Bilmek istediğin her şeye ulaş

G.S.S. (Genel Sağlık Sigortası)

Formatting of continuation data will be changing soon. To continue using the current formatting, use the 'rawcontinue' parameter. To begin using the new format, pass an empty string for 'continue' in the initial query.

Mart 2015

Fazlı Özdemir  yeni bir  gönderide  bulundu.

Tebrikler SGK (!)

2014 Kasım ve 2015 Ocak ayları Google aramalarında %166 oranda artış göstererek ne kadar başarılı bir kurum olduğunu bir kez daha ispatladı.
Başarının ardındaki tek neden
=> Ülkenin tamamının haraca bağlanması gereği ile oluşturulmuş "Zorunlu" Genel Sağlık Sigortası.
Yıllarca hastane yüzü görmeyen (göremeyen) insanların, haberi dahi olmadan ilgili yasa gereği devlete...
Borçlarınızı bir an önce ödeyin ki yeni yol çalışmaları için ödenek çıksın, malum önümüz yaz.
Bu arada, sitenin sağ üst köşesindeki İngilizce Almanca ve Fransızca seçenekleri de pek bi' hoş olmuş, canım.

5679
Nisan 2014

Ali Rahim Şimşek, bir soruya yanıt verdi.

Kısmi süreli çalışanlar genel sağlık sigortası primini 30 güne tamamlamak zorunda mıdır?

Kısmi süreli çalışanların Genel Sağlık Sigortası primlerinin nasıl bildirileceği ve ödeneceği konusunda 5510 sayılı Kanunun 88. Maddesi dördüncü fıkrasında; "4''''üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olmakla birlikte, 4857 sayılı Kanunun 13 ve 14''''üncü maddelerine göre kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile bu Kanuna göre ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalışan sigortalılar için eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerinin 30 güne tamamlanması zorunludur. Bu durumda olan sigortalıların eksik günlerine ilişkin genel sağlık sigortası primleri, 60''''ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi veya (g) bendi kapsamında ödenir…" denilmektedir.
Nisan 2014

Şaman, bir soruya yanıt verdi.

Okuyan erkek çocukların 25 yaşına kadar ailesi tarafından sigortalı olmalarına rağmen kız çocuklarının evlenene kadar sigortalarının devam etmesinin sebebi nedir?

Bunun nedeni aslında çok basit. Erkekler kız çocuklarını okutmadıklarından kız çocukları dezavantajlı duruma düşmektedir. Şükürler olsun ki hukuk sistemi bu haksızlığın farkına varmış ve dezavantajın bir kısmını ortadan kaldırmıştır. Toplumdaki kadınlara karşı geleneksel negatif ayrımcılığa karşı hukuksal ufacık bir pozitif ayrımcılık yapılmaktadır. Eğer daha çok kız çocuğu okutulur, meslek sahibi olmasına izin verilirse bir süre sonra kız çocuklarının evlenene kadar aileden sigortalı olma durumu da ortadan kalkacaktır.
Nisan 2014

Muhammed Göksu, bir soruya yanıt verdi.

Okuyan erkek çocukların 25 yaşına kadar ailesi tarafından sigortalı olmalarına rağmen kız çocuklarının evlenene kadar sigortalarının devam etmesinin sebebi nedir?

Gündüz beye katıldığımı belirtmek istiyorum öncelikle. Burada amaç erkeklerin iş hayatına atılımını ve katılımını teşvik etmek , onların güvencelerinin ancak meslek edinerek ve çalışarak elde edilebilmesini sağlamaktır. Çünkü erkek fıtratı gereği karşı cinsten daha güçlü ve dayanıklıdır. Baş tacımız kadınlara ise evlenene kadar böyle bir güvence sağlanmasının sebebi , onların eğitime katılımının daha az olması ve hayat boyu güvence altına alınmak istenmesidir. Ayrıca burada evliliklerin azalıp , boşanmaların arttığı bir dönemde kadınların evliliğe teşvik edilmesi gibi bir husus olduğunu da düşünüyorum.
Mart 2014

İshan Sigorta  yeni bir  gönderide  bulundu.

