Bilmek istediğin her şeye ulaş

Erasmus

Erasmus Rönesans edebiyatçısı Erasmus Avrupa Birliği Öğrenci/Öğretim Elemanı/Personel Değişim Programı

Aralık 2013

Elif @cnelif

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık öğrencilerinin Erasmus stajı için gidebilecekleri kurumlar hakkında bir deneyimi olan ve paylaşmak isteyen var mıdır?

Ben İspanya'da Tercümanlık ve Avrupa Birliği Projelerine bakan bir kurumda staj yaptım. Erasmus stajı için staj yapacağın yeri kendin ayarlayacağın için özellikle senin alanın ile ilgili bir yer bulman zor olabilir. Bu staj yaptığım yerin benim bölümümle çok fazla alakası yoktu ama bana inanılmaz katkıları oldu.İngilizce olsun iş deneyimi olsun her konuda süper bir tecrübe oldu. Eğer kendi alanın ile ilgili bulamazsan benim staj yaptığım yerin iletişim bilgilerini verebilirim.
Avrupa'daki rehabilitasyon veya psikolojik danışmanlık ve rehberlik kurumları diye ingilizce aratırsan Google'dan ve öyle bulup ancak iletişime geçersen dönüşler geç oluyor hemen başlaman lazım. Kolay gelsin... .
Ekim 2013

Onur Tayfun @onurtayfun21

Erasmus Programında okuduğum bölüm öğrencileri yalnızca Çek Cumhuriyeti'ne gidebiliyor. Sizce gitmemin ne gibi faydası olabilir? Gittiğimde kendime neler kazandırabilirim? Çek Cumhuriyeti'nin diğer gelişmiş ülkelere göre ne gibi dezavantajları olabilir?

Yabancı ülkeleri görmeye bir yerden başlamak gerek. Gittiğin ülkeyi tanımak tarihi, kültürü, adetler, töreler, geleneklerini ögrenmek başlı başına bir kültür edinmektir. Ne kazandırır yerine bir insan kendine daima ne kayıp ederim ki diye sormalıdır bence.
Temmuz 2013

Alişan @Albi

Erasmus başvursu nasıl yapılır? Hangi tarihlerde yapılır?Sınavı nasıl olur?

ERASMUS 2013-2014 Başvuru süreci nasıl işliyor?
DİKKAT: Erasmus başvurularında ve ilerleyen süreçteki yazışmalarda sadece ve sadece itu.edu.tr uzantılı mail adreslerinizi kullanmanız beklenmektedir. Online başvuru sistemimize yalnızca itu.edu.tr uzantılı mail adresinizle giriş yapabilirsiniz.
Erasmus değişimi için öncelikle; üniversiteler arasında resmi olarak onaylanmış bir ikili anlaşma (bilateral agreement) yapılmış olması gerekmektedir. İTÜ öğrencileri, üniversitemizin sahip olduğu Erasmus Üniversite Beyannamesi gereği, sadece eğitim alanında Erasmus değişimi yapabilmektedir. Erasmus değişimleri Ulusal Ajans tarafından hazırlanan Erasmus El Kitabı'nda belirlenen kurallar çerçevesinde düzenlenmektedir.
1. İTÜ’de Erasmus değişiminden yararlanmak isteyen öğrenciler resmi olarak bir lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak zorundadır. Bu öğrenciler tam zamanlı lisans veya lisansüstü çalışmaları için Erasmus öğrencisi olarak yurt dışına gidebilirler.
2. 2010-2011 akademik yılından itibaren geçerli olmak üzere, Erasmus Programı’ndan yararlanmak isteyen öğrencilerin uyruk koşulu aşağıdaki şekildedir:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ya da,
Başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Türkiye'de bir okulda, meslek okulunda, yükseköğretim kurumunda veya yetişkin eğitimi veren bir kurumda kayıtlı öğrenci olmaları veya ilgili yasalar ve mevzuatlar çerçevesinde Türkiye'de bir işte çalışıyor olmaları veya Türkiye'de yaşıyor olmaları gerekmektedir.

