Bilmek istediğin her şeye ulaş

Günah

Dinler

Günah, (Arapça: خطيئة‎ (khata'), إثم‎ (ithm)), (Farsça: گناه‎ (gonāh), (Urduca: گناہ‎) genellikle dinî bağlamda kullanılan bir terimdir. Tanrının açıkladığı kanunlara karşı yapılan bilinçli ihmalkârlık veya inkar olarak da tanımlanabilir. Günahı olanlara Günahkar denir. Küçük günahta ısrar, büyük günaha yol açar. Büyük günahta ısrar, küfre götürür. 72, 76 veya 99 büyük günah vardır. Günümüz Türkçesinde Tanrı'nın (İslâm'da Allah'ın) arzu ve emirlerine uygunsuz her şeyi tanımlamak için kullanılır. İbrahimî dinler de dahil olmak üzere, birçok farklı inanç ve felsefede, dinî nitelik taşısın taşımasın, günah kavramı mevcuttur. Türkçede bu kavram için kullanılan günah sözcüğü Farsça kökenlidir. Örneğin adam öldürmek, başkasının hakkını yemek, domuz eti yemek, kötü alışkanlıklara başlamak (alkol tüketmek, kumar oynamak), küfür etmek, yalan söylemek, zina etmek, İslâm dinine göre haram ve günahtır.

Eylül 2015

Tarik, bir soruya yanıt verdi.

İslam'da müzik dinlemek günah mıdır?

Hadis: “Bir zaman gelecek, ümmetimden bazıları, içkiyi ve çalgıyı helal sayacaktır. ” (Buharî)
İmâm-ı A'zam Ebu Hanife'ye göre eğlenmek için çalınan tüm çalgılar haramdır. (el-Merginânî, el-Hidâye, IV, 80)
el-Hidâye sahibi, Hanefi mezhebinin görüşlerini şöyle açıklar:
Düğün yemeğine davet edilen kimse düğüne gittiği zaman orada oyun ve çalgının bulunduğunu görse oturup yemeğini yemesinde bir sakınca yoktur. Ebu Hanife der ki: "Bir kere böyle bir şeye mübtelâ olmuştum, fakat sabrettim. " Yani davet mahalli olan düğün yerinden ayrılmadım. Oyun ve çalgı bulunan yeri terketmemekten ibaret olan bu hüküm, davete icabet etmenin sünnet oluşundandır. Hadiste: "Davete icabet etmeyen Ebu'l-Kasım'a asi olmuştur. " buyurulmuştur. O halde düğünde çalgı ve oyun gibi bidatler vardır diye sünnet olan davete icabet terkedilemez. Bu, başkaları için örnek olma durumunda olmayan kimseler hakkında söz konusudur. Başkalarına örnek olanlar bu gibi şeyleri önleme gücüne sahip değillerse orada oturmaz çekip giderler. Çünkü gitmemelerinde dine kötülük etme ve müslümanlara günah kapısını açma gibi mahzurlar vardır. İmâm-ı A'zam'ın bahis konusu hareketinin, örnek olma durumuna gelmeden önceki dönemine ait olduğu nakledilir.

“İnsanlar arasında, bilgisizce Allah yolundan saptırmak için gerçeği boş sözlerle değişenler ve Allah yolunu alaya alanlar vardır. İşte horlayıcı azâb onlar içindir. ” (Lokman s. 6) Âyette geçen “lehv-el hadîs “(boş söz) ifadesini âlimler musiki, çalgı aleti olarak bildirmiştir. İbn-i Mesud Hazretleri yemin ederek lehv-el hadîsten kasıtın, çalgı aleti ve mûsiki olduğunu söylemiştir. (Tefsir-i İbni Kesir, Tefsir-i Medarik)

Bezzaziyye‘de deniyor ki: Çalgıların sesini dinlemek haramdır. Çünkü Resûlullah “Çalgı dinlemek haramdır, orada oturmak fısktır, ondan zevk almaksa küfürdür, yâni küfran-ı nimettir. ” buyuruyor. (İbn-i Abidin, Redd-ül muhtar)

“Mûsikî, kalpte nifak hâsıl eder. ” (Beyhâki)
“Suyun otu büyüttüğü gibi, şarkı, oyun ve eğlence de kalpte nifakı büyütür. Allah (c. C.)’a yemin ederim ki, suyun otu büyüttüğü gibi, Kur’ân ve zikir de, kalpte îmânı büyütür. ” (Deylemî)
Nisan 2015

Celil Kan, bir soruya yanıt verdi.

