Bilmek istediğin her şeye ulaş

Güneş

Evren

Güneş, Güneş Sistemi'nin merkezinde yer alan yıldız. Orta büyüklükte bir yıldız olan Güneş, tek başına Güneş Sistemi'nin kütlesinin % 99,8'ini oluşturur. Geri kalan kütle Güneş'in çevresinde dönen gezegenler, asteroitler, göktaşları, kuyrukluyıldızlar ve kozmik tozdan oluşur. Günışığı şeklinde Güneş'ten yayılan enerji, fotosentez yoluyla Dünya üzerindeki hayatın hemen hemen tamamının var olmasını sağlar ve Dünya'nın iklimi ile hava durumunun üzerinde önemli etkilerde bulunur. Samanyolu gökadasında bilinen yaklaşık 200 milyar yıldızdan birisi olan Güneş'in kütlesi sıcak gazlardan oluşur ve çevresine ısı ile ışık yayar. Güneş'in çapı Dünya'nın çapının 109 katı (1.5 milyon km), hacmi 1,3 milyon katı ve ağırlığı 333.000 katı kadardır. Yoğunluğu ise Dünya'nın yoğunluğunun ¼’ü kadardır. Güneş kendi ekseni etrafında saatte 70.000 km hızla döner ve bir tam turunu yaklaşık 25 günde tamamlar. Güneşin yüzey sıcaklığı 5500 °C ve çekirdeğinin sıcaklığıysa 15,6 milyon °C’dir. Güneşten çıkan enerjinin 2 milyonda 1'i yeryüzüne ulaşır. Güneş’in üç günde yaymış olduğu enerji, dünyadaki tüm petrol, ağaç, doğalgaz, vb. yakıta eşdeğerdir. Güneş ışınları 8,44 dakikada yeryüzüne ulaşır. Güneş, Dünya'ya en yakın yıldızdır. Çekim kuvveti Dünya yer çekiminin 28 katıdır. Güneş yüzeyi kütlesinin %74'ünü ve hacminin %92'sini oluşturan hidrojen, kütlesinin %24-25'ünü ve hacminin %7'sini oluşturan helyum ile Fe, Ni, O, Si, S, Mg, C, Ne, Ca, ve Cr gibi diğer elementlerden oluşur. Güneş'in yıldız sınıfı G2V'dir. G2 Güneş'in yüzey sıcaklığının yaklaşık 5.780 K olduğu, dolayısıyla beyaz renge sahip olduğu anlamına gelir. Günışığının atmosferden geçerken kırılması sonucu sarı gibi görünür. Bu mavi fotonların Rayleigh saçılımının sonucunda yeteri kadar mavi ışığın kırılmasıyla geride sarı olarak algılanan kırmızılığın kalmasıdır. Tayfı içinde iyonize ve nötr metaller olduğu kadar çok zayıf hidrojen çizgi...

Haziran 2014

Gizli Kullanıcı

Ayçiçeği neden güneşe doğru yüzünü döner?

Bunun nedeni bünyelerinde bulunan oksin hormonudur. Bu hormonun görevi bitkinin yönünü, büyüme şeklini ve miktarı ile ilgili düzenlemeler yapmaktır.

Ayçiçeği

Bu hormon bitkinin ışık almayan kısımlarında yoğunlaşır o tarafın çabuk büyümesini sağlayarak bitkinin ışık alan tarafa doğru eğilmesini veya yönelmesini sağlar.


Ayçiçeği
Mayıs 2014

Serdar Şahin @serdarsahin1

İnsanların teorik açıklamasına göre dünya güneş sisteminde yer alıyor. İnsanlar bu sistemden başka sisteme nasıl gidebilir? Şayet güneşe doğru gitseler yanarlar, başka tarafa gitseler donarlar. Bu nasıl gerçekleşebilir?