ÇALIŞMADAN EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ

2656

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülkemizde 11.5 milyon kadın, işgücüne dahil değil.

İşgücü içerisinde yer almama nedeni olarak "ev işlerini" göstermişler. Sosyal güvenlik sistemi bu kitle için, çalışmadan, "isteğe bağlı sigorta" primi ödeyerek emekli olabilmelerinin önünü açıyor.

Herhangi bir zorunluluk olmadan kişinin kendi isteğine bağlı olarak SGK'ya prim ödemesi ve bu yolla emekli olması mümkün. Bu sigortalılık bir zorunluluk değildir. Kişi isterse sigorta prim öder sigortalı olur, istemezse olmaz.

AYLIK ALANLAR YAPAMAZ

18 yaşından küçükler isteğe bağlı sigortalı olamaz. Genel sağlık sigortası zorunlu olunca prim ödememek için ikametini Türkiye'den aldıranlar bu nedenle isteğe bağlı sigortalı olamaz.

SGK'dan aylık ve gelir alan bir kişi isteğe bağlı sigortalı olamaz. Bu nedenle daha önceki çalışmaları nedeniyle emekli olmuş bir kişi isteğe bağlı sigortalı olamaz. Babasından dul aylığı alan kadınlar isteğe bağlı sigortalı olabilir.

İsteğe bağlı sigortalı olmak isteyen bir kişinin, zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek bir işte çalışmaması gerekir. Ay içinde 30 günden az çalışan ve tam gün çalışmayanlar da isteğe bağlı sigortalı olabilir. Bu kişiler çalışmalarını 30 güne tamamlayabilir.

SAĞLIK HİZMETİ DAHİL

İsteğe bağlı sigortalı olmak isteyen kişi, uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortasına prim ödemek zorundadır. Yani isteğe bağlı sigortalı, ödediği primlerin karşılığı olarak sağlık hizmetlerinden yararlanır, malullük ve ölüm riskine karşı korunur ve diğer sigortalılar gibi emekli olabilir. İsteğe bağlı sigortalı, 5 yıl prim ödemiş ise geride kalanlara ölüm aylığı da bağlanır.

İsteğe bağlı sigortalı prim ödemeyi kestiği için işsiz olarak değerlendirilemez ve işsizlik parası alamaz. Aktif olarak çalışmadığı için iş kazası ve meslek hastalığı durumunda da geçici iş göremezlik ödeneğinden yararlanamaz.

GENELGEYLE MAĞDURİYET ORTADAN KALKTI

SGK'nın yayımladığı genelgeyle isteğe bağlı sigortalılık konusunda Bağ-Kur'luların mağduriyeti giderildi. Bağ-Kur'lulardan zorunlu sigortalılığı sona erenler, prim ödemeye devam etmeleri halinde bu primlerin değerlendirilmesi söz konusu olmuyordu. SGK bu sorunu çözdü. Zorunlu şekilde Bağ-Kur'luğu sona eren kişinin prim ödemeye devam etmesi zımni talep dilekçesi olarak kabul edilecek.

Sigortalının dilekçesi geriye dönük işletilecek ve primler gün sayısına eklenebilecek.

EN DÜŞÜK 342.82 TL ÖDEMEK GEREKİYOR

2014 yılının ilk 6 ayı için isteğe bağlı sigortalıların ödemesi gereken primin alt limiti 342.72 TL. Prim ödenebilecek en düşük düzey asgari ücretin günlük miktarı olan 35.7 TL. Bu rakam üzerinden yüzde 12 malullük, yaşlılık, ölüm ve yüzde 20'de genel sağlık sigortası primi kesildiğinde 11.42 TL günlük ödenmesi gereken prim miktarı. Aynı dönemde ödenebilecek en yüksek aylık prim miktarı ise 2.227,68 TL.

Ayrıca, isteğe bağlı sigortalılık yarı zamanlı çalışanlar için çok önemli. Türkiye'de yarı zamanlı çalışan 3 milyon 179 bin çalışan için 30 günden az sigortalılıklarını 30 güne tamamlamak çok önemli. Bu durumda olanlar, isteğe bağlı sigortalı olmazsa, genel sağlık sigortası primi ödemek durumundalar.

APARTMANLARDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI ŞARTI KALKIYOR

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uygulanmaya başladığında tüm işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinden hizmet alması zorunluluğu konusu gündemi uzun süre işgal etmişti. Özellikle kapıcı çalıştıran apartmanların, köşedeki bakkal dükkanının iş güvenliği uzmanı çalıştırması zorunluluğu çok tartışılmıştı. İş sağlığı ve güvenliği alanında bütün işyerlerinin kapsamda yer alması bu durumu doğurmuştu.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği'ndeki yapılması planlanan değişiklik bu konuda çok önemli bir değişikliği öngörüyor.

Yönetmelik değişikliği yasalaştığında, 10'dan az çalışanı bulunan az tehlikeli işyerlerinde işverenler kendi işyerlerinin iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve yardımcı sağlık personeli olacaklar. Bu sayede çok önemli bir maliyet avantajı sağlanmış olacak.

İŞVERENİN MALİYETİ

Az tehlikeli sınıfta yer alan ve 10'dan az çalışanı olan işyerleri genel olarak apartmanlar, pastaneler, emlakçılar gibi küçük esnaflar. Bu bağlamda yeni düzenlemenin olumlu olduğu söylenebilir.

Fakat diğer yandan işverenlerin kendilerine doğrudan maliyet yaratabilecek iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini en geniş kapsamda alması da çok mümkün değil. Dolayısıyla maliyet avantajı yaratacak bu düzenlemenin diğer yandan iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin kalitesini düşüreceği öngörülebilir.

Az tehlikeli işyerlerinin işverenlerine sağlanan bu hak ile birlikte toplum sağlığı merkezleri de tüm işyerleri için hizmet vermeye yetkili hale getiriliyor.

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri gibi Sağlık Bakanlığı'na bağlı Toplum Sağlığı Merkezleri de işyerlerine hizmet verebilir hale gelecek. Yani OSGB'lerin pazarının daralacağını söyleyebiliriz. İşyerleri açısından ise rekabetin artması anlamına gelen bu değişiklik maliyet avantajı yaratacaktır.

SİGORTALI SAYISI HER YIL AZALIYOR

1 Ekim 2008'den sonra isteğe bağlı sigortalılıkta önemli değişiklik oldu. İsteğe bağlı sigortalıların sigortalılık statüsü 4/b'li yani Bağ-Kur'lu oldu. İsteğe bağlı sigortalılar Bağ - Kur emeklisi olabiliyor.

İsteğe bağlı sigortalı sayısı, Bağ-Kur statüsü nedeniyle düştü. İsteğe bağlı sigortalılar 9.000 gün prim ödeyerek emekli olabilecek. Böyle olunca da, isteğe bağlı sigortalı olma isteği azaldı.

TAKSİCİLER DE BAŞVURABİLİR

Tarım ve orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışanlar, çalışmadıkları sürelerin primlerini kendileri ödeyerek sigortalılara sağlanan haklardan yararlanırlar. Ticari taksi şoförleri, dolmuşçular, turizm rehberleri, değnekçiler, okul servislerindeki rehberler eksik çalışma günlerini tamamlamak için başvurabilirler. Taksi ve dolmuş şoförleri eğer isterlerse işsizlik sigortası primi ödeyerek işsizlik parası da alabilirler. En son yayınlanan SGK genelgesi ile değnekçiler de bu kapsama alındı.

NEREYE BAŞVURMALI

İlk defa isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin örneği Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan "İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi" ile ikametgâhlarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine /sosyal güvenlik merkezlerine başvurmaları gerekiyor. Sigortalılık, kurum kayıtlarını takip eden gün başlar.

Haber için: ishansigorta.com.tr/calismadan-emekli-ol...
Kasım 2013

Ayhan Şimşek, bir soruya yanıt verdi.

SSK'lı yakınlarının devlet hastanelerinde tedavi olabilmek için herhangi bir işlem yaptırması gerekiyor mu?

