Bilmek istediğin her şeye ulaş

Endüstri Mühendisliği Kulübü

Öğrenci Kulüpleri

Endüstri mühendisliği, insan, malzeme ve makineden oluşan bütünleşik sistemlerin kuruluş ve devamlılığının yönetimi ile ilgilenen mühendislik dalı. Çalışmalarında matematik, fen bilimleri ve sosyal bilimlerdeki özel bilgi ve becerileri mühendislik analiz ve tasarım ilke yöntemleriyle birleştirerek, bu sistemlerden elde edilecek sonuçları belirleyip, kestirerek değerlendiren ve disiplinler arası bir yaklaşım sergileyen endüstri mühendisleri, zaman, para, malzeme, enerji gibi kaynakların verimli kullanımına ve mühendislik hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarda bulunur. Endüstri mühendisliği diğer mühendislik dallarından farklı bir yapıya ve düşünce sistemine sahiptir. En önemli fark endüstri mühendisliğinin parçayı değil bütünü göz önüne alarak çalışması, sistemin bütünüyle ilgilenmesidir. İkinci önemli fark ise her türlü uygulamada insan faktörünü dikkate almasıdır. Bu sebeplerden dolayı temel doğa bilimleriyle olan ilişkisinin yanında sosyal bilimlerle de iç içedir. Yöneylem Araştırması, Modelleme ve Optimizasyon Yöntemleri, Üretim sistemleri, Üretim Planlama ve Kontrol, Tedarik Zinciri Tasarımı, Yönetim ve Organizasyon, Kalite Yönetimi, Benzetim, İş Etüdü, İnsan Kaynakları Yönetimi, Proje yönetimi, Girişimcilik ve Fizibilite Etüdü, Yönetim ve Bilişim Sistemleri, Stokastik Modelleme ve İş Güvenliği, üniversitelerdeki endüstri mühendisliği bölümlerinin başlıca derslerindendir. Endüstri mühendisliği ile ilgili kavramların ortaya çıkması ve yaygın olarak kullanılmaya başlanması 19.yy'ın başlarına kadar gitmektedir. Kapitalist ekonominin öncüsü olarak bilinen Adam Smith Ulusların Zenginliği adlı eserinde işbölümünün öneminden ve yararlarından bahsetmiştir. Adam Smith'e göre her bir işçinin birçok değil de, sadece özel bir operasyon üzerinde yoğunlaşması, üretimdeki verimliliğin artmasında çok büyük öneme sahiptir. 1832'de Charles Babbage da "Makine Ekonom...

Kasım 2017

Elif Ersen  yeni bir  gönderide  bulundu.

Mayıs 2017

Elif Ersen, bir soruya yanıt verdi.

Endüstri Mühendisliği okurken, eğitim nasıldır?

Çok genel bir soru olmuş. Endustri Mühendisliği okuması en eğlenceli Muhendislik dalıdır.Ancak ilgisini cekmeyenler için eziyet de olabilmektedir.Ben tavsiye ediyorum.Kisisel farkındalığı arttıran, hayata uygulanacak bir eğitimdir. İyi ki de vardır. Bu meslek yaşamını şölene çevirmiştir.
Nisan 2017

Nevzat Altıparmak, bir soruya yanıt verdi.

Endüstri Mühendislerinin iş hayatında en çok kullandığı programlar nelerdir?

Merhaba,
Seçtiğin sektöre göre değişir ancak tüm sektörler için office içerisinden Excel'i çok iyi öğrenmeye bak. Pivot tablo oluşturma, filtreleme yani veri işlemeye yönelik tüm özelliklerini bence öğrenmen lazım. ERP sektörüne girersen o yazılımı (SAP, LOGO, NETSİS, vb.) zaten proje yapmadan öğrenemezsin. Onlar için hiç acele etme ancak en az bir yazılım dilini öğren. C sharp iyidir. Yolun açık olsun.
Nisan 2017

Elif Ersen, bir soruya yanıt verdi.

Endüstri Mühendislerinin iş hayatında en çok kullandığı programlar nelerdir?

En başta sektörden bağımsız olarak excel yoğun olarak kullanılıyor. Bunun dışında Erp programları yoğun olarak kullanılıyor. SAP, Axapta vb programlara piyasada çok rastlanıyor. Çizim ve simülasyon programlarını bilmek de yararlı. Ancak en çok excel makro yazmayı bilmenizi tavsiye ederim.
Temmuz 2016

Şinasi Karaca, bir soruya yanıt verdi.

Endüstri Mühendisliği okurken, eğitim nasıldır?

