Bilmek istediğin her şeye ulaş

Haksızlık

Formatting of continuation data will be changing soon. To continue using the current formatting, use the 'rawcontinue' parameter. To begin using the new format, pass an empty string for 'continue' in the initial query.

Temmuz 2014

Şaman  yeni bir  gönderide  bulundu.

Direnişçi için 98 yıl hapis istiyor sonra dağa çıkmasına hayret ediyor...

Savcı, 'kırmızı fularlı kız'ın PKK'ya katılmasını ek delil olarak sundu - Türkiye Haberleri - Radikal

İstanbul ve PKK ile ilgili haberleri mi aramıştınız? Savcı, 'kırmızı fularlı kız'ın PKK'ya katılmasını ek delil olarak sundu haberi için hemen tıklayın!
Aralık 2013

Şenol Deniz Ikizer  yeni bir  gönderide  bulundu.

Unutulanlar mıyız?

İsimleri televizyonlarda bile anılmayan Reyhanlıda ölen yüzlerce bireyiz hatırladınız mı?
Bir protesto, yürüyüş zamanında herkesin yaptığını yapıp ölen gençleriz unuttunuz mu?
Zorunlu askerliğe canımız feda ülkeye dedikte geldik imralı beyiniz emriyle şehit edildik biliyor musunuz bizi?
Ölümünden sonra uğruma öldüğüm kaldırım değişti ben Sevim Tanürek duydunuz mu?
Ben Ali,
Ben ismail
Ben Devrim
Ben Deniz bazen Yusuf yeri gelir Hüseyin tanıdınız mı?
Ölenler bitti mi sandınız çokta fazla sustunuz.
Benim adım şeref bende öldüm
Benim adım namus öldüm
Benim adım güven öldüm ben
Benim adım hak yokum artık yediler
Benim adım insanlık ölümüm insanlardan geldi...
Benim adım sen kardeşim yarın susmazsan ölürsün
Benim adım sen bacım karakola mahkumsun suçsuz ama mahkum
Benim adım sen...

Şenol İkizer
Haziran 2012

Şebnem Avşar  yeni bir  gönderide  bulundu.

Haksız Tahrik

Haksız tahrik ; bir kimsenin haksız bir fiilin doğurduğu öfke veya şiddetli bir elemin etkisi altında kalarak suç işlemesi halidir. Haksız tahrik kusurluluğu azaltan bir haldir. Burada cezada tamamen verilmemezlik yoktur, indirim söz konusudur. Bu indirim de Türk Ceza Kanunu madde 29 da yer almaktadır :" Haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında suç işleyen kimseye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine onsekiz yıldan yirmidört yıla ve müebbet hapis cezası yerine oniki yıldan onsekiz yıla kadar hapis cezası verilir. Diğer hallerde verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilir. "

765 sayılı Türk Ceza Kanunu madde 51
de ; ikili bir ayırım vardır. Burada ağır haksız tahrikve hafif haksız tahrikolmak üzere tahrikin dereceleri söz konusudur. Ağır haksız tahrikte ceza indirimi daha fazla olurken ; hafif haksız tahrikte ceza indirimi daha az olur. Örnek verecek olursak ; basit bir küfürde hafif haksız tahrik uygulanıyordu ancak ardı ardına ağır küfürde veya bir kimsenin bir yakınının öldürülmesi gibi durumlarda ağır haksız tahrik uygulanıyordu.
Ancak 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu madde 29 da ağır-hafif haksız tahrik derecelendirilmesi kaldırılmıştır ama madde 29 da "... dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilir. " ifadesi yer almaktadır. Uygulamada 'dörtte birinden' dediğimizde hafif haksız tahriki uygulayıp daha az ceza indirimi yapılırken ; 'dörtte üçüne' dediğimiz ise ağır haksız tahriki uygulayıp daha fazla ceza indirimi yapılmaktadır.
Aslında tahrik derecelerinin kaldırılmasına rağmen uygulamada değerlendirme yaparken  765 sayılı TCK'da ki derecelere göre uyguluyoruz.


Haksız Tahrikin Şartları

1) Tahrik teşkil eden bir fiilin bulunması

Buradaki fiili 'haksız fiil' olarak düşünmemeliyiz ; 'haksız tahrik' olarak düşünmeliyiz. Her türlü hareket olabilir ancak bu haksızbir davranış olmalıdır.

Tahriki oluşturan fiilin mutlaka faile yöneltilmesi gerekmiyor. Örneğin ; Bir yakınının öldürülmüş olması, doğrudan faile yöneltilmiş değildir. Ancak failin elem ve acı duyması söz konusudur.

2) Bu tahrik (fiil) haksız olmalı

Fiilin suç oluşturması gerekmez,haksızolmalıdır. Örneğin; kadın kocasına aleyhine boşanma davası açması üzerine adamın kadını dövmüş olması durumunda Yargıtay burada kadının yasal hakkını kullandığını ve bunun haksız tahrik sayılamayacağını belirtmiştir.

Akıl hastası, bir kimsede elem oluşturacak tahrik oluşturabilir mi? Oluşturabilir çünkü haksız tahrikte suç oluşturabilmesi söz konusu değildir. Hareketin haksız olup olmaması dikkate alınır. Bu sebeple; akıl hastası tarafından olan bir hareket haksız tahrik oluşturabilir.

3) Fail bu fiil sebebiyle öfke veya şiddetli elem haline sürüklenebilir olmalı

Fail haksız tahrikin neden olduğu öfke veya şiddetli elemin etkisindeyken ve bu durumun tepkisi olarak suçu işlemiş olmalıdır. Yani ; haksız tahrikin oluşabilmesi için bu öfke veya şiddetli elemin sürüyorolması lazım. Etkisi altında olmalıdır. Örneğin; A'nın B'ye küfür etmesi üzerine 2 hafta sonra B, A'ya yumruk atarsa burada haksız tahrik söz konusu olmaz çünkü etkisini kaybetmiştir.

4) Failin işlediği suç bu ruhi durumun tepkisi olmalıdır.

İşlenen suç ile ruhi durum arasında illiyet bağı olmalıdır.

Haksız tahrik ile işlenen fiil arasında bir oranaranır mı? Bu kusurluluğu kaldıran bir hal ya da hukuka uygunluk sebebi değildir. Bu kusurluluğu azaltan bir haldir. Bu sebeple;oran aranmaz.
Mart 2012

Şaman, bir soruya yanıt verdi.

Türk hukuk sistemi içinde şahit olduğunuz en büyük haksızlık nelerdir?

Cumhuriyetimizi koruyanların uydurma sebeplerle içeri alınması.

7 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.