Bilmek istediğin her şeye ulaş

Fizik

Fizik (Eski Yunanca: φύσις fisis “doğa”) maddeyi, maddenin uzay-zamanda hareketini enerji ve kuvveti de kapsamak üzere bütün ilgili kavramlarla birlikte inceleyen doğa bilimidir. Daha genel olarak, evren ile ilgili nasılları cevaplamak için doğanın genel bir analizidir. Fizik en eski akademik disiplinlerden biridir, astronomiyi kapsadığı için ilki de denebilir. 16. yüzyıldan bu yana kendi sınırlarını çizmiş modern bir bilim olmasına karşın, Bilimsel Devrim'den önce iki bin sene boyunca felsefe, kimya, matematik ve biyolojinin belli branşları ile eş anlamlı olarak kullanılmıştır. Buna karşın, matematiksel fizik ve kuantum kimyası gibi alanlardan dolayı fiziğin sınırlarını net olarak belirlemek güçtür. Fizik, diğer disiplinleri etkilemesi bakımından da önemlidir. Bunun nedeni kısmi olarak ondaki gelişmelerin genellikle teknolojiye uygulanmasıyken, fizikteki yeni fikirlerin matematik ve felsefe gibi diğer disiplinleri etkilemesinin katkısı da büyüktür. Örneğin, elektromanyetik ve nükleer fizikteki yenilikler günümüz toplumunun evrilmesinde önemli yer tutan televizyon, bilgisayar, elektrikli ev eşyaları, nükleer silahlar gibi ürünlerin, termodinamikteki yenilikler motorlu taşımanın, mekanikteki yenilikler kalkülüsün gelişmesine neden olmuştur

Eylül 2014

Gökhan Biçeryeni bir link paylaştı.

Ekim 2014

Erhan Kılıçyeni bir link paylaştı.

Atheos Sempozyumu

Ateistler Derneği ve Logos 1. Atheos Sempozyumu 18/19 Ekim 2014
Kasım 2014

Oğuzhan Ekeryeni bir link paylaştı.

Instagram

Oksijen ile aramızda ironik bir bağ var.
Kasım 2014

Gökhan Biçeryeni bir link paylaştı.

Two New Subatomic Particles Found Using Large Hadron Collider, Scientists Say - WSJ

Scientists using the atom-smashing machine known as the Large Hadron Collider said they had observed two new particles never seen before, a discovery that refines physicists’ understanding of how elementary particles interact and the forces between them.
Aralık 2014

Erhan Kılıçyeni bir link paylaştı.

Momentum | Erhan Kılıç

Momentum ya da 'devinirlik' bir cismin kütlesi ve hızının çarpımıdır: M = m * v, burda m kütledir ve v ise hız ve M Momentumu simgeler. Hızı olmayan (yani...
Ocak 2015

Erhan Kılıçyeni bir link paylaştı.

GÖZLEMCİ ÇERÇEVESİ ve IŞIK HIZI | Erhan Kılıç

Her nesne içinde olduğu bir gözlemci çerçevesi vardır. Işık hızı her gözlemci çerçevesi için aynı hıza sahiptir. Bu hız saniye de yaklaşık 300.000 kilometredir.
Ocak 2015

Erhan Kılıçyeni bir link paylaştı.

Kütleçekim Dalgalarının Keşfi Yalan Oldu | Erhan Kılıç

Planck Teleskobu bilim insanları işlemlerin bittiğini ve B-Mode görüntüsündeki kıvrılmaların yıldızlararası tozdan kaynaklandığını belirttiler. Kütleçekim dalga
Ocak 2015

Murat Keskinyeni bir link paylaştı.

Higgs Bozonu Evreni Yoketmiş Olmalıydı - Kütleçekimsel Dalgalarının Keşfinde Sallantılar | Erhan Kılıç

2012 yılında CERN araştırmacıları higgs bozonunnun varlığını doğrulamışlardı. Higgs bozonu paçacık giziğinin standart modelininin en önemli ama keşfedilmemiş...
Şubat 2015

Erhan Kılıçyeni bir link paylaştı.

Büyük Patlamadan Önce Ne Vardı? | Erhan Kılıç

Büyük patlamadan önce ne olduğu bilinmiyor. Tahminler var. Sonsuz genişleme modeli, büyük patlamadan hemen önce inflation genişlemesinin gerçekleştiği bir...
Nisan 2015

Erhan Kılıçyeni bir link paylaştı.

Madde Boşluktan mı İbaret? | Erhan Kılıç

Evet. Kesinlikle öyle. Gördüğünüz her şeyin yüzde 99,99'u boştur (Tabi burada bizim anladığımız hiçlik boşluk değil o ayrı bir konu). Atomu biliyorsunuz....
Nisan 2015

Erhan Kılıçyeni bir link paylaştı.

Büyük Patlama Hakkında Yanlış Bilinenler | Erhan Kılıç

Birincisi Büyük Patlama gerçekten bir patlama gibi görülmesi. İkincisi ise Büyük Patlama'nın evrenin yoktan var olduğunu ispat ettiğini iddia edilmesi...
Nisan 2015

Erhan Kılıçyeni bir link paylaştı.

Gökkuşağı Kütleçekimi Teorisi-İlginç Bir Teori | Erhan Kılıç

Hepimiz ünlü büyük patlama teorisini biliriz. Ama bu tek teori değildir ve bir çok teori vardır aslında. Bir tanesi vardı ve 3 boyutlu evrenimizin 4 boyutlu...
Kasım 2015

Bora Kasapyeni bir link paylaştı.

Entropi ve Manifesto

Sorular ve yorumlar için; http://formspring.me/nebuch
Daha fazla

273 kişi

Konunun Takipçileri

İlgili Konular

Ağırlık

0 Kullanıcı   4 Soru   5 Yanıt

Karşıt Madde

18 Kullanıcı   0 Soru   0 Yanıt

Atom

24 Kullanıcı   13 Soru   26 Yanıt

Gauge Teorisi

2 Kullanıcı   1 Soru   1 Yanıt

Nikola Tesla

10 Kullanıcı   4 Soru   12 Yanıt

Karanlık Madde

5 Kullanıcı   0 Soru   0 Yanıt