Birinci derece aile fertleri için geçerli olmak üzere; Genel Sağlık Sigortası (GSS) zorunlu hale gelmeden önce ki hizmet şartları SSK bünyesinde şunlardı:
  1. Aylık ve gelirinin olmaması,
  2. Asgari ücretin, vergi ve sigorta primi düşüldükten sonra kalan net tutarından az gelirinin olması
  3. Diğer çocuklarından sağlık yardımı almaması,
koşulları ile sigortalı aile fertlerinden biri diğerini ve diğerlerini kendi sigortası üzerinden sağlık hizmetleri aldırabiliyordu.
Fakat, GSS'nın yürürlüğe girmesiyle birlikte sistem şöyle işlemeye başlamıştır:
Her bir aile için elde edilecek ortalama aylık gelir, aile bireyi sayısına bölünecek. Böylece o hanede ki bireyin geliri hesaplanmış olacak!
Bakınız: TTNET Adil Kota Kullanımı: ttnet.com.tr/bireysel/destek/bilgi-banka...
  • Hesaplamalar sonucu tespit edilen ortalama geliri, mevcut asgari ücretin üçte birinden (295 TL) az olan vatandaşlar yoksul kabul edilerek primleri devlet tarafından ödenecek.
  • Geliri, asgari ücretin üçte biri (295, 3 TL) ile asgari ücret(886, 5 TL) arasında olanlar 295, 3 liranın 12’de 1’i kadar, (35, 4)
  • Geliri, asgari ücret ile asgari ücretin iki katı arasında olanlar asgari ücretin (886, 5 TL) 12’de 1’i kadar (106, 38 TL) ;
  • Geliri, asgari ücretin iki katından daha fazla olanlar, asgari ücretin iki katının (1773) 12’de 1’i kadar primi kendisi yatıracak.

Örnek ile Belirtecek Olursam:
Farz edelim ki biz 3 kişiler bir aileyiz.
Anne, geliri olmayan bir ev hanımı,
Ben, öğrenci veya işsiz evin çocuğu,
Baba, 1000 lira emekli geliri olan.
Evde bizim olsun kira ödemiyor olalım.
Hesap şu: 3 kişilik bu ailenin toplam geliri 1000 lira olduğundan kişi başına düşen 333 lira bir gelir görünüyor. Buda Devletin ön gördüğü taban geçim sıkıntısı olan 295 liranın altında kaldığı için GSS primlerimizin Devlet tarafından ödeneceği anlamına geliyor.
Fakat olduya toplam gelirimizin miktarı nedeniyle kişi başına düşen gelirmiz 295 liranın üzerinde kaldı; bu durumda 1. Derece aileden evlenmiş abla abilerin çocuklarından da gelir testinize bizimle kalıyor diyerek kafa ekletme hakkınız kabul görüyor.
Bu forumu ssk.biz.tr/wp-content/uploads/2013/05/ge... hanede yaşayanların imzaları, kimlik fotokopisi ile Kaymakamlıklarda bulunan Sosyal Yardımlaşma Vakfı Gelir Testi bürosuna vermeniz yeterli olacaktır.
Daha başka merak ettikleriniz için: dunyabulteni.net/aile-saglik/194143/50-s. . . Prim borcunuzun olup olmadığını öğrenmek için ise: onlinetahsilat.sgk.gov.tr/webtahsilat/in...
Kasım 2013

İshan Sigorta  yeni bir  gönderide  bulundu.

SGK'DAN SAĞLIK SİGORTASI SINIRLAMASI

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

2014 yılı programı, sağlıkta 'sıkılaştırma tedbirlerinin' yürürlüğe gireceğini net bir şekilde ortaya koydu. Programda yer alan bir madde ise, alınacak tedbirlerin 75 milyonu yakından ilgilendireceğini gösteriyor. Buna göre Aralık ayı itibariyle, Sosyal Güvenlik Kurumu, Maliye Bakanlığı, sağlık bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı kapsamlı bir çalışma ile 'sağlıktaki temel teminat paketini' oluşturacak. Temel teminat paketi kapsamı dışında kalan hizmetlerde ise, tamamlayıcı sağlık sigortaları devreye girecek. Temel teminat paketi, genel sağlık sigortası kapsamında sigorta tarafından ödemesi yapılan tüm tedavi ve ilaçları kapsıyor. Şu anda bu paket, tüp bebekten, göze kadar geniş bir alanda yapılan tedavileri ve birçok ilacı kapsıyor. Ancak bu paketin çok geniş olduğu ve bazı ödemelerin kapsam dışına çıkarılması gerektiği yolunda dönem dönem çeşitli açıklamalar da yapılıyor. 2014 yılı program bu yöndeki açıklamaların, gelecek yıl itibariyle yaşama geçirileceğini ortaya koyuyor.

