Bilmek istediğin her şeye ulaş

Toplumsal Gelişmeler

Toplum

Toplumsal Gelişmeler

Şubat 2011

hasanden @hasanden

Arkadaşlar 57 adet müslüman devlet varmış ve bunların toplamı bir Japonya kadar üretim yapamıyormuş. Acaba neden?

burdan anlıyoruz ki öze bakmak lazım, söze değil. demek ki gerçek müslüman japonlarmış !... 
Kasım 2014

Düşünce Hırsızı @dusuncehirsizi

Sizce Sosyalizm ne kadar insancıldır? Sizce demokrasi ne kadar adaletlidir? Sizce küresellik ile yerellik arasındaki benzerlikler nelerdir? Sizce her bir dünya görüşünün temelinde, onu kemirip duran bir asalak dünya görüşü de hali hazırda var değil midir?

Sosyalizmin insancıllığı ölçemesem de kapitalizmden daha insancıl olduğu kesin.
Demokrasi ile ilgili de bakın muhteşem yazılar buldum .
Demokrasinin bütün kötülüklerinin tedavisi daha fazla demokrasidir. - Henry Mencken
Demokrasi, bizim hak ettiğimizden daha iyi yönetilmememizi garanti eden alettir. - Bernard Shaw
Demokrasi, çoğunluğun mutluca cahil olduğu şeylere, çoğunluğun karar vermesini teşvik eder. - John Simon
Demokrasi, şu güne kadar zaman içinde denenmiş tüm hükümet çeşitleri hariç, denenmiş en kötü hükümet çeşidi. - Winston Churchill
Demokrasinin harika yanı her oy verene aptalca bir şeyler yapabilme şansı vermesidir. - Art Spander
Demokrasi, size duymak istediklerinizi söyledikten sonra, diktatörlerinizi seçmekten ibarettir. - Alan Coren
Demokrasi, bireysel cehaletin kollektif bilgeliğine olan işe yaramaz inançtır. - Henry Mencken
Demokrasiye karşı geliştirilebilecek en iyi karşı-tez, ortalama bir seçmenle yapacağınız 5 dakikalık bir sohbet. - Winston Churchill
Demokraside, bir parti temel enerjisini diğer partinin ülkeyi yönetebilecek yeterlilikte olmadığını savunmak için harcar - her iki parti de bunu başarır, ve her ikisi de haklıdır. - Henry Mencken
Demokrasi, halkın, halk tarafından, halk için yönetilmesidir. - Abraham Lincoln
Demokrasi, halkın, halk tarafından, halk için joplanmasından başka bir şey değildir. - Oscar Wilde
''Cahil bir toplum, özgür bırakılıp kendine seçim hakkı verilse dahi, hiçbir zaman özgür bir seçim yapamaz. Sadece seçim yaptığını zanneder. Cahil toplumla seçim yapmak, okuma yazma bilmeyen adama hangi kitabı okuyacağını sormak kadar ahmaklıktır! Böyle bir seçimle iktidara gelenler, düzenledikleri tiyatro ile halkın egemenliğini çalan zalim ve madrabaz hainlerdir!
Nietzche
Sanırım bu cümleler demokrasinin adaletini çok iyi özetliyor.
Eylül 2013

Redeye @Redeye

Eylül 2013

Redeye @Redeye

Kullanıcı odaklı yeniliğe duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artıyor mu?

Kapitalizm bir toplumsal yapı biçimi ve özü de çelişkisi de bireye dayanması. Hal böyle olunca feodal toplumdan yavaş yavaş bireyciliğe geçiş bugün içinde bulunduğumuz kapitalist üçüncü evrede (bilişim çağı) hızla "ben"e doğru evliyor. Bu da kullanıcı odaklı yani ben merkezli uygulamalarda belirginleşiyor. Ancak bu tıpkı bir akrebin kendini sokması gibi toplumsal yapıyı ve dolaylı olarak onun yeni düzeni olan kapitalizmi de hızla yok ediyor. Bu kaçınılmaz son değil mi zaten?
Aralık 2010

Can Başkan @adelite

Maymundan mı geliyoruz?

maymuna gidiyor da olabiliriz
Aralık 2010

Cule Walk @cule

Bir toplumun gelişmişlik düzeyini kadınların sosyokültürel yapısı belirler düşüncesine katılıyor musunuz?

genelleme yaparsak evet.çünkü toplumu yetiştiren bireylerin çoğunu gene kadın yetiştirmiştir.
Aralık 2010

Doğuş Dokgöz @hayalet_adam

Bir ülkenin gelişmesinde özgürlükler ve bilim ne kadar önemlidir?

