Bilmek istediğin her şeye ulaş

Hakim

Hakim şu anlamlara geliyor olabilir;

Ekim 2014

Şaman, bir soruya yanıt verdi.

Meslek lisesinde okuyup hakim olunur mu?

Tabii ki, meslek lisesinden sonra hukuk fakültesine girer onu da bitirirseniz. Üstüne şurada yazan yolu izleyerek hakim olabilirsiniz. inploid.com/t/hukuk-okuyan-biri-nasil-av...
Eylül 2014

Muhammed Göksu, bir soruya yanıt verdi.

Bu tür taraflı kararlar alan hakimlerin isimleri medyada deşifre edilemez mi, aynı zamanda görevi kötüye kullanma devleti (AIHM) de zarara uğratma davaları açılamaz mı?

Yargı bağımsızlığının gereklerinden biri de hakimlerin verdikleri kararlardan ötürü koşulsuz şartsız yargılanamayacağıdır. Türkiye'de de uygulama bu şekildedir. Ayrıca isimlerini herhangi bir şekilde teşhir etme gafletine düşecek kadar toy bir medya kuruluşu olacağını da sanmıyorum.
Mayıs 2014

Mustafa Şıvgın, bir soruya yanıt verdi.

Savcı olma süreçleri nelerdir?

İlker Bey'in açıklamalarına bir ilave yapmak gerekirse; savcı soruşturma aşamasında yetkili olmakla beraber, hazırladığı iddianameyi kabul etmek veya reddetmek mahkemenin yani hakimin takdirindedir. Burada istisna olabilecek tek husus, savcıların soruşturma sonucu verdiği takipsizlik kararlarıdır. Bu nedenle avukatlık mesleğinden ayrıldığı söylenebilir.
Bir de adliyelerdeki devlet adına yapılacak satın alma ve adliyelerdeki rutin işler ve bürokratik işler de savcı tarafından yerine getirildiğinden, sanki adliyelerde tüm yetkiler ve üstünlük savcıda gibi bir izlenim uyandırmaktadır.
Mayıs 2014

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

Nisan 2014

Ankra Hkuk, bir soruya yanıt verdi.

Elinde sapan olan bir çocuğun öldürülmesi meşru mudur?

Meşruiyet, halkta karşılığı olma durumunun düzeyidir. Meşru olup olmadığı sorusuna, halkın vicdanının ne söylediğinin sosyolojik olarak araştırılması sonucu cevap verilebilir. Ancak, hukuki olarak cevap verecek olursak, herkes kesinleşmiş bir mahkeme kararı olana kadar masumdur ve suçlu olduğu kesinleşmiş mahkeme kararıyla sabit olana kadar cezalandırılamaz. Suçlu olduğu kesinleşmiş olsa bile, öldürme yöntemiyle bir ceza verilmesi mümkün değildir, çünkü idam cezası hem mevzuatımıza aykırıdır. Kaldı ki, hukukumuzda cezalar orantılılık ilkesine göre belirlenir. Polise taş atan bir kişinin ölüm ile veya müebbet hapis ile cezalandırılması hem kanuni orantılılığa hem de vicdanlara aykırıdır. Çocuk olsa bile, polise taş atmak bir suç oluşturur. Cezai ehliyeti olan bir çocuk, çocuk olması sebebiyle gerekli indirimler uygulanarak cezalandırılır. Cezai ehliyeti yoksa, yani temyiz kudretinden yoksunsa, yani ayırt etme gücüne sahip olmadığı görülüyorsa, herhangi bir ceza verilemez.
Mart 2014

Faruk Altınay, bir soruya yanıt verdi.

Elinde sapan olan bir çocuğun öldürülmesi meşru mudur?

Bunu sırf soru sormuş olmak için mi sordunuz?
Mart 2014

Onur Engin, bir soruya yanıt verdi.

Ocak 2014

Lara, bir soruya yanıt verdi.

Hukuk okuyan biri nasıl avukat, hakim ya da savcı olur?

Hukuk Fakültesini bitiren biri 1 yıl avukatlık stajı yaptıktan sonra, kendi seçtiği bir konuda tezini yazar, sunumunu yapar ve geçer not aldığı takdirde avukat olabilir. Bu 1 yıllık stajın 6 ayı adliyede diğer 6 ayı avukat yanında yapılır.
Kasım 2013

Fatih Uc, bir soruya yanıt verdi.

