Bilmek istediğin her şeye ulaş

Halk

Halk, bir milleti oluşturan çeşitli toplumsal kesimlerden veya meslek gruplarından oluşan insan topluluğuna denir. Halkı milletten ayıran en önemli fark; halk, bir toplumda halen yaşamakta olan çeşitli toplum kesimlerini kapsamaktadır. Millet ise geçmişten geleceğe doğru belirli bir soyu ifade etmektedir. Daha milliyetçi bir ifadedir ve aynı toplumda yaşayan gruplar arasındaki farklılığı öne çıkarmaktadır. Halkın belirgin özelliklerinden biri, millet olma özelliklerine veya bilincine ulaşmamış olmasıdır. Örneğin İstanbul halkı, Sovyet halkı... Bir coğrafyada yaşayanlardan bahsederken o devletin milletinden ziyade, halkından bahsetmenin daha doğru olacağı ve milliyetçi söylemleri daha geri plana itmesi nedeniyle amaca daha uygun olacağı düşünülmektedir. Nitekim bir Amerikan milletinin olmayıp bir Amerikan halkının olması buna örnektir.

Ocak 2016

Gökhan Biçer, bir soruya yanıt verdi.

Ulus-Devlet kavramı yerine Ulus-Toplum kavramı ekseninde bir ülke olmuş olsaydık daha mı iyi olurdu?

Aslında ikisi ayrılmaz kavramlar. Ulus-devlet ve ulus-toplum kavramlarındaki 'ulus' kelimelerini matematikteki gibi sadeleştirirsek, 'devlet' ve 'toplum' kavramları açığa çıkıyor. Bizim son birkaç asırdır meselemiz de bu zaten. Devlet ile vatandaşı bir arada göremedik. Vatandaşın aslında devletin temel unsuru olduğunu unuttuk. Ne zaman hatırladık? Vergi toplanacağı zaman, askere alınacağı zaman, oy kullanacağı zaman hatırladık.

Ulus-toplum kavramı, hiçbir zaman tasvip edilemeyecek bir milliyetçiliğe sebep olur ki, bunun acıları da er geç çekilir. Mesela, Türkiye'deki herkese 'Türk' olduğunu kabul ettirmek gibi. Aslında Türkler gibi, Kürtler, Araplar vs. milletlere mensup vatandaşlar da Türkiye'de yaşamaktadırlar.

Ulus-devlet kavramı ise 'yurt milliyetçiliği'dir. Örneğin herkese Türk pasaportu vermek gibi. Resmi dil Türkçe olabilir ama iki Arap, aralarında Arapça konuşabilir; Kürt bir türkücü, türküsünü kendi dilinde seslendirebilir. Dışarıdan bakınca herkesin Türk görünmesi, yurtiçinde ise herkesin kendi etnik kimliğini özgürce yaşabilmesidir. Örneğin, buradan Almanya'ya bakınca orada yaşayanları Alman diye tanımlıyoruz ama Almanya vatandaşı olanlar içinde araştırsanız zenciler bile çıkar.
Ocak 2016

Şevki Yeşilpınar, bir soruya yanıt verdi.

Ulus-Devlet kavramı yerine Ulus-Toplum kavramı ekseninde bir ülke olmuş olsaydık daha mı iyi olurdu?

Ülke olmak derken zaten "devlet" olmak kasdedildiğine göre soru ontolojik olarak yok oluyor.. .
Mart 2015

Ayhan Şimşek  yeni bir  gönderide  bulundu.

Tesadüf bu'ya!!!

TUIK verileri diyor ki; Her geçen yıl kütüphanelerimiz kapatılıyor.
Tesadüf bu'ya;

AKP'nin iktidara gelmesine denk düşüyor bu kütüphane kapatmalar.
Buyurun istatistikler.

4409
Eylül 2014

Canan Unalan, bir soruya yanıt verdi.

Halk hikayesi nedir?

