Bilmek istediğin her şeye ulaş

Evrensellik

Muhabbet

Evrensellik, anlayış düzleminde, hem bilgi hem de siyasal alanlarda genel geçer ilkelerin varolduğunu öne süren ve bu ilkelerin her yerde mutlak geçerliliğini savunan anlayış biçimidir. Bu yaklaşım, gerçekliğin bir bütün olduğunu ve onun bilgisinin de bir bütün olarak varolması gerektigini öne sürer.Yani bir şeyin insanlar tarafından kabul görüldüğü anlamına gelir.Örneğin:basketbol kuralları genelde evrenseldir.En azından topun potanın içinden girmesi baskettir. Etik alanda evrensellik, bütün insanlarin kesin olarak benimsediği ya da benimsemek zorunda olduğu ilkeleri şart koşar. Ahlak ilkeleri her yerde ve her zaman bütün insanlar için geçerli bir yasa olmalıdır. Örneğin Kant'ın " normatif etik "i böyle evrensellik anlayışına bağlı bir etik anlayışıdır. Bu yaklaşım Tarih'e uygulandığında, bütün toplumlar için sabit evrensel bir yasa; epistemolojiye uygulandığında evrensel bir bilgi, yani her yerde herkes için nesnel/doğru anlamda bir bilgi; ve siyasala uygulandığında aynı şekilde evrensel bir siyasal modelin varlığını öngörür.Moderniteyle birlikte, tüm bilginin ve toplumsal gelişmenin dayanaklarından ya da ilkelerinden birisi de bu evrensellik düşüncesi olmuştur.Özgürlük ve Rasyonellik gibi Aydınlanma düşüncesinin önemli kavramlarından birisidir. Buna göre, tarih, evrensel olarak rasyonellikle uyumlu bir sekilde özgürlüge dogru gelişmektedir. Evrenselcilik kavramıyla birlikte bkz: Felsefe Sözlüğü- A.Baki Güçlü; Erkan Uzun; Serkan Uzun; Ü.Hüsrev Yoksal-Bilim ve Sanat Yayınları

Eylül 2015

Ayhan Şimşek  yeni bir  gönderide  bulundu.

donsuz kişot

Coğrafya ve Matematiğin eşsiz uyumu sonucu
Dünyamızın yüzölçümü 510 milyar km2
Dört'te Üçü Su ve bize kalan 127 milyar km2
böldüğüm insan sayısı ben dahil 7.5 milyar kişi
Evrensel kanunlara ve bugünkü dünya rakamlarına göre;
Yaşadığım dünyanın 170 km2'lik alanı doğduğum andan itibaren Dünya'nın bana hoşgeldin hediyesi.
Ben, benden öncekilerin kendilerini yönetmesine izin verdiği o kararların ve kanunların hiçbirini bugün tanımıyorum VE YÖNETİM ŞEKLİNİZİ BEĞENMEDİĞİM için;
Dünya Yüzölmünden 170 KM2 bana ait olan hakkımı GERİ İSTİYORUM.
Ve bu zamana kadar ırzına geçtiğiniz haklarım için SİZİ AF EDİYORUM.
clint eastwood


Temmuz 2014

Gökhan Biçer  yeni bir  gönderide  bulundu.

Einstein ve Chaplin Sohbet Ederse...

4010

Naçizane çevirmeye çalışayım.

Einstein: Sizin en çok evrensel boyuttaki sanatçılığınıza hayranım. Tek bir kelime söylemiyorsunuz ama tüm dünya sizi anlıyor.

Chaplin: Doğru, fakat sizin şöhretiniz daha büyük. Hiçkimse sizi anlamadığı halde, tüm dünya size hayran.
Mart 2014

Sedef Say, bir soruya yanıt verdi.

Yurt dışında yapılan işitme ve görme engellilerle ilgili sosyal sorumluluk projeleri ile ilgili bilgisi olan var mı?

