Bilmek istediğin her şeye ulaş

Martin Heidegger

Martin Heidegger (1889-1976) Varoluşçu felsefenin önde gelen isimlerinden biri olarak bilinen Alman filozof.

Kasım 2013

Şevki Yeşilpınar, bir soruya yanıt verdi.

Bilincimin işlevi olan ve tüm insanlar tarafından paylaşılan, onun aracılığıyla diğer insanlarla iletişim kurabildiğim usum (reason), bana benim varoluşumun anlamı hakkında bilgi verebilir mi? Yoksa, anlağımın özel, tikel ve nihai olarak iletilemez olan kaynaklarına mı mahkumum?

Her ne kadar kavramlar birbirine girmiş olsa da sorunun meramı belli. Descertes'i okumanızı öneririm. Yanıtı O'nda bulacaksınız. Özetle şöyle diyor usta:
Her şeyin varlığından kuşku duyabilirim; Tarının, kendimin ve evrenin; ama bir düşünme etkinliği olan kuşkumun varlığından kuşku duyamam. Kuşku duymam, düşünmem, başka bir deyişle soruda sözü edilen usum varlığı apaçık olan en temel özdür. (Düşünüyorum o halde varım)
Böyle bakarsak; usum benim varoluşum hakkında bilgi veren apaçık ve en temel şeydir. O halde usum apaçık var olmanın bizatihi kendisidir.
Descartes bu noktadan hareketle kendine göre var oluşu açıklamıştır. Onun bu usavurumuna düşünce tarihinde "Tanrının varlığının ontolojik kanıtı" da denir. Yani O'na göre ben'den ussal ben'den hareketle kainat açıklanabilir!
***
Bana göre mi? Çok güzel şiir gibi akıl yürütme ama o kadar işte, ne yazık ki nesnel dayanaktan ve gerçeklikten yoksun.

0 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.