Gerçek ya da gerçeğe yakın olayların anlatıldığı uzun soluklu anlatım türüdür. Geleneksel bir içeriği olan, kuşaktan kuşağa sözlü olarak aktarılan öykülerdir. Genellikle sevgi ve kahramanlık konularını işler. Kişiler gerçek yaşama uygundur. Bu kişilerin olağanüstü özellikleri oldukça sınırlıdır. Halk hikâyeleri, diğer insanlara göre daha kültürlü kişiler tarafından anlatılır. Nesir nazım karışımı bir anlatım kullanılır.
Kerem ile Aslı, Ferhat ile Şirin ünlü halk hikâyelerindendir.

Destanların, zaman içerisinde biçim ve öz değişikliğine uğramasıyla oluşan ürünlerdir. Halk hikâyelerinde olağanüstü unsurlar azalmış, kişiler ve olaylar doğal boyutlarına gelmiştir. Halk hikâyeleri ilahi bakış açısı ile oluşturulur. Yani hikâyelerin anlatıcısı her şeyi bilmektedir. Bu hikâyelerin metinleri kurmacadır ve bu metinlerde dil şiirsel işleviyle kullanılmıştır.
Halk hikâyeleri konularına göre üçe ayrılır:
 1. Aşk hikâyeleri: Toplum hafızasında uzun süre yaşayan aşkların hikâyeleştirildiği sevgi temalı halk hikâyeleridir. Bu hikâyelere
  Elif ile Mahmut, Derdiyok ile Zülfü-siyah, Âşık Garip, Kerem ile Aslı, Arzu ile Kanber, Tahir ile Zühre, Ercişli Emrah ile Selvihan vb. örnek verilebilir.
 2. Dinî temalı kahramanlık hikâyeleri: Tarihe mal olmuş kahramanları veya dinsel açıdan önemli kabul edilen erdemli kişileri konu edinen halk hikâyeleridir. Bu hikâyelere Danişment Gazi ile ilgili hikâyeler, Hayber Kalesi, Van Kalesi gibi Hz. Ali ile ilgili hikâyeler vb. örnek verilebilir.
 3. Destanî halk hikâyeleri: İçinde destana ait bazı özellikleri barındıran halk hikâyeleridir. Bu hikâyelere Dede Korkut Hikâyeleri ve Köroğlu Hikâyesi örnek gösterilebilir.
Temmuz 2014

Engin Ergül   yeni bir  gönderide  bulundu.

Temmuz 2014

Engin Ergül   yeni bir  gönderide  bulundu.

Haziran 2014

Hilal Korkmaz, bir soruya yanıt verdi.

Türk halk müziğinin türleri nelerdir?

Anadolu' da söylenenler şu şekilde sıralanıyor.
 • Ağıt-Yakım-Sagu
 • Atışma
 • Azeri Havası- Mahnı
 • Barak
 • Bozlak
 • Boğaz Havası: Kadınlarca gırtlaktan söylenir. Ezgi
 • Destan
 • Deyiş
 • Gurbet Havası
 • Gazel
 • Hoyrat – Kerkük Türkmenleri
 • Kına Havası
 • Koçaklama
 • Koşma
 • Maya
 • Mani
 • Mugam (Azeri)
 • Ovşama
 • Teke Zortlatması
 • Türkü
 • Uzun Hava
 • Yayla Havası Varsağı
 • Yol Havası
 • Zeybek Havaları
Haziran 2014

Sky , bir soruya yanıt verdi.

Sizce her eylemde ana akım medyanın objektifine takılan ve eylemin ruhuna aykırı davranarak kolluk güçlerine saldıran, son olaylarda bayrak indiren maskeli kişiler kim?

Bu soru hafızamı tazeletti, Kaddafiyi linç eden kutsal savaşçılar (!) bizim Antalyada dinlenme tesislerinde kalmışlardı, çokta güzel ağırlanmışlardı, iice dinlenmeleri gerekiordu tabi, sırada suriyede karışıklık çıkarmak ve devrilmesi gereken bi Esad vardı. Sonra nereye kayboldu bunlar diye düşünürken tesadüf şimdi de Işidçi diye birileri çıktı! ...
İçlerinde kim bilir ne kadarı bizim vergilerimizle yedirliip bakılıor...
Eskiden bu haberleri görünce "sabrımızı ölçüorlar" diye düşünürdüm.
Artık anladım, Sabrımızı değil, Zekamızı test edip dalga geçiorlar!
Haziran 2014

Hakan Kubaliç, bir soruya yanıt verdi.

