Bilmek istediğin her şeye ulaş

Fikri Mülkiyet Hakları

Mal

Formatting of continuation data will be changing soon. To continue using the current formatting, use the 'rawcontinue' parameter. To begin using the new format, pass an empty string for 'continue' in the initial query.

Ağustos 2015

Mert Alkan, bir soruya yanıt verdi.

Fikir mülkiyeti ne demektir?

Yüzeysel olarak açıklamak gerekirse bir siteden alıntı yaparak fikri mülkiyet "herhangi bir zihinsel çalışmanın sonuçları üzerinde her türlü kullanım hakkının mülkiyeti anlamına gelmektedir, bilginin mülk edinilecek bir nesne olarak görülmesidir" denilmek suretiyle açıklanabilir.

Fikri mülkiyet "Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu"na göre ikiye ayrılmaktadır. Telif hakları ve sınai mülkiyet hakları. Telif hakları bir eserin doğumuyla başka bir şey yapmaksızın kendiliğinden doğarken sınai mülkiyet Enstitü'de tescil suretiyle doğar.


"Fikri mülkiyet hakları; maddi varlığa sahip olmama, cisimleştiği eşyadan farklı ve süreyle sınırlı olma gibi özellikleriyle maddi mülkiyet haklarından ayrılır. "
Daha detaylı bilgi için Prof. Dr. Sami Karahan'ın Fikri Mülkiyet Hukuku Esasları kitabını tavsiye ederim.
Mart 2015

Erdem Güvercin, bir soruya yanıt verdi.

Patent alanında Amerika'dan 158 yıl geride olduğumuz düşünüldüğünde Amerika'yı yakalamak için neler yapmalıyız?

Amerikayı yakalamak için önce başkanlık sistemini getirceksiniz. Sonra yahudilere hristiyanlara serbest yaşam konaklama hakkı vereceksiniz. Afrikadan köle getirip ülkenizin demiryollarını oto yollarını karın tokluğuna yaptırcaksınız afrikadaki elmas madenlerini boşaltacaksınız dünyadaki süper zekaları kendinize çekecek onlara gelecek vaadedeceksiniz. Bide özgürlük heykeli diktinizmi olduk amerika bu kadar kolay….
Haziran 2014

Gökhan Biçer  yeni bir  gönderide  bulundu.

İnternetten bedava film ve müzik - M. Serdar Kuzuloğlu

Terabaytlarca dosyanın paylaşımda olduğu bulut depolama sistemlerinin altın çağında iki yeni girişim ilginç fikirlerin ipuçlarını veriyor.
Mart 2014

Özgür Öztürk, bir soruya yanıt verdi.

Yazılımlarınıza ilişkin fikri haklarınızı koruma altına almak için UYSM'de kayıt oluşturabileceğinizi ve mahkemelerin de bu sisteme itibar ederek kararlarına esas aldığını biliyor muydunuz?

Ben WhoIs ile bakınca, kayıtlı bilgilerinin gizlendiğini gördüm. Yani kendi kanımca tamamiyle kişisel bir çalışma. Böyle olunca kuşkulanıyor insan, ne zaman ki noter gibi benzeri bir kurum olur o zaman güvenilebilir. Eğer öyle ise kanıtlaması gerekli... .
Mart 2014

Ceyhun Çakar, bir soruya yanıt verdi.

Fikri mülkiyet kavramınının yerine getirilmek istenilen entelektüel varlık kavramının tanımı ve kapsamı nedir?

Wikipedia'ya göre entelektüel varlık, fikri mülkiyetle aynı anlama geliyor. İngilizce intellectual property maddesi, Türkçe'de Fikri Mülkiyet maddesine bağlı. Sanırım yalnızca çeviri farkı.
Kasım 2013

Fatih Uc, bir soruya yanıt verdi.

Yazılımlarınıza ilişkin fikri haklarınızı koruma altına almak için UYSM'de kayıt oluşturabileceğinizi ve mahkemelerin de bu sisteme itibar ederek kararlarına esas aldığını biliyor muydunuz?

Bilmiyorduk bu konuya ilişkin bir mahkeme kararı paylaşın teyit edelim 2007 de kurulduğuna göre mahkemeler intikal etmiş olaylarda size sorulmuştur eğer hiç sorulmadı ise demekki hiçte gerek olmayan bir uygulama : )
Haziran 2013

Gürkan Çakıcı, bir soruya yanıt verdi.

İşleme eser ne anlama gelir? İzinsiz işlemenin cezası var mıdır?