İLK FEDA EDİLECEK ALANLAR

Yetkililer, temel teminat paketinin yenilenmesi ve gözden geçirilmesinin kapsamlı bir çalışma olacağının altını çizerken, ağız-diş ve göz tedavilerinin genel sağlık sigortası dışına çıkarılabileceğini belirtiyor. Daha önce yapılan çalışmalarda bu iki alanın ilk aşamada genel sağlık sigortası dışına çıkarılmasının tartışıldığını belirten yetkililer, "Reçetesiz de satılabilen bazı ilaçlar da bu kapsamda sigorta tarafından ödenmeyecek ilaçlar listesine alınabilir. Bu başlangıç olur, sonrasında ise paket her yıl güncellenir” bilgisini veriyor.

Sağlık giderleri daha da artacak

2013 yılında bütçeden sosyal güvenlik kuruluşlarına faturalı ödemeler, ek karşılıklar, devlet katkısı, emeklilere yapılan ek ödeme, prim teşviklerinden kaynaklanan transferler ile prim ödeme gücü olmayanların GSS primleri dahil olmak üzere 71, 9 milyar TL transfer yapıldı. Rakamın, 2014’te 77 milyar TL’ye çıkması öngörülüyor. 2009 yılında yüzde 6, 1 olan toplam sağlık harcamalarının GSYH’ya oranı 2012 yılında yüzde 5, 4 olarak gerçekleşirken; kişi başı sağlık harcaması ise 521 ABD Dolarından 566 ABD Dolarına yükselmiş durumda. Yaşlanan nüfus, sağlık teknolojilerindeki gelişmeler ve daha kaliteli sağlık hizmeti talebi gibi sebeplerle sağlık harcamalarının daha da artabileceği öngörülüyor. (Hürriyet)

Haber için:ishansigorta.com.tr/sgkdan-saglik-sigort. . .
Kasım 2013

İshan Sigorta  yeni bir  gönderide  bulundu.

SGK, Özel Sigorta İle Tamamlanacak!


Tamamlayıcı Sağlık Sigortası


2014'te Genel Sağlık Sigortası’nın kapsamı daralıyor. Sağlık hizmetleri için temel teminat paketi oluşturulacak. Belli sağlık giderleri paketin içine girerken, bazı harcamalar kapsam dışında tutulacak. Kapsam dışında kalan hizmetler için tamamlayıcı sigorta devreye sokulacak.

Hükümet, 2014 yılı programına tamamlayıcı sağlık sigortasını aldı; Hazine de sigorta
nın şartları ile ilgili yönetmelik yayınladı. Böylece, üzerinde yıllardır konuşulan ancak bir türlü hayata geçemeyen tamamlayıcı sağlık sigortası da resmen uygulamaya geçmiş oldu.

Hükümet, açıkladığı planda, 2014’te sağlık harcamalarını kontrol altına alacağını ortaya koydu. Bu çerçevede, GenelSağlık Sigortası (GSS) kapsamında sağlanacak hizmetlerin tanımlandığı temel bir teminat paketi oluşturulacak. Belli giderler kapsam içine alırken, belli sağlık harcamaları ise kapsam dışında tutulacak. Hükümetin, bu yılın sonuna kadar sağlık paketini hazırlaması bekleniyor. Temel teminat paketinin kapsamı dışında kalan hizmetlerde ise tamamlayıcı sağlık sigortası devreye sokulacak. Yine bu kapsamda, tamamlayıcı sağlık sigortasına konu olacak sağlık hizmetleri de ayrıca belirlenecek.

