Bilmek istediğin her şeye ulaş

Gridview

ASP.NET

Formatting of continuation data will be changing soon. To continue using the current formatting, use the 'rawcontinue' parameter. To begin using the new format, pass an empty string for 'continue' in the initial query.

Ağustos 2012

Fazıl Can Öztaş, bir soruya yanıt verdi.

Wpf'de Excel'den DataGridview'e nasıl veri çekebilirim?

string connectionString = String.Format(@"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source={0};Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=YES;IMEX=1;""", openFileDialog1.FileName);

string query = String.Format("select * from [{0}$]", "Sheet1");

OleDbDataAdapter dataAdapter = new OleDbDataAdapter(query, connectionString);

DataSet dataSet = new DataSet();

dataAdapter.Fill(dataSet);

gridControl1.DataSource = dataSet.Tables[0];

İşini görür sanırım.

Nisan 2012

İbrahim Aydın, bir soruya yanıt verdi.

Hangi yöntem daha mantkılı/pratik olandır? Gridview'a yeni bir imaj dosyasını codebehind olarak eklemek mi yoksa CssClass'ın değiştirilip o sütunda css ile arkaplan resmi oluşturmak mı?

Resimlerin çeşitliliğine göre değişir. Örneğin eklenecek resimler listelenen kayıtların durumlarını göstiyorsa (aktif, pasif, silindi vb..), her durum için css class oluşturmak mantıklı olandır. Ama örneğin, web sitesinin kullanıcıları listelenecekse ve kullanıcı resimlerini göstermek gerekiyorsa, o zaman kod içerisinden resim nesnesi eklemek mantıklıdır. Tabii bunları GridView ve codebehind senaryosunda söylüyorum. Bana kalırsa, ne GridView kullanmak ne de ayrı bir codebehind dosyası kullanmak doğrudur. En güzeli klasik HTML kontrolleri içerisinde inline tag'ler ile veri yerleştirmek... PHP kullanır gibi...
Mart 2012

Semih Muyaoğlu, bir soruya yanıt verdi.

Gridview içinde 'Ajax Calendar Extender' kullanıyorum fakat hiç bir işlem yapmıyor?

Kodları görsek daha iyi olurdu sanki ama şöyle sorular üretecek olursam

  1. Textbox'a mı uyguladın?
  2. Tetikleyici ile ilgili sorun olabilir mi kontorl ettin mi?
  3. Script Manager ile ilgili bir sorun olabilir mi?
  4. Master Page kullanıyorsan Script Manager'ı Master Page'e ekledin mi?

3 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.