Bilmek istediğin her şeye ulaş

Harita

Harita, yeryüzünün tümünün ya da bir parçasının belirli oranlarda küçültülüp işaretleştirilerek bir düzlem üzerinde gösterimidir. Yeryüzü düzleme açılamayan kapalı bir şekil olduğundan küçültme ile birlikte harita projeksiyonları kullanılarak düzleme izdüşüm işlemi de yapılır. Haritanın temel işlevi, bölgenin topografyası ya da ilişkili diğer konularda, jeolojisi, jeomorfolojisi, iklimi, trafiği, yeraltı kaynakları, değişik bakış açılarından ekonomisi vb. hakkında bilgi vermektir. Bu haliyle harita, insandan (haritayı üreten kartograf) insana (harita kullanıcısı) yer referanslı bilgi aktaran, genel olarak basılı bir iletişim aracıdır. Haritaların, ülkenin değişik amaçlı kalkınmasında ve taşınmaz mal hukukunda kullanılmak üzere üretilmesi genellikle devletin temel görevlerinden biridir. Bu nedenle ülkemizde de büyük ölçekli topografik içerikli haritalar devlet eliyle üretilir, ya da ihale yoluyla özel firmaların üretmesi sağlanır. 1: 5.000 ölçeğine kadar taşınmaz mal hukukunda hizmet verecek haritalar orijinal yer ölçümleri ya da fotogrametrik yöntemlerle Başbakanlığa bağlı "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü" [1] sorumluluğunda; 1:25.000 ve daha küçük ölçekli haritalar ise,Milli Savunma Bakanlığına bağlı "Harita Genel Komutanlığı" [2] yetki ve sorumluluğunda üretilir ve güncellenir. Belediye hizmeti verilen yerleşim merkezlerinde özellikle teknik alt yapı tesislerinin projelendirilmesinde kullanılan haritalar ise yerel yönetimler tarafından, yine özel firmalara ihale yöntemiyle ürettirilir. Haritalar, Basılı Haritalar ve Sayısal Haritalar üzere iki gruba ayrılabilir. Sayısal Harita (Vektör Harita, Raster Harita, Matris Harita) niteliğindeki coğrafi veriler, Ulusal Coğrafi Veri Altyapısının temel altlık verilerini oluşturur.

Ocak 2015

Gökhan Biçer  yeni bir  gönderide  bulundu.

HarperCollins İsrail'i haritadan sildi - Dünya Haberleri - Radikal

Ortadoğu ve haber ile ilgili haberleri mi aramıştınız? HarperCollins İsrail'i haritadan sildi haberi için hemen tıklayın!
Ekim 2014

Şaman, bir soruya yanıt verdi.

Göç haritasında okun yanları kıstas alınır mı yoksa sadece çizim amaçlı mıdır (Örnek: i.hizliresim.com/voz8vr.jpg)?

Okun yanlarının hiçbir önemi yoktur. Okun boylu boyunca merkez ekseni göç yolunu ifade eder. Eğer okların genişlikleri farklı gösterilmişse genişlik de göçmen sayısını ifade eder.

Coğrafya
Haziran 2014

Şaman, bir soruya yanıt verdi.

Göç haritalarında yer alan okların sadece uç kısmı mı kıstas alınır yoksa okun tamamı mı kabul edilir?

Haritalarda okların başlangıcı, çizildiği yol ve bitişleri esas alınır. Yani ok göç edilen yolu şekli itibariyle kabaca belirler.

Harita
Mayıs 2014

Balık  yeni bir  gönderide  bulundu.

Pri Reis'in Haritasına Yapılan İlginç Deformasyonu Biliyormusunuz?

İki araştırmacı (Metin Soylu ve Fuad Başar), harita üzerinde inceleme yaptığı esnada harita üzerindeki deniz ve limanlar üzerindeki yazı karakterleri ile haritanın sol alt kısmındaki uzunca yazılmış kısmın yazı karakterlerinin birbirine benzemediği dikkatini çekiyor. Bu kısımda yazılan yazıya daha dikkatli baktıklarında yazının arkaplanının mürekkebinin dağıldığını yani bu alanın silindiğini ve yazının sonradan yazıldığını farkediyorlar. (Siz de baktığınızda farkedeceksiniz) . Hatta bu alan dışındaki bir kuş çizimindeki mürekkeple aynı mürekkebin bu kısımda silinmeden kaynaklı yüzeye dağıtılmış olduğunu farkediyorlar.

10422

Ne enteresandırki bu sol alt kısımda silinen kısım üzerine sonradan yazıldığı anlaşılan bu yazıda çok ciddi bir saptırıcı bilgi bulunuyor yani "bu haritada Christoph Colomb'dan alıntılar yaptım" gibi yanlış bir bilgi yazıldığı görülüyor. Günümüz tarihçilerinin bazıları Pri Reis gerçeğini Christoph Colomb temelli anlatırken aslında bu şahsın sonradan haritaya yazılmış olduğundan haberleri yok. Bunun gibi Pri Reis ve haritasıyla ilgili kasıtlı veya kasıtsız sebeplerden gün yüzüne çıkmamış gerçeklerden kısaca bahsetmek gerekirse;
 • Haritanın çizgileri tamamlandığında iki kutupdan tutup çekildiğinde 3 boyutlu bir dünya objesi çıktığı (Pri Reis kendi yazdığı kitapta bu durumdan bahsetmiştir),
 • Haritanın Çizgileri Tamamlandığında Kahire'nin Merkez Olarak ortaya çıktığı buranın aynı zamanda Pri Reis'in vefat ettiği yer olması ve amerikan hava kuvvetlerinin kullandığı haritada merkezin kahire olarak belirtilmiş olması,
 • Haritada kıtaların sanki uzaydan gözlemlenmiş gibi çizildiği,
 • Denizlerin altındaki yüzey şekillerinin dahi çizildiği,
 • Pri Reis'in çizdiği bu haritayı herhangi bir deniz yolculuğu yapmadan çizmiş olduğu,
 • Haritanın bir dönem iskenderiye kütüphanesinde bulunduğu ve burdan daha sonra çalındığı
 • CHRISTOP COLOMB'UN ASLINDA AMERİKAYI KEŞFETMEDİĞİ, DAHA ÖNCE ÇİZİLMİŞ BU HARİTAYLA ORAYA ULAŞTIĞI...
gibi gerçekler sözkonusu.