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI

2014 hükümet planının açıklanmasından günler öncesinde ise Hazine, özel sağlık sigortalarına yönelik bir yönetmelik yayınladı ve yönetmelikte; tamamlayıcı ile destekleyici sağlık sigortası ürünlerine de açıklık getirdi. Buna göre, GenelSağlık Sigortası kapsamında, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanan sağlık giderlerine ek masraflar ile SGK tarafından karşılanmayan tüm giderler; özel sigorta şirketlerinin çıkartacağı tamamlayıcı sağlık sigortaları tarafından karşılanacak. Önce Hazine’nin tamamlayıcı sağlık sigortasının şartlarını belirleyen yönetmelik yayınlanması, ardından da hükümetin 2014 planında konuya yer vermesiyle, tamamlayıcı sigorta uygulaması da resmen başlatıldı.

Genelge ile hem SGK’ya bağlı olup, hem de özel sağlık sigortası bulunanların; tedavi giderlerinin belli bir kısmını SGK'ya fatura edebileceklerine imkan tanındı. İlk uygulamayı ise 2012'nin Kasım ayında, 'Fark Yok' sigortası ile Mapfre Genel Sigorta başlattı ve SGK’lıların özel hastanelerde hiçbir fark ödemeden tedavi olmalarına imkan tanıdı. Mapfre GenelSigorta, tamamlayıcı sigorta için Türkiye çapında toplam 250 özel hastane ile anlaştı ve bugüne kadar da 25 binden fazla SGK’lı tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırarak, özel hastanelerde fark ödemeden tedavi oldu.

Tamamlayıcı sağlık sigortasının diğer özel sağlık sigortalarından farkı ise, tedavi giderinin belirli miktarını SGK karşıladığından ve sadece bunun üzeri giderleri kapsadığından, primin ucuz olması. Kişiye ve yaşa göre değişse detamamlayıcı sigorta da primler yıllık 250 liradan başlıyor.

Tamamlayıcı sigorta neleri kapsayacak?

Kişiler, hem Genel Sağlık Sigortası’nın (GSS) kapsamına girmeyen tedavi giderleri hem de özel hastanelerin talep ettikleri ve yüzde 200’e kadar varan fark ücreti için tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırabilecek. Tamamlayıcı sigortayı, özel sigorta şirketleri yapacak ve zorunlu olmayacak. İsteyenler tamamlayıcı sigorta poliçesi alacak.

Bugün için GSS; tüp bebekten göze, dişe kadar tüm tedavileri ve ilaçları kapsıyor. Ancak artan sağlık giderleri nedeniyle hükümetin 2014 yılı planı, GSS’nin tüm tedavileri içermesi yerine; belli başlı sağlık giderleri için temel bir teminat paketi hazırlamak. Bu paketin kapsamadığı sağlık giderleri ise, tamamlayıcı sağlık sigortasının içine girecek.

Daha fazlası için:ishansigorta.com.tr/sgk-ozel-sigorta-ile. . .
Ağustos 2012

Hidayet Koksal Sandıkcı, bir soruya yanıt verdi.

Sağlık sigortası yaptıranlar nerelerde tedavi olabilir?

Nereye isyersen sartlar dahilinde tedavi olabilirsin
Ağustos 2012

Gonca Köse, bir soruya yanıt verdi.

Sağlık sigortası yaptıranlar nerelerde tedavi olabilir?

Özel sağlık sigortası yaptıranlar, sağlık sigortası yaptırdığı sigorta şirketinin anlaştığı tüm kurumlarda tedavi olabilirler. Bazı durumlarda sağlık sigortaları sınırlandırılabilir ya da limit koyulabilir. Genel olarak çoğu özel hastanelerde, kurumlarda ve eczanelerde geçebilir. Anlaşmalı olmayanlarda ödemeyi yapıp, daha sonra ödemenizi geri alabilirsiniz. Yurt dışı da dahil olmak üzere harcamalarınız karşılanabiliyor. Bir çok kuruluşta geçerliliği vardır.
Daha fazla

21 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.