Bilmek istediğin her şeye ulaş

Hermeneutik

Hermeneutik (yorumsama), ilkin Hristiyan teolojisi alanındaki yorum tartışmalarından ortaya çıkan bir anlam ve metodoloji bilgisi. Daha sonra terim teolojik sahanın dışına çıkmış ve daha genel anlamda yorum araştırmalarıyla ilgili felsefi bir disiplin haline gelmiştir. Antik Yunan Tanrısı Hermes, yer (insanlar) ile gök (tanrılar) arasında bağ kurucu ve yer yüzünde yukarının (tanrısal olanın) yorumcusu (hermesneuta) olarak kabul görmekte idi. “Hermenötik” denilen bu kelime kaynağını Hermes’in bu fonksiyonundan alır. Hermönetik (Hermeneutics) sözcüğü bir metnin içrek (ezoterik) anlamının bulunması, bir metnin asıl maksadının anlaşılması anlamlarında kullanılmaktadır ve yorum ilmi olarak kabul edilir.

Ocak 2015

Şaman, bir soruya yanıt verdi.

Kutsal metni bizim onu algılayışımız mı kutsal yapar yoksa o zaten kutsal mıdır?

İnsan olmadan yazı da olmaz okuma da, metin de kitap da. Yazı icat olunmadan önce kutsal metin diye bir kavram hiç yoktu, dolayısıyla kutsallık da insanın eseridir.
Kasım 2013

Şevki Yeşilpınar, bir soruya yanıt verdi.

Bilincimin işlevi olan ve tüm insanlar tarafından paylaşılan, onun aracılığıyla diğer insanlarla iletişim kurabildiğim usum (reason), bana benim varoluşumun anlamı hakkında bilgi verebilir mi? Yoksa, anlağımın özel, tikel ve nihai olarak iletilemez olan kaynaklarına mı mahkumum?

Her ne kadar kavramlar birbirine girmiş olsa da sorunun meramı belli. Descertes'i okumanızı öneririm. Yanıtı O'nda bulacaksınız. Özetle şöyle diyor usta:
Her şeyin varlığından kuşku duyabilirim; Tarının, kendimin ve evrenin; ama bir düşünme etkinliği olan kuşkumun varlığından kuşku duyamam. Kuşku duymam, düşünmem, başka bir deyişle soruda sözü edilen usum varlığı apaçık olan en temel özdür. (Düşünüyorum o halde varım)
Böyle bakarsak; usum benim varoluşum hakkında bilgi veren apaçık ve en temel şeydir. O halde usum apaçık var olmanın bizatihi kendisidir.
Descartes bu noktadan hareketle kendine göre var oluşu açıklamıştır. Onun bu usavurumuna düşünce tarihinde "Tanrının varlığının ontolojik kanıtı" da denir. Yani O'na göre ben'den ussal ben'den hareketle kainat açıklanabilir!
***
Bana göre mi? Çok güzel şiir gibi akıl yürütme ama o kadar işte, ne yazık ki nesnel dayanaktan ve gerçeklikten yoksun.

1 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.