Sizce her eylemde ana akım medyanın objektifine takılan ve eylemin ruhuna aykırı davranarak kolluk güçlerine saldıran, son olaylarda bayrak indiren maskeli kişiler kim?

1- Neden bayrağı indirmek için bayrak direğine tırmandı ? Aşağıda ipini çözerek indiremezmiydi ?
2- Bayrak direğine tırmanırken vurulma riskini düşündü mü yoksa kendisine gelen emirle vurulmama garantisi aldığı için mi direğe tırmandı ?
3- Medya birçok şeyi görmezden gelirken neden bu olayı gözümüze gözümüze sokarak tekrar tekrar haber yaptı ?
4- Bayrak indirme olayında kimin nasıl bir çıkarı var ?
5- Bayrak indirme olayının 2 gün ardından neden Türk kamyoncular IŞİD tarafından kaçırıldı?
6- Türk konsolosluğu neden işgal edildi ?

ORTADA BİR ALİCENGİZ OYUNU DÖNDÜĞÜ BELLİ. BENCE BAYRAĞI İNDİRTENDE HÜKÜMETİN TA KENDİSİ. NASILKİ GEZİ PARKI OLAYLARINDA BİR SABAH POLİSLER GÜZEL BİR MİZASENLE BİZLERİ GÜLDÜRMÜŞTÜ BU DURUMDA Bİ TIK ÖTEYE GİTTİLER. MİLLETİN NABZINI ÖLÇTÜLER BENCE. BAKTILAR PABUÇ PAHALI HEMEN GÜNDEMİ DEĞİŞTİRELİM ÜVEY EVLADIMIZ IŞİD İŞ BAŞINA KAMYONCULARI KAÇIR KONSOLOSLUĞU İŞGAL ET BAYRAK OLAYI UNUTULSUN.
Mayıs 2014

Turan Söylemez, bir soruya yanıt verdi.

Halk hikayesi nedir?

Halk arasında kuşaktan kuşağa sözlü olarak aktarılan gerçek ya da gerçeğe yakın öykülerdir. Konularını genellikle aşk ve kahramanlık oluşturur. Kişiler normal halktan kişilerdir fakat kısmen olağanüstü özellikleri bulunur. Anlatımda hem şiir hem düz söyleyiş yer alabilir. Tanınmış halk hikayeleri Kerem ile Aslı, Ferhat ile Şirin, Köroğlu, Dede Korkut Hikayeleri vb. Leyla ile Mecnun, Yusuf ve Züleyha anlatıları da halk hikayesidir fakat bunlar Arap-Fars kökenlidir.

Genel Özellikler
 • Aşk, kahramanlık ve dini konular işlenir.
 • Dönemlerinin zihniyetini ve yaşayışını yansıtır.
 • Olaylar gerçeğe yakındır. Olağanüstülük sınırlıdır.
 • Anonim ve sözlü gelenek ürünüdürler.
 • Nazım ve nesir karışıktır.
 • Masallardaki gibi kalıplaşmış ifadeler bulunur.
 • Aşk hikayelerindeki kahramanların aşık olması genelde dört şekilde olur:
  - Bade içme
  - Resmi görerek aşık olma
  - İlk görüşte aşk
  - Aynı evde büyüyüp sonradan kardeş olmadıklarını öğrenince
Ayrıca halk hikayeleri anlatılırken belli bir sıraya göre anlatılır:
 1. Fasıl: Hikayeye giriştir. Şiirle, tekerlemeyle başlanır. Dinleyicinin ilgisi konuya odaklanılır.
 2. Döşeme: Kahramanlar, yer ve zaman anlatılır. Giriş kalıplaşmış bir şekildedir ve manzum-mensur karışıktır.
 3. Asıl hikaye: Olaylar ortaya dökülür.
 4. Sonuç/Dua: Hikaye sonlandırılır. Düğümler çözümlenir.
Daha fazla

18 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.