Bilmek istediğin her şeye ulaş

Fransız Devrimi

Devrim

Fransız Devrimi veya Fransız İhtilâli (1789-1799), Fransa'daki mutlak monarşinin devrilip, yerine cumhuriyetin kurulması ve Roma Katolik Kilisesi'nin ciddi reformlara gitmeye zorlanmasıdır. Avrupa ve Batı dünyası tarihinde bir dönüm noktasıdır. Milliyetçilik akımını başlatan en büyük etkendir.

Kasım 2014

Dursun Akyüz  yeni bir  gönderide  bulundu.

Victor Hugo ve Fransız Devrimi

Victor Hugo ve Fransız Devrimi : İnsan türünün zarar gördüğü fakat ilerlediği barbarlık durumlarına devrim adı verilir. Bir yandan Floransa gibi şehirlerde ki entellektüel Avrupa kültürü, diğer taraftan Rönesans ( Renaissance : yeniden doğuş ) arayışları. Bununla birlikte, 1572 tarihinde Parise davet edilen Protestanların IX. Charles’ın annesi tarafından Barthelemy katliamında öldürülmesi. Tüm lidellerini kaybetmiş Protestanların katolik olması ile güçlü bir hale gelen Vatikan’ın nüfuzu.

Avrupa kıtasında Monarşilerin hakimiyeti sürerken, Fransa, İspanya ve İngiltere aralarında yapmış olduğu evliliklerle akraba olmuştur. Portekiz ve Holanda gibi ülkeler bir yandan sürdürdükleri sömürge politası sayesinde zengin ve brujuva haline gelmiştir. Tüm bu gelişmeler, Voltaire, Jean-Jaques Rousseau gibi düşünürlerin de önderliğinde 18. Yüzyıl Fransa’sını büyük bir evrime yani özgür düşüncenin görüldüğü aydınlanma çağına doğru sürüklemiştir. Halk seçkin insanların emirleri altından yavaş yavaş çıkmaya başlamıştır. Tüm bu geşimelerle birlikte, toplum içinde ki sınıflar birbirlerinden kopmaktadır. Tepki olarak, burjuvalar sahip oldukları ayrılacıkları ve statüleri korumaya, köylüler ise üzerlerinde büyük bir yük olan verginin hafiflemesini istemektedirler.
Ülkenin yaşadığı evrimsel ortamda fakir düşen halk 1789 yılında Paris’te ayaklanmaya karar verir. Ancak merkezi otorite hala bu durumun farkında değildir. Bunun ardından, 1791 yılında İnsan Hakları ve Yurtdaş Bildirisini kabul edilir. Krallık değişimi kabul etmemiş ve bu ret krallığın sonunu hazırlamıştır. İnsan Hakları ve Yurtdaş Bildirisinin ilanının hemen sonra, XVI. Louis giyotinle idam cezasına çarptıtılr. Artık krallığın sonu gelmiştir. Tüm bunlar devam ederken, 1799 yılında Cumhuriyetçi bir asker olan Bonapart önemli başarılara imza atarak Fransa’nın imparatoru olmuş.

Fransa’da fırtına eserken, Fransa’nın Besonç kentinde cumhuriyetçi bir babanın oğlu doğar. Yani doğan oğullarına Victor ismi verilir. Bir askerin eşi olan Sophie ise cepheden cepheye koşan kocası yüzünden yorgun düşmüş ve daha 1 yaşında olan oğlu Victor ile Paris’e yerleşmeye karar vermiştir. Artık Paris’te yaşamaya başlayan Victor Hugo‘nun eğitimi başlamıştır.

Chateaubriand’ın fikirleriyle büyüyen Victor Hugo ( “Je veux être Chateaubriand ou rien ” (Victor Hugo raconté par un témoin de sa vie)), çoçukluk arkadaşı Adéle’e tutulur. Genç Victor Hugo, 21 yaşında sevdiği Adéle ile evlenir. Edebiyat ürünlerini o dönemde yazmaya başlayan Hugo, daha sonra sarayın ilgisini çekecek olan Odet ve Ballades eserlerini yayınlar. Bir taraftan İlk mısralarını yazarken, diğer taraftan Hugo ilk romanını,Fransız devriminin etkisi altında olan Karayiplerde yaşayan halkın mücadelesini anlattığı Bug-Jargal adlı romanını yazmaya başlamıştır. İdama mahkum edilmiş bir tutuklunun 3 yıl boyunca hapishanede yazmış olduklarına bize tanıklık eden “Le Dernier Jour d’un Candamné – İdam Mahkumunun Son Günü” adlı eseri 1829 yılında yayınlanır.