EVS (AVRUPA GÖNÜLLÜLÜK HİZMETİ) i araştırmanızı öneririm. Zira bu programlarda işitme ya da görme engellilerle çalışan organizasyonlar sıkça gönüllü arıyorlar.
Şubat 2014

Nur Macit, bir soruya yanıt verdi.

Yurt dışında yapılan işitme ve görme engellilerle ilgili sosyal sorumluluk projeleri ile ilgili bilgisi olan var mı?

Ne yazık ki yurt dışında yapılan sosyal sorumluluk projeleriyle ilgili bilgim yok. Özellikle işitme ve görme engelliler ile ilgili pek bilgim yok. Sınırlama olması açısından.
Ancak bazı özel üniversitelerin böyle sosyal sorumluluk projeleri yaptığını duymuştum.
Nisan 2013

Şaman, bir soruya yanıt verdi.

Neler gerçekten ama gerçekten evrenseldir?

Evrenin bir bölümünde maddenin tamamen ortadan kalkıp ışık yılları boyutlarında boşluklar da olabileceğini düşünürsek gerçekten evrensel olan tek şey, olmayan şey yani boşluktur. Geri kalanı, evrenin bir köşesinde evrene kıyasla toplu iğne ucu kadar bile bir hacmi olmayan bir galaksinin yine galaksiye kıyasla bir toplu iğne ucu kadar bile hacmi olmayan bir yıldız sisteminin orta boy bir gezegeninde yaşayan ve aslında evren için hiç bir şey ifade etmeyen, kendini akıllı sanan iki ayaklı yaratıkların evren kadar bir ego ve kendini beğenmişlikle uydurduğu şeylerdir.

Diğer cevapları da okudum, soruyu soran da dahil insanların %99'u küreselliği evrensellikle karıştırmış. İnsan ve insana ait olan her şey (matematik, zeka, güzellik, akıl, kutsal kitaplar, tanrılar, Marlboro, seks, algoritma kurmak, müzik, sanat, Galatasaray, Fenerbahçe, aşk, dans vb.) bugünkü bilgilerimizin ışığında sadece dünya üzerinde vardır. Yani bunların bir kısmı ( Galatasaray, Fenerbahçe, Allah, Kuran vb.) sadece belirli coğrafyalar, ülkeler, milletler, din grupları için geçerlidir) mahallidir, bir kısmı (matematik, zeka, akıl, seks, müzik, sanat vb.) küreseldir. Bunların hiçbiri, bırakın evrenselliği dünyanın yörüngesinden bile öteye gidememişlerdir. Kaldı ki evrensel bir olgu evrenin her noktasında aynı değeri korumalıdır.
Temmuz 2012

Şebnem Avşar, bir soruya yanıt verdi.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve/veya İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin içeriği nedir?

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

'nin bölümlerine ve içeriğine yaklaşırsak hem klasik özgürlükleri hem de ekonomik, sosyal ve kültürel hakları birlikte ele aldığını, kişi-grup ilişkisini de düzenlediğini görürüz. Bildirinin hukuki değerine gelince; getirdiği ilkelere uyulmaması halinde üye ülkelere herhangi bir yaptırım getirmemesine karşılık, Milletlerarası Adalet Divanı Sözleşmesi'nin 38. maddesinde bulunan uygar uluslarca tanınan ve benimsenen hukukun genel ilkelerinden sayılması gerektiği gibi Anayasaların ve hak bildirilerinin hazırlanmasında, Anayasa Mahkemesi kararlarında

referans metni

olarak kabul edilmektedir.Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

ise hak ve özgürlükleri yalnızca doğrudan uygulanabilir bir somutlukta ve ayrıntılı olarak düzenlemekle kalmamış; daha da önemli olarak, yargısal ve tarafları bağlayıcı bir denetim sistemi öngörmüştür. Bu özellikleriyle sözleşme

anayasal bir belge

niteliğindedir.


Her iki sözleşmenin de bireylere tanıdığı hakları ve iç hukuktaki yerini bilmek gerekir. Üstelik dili de aksine yalın olduğu için rahatlıkla anlaşılabilir metinlerdir. Bu sözleşme metinlerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz :

20 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.