Dahası pek çok TV programında anlatıldı. Daha geniş bilgi için aşağıdan programları izleyebilir veya araştırmacının sitesine de gözatabilirsiniz.

dailymotion.com/video/xwrh4i_1-piri-rei...

Araştırmacının Sitesi: metinsoylu.com
Mayıs 2014

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

Aralık 2012

Reyhan Yıldız, bir soruya yanıt verdi.

Steoroskopik görüntü nedir?

Stereogram, iki boyutlu ve düz görüntü veya görüntülerden oluşturulmuş derinliği olan bir göz yanılgısıdır,” beynimizin üçüncü bir boyutu nasıl algıladığına yapılmış bir atıf. Gözlerimiz, birbirleri arasında yaklaşık olarak 50 – 75 mm mesafeye sahip, yani her göz dış dünyayı biraz farklı bir açıdan görür. İnanmıyorsanız; elinize bir kalem, çubuk ya da herhangi ince bir şey alın, bir gözünüzü kapatıp bakın, sonra kapalı olanı açın diğerini kapatın.

İki taraftaki görüntü, küçük bir farklılık dışında birbirine çok benzer olmalı. Tıpkı resimdeki kadının kafasının arkasındaki çizgi gibi. Birbirinden çok az farklı olan bu iki görüntü beyne gider, ki bu noktada bu ufak farklılığı dengelemek için çok fazla geometrik işlem gücü gerekir. İşte iki resim arasındaki bu ufak farklılık, 3D denilen şeydir. Yani beynimiz, aynı şeyin iki farklı perspektifini alıp bu iki perspektifi dengeliyor.


Ziraat Mühendisliği

Aralık 2012

Yusuf Sarıgül, bir soruya yanıt verdi.

Bir web sitesinin içerik haritası gerçekten önemli midir?

Önemli. Kullanıcı aradığını daha çabuk ve kolay bulabilir. Vakit kaybetmeden istediği bilgiye ulaşabilir.

Ekim 2012

Aydın Bulut, bir soruya yanıt verdi.

Bir web sitesinin içerik haritası gerçekten önemli midir?

Ben birşey sormak istiyorum: peki bu site içinde yer alan site haritasının arama motorları için önemi nedir ? Ben xml olarak site haritasını oluşturup Web Sitesi Yönetici Araçlarından siteye ekliyorum zaten, site içinde de gerek var mı böyle birşeye?
Ekim 2012

Emre Sevinç, bir soruya yanıt verdi.

Yeni mezun olan bir harita mühendisi nerelerde kolaylıkla iş bulabilir?

Ülkemizde harita mühendisliğinin çalışma alanı oldukça geniştir. Bu alanları şöyle sıralayabiliriz;
 • Yeryüzü hareketlerinin izlenmesi ve mühendislik yapılarının kontrolü için deformasyon ölçmeleri ve değerlendirilmesi,
 • karayolu, demiryolu, köprü, baraj, metro, tünel projeleri ve araziye uygulanması,
 • uydulardan yararlanarak konum belirleme ve araç takip sistemleri,
 • hava fotoğrafları ve uydu görüntüleri yardımıyla veri toplama ve işleme,
 • yersel fotoğraflarla restorasyon faaliyetlerine altlık oluşturacak planların çizimi,
 • çeşitli çalışmalara altlık oluşturacak büyük, orta ve küçük ölçekli sayısal (dijital) ve basılı topografik ve tematik haritaların üretimi,
 • mekansal verilere ve haritalara ilişkin çeşitli multimedya, görselleştirme çalışmaları ve internet ve mobil cihazlar aracığıyla sunumları,
 • çeşitli konulara ilişkin mekansal veri tabanlarının ve coğrafi bilgi sistemlerinin oluşturulması,
 • kentsel ve kırsal alan düzenlemeleri ve ilgili hukuki çalışmalar,
 • imar uygulamaları,
 • kadastro çalışmaları,
 • kamulaştırma, taşınmaz (gayrimenkul) değerlemesi üzerine faaliyet gösteren resmi ve özel kurumlar

Ayrıca ülkemizde ikamet eden inşaat şirketleri ülke dışındaki projeleri için harita mühendislerine fazlasıyla ihtiyaç duymaktadır.
Eylül 2012

Hüseyin Leylek, bir soruya yanıt verdi.

Eylül 2012

Erdal Gökhan, bir soruya yanıt verdi.

Bir web sitesinin içerik haritası gerçekten önemli midir?

Aslında önemlidir ama malesef bizim kullanıcılarımız genelde sitede ana sayfada aradığını bulamadığında siteden çıkıyor. Site haritası kullanarak aradığını çok kolay bulabileceğinin farkında değil. Bu arada site haritası en çok "üyelik silme" işlemi için kullanılıyor.
Daha fazla

27 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.