Fakat Victor Hugo‘yu üne aslı üne kavulturan roman ise uğruna tiyatroların oynandığı ve müzikallerin yapıldığı 1831 yılında yayınlanmış olan “Notre Dame de Paris – Notre Damın Kamburu” eseridir. Daha sonra bu eser, Fransa’nın en başarılı müzikallerinden biri olan ve Paris Kongre Sarayı’nda oynanan mükemmel bir müzikal haline gelmiştir. Klasik bir aşk hikayesi olan müzikalin sözleri Luc Plamondon tarafından yazılmış, bestesi Richard Cocciante tarafından yapılmıştır. Luc Plamondon ve Richard Cocciante tarafından modern sahneye uyarlanmıştır.

“Yoksulluğa katlanmayı bilmeyenin , özgür olmayada gücü yetmez”
Otuzlu yıllarda eserleri sahneye konulan Victor Hugo Romatizm akımın temsilcisi olmakta çok ısrar etmesine rağmen, o dönemin Fransız Akademisi Hugo’nun bu arzusunu görmeden geliyordu. Sonunda 1841 yılında, bu hayali gerçek olur. O tarihten sonra, Hugo ölüm cezasına karşı olduğunu ve medyanın özgür olması gerektiğini vurgular. Bu söylemleri onu politik bir lider yapacaktır.

Hugo yazılarına devam ederken, Bonapart Waterloo’da yenilgiye uğramış ve monarşi sistemi tekrar ortaya çıkmıştır. Fakat bu sefer soyluların direnişi kısa sürecektir. Diğer tarfatan, sanayi devrimin beraberinde getirdiği fabrika sayısında ki artış yine beraberinde günde 15-16 saat çalışan mutsuz işçilerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Çalışan işçi sınıfı artık mutsuzdur. Hele hele 1848 yılında imzalanan Komünist Manifesto pandora kutusunu açmıştır. Bu kez ayaklanma sadece Fransa’da gerçekleşmeyecek gibi gözüküyordu. Ayaklanma git gide civar ülkelere de yayılmaya başlamıştı.

Gençlerin Paris’te ayaklanmasının hemen ardından tahtı bırakan Orleans Hanedanı’nın yerine Bonaparte’ın yeğeni 3.Napolyon geçer. III. Napolyon 3 yıl sonra imparatorluğunu ilan eder. Sıkı bir cumhuriyetçi olan Victor Hugo 3.Napolyonun tek kişiliğine karşı gelir. Hogo’nun bu karşı gelişi onun sürgün edilmesine sebeb olacaktır. Yıllar sonra af kararı gelir ancak Hugo, Louis Napolyon’un halen başta olması yüzünden sürgünden geri gelmez. Daha sonra Hogo Brüksel’e oradan Manş denizinde ki küçük adalara geçer. Mali sıkıntı içinde olan Hugo, para kazanmak için Fransızca dersler vermeye başlar. Yazarın en ünlü eserlerin başında gelen “Sefiller-Les Misérables” adlı eserinide bu dönemde yazar. Hayata dair herşeyi iyiliği, kötülüğü bu eserinde ustaca işlemiştir. Ayrıca eser içinde din ve politika gibi kavramları sıklıkla görmek mümkündür. Victor Hugo sürgün döneminde iki eser kaleme almıştır. Bunlardan biri “Les Travailluers de la Mer – Deniz İşçileri” diğeri ise L’Homme Qui Rit (Gülen Adam) dır.

Tüm bu sürgün hayatının ardından, Victor Hugo 1870 yılında çok sevdiği ülkesine geri döner. Victor Hugo tam bir paris sevdalısıdır. Olgunluk döneminini siyasetle geçiren Hugo, ilk seçimlerde meclise girememesine rağmen, seksenli yaşlarında onuruna tören düzenlenir. 83 yaşında hayatını kaybeden Hugo Paris’te Pantheon’a defnedilir. Notre damme de Paris gibi yazarın Sefiller adlı eseriNde bir çok filme uyarlanır.
Ocak 2014

Rabia Akar, bir soruya yanıt verdi.

Mart 2012

Hilal Korkmaz, bir soruya yanıt verdi.

Fransız İhtilali'nin Avrupa'ya olan etkileri nelerdir?

                            Fransız Devrimi
  • İhtilalden sonra ulus-devlet ,demokrasi anlayışı,milliyetçilik,bağımsızlık ve özgürlük olgusu tüm Avrupa yı sarmıştı.
  • Bu ulus -devlet anlayışı savaşlarda büyük rol oynamıştır.Nedenlerinden biri  de diyebiliriz.
  • İnsanlar artık feodal yapının sonuna geldiğini anlamışlardır.
  • İhtilalden dolayı oluşan bu özgürlük düşünceleri Başta balkanlar olmak üzere Avrupayı da bölmüştür.(Fakat Avrupa erken önlem alarak şu an da hukuki ve uluslar-üstü olarak kurumsallaşmışlardır.)

0 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.