Başka sistemlere gitmenin önündeki tek engel ısı farklılıkları değildir. Çünkü, ısı farklılığı daha atmosferin 2. Katmanın da -70 derecededir. Duruma göre elementlerin doğru kullanılması, önemli olup yeterli olmayabilir, wolfram ısıya çok dayanıklıdır mesela. İnsansız gönderilen araçlardan alınan verilere göre, yapay uzay mekanlarında denemeler ile bazı problemler uzun yıllar alsa bile aşılabilir.
Mart 2014

Gizli Kullanıcı

Güneş ışığının rengi coğrafyalara göre farklılık gösterir mi?

Güneşi sarı olarak gördüğümüz halde güneş ışığının rengi beyaz olarak geçer. Ama tabi ki farklı renklerde de görebiliriz. Coğrafi olarak çok farklılık göstermese de gün içinde bir çok renge bürünebilmektedir.


Gün içinde renginin değişmesi ya da farklı bölgelerde farklı renk görmemizin sebebi renklerin dalga boyu diğer bir deyişle enerjisi ile doğru orantılıdır. Dalga boylarının farklılaşmasıyla gökkuşağında ki renklere bürünebiliyor. Güneşin akşam batarken kırmızı gözükmesi, göğün turuncuya dönmesi hep dalga boylarıyla alakalıdır.

lBu durumdan farklı olarak Kutup Bölgesinde görülen dünyanın manyetik alanı ile güneşten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya doğal ışımalar çıkmaktadır. Bunlara Kutup Işıkları ya da Aurora Boreais denmektedir.

Güneş

Güneş

Güneş
Ocak 2014

Al All @alall

Dünya'nın güneşe olan uzaklığı nasıl hesaplanır?

Biri Aswan’da diğeri İskenderiye’de iki çubuk yere dik konumda batırıldı (güneşin tam tepede olduğu zamanda hesap yapıldı). Bu çubuklar, sanal olarak uzatıldığında dünyanın merkezinde kesişeceklerdir. Bunların belirttiği açının ölçüsü, derece türünden x olsun.
Aswan ile İskenderiye arasındaki uzaklık, o zamanki uzunluk ölçüsü olan stad kullanılarak ölçülmüştür. Bu uzaklık 5000 staddır.
Aswan’daki çubuğun göstergesi 0 olduğu yani güneş ışınlarının Aswan’da yere dik geldiği anda İskenderiye’de güneş ışınlarının oradaki çubukla 7, 2 derecelik açı yaparak geldiği ölçülerek belirlenmiştir.
Bundan sonrası çok kolaydır. Matematikle ilgilidir.
Dünyanın çevresi ç ise;
ç /360. 7, 2= 5000 stad
5000 . 360 / 7, 2 = 250 000 stad eder... Bu da yaklaşık 46 260 km oluyor
Bu değer o zamanın şartlarına göre , dünyanın bugün bilinen çevresine ( 40 024 km ye) oldukça yaklaşık bir değerdir.
Kasım 2013

Gizli Kullanıcı

Güneş ışığı ile bronzlaşmakla solaryumda bronzlaşmak arasında fark var mıdır?

İkisinin de bronlaştırması aynıdır. Tek fark biri doğaldır, diğeri kişiye yönelik bir planla oluşturulur. Kişinin ten tipine ve rengine göre makine ve kullanım süresi oluşturulur.
Eylül 2013

Gizli Kullanıcı

Güneş neden mutluluk verir?

Kişi güneşe çıktığında beyin bedene bir zindelik, enerjik olma komutu verir. Isı ve ışığın etkisiyle vücut kendinde bir enerji oluşumu hisseder. Böylece moral yükselten yani mutluluk veren hormonlar olan serotonin, noradrenalin ve dopamin salgılanması artar. Bu hormonlar ne kadar sagılanırsa neşe ve mutluluk o kadar artmaktadır. Ayrıca vücut güneş gördüğü için, karanlıkta salgılanan ve vücudu uykuya geçiren melatonin hormonunun salgılanması azalır. Melatonin fazla salgılandığında depresyona da neden olabilir. Güneş bu hormonun salgılanmasını azalttığı için daha mutlu hissedilir.

