Bilmek istediğin her şeye ulaş

Hadis

Hz. Muhammed

Hadis (Arapça: الحديث) veya Hadis-i Şerif Muhammed'in değişik olaylar ve sorunlar karşısında veya Kur'an'ın ayetlerini açıklamak için söylediğine inanılan sözler bütünüdür. Hadisçiler hadisleri "Peygamber'in söz, fiil ve takrirleri" şeklinde tarif ederler. Goldziherin tanımına göre hadisler ilk dönem Müslümanlarının değişik konularda hadis formunda söyledikleri sözlerden ibarettir ve bu sözlerin Muhammed ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Hadisler yaklaşık 200 yıl boyunca sözlü rivayetler şeklinde aktarılıp, sonradan yazıya geçirilen islamın "sözel geleneğini" oluştururlar.