Konuyla ilgili ilan Ulusal Ajans websitesinin ua.gov.tr/index.cfm?k=1711
sayfasında yayımlanmaktadır. Bu açıklama kapsamında, başka ülke vatandaşı öğrencilere uyruklarına ve daimi oturma izni sahibi olup olmadıklarına bakılmaksızın, Türkiye’de yaşıyor ve İTÜ’de öğrenci olmaları halinde Erasmus faaliyetlerine katılma olanağı tanınmaktadır.
3. Erasmus programından yararlanmış öğrenciler, daha önce Erasmus değişimi yapmamış öğrencilerden kontenjan kalması halinde, hibesiz olarak bir kez daha Erasmus öğrencisi olabilirler. Daha önce Erasmus programına başvuru yapmış ancak başvurusu kabul edilmemiş öğrenciler ile, seçilmiş olduğu dönemde Erasmus hakkını kullanmayarak iptal etmiş olan öğrenciler, yerleştirilmeleri halinde hibe ile desteklenmek üzere, 2013-2014 dönemi için yeniden başvuru yapabilir.
4. Erasmus öğrencisi olarak seçilen her öğrenci, bu hakkını ilgili akademik yıl içerisinde kullanmak zorundadır. Herhangi bir nedenle Erasmus hakkından vazgeçen öğrenci, hakkını bir başka/sonraki akademik yıla devredemez. Yine de öğrenci bir kere daha Erasmus öğrencisi olmak için başvurabilir. Ancak, başvuru ve seçim sürecine tekrar tabi olur.
5. Erasmus programına başvuru yapmak isteyen her öğrenci, değişim fikrini önceden sağlıklı bir şekilde değerlendirmelidir. Başvuru formunda tercih etmeyi düşündüğü üniversitelerin dil koşullarını öğrenmeli, akademik takvimlerini incelemeli, ders uyumluluklarını Erasmus bölüm koordinatörüne danışmalı, deneyim sahibi olanlar ile görüşerek bilgi sahibi olmalı, Erasmus web sitesinde giden öğrenciler ve dönen öğrenciler sayfalarını inceleyerek yapılacaklar hususunda bilgilenmeli, maddi ve manevi olarak hazırlıklı olmalıdır.
6. Lisans veya lisansüstü dil hazırlığı ya da bilimsel hazırlık öğrencileri Erasmus programına başvuramazlar. 7. ve 8. yarıyılda bitirme projeleri nedeniyle lisans öğrencilerinin Erasmus değişimine katılmaları bölüm Erasmus Koordinatörünün onayına bağlıdır.
7. Erasmus öğrenci seçimleri Erasmus El Kitabında açıklanan seçim ölçütlerine göre yapılır. Erasmus öğrenci seçimi, asgari koşulları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından, Ulusal Ajans tarafından ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak puanların en yüksekten aşağıya doğru sıralanmasıyla gerçekleştirilir. 2013-2014 akademik yılı başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:
Akademik başarı düzeyi : % 50
Dil düzeyi (bkn. madde 8.3) : % 37,5
Dil Mülakat Notu : % 12,5
Yerleştirme sonuçlarına göre seçilen 2013-2014 Erasmus Aday Öğrenci listesi, YALNIZCA İTÜ AB Merkezi Erasmus Ofisi tarafından ilgili web sitesinde açıklanacak, telefon veya e-posta ile bilgi verilmeyecektir. Sonuçların ilan edileceği tarih Erasmus Ofisi’nin web sitesinde duyurulacaktır.
8. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Başvuru evraklarının asılları 1 ŞEFFAF DOSYA halinde teslim alınacaktır.
8.1. On-line Başvuru Formu Çıktısı
On-line Başvuru formu için tıklayınız. Gerekli bilgileri doldurup, “Başvuru Gönder” butonuna bastıktan sonra alacağınız başvuru formununun çıktısını imzalamayı ve Erasmus Bölüm/Program Koordinatörü’nüze imzalatmayı unutmamalısınız.
Online başvuru formu 11 Şubat 2013’de aktive olacaktır.
8.2. Güncel Transkript
Not ortalaması tüm öğrenciler için en az 2,5/4 olmalıdır.
Sistemden (sis.itu.edu.tr) çıktı alınmış olan güncel transkriptinizi getirebilirsiniz.
Not ortalamasının tespitinde İTÜ tarafından hazırlanmış olan güncel transkriptin kullanımı Ulusal Ajans kurallarına göre zorunludur. Önceki senelerde olduğu gibi; yüksek lisans ve doktora programına yeni kaydolmuş öğrencilerin, en son mezun oldukları bölüm/programa ait transcriptleri kesinlikle kabul edilmeyecektir.
8.3. Yabancı Dil Belgesi
Yabancı dil düzeyi şu şekilde hesaplanacaktır:
(Yabancı dil puanı x %75) + (Dil mülakatı x %25)
Dil mülakatlarının içeriği, ilgili ERASMUS bölüm/program koordinatörleri tarafından belirlenecek ve yine ilgili ERASMUS bölüm/program koordinatörlerince 6-13 Mart 2013 tarihleri arasında belirlenecek günde yapılacaktır.
Her öğrenci, yabancı dil puanının hesaplanabilmesi için, aşağıda belirtilen belgelerden başvuracağı ülke/ülkelerle ilgili yabancı dil belgelerini ibraz etmek zorundadır. Kabul edilecek olan dil belgeleri;
- KPDS,
- ÜDS ve
- YÖK’ün bu sınavlara eşliğini Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Belgesinde tarif ettiği sınavlardır.
- Ayrıca, Abitur belgesi de 85 dil puanı olarak kabul edilecektir.
Bu sınav listesi dışında hiç bir sınav sonucu ya da sertifika, diploma, seviye belirleme sınavı sonucu başvuru için kabul edilmeyecektir.
İngilizce dil belgesi olarak İTÜ Proficiency notu da kabul edilecektir.
Konservatuar öğrencilerinin yalnızca İngilizce dil notu ibraz etmeleri yeterlidir.
Başvurular için, bu belgelerden birine sahip olmadığı halde, olduğunu belirterek söz konusu ülke kurumlarından tercih yapan öğrencilerin tercihleri evrak teslim aşamasında İPTAL EDİLECEK VE YERİNE YENİ TERCİH YAPTIRILMAYACAKTIR.
Mart 2012