Tüm bunlarla birlikte güneşte bulunan UV ışınları, gestagen ve östrojen hormonlarının üretimini artırarak cinsel isteğin artmasına neden olur. Yine UV ışınlar sayesinde cilt D vitamini üretir ve bu, kemiğin ihtiyacı olan kalsiyumun karşılanmasında önemlidir.

Güneş bu şekilde vücudumuza hem psikolojik hem de fiziki olarak tesir eder. Mutluluk vermesinin nedeni de bu iki faktördür.
Temmuz 2013

Gizli Kullanıcı

Haziran 2013

Gizli Kullanıcı

Güneş ışığı neden insanı mutlu eder?

Beyinde ve dolaşım sisteminde ruh hallerimizi idare ederek iyi hissetme faktörlerini artıran bir dengeleme oluşumu vardır. Kışları bu durum bazen Mevsimsel Bozukluklara sebep olur. Beyindeki pineal bezlerinin ürettiği melatonin hormonu uyku/uyanıklık döngümüzü düzenler fakat bunun aşırı seviyeleri depresyona sebep olabilir. Yüzümüzdeki ışık hareketi melatonin sentezini bastırır ve ruh halimizi artırır. Evrimsel teoriler de buna uyum sağlayabilir. Geceleri uyuyan pek çok primat vardır ve büyük olasılıkla her zaman depresyonda olmazlar. Işığı karanlığa tercih etmemizin sebebi büyük ihtimalle insanların gün içerisinde aktif olmasıdır.
Temmuz 2014

Gizli Kullanıcı

Dünya'nın kendi etrafında dönmesinin sonuçları nelerdir?

-En önemli sonucu; Gece ve Gündüz. Tersi durumda senenin yarısı gündüz yarısı gece olurdu.
Mayıs 2013

Gizli Kullanıcı

Güneş tutulması nasıl olur?

Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır. Tutulmanın olması için Ay'ın yeniay evresinde olması ve Dünya'ya göre Güneş ile kavuşum halinde olması, yani yörünge düzleminin Dünya'nın Güneş çevresindeki yörünge düzlemi ile çakışması gerekir. Bir yıl içinde Ay, Dünya çevresinde yaklaşık 12 kez dönmesine karşın, Ay'ın yörünge düzlemi ile Dünya'nın yörünge düzlemi arasında 5 derece kadar bir açı olması sonucu, Ay her defasında Güneş'in tam önünden geçmez ve dolayısıyla bu çakışma seyrek olarak oluşur. Bu yüzden, yılda iki ile beş arasında güneş tutulması gözlemlenir. Bunlardan en çok ikisi tam tutulma olabilir. Güneş tutulması Dünya üzerinde dar bir koridor izler. Bu yüzden herhangi bir bölge için güneş tutulması çok ender bir olaydır.
Güneş Tutulması

Haziran 2013

Gizli Kullanıcı

Güneşin binlerce yıldır sönmeden parıldamasını hangi enerji sağlıyor?

Güneş, çekirdeğinde meydana gelen termonükleer tepkimeler sayesinde parlar. Büyük oranda hidrojenden oluşur. Çekirdekteki hidrojen atomları, basınç ve sıcaklığın etkisiyle tepkimeye girer. Dört hidrojen atomu çekirdeği birleştiğinde, bir helyum atomu çekirdeği ve bir miktar enerji ortaya çıkar. Ortaya çıkan bu enerji, Güneş’in yaydığı ısı enerjisidir. Bilim adamlarının tahminlerine göre bu şekilde yaklaşık 4,5 milyar yıl daha parlayacak. Kısaca Güneş, enerjisini merkezindeki nükleer tepkimelerden her saniye birkaç milyar ton kütlesinde hidrojenin yüksek ısı (15 milyon derece) ve muazzam basınç altında birleşerek helyuma dönüşmesiyle alır.
Nisan 2013

Buse Dinler @busednlr

Güneşe bakmak neden hapşırtır?

