Bilmek istediğin her şeye ulaş

Hindistan

Ülkeler

Koordinatlar: 21°N 78°E Hindistan ya da resmi adıyla Hindistan Cumhuriyeti (Hintçe: भारत गणराज्य Bhārat Gaṇarājya; İngilizce: Republic of India), Güney Asya'da bulunan bir ülkedir. Dünyanın en büyük yedinci coğrafi alanı ve en büyük ikinci nüfusuna sahip olan ülkedir ve dünyanın en büyük demokrasisidir. Güneyinde Hint Okyanusu, batısında Umman Denizi ve doğusunda Bengal Körfezi'nin bulunmasıyla birlikte Hindistan'ın deniz kıyısı 7.517 kilometre uzunluktadır. Batısında Pakistan, kuzeydoğusunda Çin Halk Cumhuriyeti, Nepal ve Bhutan ve doğusunda Bangladeş ve Myanmar ülkeleri ile sınır paylaşmaktadır. Ayrıca Sri Lanka, Maldivler ve Endonezya'ya çok yakındır. İndus Vadisi Uygarlığı, tarihi ticaret yolları ve büyük imparatorlukların yer aldığı bölge olan Hint Yarımküresi, uzun tarihin çoğu boyunca ticari ve kültürel zenginliği için biliniyordu. Dört tane önemli dünya dinleri olan Hinduizm, Budizm, Jainizm ve Sihizmin doğum yeri olmasıyla birlikte Zerdüştçülük, Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam hepsi M.S. birinci yüzyıldan itibaren ülkeye gelerek bölgenin çeşitli kültürünü şekillendirdi. Hindistan, 28 tane eyalet ve birlik bölgesinden oluşan ve parlamenter demokrasi olan bir cumhuriyettir. Borsa sayılarına göre dünyanın en büyük on ikinci ekonomisine ve dünyanın en büyük dördüncü satın alma gücü paritesine sahiptir. 1991'den beri uygulanan ekonomik inkılapları nedeniyle dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden birisidir. Buna rağmen yoksulluk ve kötü beslenme oranları hala çok yüksek, okuryazarlık ise çok düşüktür. Çin ile birlikte dünya gezegeninde nüfusu 1 milyar sınırının üstündeki iki ülkeden birisi olarak önemli bir yere sahip olan Hindistan, daha yüksek olan nüfus artış hızı sebebiyle yakın bir gelecekte dünyanın en kalabalık ülkesi olacaktır.

Mayıs 2014

Gökhan Biçer  yeni bir  gönderide  bulundu.

Hindustan'ın 'Büyükelçi'si artık üretilmeyecek

Hindustan Motors adlı şirketin üretmekte olduğu 'Ambassador' (Büyükelçi) modelinin üretimi durduruldu. Moris Oxford tarafından tasarlanan Ambassador, ilk üretildiği 1957'den bu yana çok az değişikliğe uğradı.

İlgili haber için:

bbc.com/news/business-27563784? Ocid=soc... .
Mayıs 2014

Şaman  yeni bir  gönderide  bulundu.

Mart 2014

Ebru Özkan  yeni bir  gönderide  bulundu.

Hint kınasından dövme

Dövme yaptırmayı düşünenler için ön hazırlık olarak hint kınası yaptırabilirsiniz. Pişman olduğunuzda geri dönüş şansınız da vardır. Ayrıca Hint kınasını saç boyası olarak kullananlarda vardır. Ayrıca çok uygun fiyatlara yapılmaktadır.

Hint kınası; Kuzey Afrika ve Batı Asya da yetişen küçük bir çalı bitkisidir. Yaprakları toplanır, kurutulur, öğütülür ve üzerindeki doğal maddelerin korunması na dikkat ederek saf bir pudra haline getirilir. Daha sonra toz halinde bulunan kına su ile karıştırılarak bulamaç haline dönüştürülür ve bu şekilde kullanılır.

Tür: Lawsonia İnermis

1087

Kına Hindistanlı kadınlar için ayrı bir öneme sahiptir. Bedenin süslenmesinde, kötülüklerden korunma, şans ve bereket için kına kullanmışlardır. Hatta bazı hastalıkların tedavisinde işe yaradığını düşünmüşlerdir. Balgam, baş ağrısı, nezle, göz ağrısı, çocuklarda çiçeğe karşı ve de ateşli hastalıklarda kına kullanmışlardır.

