kısmından bir tünel içerisinden avuç içine girer. Median sinirin bu tünelde sıkışmasının ‘Karpal Tünel Sendromu’ olarak adlandırılır.
Hastalıklar
Median sinirin görevi; başparmak, işaret parmağı ve orta parmağın iç yüzünün tamamı ile yüzük parmağının iç yüzünün dış yarısının hissetmesini sağlamaktır.

Uzun süreler tek tip el işi yapanlarda görülen bir rahatsızlıktır. Elini sürekli bükülü pozisyonda tutanlarda görülebilir. Örneğin; kuaförler, kasaplar, örgü ören kadınlar, piyano çalanlar, bilgisayar başında çalışanlarda görülür. Zamanında daktilo kullanan sekreterlerde çok görüldüğü için sekreter hastalığı da denilmiştir. Ayrıca şeker hastalığı, romatoid artrit, hipotroidi, aşırı şişmanlık, gut gibi hastalıklarda etkendir.

Belirtileri nelerdir?

Elde güçsüzlük, çabuk yorulma ve özellikle ilk üç parmakta karıncalanma hissidir. Ağrı ve uyuşukluk hissi genellikle geceleri daha şiddetlidir.

Tedavisi nasıldır?

Tedavide ilk basamak el bilek hareketlerinin kısıtlanması ve antienflamatuar ilaç kullanılmasıdır. Steroid enjeksiyonları da sinir etrafındaki şişlikleri azaltarak semptomların gerilemesine yardımcı olabilir. Karpal tünel sendromunun kesin tedavisi, cerrahi olarak el bilek tünelinin gevşetilmesi ile sağlanır. Avuç içi - elbileği arasında yapılan bir kesi ile karpal tünele ulaşılır ve tünelin çatısını oluşturan transvers karpal ligament tamamen kesilerek karpal tünel açılır.

Cerrahi ile tünelin açılması;

Hastalıklar

Ameliyat sonrası kesin çözüm sağlanır diyemeyiz. Kesi kendini zamanla yenileyecek ve açıklık kapanacaktır. Tekrar sıkışmalar meydana gelir. Bunu engellemek için el egzersizleri mutlaka yapılmalıdır. El bileklerinin altı bilgisayar başındayken desteklenmelidir.

Egzersizler için yardımcı olacaktır;

Kasım 2013

Turan Söylemez  yeni bir  gönderide  bulundu.

Eldiven

Eldiven
Öncelikle eldivenin tanımından bahsetmek istiyorum. Eldiven dış etkilerden korumak için ele giyilen kumaş, deri veya kauçuktan yapılan el giysisine denir.

Farklı kumaş veya maddelerden değişik amaçlarla üretilir. Bunlar arasında soğuktan korunmak olduğu gibi hijyenik nedenler de bulunur. Ancak eldivenin takılmasında ki genel amaç kişinin kendini veya diğer dış dünyayı korumasının yanında aksesuar olarak kullanımı da yaygındır.
Eldiven

Eldiven çeşitleri
Asker eldiveni: Asker eldiveni askerlerin soğuktan korunmak için kullandığı bir üründür. Ancak bazen görev gereği de kullanılmaktadır.
Eldiven
Doktor eldiveni: Doktor eldiveni sağlık personellerinin vs. Kullandıkları bir eldiven türüdür.

Eldiven

Çelik Eldiven: Genellikle kasap ve veterinerlerin koruma amaçlı kullandığı bir iş güvenliği ekipmanıdır.
Eldiven
İş Eldiveni: İş eldiveni işçilerin ellerine zarar gelmemesi için kullandıkları bir eldiven türüdür.

Eldiven
Fırın Eldiveni: Mutfak işlerinde sıcak olan eşyaların (tepsi, tencere vs.) tutumunu kolaylaştırmak için yapılan bir eldiven türüdür.
Eldiven
Maç Eldiveni: Maçlarda kullanılan bir eldiven türüdür. Eldiven
Bebek Eldiveni: Bebeklerin yüzlerini yırtmasını engellemek amacıyla üretilen bir eldiven türüdür. Eldiven
Motorsiklet Eldiveni: Motorsiklet kullanan kişilerin ellerinin kaymasını engellemek için üretilmiştir.
Eldiven
Kar Eldiveni: Kar eldiveni kışın kötü şartlarından korunmak için üretilen
kar oynarken eli koruyan özel bir maddeden yapılan üründür. Eldiven
Bulaşık Eldiveni: Bulaşık yıkarken ellerin deterjandan ve sudan zarar görmemesi için üretilen bir eldiven türüdür. Eldiven
Yün Eldiven: Genellikle örülerek yapılan soğuklardan korunmak için kullanılan bir eldiven türüdür.

Eldiven

Deri Eldiven: Aksesuar için kullanılan bir eldiven türüdür.
Eldiven

Parmaksız Yün Eldiven: Telefon kullanımını kolaylaştırmak için tasarlanan yünden yapılmış eldiven türüdür.
Eldiven

3 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.