İslam'da müzik dinlemek günah mıdır?

“Şeriatça bazı savtlar (dinî bakımdan bazı sesler) helâl, bazılar ıharam kılınmıştır. Evet, ulvî hüzünleri, RAbbanî aşkları iras eden (hatırlatan) sesler helâldir. Yetimane hüzünleri, nefsanî şehevâtı tahrik eden sesler haramdır. Şeriatın tayin etmediği kısım ise senin ruhuna, vicdanına yaptığı tesire göre hüküm alır.
Biraz daha açmak gerekirse, meşru olan, dinlenilmesinde bir mahzur bulunmayan ses, insana ulvî hüzünleri, yani dünyanın fâniliğini, ölümün her an gelebileceğini, insanın bir gün gelip toprak olacağını, Allah korkusunu hatırlatmalı veya ilâhî aşkı, Allah sevgisini, dünya üzerinde Cenab-ı Hakkın güzel sanat eserlerindeki yüce isimlerinin ve sıfatlarının tecellîlerini hatıra getirmeli. Bu hisleri tahrik eden her türlü sesi dinlemek helâl ve caizdir. Fakat yetimane hüzünleri; insana ümitsizlik veren, sevdiği kimselerden ve nimetlerden ayrılmanın ıztırabını hatırlatan, insanı bedbinliğe, karamsarlığa iten; insanın şehevanî hislerine hitap eden, dinlediği zaman nefsin hoşuna giden sesler ise haramdır, dinlemek caiz değildir.
Bu iki sınıfa girmeyen birtakım sesler de vardır ki, insandan insana değişir. Meselâ aynı musikî parçasını dinleyen iki kişiden birisi nefsânî bir his duyarken, diğeri ondan daha ulvî bir mânâ çıkarmaktadır. Meselâ “İncecikten bir kar yağar, tozar elif elif diye/Deli gönül abdal olmuş, gezer elif elif diye” parçasını bir musikî eşliğinde dinleyen iki kişiden birisi “elif”ten Allah’ı hatırlayıp, ilâhî aşkı düşünürken, öbürü zahirî mânâsına bakarak “elif”ten bir kadını hatırlar, mecâzî bir aşk düşünür.
Ekim 2014

Şaman, bir soruya yanıt verdi.

Şarap deyince aklınıza hangi ülke geliyor? Nerenin şaraplarını en çok seviyorsunuz?

Biraz banal gelecek ama ben öncelikle İspanyol şaraplarını seviyorum. Tabii onların da tümünü değil, Rioja'ları özellikle de Crienza ya da Riserva olanları. Bu şaraplar yoğun lezzetli oluyor, saydam değiller ve uzun süre havalandırmadan da gayet güzel içilebiliyorlar. Bir de tabii ki fiyatları çok uygun. İspanyollar şaraplarına İtalyan ve Fransızlar gibi lüks tüketim maddesi muamelesi yapmıyorlar.

Ardından İtalyan şaraplarını severim. Onlardan da özellikle Barolo, bu şarap İspanyol şaraplarından daha yoğun olur ama zaten en az 12 yıllık olması gerekiyor satışa sunulabilmesi için. Tabii ki bu süre lezzete ve fiyata oldukça yansıyor desem de yurdumuzdaki orta kalite bir şarap fiyatına alınabiliyor. Ardında Chianti onun da sadece Calassico olanları gerçekten lezzetli şaraplar. Val Policella'yı da unutmamak gerek, İtalya'nın genellikle genç içilen nispeten ucuz ama lezzetli şaraplarındandır.