Oğlum alideniz, genetik mühendislik ve moleküler biyoloji ve genetik arasında sıkıştı kaldı. Mühendislik fizik ağırlıklı moleküler ise biyoloji ve oğlum biyolojiye düşkün hastalık araştırması yapayım diyor. Ben mühendislik olursa ne olur diyorum ne dersiniz?
Mart 2016

Muratgeyve, bir soruya yanıt verdi.

Endüstri Mühendisliği okurken, eğitim nasıldır?

… FİNLANDİYALI ÇOCUKLARIN OKUL YAŞAMI, FİNLANDİYA’NIN BİZZAT UYGULAMAKTA OLDUĞU GENÇLİK VE EĞİTİM POLİTİKALARININ SONUCUDUR; PISA TESTLERİNİN DEĞİL. FİN EĞİTİM SİSTEMİNDE OKUMA BECERİLERİ, BİLİM VE MATEMATİK OKUR YAZARLIĞI KADAR SOSYAL BİLİMLER, GÖRSEL SANATLAR, SPOR VE PRATİK BECERİLERİN GELİŞTİRİLMESİ DE ÖNEMLİ. FİNLİ ÇOCUKLAR ANAOKUL VE İLKOKUL HAYATLARI BOYUNCA OYUN OYNAR VE ZEVK ALARAK ÖĞRENİRLER. FİNLİ ÖĞRETMENLER DE, EBEVEYNLER DE MATEMATİK VE YA FEN DERSLERİNDEKİ SOYUT KAVRAMLARI ÖĞRETMENİN EN İYİ YOLUNUN MÜZİK, DRAMA YA DA SPOR UYGULAMALARI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜR. AKADEMİK VE AKADEMİK OLMAYAN ÖĞRENME BİÇİMLERİ ARASINDA KURULAN BU DENGE ÇOCUKLARIN OKULDAKİ MUTLULUĞUNU SAĞLAMANIN BÜYÜLÜ FORMÜLÜDÜR. PISA TESTLERİ, OKUL YAŞAMININ ÇOK ÖNEMLİ OLAN BAZI KISTASLARINI DEĞERLENDİRME DIŞINDA BIRAKIYOR.
Pasi Sahlberg
Düşük maliyetler, kısa okul saatleri, ile yüksek akademik başarıyı; bireyselliğe, bağımsızlığa önem veren, öğrencilerine kendi eğitim programını kendi düzenleme sorumluğunu yükleyen eğitim anlayışıyla bol boş zamanı, eğlenerek öğrenmeyi birleştiren Fin eğitim sistemi hala eğitimin rüya ülkesi olmaya devam ediyor.
İşte size Fin eğitim sistemiyle ilgili 9 şaşırtıcı gerçek.
-1-
Finlandiya’da zorunlu okula başlama yaşı 7.
Yaşları ne olursa olsun, çocuklar okula kendileri yürüyerek ya da bisikletle gidiyor.
Fin kültürü çocukların bağımsız yetişmesini önemsiyor. Çocuklarını okula getirip götüren, ders çalıştıran ebeveynler diye bir şey yok.
-2-
Fin eğitim müfredatı basit ve genel bir çerçeve tanımlamaktan ibaret.
Öğrenciler, kendi ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda kendi eğitim-öğretim programlarını şekillendirme haklarına sahipler. Öğretmenler de öyle.
-3-
Finli öğrencilere eğitim hayatlarının ilk altı yılında hiçbir şekilde not verilmiyor. Sekizinci sınıfın sonuna kadar not verme zorunluluğu yok ve öğrenciler standardize edilmiş bir sınav sistemine tabi değiller. Sadece 16 yaşlarındayken ülke genelinde bir sınava giriyorlar.
-4-
Öğretmenler gün boyu sınıfta ortalama dört saat ders veriyor. Haftada iki saati ise mesleki gelişimleri için eğitimlere katılmak için ayırıyorlar.
İlk okulda öğrencilerin ders dışı/teneffüs olarak geçirdikleri zaman toplam 75 dakika. Amerika’da bu oran 27 dakikaya kadar düşüyor. Türkiye’de ise ortalama 45 dakika.
-5-
Tüm öğretmenlerin en az master derecesi var ve üniversite başarısı en yüksek %10’luk dilim arasından seçiliyorlar. Öğretmenlik toplum gözünde statüsü en yüksek mesleklerden biri.
Finlandiya öğretmenleri başarılı-başarısız olarak yargılamayan bir kültüre sahip. Eksikleri bulunan öğretmenlerin, yeni eğitim-öğretim programlarıyla kendilerini geliştirmesinin önü açılıyor. Hiçbir öğretmenin performans nedeniyle işten atılma korkusu yok.
-6-
Öğrencilere ödev verilmiyor çünkü öğrenmenin yeri okuldur.
Her çocuğa bir birey olarak değer veriliyor. Çocuklardan biri yeterince iyi öğrenemiyorsa öğretmenleri bunu hemen fark ediyor ve çocuğun öğrenme programını onun bireysel ihtiyaçlarına göre düzenliyor. Aynı şey, okula uyum göstermeyen, sıkılan ya da öğrenim durumu programın ilerisinde olan çocuklar için de geçerli.
Öğretmenlerin yüksek eğitim düzeyi, çocukların her türlü gelişimini gözlemleyebilmelerini ve esnek çözümler yaratabilmelerinin en önemli nedeni. İstatistiklere göre çocukların ortalama %30’u eğitim hayatlarının ilk dokuz yılında özel programlarla destekleniyor.
-7-
Fin okullarında spora bol bol yer var ama spor karşılaşmaları yapacak takımlar yok. Rekabet, üstünlük kazanmak Fin kültüründe değer verilen bir şey değil.
-8-
Finlandiya’da özel okul yok ve eğitim harcamalarının tümü devlet tarafından destekleniyor.
Finlandiya’da okullar birbirleriyle rekabet etmiyor, aksine dayanışıyor. Okulların hemen hemen tümünün başarı düzeyi aynı. Bu yüzden okulun bir diğerine göre ayrıcalığı yok.
Eğitim “herkes için eşit imkanlar sağlamak” demek. Eşitlik kavramına olağanüstü değer veriliyor. Tüm çocuklar zeka ve becerileri ne olursa olsun aynı sınıflarda okuyor.
-9-
Pek çok Avrupa ülkesi ve Amerika’yla karşılaştırıldığında Finlandiya’da eğitime ayrılan bütçenin daha fazlası sınıf ortamına yansıyor. Çünkü öğretmenler de, yöneticiler de hemen hemen aynı maaşı alıyor. Bu yüzden Finlandiya’da eğitim maliyetleri çok daha düşük.
Ancak 15 yıllık kıdemli bir öğretmen ortalama bir üniversite mezunundan daha iyi kazanıyor.
Handan Saatçıoğlu 2014