Barış Işın @Marcopolo

Erasmus Programı nedir?

Yurt içi üniversitelerin belli bir dönem için yurt dışındakı bazı üniversitelerle anlaşıp öğrencinin daha iyi bir eğitim almaları, türkiyeyi tanıtmayı, kültür dahil öğrenci göndermesidir.
bu öğrenciye bâğlı isteyen gider
Ağustos 2011

Ruhsar Keles @ruhsarrr

Ağustos 2011

Beytullah Çiçek @By_2

Erasmus başvurusu için nerede, ne zaman, nasıl hareket etmek lazım?

Okuduğun üniversitedeki bölüm başkanıyla irtibata geçerek daha doğru bilgiler alabilirsin.
Ağustos 2011

Aykut Kardaş @unknow

Erasmus nedir?

Yüksek öğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri, kısa süreli öğrenci ve akademik personel değişimi yapabilmeleri için hibe niteliğinde karşılıksız mali destek sağlamaktadır. İsmini, değişik Avrupa ülkelerinde hem öğrenci, hem de akademisyen olarak bulunmuş olmasından dolayı Rönesans Hümanizminin önemli temsilcilerinden biri olan Hollandalı bilim adamı Erasmus’tan (1469–1536) almıştır.
Mart 2012

Melih Taşkın @meliht

Erasmus ile yurtdışına gitme veya burada yarı zamanlı bir işe girip bir yandan da dil kursuna devam etme seçeneğim var. Mezun olduktan sonra hangisi bana daha fazla avantaj sağlar?

Mezun olduktan sonra paraya ihtiyacın varsa part-time iş daha avantaj sağlar.
Kendini geliştirme açısından Erasmus'un daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Hiç gitmedim ama gideceğim.
Mayıs 2014

Uğurcan Bastık @ugurcan

Danimarka Vize başvurusunu nereden yapabilirim?

denmarkvac-tr.com/V vfs danimarka konsolosluğunun resmi acentasıdır. Yani vize başvurunuzu Vfs üzerinden yapmanız gerekmektedir.
Nisan 2014

Azat Toğluk @azattogluk

Erasmus öğrenci değişim programı ile gitmek için en yararlı dönemler (3-4, 5-6, 7-8 dönemleri) hangisidir?

5 ve 6. Dönem.

İlk iki dönem: Üniversiteye alışma süreci. Seçilen mesleği kabullenme, sindirme.
3, -4. Dönem: Başarıyı arttırma, biraz daha mesleğe yönelme, yurt dışına gitmeye zemin hazırlama süreci.
5.6. Dönem: Yurt dışında kendine bir şeyler kattığın dönem.
7. -8. Dönem: İş hayatına hazırlık süreci.

Doğru bir planlama yapıldığı takdirde en yararlı dönem 5. -6. Dönem olarak gözüküyor.
Şubat 2014

Gizli Kullanıcı

Erasmus'a alınmanın şartları nelerdir?

Programa katılacak olan öğrencinin lisans/yüksek lisans/doktora programının en az bir yıllık dönemini tamamlamış olması gerekmektedir. Hazırlık hariç.
Başvuru tarihinden önce yıllık kümülatif not ortalaması en az 2,5 ile 4 arası ya da 75/100 olmalıdır. Not ortalaması daha düşük olan öğrenciler kontenjanın doldurulmaması halinde değerlendirmeye alınır.
Bununla birlikte öğrenci üniversitenin yapacağı dil sınavına girmesi gerekir geçerli not 70/100 olmalıdır. Dİl sınavına giremeyen öğrenciler için Erasmus Yoğun Dil Kursuna kabul edildiklerine dair belge gereklidir.
Daha fazla

27 kişi

Konunun Takipçileri

İlgili Konular

Erasmus Başvurusu

13 Kullanıcı   8 Soru   18 Yanıt