Bilmek istediğin her şeye ulaş

Hiçlik

Hiçlik, genel anlamda felsefe de varolmama durumu olarak tanımlanır. Varlıkta eksiklik ya da bulunmayış durumu, mevcut olmama hali olarak belirtilir. Bu anlamda felsefi bir kategori olarak anlaşılır ve yokluk ya da namevcudiyet şeklinde kullanılır. Felsefedeki bir başka anlamı ise, inkar ya da yadsıma nedeniyle gerçeklikteki durumların, özelliklerin ortadan kaldılması sebebiyle meydana gelen varolmayış durumu olarak belirtilir. Bu hiçlik göreli hiçlik olarak ifade edilmektedir. Hiççilik akımı bu anlamlar üzerinde kurulu bir öğretidir. Etikde, bilgi teorisinde ve siyasal felsefede hiççilik akımları vardır. Hiççilik bir tutum olarak hiçlik'i benimser.

Kasım 2012

Haluk Peşan, bir soruya yanıt verdi.

Kaçamayacağı en büyük otorite vicdanı ise insanın, vicdansızların sağlam bir otoriteye mi ihtiyacı vardır?

Hayır. Vicdan sahibi insanların çoğunlukta olduğu bir toplumla çevrelenmeye ihtiyacı var. Bu keyfiyet İki ihtimal doğurur: 1. Yalnız kaldığını düşünür. Bu durumda kendi üzerinde hissedeceği baskı, zorunlu olarak çoğunluğa uyum sağlamaya iter. Yahut böyle bir irade gösteremese dahi, o dışlanış, kişi için bir otorite veya ceza teşkil eder. 2. Örnek alma, etkilenme ve benzeme ihtimali var.

Eylül 2012

Duygu Avcı, bir soruya yanıt verdi.

4 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.