Aralık 2015

Emre Gündogdu, bir soruya yanıt verdi.

Endüstri Mühendisliği okurken, eğitim nasıldır?

Okula gore egitim programlari, ders icerikleri degisir ama esaslar aynidir
Aralık 2015

Gökhan Biçer, bir soruya yanıt verdi.

Mühendislik konusunda geleceği olan iş sıkıntısı çekilmeyen mühendislik hangisidir? Endüstri, mekatronik, elektronik ve haberleşme, elektrik elektronik, makine? Tercih dönemindeyim. Hangi bölümü neden tercih etmem gerekir?

Lisedeki bir öğrenci ne anlayabilir ki mühendislik deyince? Kimse kızmasın, ben bir mühendisim ve ben de geçtim bu yollardan, o yüzden söylüyorum.

Tabii ki şöyle düşünebilirsiniz, bir lise öğrencisi de bu yüzden sorusunu sormuş, bir de açıklamasını yapmış, o yüzden bu açılış cümlesi lüzumsuz oldu, diye.

Bazen insan lafa neresinden başlayacağını bilemiyor da ondan.

Şöyle izah etmeye çalışayım. Bu mühendislik dallarının isimleri böyle panoda durur gibi durunca okuması hoş geliyor. Hele bir de yeni bir isim var ki, sorma: mekatronik.

Öğretmenler, şunu seç, bunu seç diyorlar ama öğretmenler ne anlar? Anladıkları, ya kendi çocuklarından ya da yakın çevrelerinden bildikleri kadardır (çevresinde o mesleği seçmiş insanların verdikleri bilgiler ya da kendi gözlemleri doğrultusunda, bunlara da ne kadar güvenilir?) Öğretmenler isyan etmesinler, ben bir öğretmen çocuğuyum.

