Bilmek istediğin her şeye ulaş

Entropi

Fizikte Entropi, bir sistemin mekanik işe çevrilemeyecek termal enerjisini temsil eden termodinamik terimidir. Çoğunlukla bir sistemdeki rastgelelik ve düzensizlik olarak tanımlanır ve istatistikten teolojiye birçok alanda yararlanılır. Sembolü S'dir.

Temmuz 2016

Marty Mcfly, bir soruya yanıt verdi.

Entropi nedir?

"Bitse de gitsek" olarak da tanımlayabiliriz. .
Eylül 2014

Rıdvan Bayhan  yeni bir  gönderide  bulundu.

Çocukların İlkesi; Düzenden Düzensizliğe Entropi

Anneler çocuklarının odalarını toplar ve her şey yerli yerine gelir. Çocuğun okuldan gelişiyle beraber oda dağınıklaşmaya başlar. Her ne kadar genellemeden kaçınsak da bu bir doğa kuralıdır. Başlangıçta düzenli olan oda zaman içerisinde bir hal alır. Çünkü entropi ilkesi devrededir ve bu ilke ısı ve sıcaklık gibi kavramların çok daha ötesinde evrenin tümü için düzensizliğin daima arttığını söyler.

990

Anne, odayı toplarken fizik bilimi içerisindeki tanımıyla bir iş yapmış ve entropinin artıya doğru kayışını (düzensizliğe doğru kayışı) durdurmuştur. Bunun üzerine bedelini ödeyerek (odayı toplama işini yaparak) yalnızca oda için entropiyi azaltmış yani düzeni sağlamıştır. Çocuğun okuldan dönüp odaya girişiyle doğanın sarsılmaz yasası işlemeye devam etmiş, odanın düzensizliği artmış yani entropi yükselmiştir. Annenin odayı topladığı sırada odanın azalan entropisi en iyi ihtimalle annenin enerji harcaması sonucu ürettiği entropiye eşittir. Dolayısıyla evrenin tümü için geçerli entropi ilkesi bu olay içerisinde bile bütünüyle ağırlığını hissettirmektedir.

990

Kaynak: Acikbilim.com
Ekim 2012

Özlem Yılmaz, bir soruya yanıt verdi.

Entropi nedir ve neden vardır?

Bunun için öncelikle termodinamiğin 2 yasasını bilmemiz gerekir:

Termodinamiğin 1. yasası: Herhangi bir sistemdeki toplam iç enerjinin, sisteme eklenen ya da çıkan ısı ve iş ile alakalı olduğundan bahseder. Yani hiçbir enerji yoktan var edilemez veya var olandan yok edilemez.

Termodinamiğin 2. yasası: Enerjinin farklı enerji dağılımlarından, eşit enerji dağılımına doğru kendiliğinden akma eğiliminde olduğunu söyler. Örneğin bileşik kaplardaki su, kollardaki su seviyesi eşitleninceye kadar hareketine devam eder.

Aslında 2. yasa entropiyi anlamamız açısından daha önemlidir. Bir sistemdeki rastgelelik, düzensizlik entropi olarak tanımlanır. Eğer bir sistem tamamıyle düzenliyse entropisi 0 olabilir. Entropi; enerji gibi sürekli korunan bir kavram değildir. Evrendeki toplam entropi yani düzensizlik sürekli artar.
Ekim 2012

Unknown,  yeni bir soru sordu.

11 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.