Hapşırma trigeminal sinir ve gözün dış yüzeyinde bulunun korneayla ilişkilidir. Hapşırdığımızda gözlerimizin yaşarması, bunun sonuçlarından birisidir. Yalnızca güneş ışığı değil, çok parlak ışıklar da hapşırığa neden olabilir. Bu konuda hassas olanlar, güneş ışığını gördüklerinde 4-5 veya daha fazla kez arka arkaya hapşırabilirler. Güneş ışığının neden hapşırttığı konusunda kesin bir bilgi yoktur ancak göz bebeğinin yoğun ışıktan dolayı daralıp, sinirler vasıtasıyla ışık bilgisini beyne iletmesi sonucunda hapşırık ortaya çıkmaktadır.
Temmuz 2013

Gizli Kullanıcı

Güneş neden sarıdır?

Güneş ışığına bakan herkes o pırıltılı sarı rengin aslında sarı olmadığının farkına varamamaktadırlar. Gökyüzünün yine aynı şekilde mavi olmasının nedenleride bilim insaları tarafından uzun süre araştırılmıştır. Fakat araştırmalar insanların gördüklerinden uzak renklerin bir araya gelmesi ile bu muhteşem uyumun çıktığını kanıtlarla göstermiştir.

Günüş ve güneş ışınları beyaz renktedir. Buda güneşin sadece sarı rengi değil bütün renklerin karışımı olan beyaz bir ışınla ışığını yaydığını göstermektedir. Bunun ev ortamında deneyini yapmak ise oldukça basittir. Bu deneye göre evde bulunan avizlerden alınan bir kristal güneş ışığına tutulduğunda her bir kesimi farklı bir renge bürünmektedir.

Atmosfer tarından emilen bu ışık mor tarafındakileri kırmızı tarafındakilerden daha çok dağılarak atmosferin çoğunlukla mavi görünmesine neden olmaktadırlar. Bu durum sonucunda ise gezegenizim en değerli yıldızlarından Güneş ışınlarını biz sarı renkte ve gökyüzünüde navi renkte görürüz.

Güneş
Şubat 2013

sevgiyletarifler.com'>Ozlem Yalcin @hijyenkolik

Güneşle ilgili bilinmesi gereken gerçekler nelerdir?

Güneş akkor bir gaz kütlesi dev bir nükleer fırındır. Yeryüzüne hayat verir. Onun ışığına ve ısısına ihtiyaç duyarız. Çok sıcak olduğu için üzerindeki herşey gaz
halindedir. Demir, bakır, alimunyum ve diğerleri. Çok küçük görünmesi bizden 93 milyon km uzakta olmasıdır. Gözden uzak olduğu zamanlarda bile parlar.

Güneş


  • Güneş sisteminin % 99,85 kütlesi güneşe aittir
  • İç çekirdek sıcaklığı 15 milyon derecedir
  • Yüzey sıcaklı 550 derecedir
  • Dünyadan 330.000 kat daha fazla kütleye sahiptir
  • Güneşin hacmi içerisine 1,3 milyon dünya sığabilir
  • 5 milyar yıl daha parlamaya devam edecek
  • Kullandığımız bütün enerji güneşten gelir
Güneş

Rüzgar Enerjisi
Güneş

Hidroelektrik
Güneş

Fosil yakıtlar
Güneş

Biyokütle
Güneş

Güneş olmazsa bu enerjileri hiçbiri olmaz, olamaz..
Aralık 2012

Hakan @hakkan

Çin'in kuzeyindeki Changchun bölgesinde gökyüzünde birdenbire 3 tane Güneş'in ortaya çıkması, doğal afetlerin habercisi midir?

Bu durum Çin'e özgü değil belirli zamanlarda aynı doğa olayı kendini tekrarlıyor. Nedeni ise göz yanılması ve tesadüf. Kırılma olarak tanımlanan gökyüzü olayı elektromanyetik dalgaların hızının ve yönünün değişmesi ile oluşuyor. Şartlar oluştuğunda 22 derecelik açıyla bakıldığında güneşin etrafında beliren ışık demetlerini görmek mümkün. Doğal AfetlerDoğal Afetler

Daha fazla

26 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.