Diğer bir eserden istifade suretiyle oluşturulan ve bu esere oranla müstakil olmayan ve işleyenin hususiyetini taşıyan fikir ve sanat eseri mahsulleridir. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda işleme esere yer verilmiştir. Eser sahibinin haklarına zarar vermemek şartı ile oluşan ve işleyenin hususiyetini taşıyan işlemeler eser sayılır. Eser sahibinin izni olmadan işleme eser yayınlanamaz. İşleme suretiyle faydalanma hakkı münhasıran eser sahibine aittir. Örneğin, başkasına ait bir musiki eserini seslendirmek işlemedir. İşleme eser, asıl esere bağlı olmalıdır ve işleyicisinin hususiyetini taşımalıdır. İzin alınmadan yapılan işlemeler izinsiz işlemelerdir. İzinsiz işlemelerde işlemeyi yapan eser sahibidir. Bu halde pasif işleme vardır. Bu tip işlemeler de ekonomik yönde bir çıkar elde edilmediği sürece yani mali haklar kullanılmadığı sürece bir engel yoktur. Mali haklardan yararlanmak için asıl eser sahibinden izin alınması şarttır. İşlenme eser sahibinin hakkı mutlak haklardandır. Yani herkese karşı ileri sürülebilen haklardandır. İşleme eser sahibi bu mutlak hakkını asıl eser sahibine karşı dahi ileri sürebilir. İşleme eserin korunması asıl eserden bağımsızdır. Asıl eser ile işlemenin akıbeti ve bunların tabi olduğu süreler birbirinden bağımsızdır.
Kasım 2012

Kadir Babacan, bir soruya yanıt verdi.

Telif hakları ile ilgili olarak Türkiye'de yaşanan sorunlar nelerdir? Nasıl bir düzenleme yapılması gerektiği konusunda görüşleriniz nedir?

Youtube haricinde Herhangi bir Film veya Klip, Müzik paylaşılması yasaktır ve telif haklarına aykırıdır. "Muyap" tarafından yüklenen Klip, Müzik veya Filmlere telif hakkı tıklama oranına göre ödenmektedir.

Ekim 2012

Gujan Şen, bir soruya yanıt verdi.

Yazılımlarınıza ilişkin fikri haklarınızı koruma altına almak için UYSM'de kayıt oluşturabileceğinizi ve mahkemelerin de bu sisteme itibar ederek kararlarına esas aldığını biliyor muydunuz?

Telif hakkı, bir fikir veya sanat eserini meydana getiren kişinin, bu eser üzerindeki haklarının tamamıdır. Sözkonusu haklar, zaten eseri meydana getiren kişide olduğundan telif hakkını almak ekstra bir şey yapmanıza gerek yok.


Eserin kimin olduğunu belirlemeyi kolaylaştırmak için; zorunlu olmayan, yaptırılmadığında hak kaybına neden olmayan ve kişiye herhangi bir hak vermeyen İsteğe Bağlı Kayıt-Tescil yaptırılabilir.

Bu işlem Telif Hakları Genel Müdürlüğü'ne eser sahibi tarafından yapılacak başvuru ile gerçekleştirilir her hangi bir aracı kuruma gerek yoktur. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.


Bu tescil işlemi, fikirleri kapsamaz, korumaz, verilen tescil belgesi her hangi bir hak doğurmaz, sadece eserin kime ait olduğunun ispat edilmesini kolaylaştırır.

Ağustos 2012

Gujan Şen, bir soruya yanıt verdi.

Yapılan bir sunuma telif hakkı (copyright) alınabilir mi?

Ek olarak, telif hakkı, bir fikir veya sanat eserini meydana getiren kişinin, bu eser üzerindeki haklarının tamamıdır. Sözkonusu haklar, zaten eseri meydana getiren kişide olduğundan almak için yapılması gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır. Ancak ispat kolaylığı sağlaması bakımından isteğe bağlı kayıt- tescil işlemi yapılması mümkündür.
Ağustos 2012

Gujan Şen, bir soruya yanıt verdi.

Sanal (dijital) mülkiyet nedir? Neler bu kapsamda değerlendirilebilir?

Eserler ile ilgili dijital mülkiyet haklarının normal mülkiyet haklarından günümüzdeki yasalara göre bir farkı bulunmamaktadır.

Bir fotoğrafın ya da başka bir eserin internette yayınlanması bu eserin serbestçe kullanılabileceği anlamına gelmez. Esere ilişkin hak sahiplerinin eser yayınlanmış olsa bile hakları devam eder, bu sebeple ilgili hak sahiplerine ulaşarak izin alınması gereklidir.

Telif hakkı, bir fikir veya sanat eserini meydana getiren kişinin, bu eser üzerindeki haklarının tamamıdır. Sözkonusu haklar, zaten eseri meydana getiren kişide olduğundan almak için yapılması gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır.

Ancak ispat kolaylığı sağlaması bakımından isteğe bağlı kayıt- tescil işlemi yapılması mümkündür.
Ağustos 2012

Gujan Şen, bir soruya yanıt verdi.

Telif hakları zamanla ortadan kalkabilir mi?

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nu madde 27'ye göre;

Koruma süresi, eser sahibi yaşadığı sürece ve ölümünden itibaren 70 yıldır.
Eser sahibi tüzel kişiyse, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır. Sahibinin ölümünden sonra alenîleşen eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.

Ayrıca, eserler ülke için kültürel bir önem taşıyorsa hak sahiplerine münasip bir bedel ödenmesiyle koruma süresinin bitiminden önce kamuya maledilebilir.


Daha fazla

22 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.