Bilmek istediğin her şeye ulaş

Gelenek

Gelenek, bir toplumda, bir toplulukta çok eskilerden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar. Gelenek kavramına sosyal bilimlerin farklı alt disiplinlerinin yaklaşımları ile geleneksel toplumların yükledikleri anlamlar arasında hem benzerlikler hem de farklılıklar bulunur. Sosyal bilimler geleneğe toplumların yaşadıkları coğrafya, iklim vb. gibi dışsal koşullara uyum sağlamak amacıyla türetilmiş, beşeri kaynaklı "inşa"lar, "icat"lar olarak bakarken geleneksel toplumlar kendi geleneklerinin kaynağını "mit"sel atalar, kahramanlar ve Tanrı gibi kutsal da görürler. Sosyal bilimlerde daha fenomenolojik bir yaklaşımla gelenekleri salt işlevsel özellikleri yönüyle görüp kökenlerini bu işleve bağlayan açıklamaların yanı sıra, gelenekleri belirli bir anlam bütünlüğünü yansıtan fenomenler olarak değerlendiren yazarlar da vardır. Her ne kadar bu yazarlar da geleneğin kaynağını kutsalda görmemekteyseler de onun sadece işlevsel boyutuna indirgenemeyeceğini iddia etmişlerdir. (bkz. Claude Levi Strauss)Özellikle Avrupa'da aydınlanma çağı sonunda gelişen Tarih anlayışı ve Tarihselcilik perspektifi geçmişe ilişkin (ve günümüzdeki de) her düşünce, anlayış (konsept) ve tavrın kaynağını dönemin diğer olgularının bütünselliği içinde aramak yönünde bir eğilimin gelişmesine yol açmıştır. Aydınlanmanın kaynağı evrimci görüşe kadar giden ilerlemeci tarih perspektifini de geçerli kılan bu perspektif sosyal bilimlerde hakim görüş olarak varlığını sürdürmektedir. Gelenek üç bağlamda ele alınabilir. ilki geçmiş yaşam biçimlerinin içinde yaşanılan ana taşıdıkları maddi ve manevi değerler bütünüdür. bu sosyolojik anlamda en fazla rağbet gören izahtır. Beşeri düzlemde toplumu tüm dinamikleri ile inşa eden güçtür. ikincisi ise geleneğin özünü teşkil ettiği ifade edilen kutsalla olan ilişkide...

Ocak 2017

Melek Özaslan, bir soruya yanıt verdi.

Mezara ne için çiçek konulur?

İçinizdeki masum çocuğun onun ruhuna daha tatlı bir merhaba ile dokunabilmesi için..
Yok olan onun ruhu değil, yalnızca bedeni. :)
Kasım 2015

Tayyar Ceyhan, bir soruya yanıt verdi.

Namus nedir?

Namus insanın benlik kaynaklı taciz algısından kendisini ve çevresini korumasıdır
Haziran 2015

Simay Ayan, bir soruya yanıt verdi.

Mezara ne için çiçek konulur?

Ya bilmiyorum da çıkan otlar yüzünden iyice darlanıyorlar gibi hissedip her seferinde temizliyorum.
Nisan 2015

Muhammet Davaslı, bir soruya yanıt verdi.

Namus nedir?

İnsanlığın söylemde çok kullanıp pratiğe bir türlü yerleştiremediği, hep kendince sığ ve dar yorumlarla besleyip büyüttüğü, çoğu zaman kadınlığa indirgenen, olursa mükemmel ama olmayınca da olmayan bir kavram ..
Ayrıca, namusu kadınla özdeşleştirerek erkeklerin namussuzluklarını gizlediği mükemmel bir kılıf . .
Mart 2015

Çiğdem Çelik, bir soruya yanıt verdi.

Namus nedir?

1. Isim: Bir toplum içinde ahlak kurallarına ve toplumsal değerlere bağlılık.
2. Dürüstlük , doğruluk.
TDK' ya göre böyle .
Mart 2015

Çiğdem Çelik, bir soruya yanıt verdi.

Refah sahibi bir toplum olmak için ne tür gelenek ve göreneklerden taviz vermemiz gerekir?

Refah ve gelenek arasında nasıl bir bağ kurabiliriz anlamadım .Biz yıllarca acı çekmiş bir toplumuz ve geleneksel düşünce yapımızda bu dünyada refah içinde olmamalıyız anlayışı vardır . Başta o anlayış terkedilmelidir. Bu anlayışı topluma yerleştiren inanç ögelerinden de uzaklaşmalıyız. O zaman toplumu pasifize eden kadercilikten de uzaklaşmış oluruz ki bunlara taviz değil kurtuluş olarak bakıyorum . Bu anlayış terkedildiğinde kaderimizle değil çalışarak refaha ulaşacağımızı anlamış oluruz.
Ocak 2015

Artpro, bir soruya yanıt verdi.

Nerede yaşıyorsunuz ve orada neler meşhur?

Hep istediğim yerde Bodrum'da yaşıyorum. Mandalinanın her çeşitinin olduğu çekirdekli satsuma, kinin v.b
Ocak 2015

Hüseyin Çolak, bir soruya yanıt verdi.

Nerede yaşıyorsunuz ve orada neler meşhur?

Angara'da yaşıyorum. Ayazı, "bebe"si, keçisi, döneri, simiti(...) meşhur.
Birde nacizane ;
İstanbul'un Boğazında değil Angara'nın ayazında sevdik biz yari, sevdası da meşhur yani . . .
Ocak 2015

Ramazan Kızılay, bir soruya yanıt verdi.

Nerede yaşıyorsunuz ve orada neler meşhur?

İstanbulda yaşıyorum. Buranın en meşhur şeyi 'Trafik' :)
Aralık 2014

Abdullah Gürel, bir soruya yanıt verdi.

Nerede yaşıyorsunuz ve orada neler meşhur?

Samsun, 19 mayısı var çakallı menemeni var daha çok şey var be kardeşim gel gör derim. . .
Aralık 2014

Doğan Ataman, bir soruya yanıt verdi.

Nerede yaşıyorsunuz ve orada neler meşhur?

Türkiye'de yaşıyorum. Cahil ve gerici yöneticileri dünyaca meşhur. 16 yaşında çocuğu hapsedecek kadar meşhurlar.
Aralık 2014

Murat Demirel, bir soruya yanıt verdi.

Nerede yaşıyorsunuz ve orada neler meşhur?

Denizli
Kızı , Tozu , Horozu ;)
Aralık 2014

Şenol Deniz Ikizer, bir soruya yanıt verdi.

Nerede yaşıyorsunuz ve orada neler meşhur?

Hatayda yaşıyorum. Ve gerçekten sayamayacağım kadar çok şey meşhur. En önde gelen isimler künefe, döner ve bir çok yemeği.
Aralık 2014

Pınar B., bir soruya yanıt verdi.

Nerede yaşıyorsunuz ve orada neler meşhur?

Antakya'da yaşıyorum ve harika bir tarihi sahibiz.Gaziantepli olarak Antakya'da yaşamak çok güzel bir şey :)
Aralık 2014

Reyhan Acar, bir soruya yanıt verdi.

Nerede yaşıyorsunuz ve orada neler meşhur?

Egenin incisi Bodrum :) . Koylarımız, mandalina bahçelerimiz ve tarihimiz (Bodrum kalesi- Antik tiyatro-mausoleum)
Daha fazla

26 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.