Kınanın bazı zararları olabilir;
  • Alerjik reaksiyon gösterme ihtimali vardır. Alerjik bünyelerde kaşıntı ve kızarıklığa neden olur.
  • Açık yaralara , sivilceli ve hassas bölgelere kına uygulanmamaktadır.
  • Gözle temas etmemesi gereklidir.
  • Deriyi tam anlamıyla kaplayan hin kınası özellikle tatil yerlerinde güneşin etkisiyle sizi hüsrana uğratabilir. Çünkü üzerinde bulunduğu deriyi pişirerek yakmaktadır.
Ayağa yapılan Hint kınası dövmeleri gerçekten çok hoş duruyor.

1087

1087

1087
Şubat 2014

Seda Atadan, bir soruya yanıt verdi.

Hindistan'da yaşamış veya yaşayan biri var mı?

İşim nedeni ile 2006'dan beri senede 2 kez toplam 25-30 günümü Hindistan'da geçiriyorum. Tam yaşamak olmasa da artık. Hindistan'da olduğum 2. günden itibaren kendimi Hintli sayıyorum. 2. ana vatan durumunda benim için.
Mayıs 2013

Fatih Orhun Uzun, bir soruya yanıt verdi.

Hint felsefesi nedir?

Hindistan adı verilen ülkede yaşayan halkların geliştirdikleri kurgusal öğretiler...Hint felsefesi, klasik ilkçağ felsefesi kapsamı içindedir.

Hint felsefesi, geleneksel olarak dinsel ve gizemsel bir felsefedir. Bu dinsel ve gizemsel örtü altında felsefenin temel sorunu, düşüncecilik ve özdekçilik çatışması sürüpgider. Çeşitli ırkların kaynaştığı ve birbirleri içinde eridikleri bir ülke olan Hindistan, genellikle, dinsel felsefenin beşiği sayılır. Hindistan’da en basit inançlar bile bir felsefe değeri taşır. Hindistan’a özgü dinsel felsefenin ayırt edici niteliği bireysel oluşudur. Bu felsefenin dış görünüşü altındaki öz, öğrenilemez ve öğretilemez. Kişi kendi kurtuluşunu sağlayacak bu özü ancak kendi derin düşünmesiyle elde edebilir. Bireysel derin düşünme gizemciliğinde kaynağıdır. Bu bakımdan Hindistan, gizemciliğin gerçek vatanı sayılmalıdır. Hint inançlarının bir başka özelliği de bütün Hint dinlerinin birbirlerinden türedikleridir. Bütün bu dinlerin kaynağı, Hindistan’ın asıl ve en eski yerlileri oldukları kabul edilen Vedaların Vedacılığıdır. Hindistan’ın ulusal ve en eski dini Vedizm’dir. Çoktanrıcı Vedacılık giderek çoktanrıcılıkla tektanrıcılığı uzlaştıran Brahmanizm’i ve daha sonra da bunların daha bir gelişmişi olan Hinduizm’i doğurmuştur. İ.Ö. 6. yüzyılda bu din anlayışının birer reformu olarak ortaya çıkan Budizm’le Jainizm tanrıcı anlayışı tanrıtanımazlığa yönelten birer sapkınlıktır. Sayısız mezhepler ve tarikatler bu temel dinsel felsefeleri geliştirmişlerdir. Dinsel felsefenin kaynağı olduğu gibi mitolojinin de kaynağı Vedacılıktır. Çok zengin mitolojik bir kaynak olan Veda’lara daha sonra Mahabharata ve Ramayana destanları eklenmiştir. Hindistan’da 850 dil konuşulur. Hindistan’ın resmi dili olan Sanskritçeyi Ârî istilacılar (bu sarışın kuzeyliler kendilerine soylu anlamında arya diyorlar ve Hindistan’ın yerlilerini aşağı halk anlamında parya sayıyorlardı) getirmiştir. Hintliler, kendi ülkelerine Bharat erler. Bharata Hintlilerin mitolojik atasıdır. Mahabharata destanı Bharata’ların öyküsünü anlatır. Hint çoktanrıcılığı, bir tek tanrının çokgörünüş’lerini dilegetirir. Bu bakımdan temelde bir tektanrıcılıktır. Tüm doğa Brahman adı altında tanrısal bir ekgüç olarak soyutlanmıştır. Bu tekgüç insanlara üç ayrı tanrı biçiminde görünür: Brahma, Vişnu, Siva. Tekgücün üç ayrı görünüşü olan bu üç tanrının da teklikte çokluk olarak çeşitli görünüşleri vardır: Örneğin Siva’nın sekiz görünüşü vardır: Bhava (varoluş), Bhairava (müthiş) vb...Vedacılığın Aditya’sı altılık bir tanrı grubudur. Toprak ana Matar’ın çeşitli görünüşlerinden biri olan Aditi (özgürlük)’nin oğlu Aditya (kosmos) bu altı görünüşte Bhaga (mal koruyucusu), Aryantan (insan koruyucusu), Amsa vb. gibi çeşitli adlarla anılır. Tanrıtanımaz bir sapkınlık sayılan Budacılığın Buda’sına bile sonraları çeşitli görünüşler yakıştırılmış Buda’lar meydana gelmiştir. Aksobhya (sarsılmaz), Bhaisajyaguru (dertlere derman), Amida (sonsuz ışık), Avalokitesvara (lanetlilere acıma) vb. Buda’nın değişik görünüşleridir. Tek tanrının değişik görünüşleri olan bu çoktanrılar da çeşitli avatar’larında çeşitli görünüşler alırlar. Bundan başka bu tanrılar kolaylıkla birbirlerine de dönüşürler. Örneğin Vişnu kimi yerde Rama, kimi yerde Krişna olur. Evrensel varlığın birliği, çeşitli görevlerin gerektirdiği çeşitli görünüşlerle böylece çoklaştırılmıştır.
Mayıs 2013