Gelelim Fransızlara, onların şarapları genellikle yıllandırılmadan içilemiyor. Genç Fransız şarapları oldukça başarısız, içtiğinizde sulandırılmış hissi veriyorlar. Yıllanmış bir Bordeaux'nun da tadına doyum olmaz eklemeliyim.

Hırvat şaraplarından Dingaç da çok hoşuma gidiyor. Bunun üzümü en az 45° eğimli arazide yetiştiğinden toplaması çok masraflı oluyor, bu da biraz fiyata yansıyor ama şarap da leziz oluyor.

Gürcü şarapları da nefis, yalnız Gürcüce okuyamadığımdan orada içtiğim şarapların isimleri aklımda kalmadı.

Bir sonraki durağımız aslında deniz aşırı olduklarından duraklarımız California, Avusturalya ve Şili şarapları. Eminim ki bu şaraplar yapıldıkları yerlerde çok lezzetlilerdir ama haftaları bulan uzun gemi yolculuklarında sallanmaları, ısınmaları, donmaları nedeniyle hep garip bir lezzetleri oluyor, yine de yurdum şaraplarının hepsinden iyi oluyorlar.
Temmuz 2014

Şaman  yeni bir  gönderide  bulundu.

Bakın arkadaşlar yazıp durmayın. Nihat abinin sözlerine kulak verin.

Nihat Hatipoğlu: Sosyal medyada gıybet büyük günah - Hayat Haberleri - Radikal

Cinayet ve Sosyal Medya ile ilgili haberleri mi aramıştınız? Nihat Hatipoğlu: Sosyal medyada gıybet büyük günah haberi için hemen tıklayın!
Nisan 2014

Evin, bir soruya yanıt verdi.

Mart 2014

Azat Toğluk, bir soruya yanıt verdi.

İslam'da müzik dinlemek günah mıdır?

Eğer dinlediğimiz müzik bir başka insanı rahatsız ediyorsa, durum etik dışı olur. Ama kimse Allah'ın işine karışamaz tabi.
Mart 2014

Mehmet Volkan Balbay, bir soruya yanıt verdi.

İslam'da müzik dinlemek günah mıdır?

Allah'ın doğrudan "haram" ettiği şeyler Kur'an-ı Kerim'de açıklanmıştır ve bunların içinde müzik yoktur.

Günahlık boyutunu ise elbette Allah bilir.
Mart 2014

Mehmet, bir soruya yanıt verdi.

İslam'da müzik dinlemek günah mıdır?

Günaha sürüklemeyecekse caizdir.
Mart 2014

Ertan, bir soruya yanıt verdi.

İslam'da müzik dinlemek günah mıdır?

Günah değildir ama nasıl şarkılar dinlediğine bağlı.
Mart 2014

Murat Emecan, bir soruya yanıt verdi.

İslam'da müzik dinlemek günah mıdır?

İslam da müzik dinlemek günah değildir. Herhangi bir araçı bir günaha iştirak için kullanmadığınız sürece islam da böyle saçma şey olmazz.
Mart 2014

Şaman, bir soruya yanıt verdi.

İslam'da müzik dinlemek günah mıdır?

Bu sorunun yanıtını en doğru Mehmet Volkan Balbay (@mvolkanbalbay) bey bilir. Bakalım bizi aydınlatacak mı... .
Mart 2014

Salih Atıcılar Msa, bir soruya yanıt verdi.

İslam'da müzik dinlemek günah mıdır?

Dinlediğin müziğin sende uyandırdığı etki bu soruya cevap verecektir.
İsyan içerikli bir arabesk parçası bilimsel olarak bile zararlıdır.
Boş sözleri olan popüler bi parça da boş iş olduğu için günah olabilir.
Kısaca şarkı sözleri sende günah olabilecek duygular uyandırıyorsa günah deriz. Örneklere bakmak istersen... Barış manço , Ogün sanlısoy gibi adamların şarkılarına bak ve de serdar ortaç vs gibi adamların şarkılarına... ...
Mart 2014

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

Daha fazla

6 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.