Bilmek istediğin her şeye ulaş

Filoloji

Filoloji, Eski Yunanca'da philos (sevgi) ve logos (kelime) sözcüklerinin birleşmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. "kelime sevgisi" anlamındadır. Sözcük, bir dilin ya da dillerin arasındaki ilişkileri, o dillerin tarihsel gelişimlerini ve yapısını inceleyen bir bilgi dalının adı olarak kullanılmıştır. "Betikbilim" olarak da adlandırılmaktadır.Filoloji denilince kısaca anlaşılan,o dil hakkındaki tüm bilgileri edinmedir. Filoloji; yazılı belgelerin geçerliğini, gerçek olup olmadıklarını araştıran tarihsel bir bilimdir. Filoloji çalışmalarında, üretildikleri dönemlere ait eski metinleri yeniden oluşturmaya çalışılır. Üretildikleri dönemlerin etkileri, kaynakları araştırılır, özgün metinler çözülmeye ve yeniden oluşturulmaya, bu arada taklitlerini saptanmaya ve değerleri ölçülmeye çalışlır. TDK güncel sözlüğünde karşılığı Dil Bilim olarak verilmiştir. Tarihi anıtlarda, alfabelerde kullanılan dilleri çözümlemede de kullanılır. Daha çok o dilin edebiyat ve kültürle olan ilişkisi üzerinedir. Dünyada var olmuş ve var olan dilleri inceler, diller arasındaki akrabalık bağlarını , sözcük alışverişlerini araştırır.

Ağustos 2016

Marty Mcfly, bir soruya yanıt verdi.

Ocak 2015

Fazlı Özdemir, bir soruya yanıt verdi.

Herşey nasıl yazılır?

"Hiçbir" şey "Her şey"in ayrı yazıldığı kuralını değiştiremez.
Eylül 2014

Burak Akçay, bir soruya yanıt verdi.

Yönetişim sizce ne anlama geliyor?

Bir tarafın diğer tarafı yönettiği bir ilişkiden, karşılıklı etkileşimlerin öne çıktığı bir ilişkiler bütününe doğru dönüşümü ifade etmektedir. Birlikte yönetmek demektir. Yönetimin bir çok aktörün işbirliği ile yapılmasıdır. Örneğin; kamuda yönetişim, yönetimin sadece seçimler aracılığıyla seçilmiş bir kesim tarafından değil; STK'lar, odalar, meslek grupları, özel sektör kuruluşları, üniversiteler gibi bir çok grubuda sürece dahil ederek gerçekleştirmektir. Yöneticilerin hesapverebilir, saydam, uzlaşmacı bir tutum içinde davranmalarını ifade eder.
Mart 2014

Ceyhun Çakar, bir soruya yanıt verdi.

Evrak sözcüğünün çoğul bir kelime olmasından ötürü evraklar şeklinde kullanımının sıklıkla yapılan bir hata olduğunu biliyor musunuz?

Yabancı dilden sözcük almanın temel zorluklarından birisi o dilin gramerinin sözcük üzerine etkisidir. O yüzden yabancı kökenli sözcük sayısının çok olması o dil için sözcük öğrenmeyi zorlaştırıyor. Arapça'da bizim için çok zor olan bir çoğullama (ve kelime türetme) yapısı var. Sessiz harfler sabit kalıp, sesliler değişiyor. Tabi bir de sözcüğün tekil hali girmemişse (evrak'ın yanında varak kelimesi Türkçe'de yok) sözcüğün çoğul olduğunu anlamak daha da zor. Hatırladığım örnekler:

Şaki: Haydut, Eşkiya: Haydutlar
Enkaz: Yıkıntılar tekilini hatırlayamadım.
fikir: düşünce, efkar: düşünceler (efkar'ın olumsuz Türkçe'de olumsuz anlama gelmesi oldukça ilginç)
akil: akıllı, ukala: akıllılar (şu anki bilgiç, bilmiş anlamı ukala dümbeleği deyiminden geliyormuş)
veli: tekil, evliya: çoğul
Ayrıca -at Arapça kurallı (dişil) çoğul eki. Talimat, Nakliyat gibi sözcükler de çoğul.

Ben, aynı yaygınlıkta Türkçe kökenli sözcük varsa onu tercih ediyorum. Bilmediğim bir dilin gramerini öğrenme zorunluluğundan olabildiğince kaçınmak için. Tavsiye ederim.
Ekim 2013

Ulaş Çöğendezoğlu, bir soruya yanıt verdi.

Cloudpaging nedir? Türkçesine ne denilebilir?

"Bulut Adresleme" doğru oturuyor anlama bence...
Eylül 2013

Yiğit Yıldırım, bir soruya yanıt verdi.

Theodoros Angelopulos'un sonsuzluk ve bir gününde geçen "Xenitis" sözcüğü size ne anlatıyor?

Bire bir çeviri olmasa sözcüğün ulaştırmak istediği mesaj: farkındalık'tır
Eylül 2013

Ferşat, bir soruya yanıt verdi.

Herşey nasıl yazılır?

"şey" her zaman ayrı yazılır.
Eylül 2013

Emre, bir soruya yanıt verdi.

Yönetişim sizce ne anlama geliyor?

Yönetim kademesinin çalışanları anladığı yönetim ve iletişim sistemidir. Bir yönetimin başarılı olarak adledilebilmesi için kanımca bu niteliğe sahip olması gerekli.
Eylül 2013

Ayni Al, bir soruya yanıt verdi.

Yönetişim sizce ne anlama geliyor?

Nasıl kullanıldığını bilmiyorum ama kelime yapısı itibariyle; yön-et-iş-im: birbirine (-iş) bir seferlik (-im) yön etme eylemi.
Ağustos 2013

Redeye,  yeni bir soru sordu.

Ağustos 2013

Redeye,  yeni bir soru sordu.

Mayıs 2013

A. Sakin, bir soruya yanıt verdi.

Dünya üzerindeki diller nasıl oluşmuştur?

Bilim dünyası bu konuda henüz bir sonuca varamadı. Olanlar ise sadece teoriden ibaret.
Dinlere göre ilk insan, yani Hz. Adem'e diller öğretilmiş ve öyle dünyaya getirilmiştir. Bilimsel iki teori var. Bunlardan biri insanların doğadaki yansıma sözcğkleri kullanarak zamanla kendi dillerini oluşturması. İkinci bir teori ise her dilin bir kaynaktan geldiği.
Daha fazla

8 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.