Uzun laf ettim sadede geleyim:

Birincisi, bir mühendislik dalını seçince, o mühendislik ismindeki 'şey' ile (makine, inşaat, elektronik cihaz vs) '...' mühendisinin bir içiçeliği olmayabilir. Hatta düşündüğü şeyin yanından, kaldırımından bile geçemeyebilir. Örneğin, en popüler ürünlerden biri olan otomobil, makine mühendisliği deyince akla ilk gelenlerdendir ama mühendis olmayan birisi bunu dışından tanır yani otomobilin kaportasından ya da iç mekanından tanır. Otomobilin bu sayılan yerlerini endüstri ürünleri tasarımcıları yapar ama mühendisler test ederler. Belki de bir makine mühendisi için, dışarıdan bakan birinin hiç aklına gelmeyecek egzost manüfoldu tasarımı çok daha heyecan vericidir (akışkanlar mekaniğinin konusu)

İkincisi, mühendislik bir modelleme mesleğidir. Mühendis kelimesinin kökü, hendesedir. Türkçe'ye hesaplamak diye çevirebiliriz. Dünya'daki ve evrendeki olaylar bizim algılamamıza göre karmaşıktır. Bunları kontrol altına almaya çalışmak ya da bunlara müdahale edebilmek için belli bir düzende anlamamız lazımdır. Bu kolay değildir. İşte mühendislik bu karmaşıklığı, Dünya çapında her mühendisin anlayabileceği ve kullanılabilir 'model'lere oturtmaya çalışırlar. Bunun için de iyi bir matematik yeteneğine sahip olmaları gerekir Sadece matematik bilgisi ve birikimi değil, matematiği (ki burada sözkonusu olan uygulamalı matematiktir) kullanma kaabiliyetidir. Yani matematikle uğraşmak istemiyorsanız, iyi bir mühendis olamazsınız. Yanlış anlamayın, iyi para kazanan vasat bir mühendis olabilirsiniz.

Üçüncüsü, eğitiminiz sınıf ortamında geçecek genelde. Yani dört yılda bu işin ancak teorisi verilebiliyor. Pratik yönlerini öğrenmek tamamen size kalmış. Bunun bir yolu iyi staj yapabileceğiniz yerler seçmek.
Mart 2015

Musa Yakan, bir soruya yanıt verdi.

Bilgisayar destekli muhasebe kursuna gitmeyi düşünüyorum. Endüstri Mühendisliği okuyorum bu eğitim sizce benim için faydalı olur mu?

Matematiğin önemini 21. Yüzyılda uzun uzun tartışmaya gerek yok. Endüstri Mühendisi dediğin zaman bu çok genel bir anlam içeriyor. O yüzden kısa cevaplar vermek biraz güç. Firmalar bazı programları bilmeni isteyecektir. Muhasebeyi kafandaki iş planında merkezi bir yere koyduysan o kursa gitmen kesinlikle faydalı olacaktır. Ama başka bir şey planlıyorsan bir şey diyemem.
Ocak 2015

Hakan, bir soruya yanıt verdi.

Bilgisayar destekli muhasebe kursuna gitmeyi düşünüyorum. Endüstri Mühendisliği okuyorum bu eğitim sizce benim için faydalı olur mu?

M. Fatih Hocaoğlu gayet güzel cevap olmuş alanlar o kadar uzak ki birbirinden end. müh lisansı na katkı sağlayacak bi sertifika değil bilgisayarlı muhasebe ancak ek bilgi sahibi olduğunuzu gösterecektir.
Ocak 2015

Bülent Sakarya, bir soruya yanıt verdi.

Bilgisayar destekli muhasebe kursuna gitmeyi düşünüyorum. Endüstri Mühendisliği okuyorum bu eğitim sizce benim için faydalı olur mu?

Eğer elimde sertifika olsun mezun olduğumda işime yarayabilir diye düşünüyorsan git tabi. Bizim zamanımızda MEB onaylı sertifikalar işe yarıyordu. Şimdi durum ne bilmiyorum. Eğer zamanın varsa bölümünle alakalı veya alakasız çeşitli kurslara katılman yararlı olur. Tabi ekonomik olarak kendini fazla zorlamadan yap bu işleri.
Ocak 2015

M. Fatih Hocaoğlu, bir soruya yanıt verdi.

Bilgisayar destekli muhasebe kursuna gitmeyi düşünüyorum. Endüstri Mühendisliği okuyorum bu eğitim sizce benim için faydalı olur mu?

Doğru soru şu Endüstri mühendisliğinde muhasebenin yeri nedir ? Cevabı vereyim neredeyse hiç yoktur. Endüstri mühendisliği matematik ağırlıklı bir alandır. Diğer mühendisliklerden ayrılan yönü matematiksel modelleme bakışıdır ve spesifik bir sahaya adanmış değildir.
Böyle bir kurs sizi mesleğinizde çok ilgisiz yanlış bir yola sokacaktır. Bence daha iyisi yabancı dilinizi, matematik temelli derslerinizi (matematik ve yöneylem gibi) ve programlama bilginizi güçlendirin. Muhasebe gerçekten mühendislik yapacaksanız hiç işiniz olmayacak bir alandır.
Daha fazla

53 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.