Hukuk okuyan biri nasıl avukat, hakim ya da savcı olur?

Son güncel gelişme artık hepsi içinde sınav gerekiyor zira hukuk fakülteleri senede 40. 000 öğrenci alıyorlar
Temmuz 2013

Redeye, bir soruya yanıt verdi.

Yargıtay kararları hakimlerin bağımsızlığını etkiler mi?

Ekbette ki Yargıtay'ın her verdiği karar doğrudur demek de mümkün değildir. Zira bırakın farklı daireleri (*), aynı dairenin dahi farklı tarihlerde verdikleri kararlar arasında çelişki ve uyumsuzluklar gözlemlenebilmektedir. Tam da bu sebeple içtihat kapısı açık tutularak dönem dönem oluşturulan içtihadı birleştirme kararları ile doğruyu arama ve gerçeğe ulaşma çabası sürdürülmektedir.

Bu bakımdan ilk derece mahkemesi hakimlerinin, temyiz incelemesi üzerine bozulabilecek olan kendi kararlarında ısrar edebildiklerini ve tartışmanın Yargıtay'ın dava daireleri genel kurulunda devam ettirileceğini de hatırlamakta fayda olacaktır.

(*) Yargıtay ihtisaslaşma esasına dayılı biçimde farklı konulara çeşitli daireler arasında görev paylaşımı yapılmaktadır.
Haziran 2013

Batuhan Bulut, bir soruya yanıt verdi.

Yargıtay kararları hakimlerin bağımsızlığını etkiler mi?

Yargıtay'ın bir konu hakkında ısrarla verdiği kararlara içtihat denir. Bunlar sonraki davalara ışık tutarlar. Tek bir kere o kararı vermiş olsa dahi hakimi etkileyebilir. Zira Türk hukukunda puanlı sistem vardır. Hakimler, doğru kararlarıyla puan kazanırlar, yanlış olanlarla kaybederler. Bu puanlar, onların derecesini ve atanacağı yerleri belirler. Hakimler de puanları düşmesin diye genelde Yargıtay kararlarına uyarlar. Avukatlar da bunu bildiklerinden, dava ekine emsal karar eklerler. Emsal karar, Yargıtay'ın benzer bir davada vermiş olduğu bir karardır. Hakimler de puanları düşmesin diye, yanlış olsa dahi Yargıtay kararına uygun karar verirler genelde. Bu sebeple bu kararlar, hakimin iradesini ve dolayısıyla bağımsızlığını etkileyebilir.
Haziran 2013

Gürkan Çakıcı, bir soruya yanıt verdi.

Hakimlik güvencesi ne anlama gelmektedir? Türkiye ve Avrupa'nın bu konuda farkı nedir?

Hakimlik güvencesi, hakimlerin sebep gösterilmeden görevden alınanaması, görevden sonra da özlük haklarının ve ücretinin devam etmesi, haklı sebep göstermeden özlük haklarından yoksun bırakılamamasını ifade etmektedir. Hakimlik güvencesi, hakimin bağımsızlığı sağlar ve baskı altında kalmadan karar alabilmesine ortam oluşturur. Bu güvence, savcılar için geçerli değildir, savcıların böyle bir güvencesi yoktur. Türkiye'de bulunan hakimlik güvencesi Avrupa'ya göre çok yetersizdir. Avrupa'nın hemen her yerinde hakimlere coğrafi güvence sağlanmıştır. Yani hakimleri süresi gelmeden başka bir yere kimse atayamaz. Burada ise atamak çok kolaydır. Birinin çıkarlarına aykırı davranışlar veya ceza olarak tayin söz konusu olabilmektedir. Ayrıca hakimin, Avrupa'nın tam aksine mesleki güvencesi de yoktur. Yani bir hakim, görevden alınıp savcılığa atanabilir. Avrupa hukukunda ise bu yoktur ve hakimler güvence altındadır. Bizde bulunmayan bu güvenceler yargıya gölge düşürmekte ve baskı oluşturmaktadır. Buna paralel olarak da hakimler, Yargıtay veya Danıştay'ın içtihatları dışına çıkmamaya çalışmaktadırlar.
Daha fazla

5 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.