Ece Naz Sonat, bir soruya yanıt verdi.

Hindistan'daki halk neden kendi arasında Hintçe konuşmak yerine İngilizce konuşur?

Aslında bunun çok basit bir sebebi var. Hindistan'da insanlar iki dil öğrenir. Birincisi bulundukları bölgenin dili ( Hindi, Tamil, Telugu, Bengali), diğeri de İngilizce. Birine Hintçe bir şey söylediğinizde, bu onun bölgesel diline bir hakaret olarak algılanıyor. Hintçe'de 400'ü geçen dil ve lehçe vardır ve değişik bölgelerde yaşayan insanların birbirini anlaması çok zordur. Bu nedenle çoğu Hintli aralarında İngilizce konuşmayı tercih eder.

İşte Hindistan'da konuşulan dillerin bir haritası:

Hindistan
Mart 2013

Alçay Yıldız, bir soruya yanıt verdi.

Hindistan ve Sri Lanka arasında bulunan ve Adem Köprüsü olarak bilinen köprünün tarihi nedir?

Adem Köprüsü ya da Rama Köprüsü olarak bilinen köprü Sri Lanka'nın kuzey batısıyla, Hindistan'ın güneydoğusunda bir zincir oluşturan sığlık alanlardır. Çoğu yerde derinliği 1 metreyi geçmez. Ulaşım açısından bazı sorunlara neden olması gerekçesiyle bazı çalışmalar yapılmasına rağmen yalnızca hafif tonajlı gemilerin geçebileceği bir kanal açılabildi.

Hindu mitolojisine göre Ramayana destanındaki Rama bu geçidi karısı Sita'yı kurtarmak için yapmıştır.

İslam mitolojisinde de Adem'in buradan geçerek tövbe etmek için orada bin yıl tek ayak üstünde beklediğine inanılır.

Hindistan

Hindistan
Kasım 2012

Ece Naz Sonat, bir soruya yanıt verdi.

Hint felsefesinde Krishna kimdir? Önemi nedir?

Krishna Hint inancına göre en yüksek Tanrı olarak tapınılan ve tüm enkarnasyonların temeli olduğu kabul edilen bir tanrıdır.Edebi eserlere bakıldığında genellikle flüt çalan bir çoban olarak betimlenir.

Hint Felsefesi
Ekim 2012

Melis H, bir soruya yanıt verdi.

Hindistan'daki halk neden kendi arasında Hintçe konuşmak yerine İngilizce konuşur?

Çok uzun zaman İngiliz sömürgesinde kalmıştır. Sömürge boyunca İngilizce konuşulması baskısı devam etmiştir.Halen eğitim gibi bazı kamu hizmetleri İngilizce verilir. Ve İngilizce resmi dilleri arasında yer alır. İngiliz sömürgesi yalnıız dillerine değil kültürlerine de etki etmiştir.Örneğin İngiliz oyunu olan Kriket sevilir ve oynanır.
Ekim 2012

Aykut Kardaş,  yeni bir soru sordu.

Eylül 2012

June  yeni bir  gönderide  bulundu.

Daha fazla

10 kişi

Konunun Takipçileri

İlgili Konular

İpek Yolu

0 Kullanıcı   1 Soru   1 Yanıt