Bir ülkenin gelişmesi için Bilim ve Sanatın gelişmesi gerekir.Bilim ve sanatın gelişmesi için ise özgür bir ortam gerekir.
Mart 2012

İnsan @insan

Çocuk gelinlere HAYIR demek için bir imza da siz atın imza.la/cocuk-gelinler.

Attım, bence de 15 yaşında kızlarla evlenen cumhurbaşkanları filan olmasın...
Kasım 2012

Serkan Köse @serkan

Bir toplumdaki ahlak anlayışı nasıl oluşur?

Bir toplumda ahlak anlayışı aslında kendiliğinden oluşmaz. O toplum kendi ahlak anlayışını oluşturur. Bu da genel kabulle oluşur. Her ahlak anlayışı kendi toplumunda geçerlidir ve kendi doğrularına sahiptir. Örneğin, "töre" insanlık için iyi ahlaktan yoksun bir gelenektir. Fakat töre anlayışına sahip toplumda bir insanın canına kıymak ya da cezalandırmak o toplum için ve o toplumun ahlaki değerlerini korumak için yapılan ve doğru kabul edilen ahlaki bir davranıştır. Evrensel ahlak kuralları da belli düşünürlerin görüşlerinden beslenerek ve insanlığın temel dinamiklerinden hareketle oluşmuştur. Bu kurallar evrensel kabul gördüğü ve insanlığın yararına olduğu için evrenin tamamında olmasa da çoğu yerinde uygulanan kurallardır. Örneğin, "Kantçı Ahlak Anlayışı" niyete dayanır. Kant'a göre eylemin sonucu pek önemli değildir. Eylemin altında yatan niyet önemlidir. Bir insan gerçekleştirdiği bir eylemde o eylem kötü sonuçlansa dahi niyeti iyi ise ahlaklı bir davranıştır. Çünkü gerçekleştirdiğimiz eylemlerin sonuçlarının ne olacağını bilemeyiz sadece öngörebiliriz. Bu nedenle Kant'a göre de eylemin altında yatan niyet önemlidir. Niyet de evrensel kabul gören ahlak anlayışıdır. Sonuç olarak ahlak kuralları tüm dünyayı kapsıyorsa ve bir kişinin değil bir grubun değil bir toplumun değil tüm dünya insanının yararına oluyorsa geçerlidir ve korunması, geliştirilmesi gereklidir.
Aralık 2012

June @june

Otoyol ve köprülerin 'Ülker-Koç' Ortaklığına verilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Ekonomik liberalizme göre devlet, ekonomik ortamlardaki aktörlüğünden elini çeker. Bu hükümette de bu esas benimsenmiş ve kamu yararı çatısı altında hukukileştirilmiştir. Esasında özelleştirmeler devletin yükünü azaltmakta, ihale bedeliyle de vatandaş lehine düzenlemeler yapılmaktadır. Özellikle zarar eden müesseselerin özelleştirilmesi bu bağlamda devletin elini güçlendirmektedir. Fakat köprüler ve otoyollar tabiri caizse tıkır tıkır işleyen müesseselerdir. Bunların özelleştirilmesi, kullanım haklarının da alana devredilmesi demektir. Bakım koşulları, geçiş koşulları bu şirketler tarafından belirlenebilecektir. Bu da maalesef böyle stratejik noktalarda insanları derin düşüncelere sevkedecektir.
Ekim 2012

Gonca Köse @GNCKSE

Yapılacak olan zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz?

Yapılacak zamlar artık yapılan zamların artçıları olacak. Çünkü üretim sektörü doğalgaz , elektrik ve akaryakıta endeksli olarak birim ürüne gelen maliyet artışını vatandaşa yansıtacak, şimdi çok merak ediyorum memur sen başkanı acaba çıkıp 2 kelime edecek mi? Yada o memurlar hala o sendikanin catisi altında kalacak mi. Bu zamların piyasaya yansıması berabetinde önce enflasyonu getirecek, arkasından ekonomik durgunluk gelecek çünkü yüksek enflasyon paranın reel sektörden kaçarak döviz ve faize sığınması anlamı taşır, vu sonuc bütçeyi nasıl etkiler peki? Paranın reel sektörden kaçması tasarruf özelliğini tetikler yastık altında duran dövizden altından tefecilik faaliyetinden doğacak vergi kaçağı gene bütçe acigi demektir. Hükümet sanıyor ki zam yapınca bütçe açığı kapanir. Birileri başbakanı fena kandırmış bu zam konusunda ama zaten aylardır bunun böyle olduğunu kendisi de itiraf etti. Sorulan sorulara hep bana gelen bilgilere göre diyerek cevap vermeye başladı. Ve malesef kılavuzları kargadan beter.
Daha fazla

25 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.