Bilmek istediğin her şeye ulaş

Hinduizm

Hinduizm ((सनातन धर्म; aynı zamanda Sanātana Dharma - सनातन धर्म, ve Vaidika-Dharma - वैदिक धर्म diye de bilinir) çok kapsamlı ve geniş bir dindir. Özellikle Hindistan, Nepal ve Bangladeş'te yaygındır, günümüzde yaklaşık 900 milyon inananıyla (mensubuyla) Hıristiyanlık ve İslam'dan sonra en büyük üçüncü dindir. Kökeni, ismini de aldığı gibi, Hindistan’a dayanır. Bu dine mensup kişilere “Hindu” denir. Bu inançlı Hindular dinlerini bir yaşam tarzı olarak benimserler. Hinduizmin en eski ve kutsal kitapları (yazıları) “Kutsal Vedalar”dır. Hinduizm sonradan gelişen bir kavramdır. İlk zamanlarında Hindistan'ın farklı bölgelerinden, Müslüman, Hıristiyan, Yahudi, Budist veya Jain olmayan kişilerin bir araya gelmesiyle oluşan bir grup olarak başladı; ancak zaman içinde hızla gelişti. 19. yüzyılın ilk yarısında İngilizce konuşulan ülkelerde bu kavram bir kimlik kazandı ve Hindutva’nın (Hindu köktenci hareketi) gelişimiyle bir ideoloji olarak anılmaya başlandı. Bunlardan farklı olarak Hint Anayasasında Hinduizm; Jainizm, Budizm ve Sihizm’i içeren bir tanım olarak belirtilir. Herkes, yaşam ve ölümün sürekli birbirini takip ettiğine, yani reenkarnasyona inanır. Din öğretmenleri “Guru”lar, onların inançlarında büyük önem taşırlar. Teolojileri ve felsefeleri tamamen farklılık gösterse de Hindular birlikte dua eder ve birlikte kutlama yaparlar. “Çeşitlilik içinde birlik” Modern Hinduizm’de sıklıkla kullanılan bir kavramdır. Hinduizm'de en önemli ilke dharmadır. Dharma, insanların sosyal ve dini konumlarının gereği davranış biçimlerinden dini uygulama tarzlarına kadar uzanan prensipler bütününe işaret eden bir kavramdır. En üstte bulunan Realite'ye tapar ve bütün insanların gerçeği fark edeceğini belirtir. Hinduizmin çoğu mezhebine ve inanışına göre ebedi bir cehennem ve lanetlenme diye bir şey yoktur. Yalnız, M.S. 1300 yıllarında Madhva'nın kurmuş olduğu Vaishnavism'in Dvaita inanışı...

Şubat 2016

Umut Solmaz, bir soruya yanıt verdi.

Hinduizmde inek neden kutsal sayılır?

Bence sıcak iklimin etkisi
Kafalarına sıcak geçtiğinden ne yaptıklarını bilmiyorlar
Aralık 2015

Dilara, bir soruya yanıt verdi.

Hinduizmde inek neden kutsal sayılır?

Eğer dünyada herhangi bir şey kutsalsa onunla beraber tüm canlılar kutsaldır ve Hindular da bunun öğretisini alırlar. İnek tanrılarla bağdaştırılarak kutsallaştırılır ama karınca da reenkarnasyondan dolayı aynı şekilde kutsaldır hatta tüm kötülüklerin anası insanı bile kutsal görürler. Ortalıkta inekler dolaştığından insanlar hep ineği görür ve garipser ama iyi bir Hindu yürürken böceklere basmaktan dahi imtina eder.
Aralık 2015

Gökhan Biçer, bir soruya yanıt verdi.

Hinduizmde inek neden kutsal sayılır?

Saygı, kutsallık seviyesine yükseltilmiş Hindistan'da. İneğe saygı duymamak mümkün değil, faydalı bir hayvan. Sadece inek değil, birçok canlı saygı uyandırıyor yaşamları boyunca. Saygısız olan biz insanlarız. Galiba radikal bir şekilde bu saygının sağlanabilmesi için bu soyut kavrama dini bir atmosfer kazandırılmış.
Ağustos 2014

Balık, bir soruya yanıt verdi.

Hinduizmde inek neden kutsal sayılır?

Geçim sıkıntısının yoğun olduğu bir dönemde inekten birçok geçim öğesinin sağlanması insanlar tarafından ineğin değerli görülmesine sebep olmuşken bazı insanlar tarafından ise kutsal görülmesine sebep olduğunu düşünmekteyim.

İneği kutsal görme durumu sadece hindistan coğrafyasına has bir durum değildi. Kuran'da Musa Peygamberin kavmininden bazı insanların ineği putlaştırması ve Musa Peygamber'in bu zaaf konusunda onları uyardığı anlatılmaktadır. Hinduizm

Böylesi bir durumun evelden beri Hindistan coğrafyasında varlığını sürdürmesinin sebebinin Hindistan'ın yoksuluğunun günümüze kadar sürmesinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Yani yoksullukla birlikte yoksulluğun zemin hazırladığı inançları da günümüze taşımış olabilirler.
Mayıs 2014

Şeyma Nur Yıldı, bir soruya yanıt verdi.

Hinduizm ve Budizmin temel öğretileri nelerdir?

HİNDUİZM
Hindistan’da yaygındır.
Tanrı anlayışı çeşitlilik gösterir.
Yaratıcı BRAHMA, koruyucu VİŞNU, yok edici ŞİVA'dan oluşan bir üçleme vardır.
Ayrıca Hinduizm’de hulûl (Tanrı'nın insan Şekline girmesi) ve tenâsüh (rûhun bir bedenden ötekine geçmesi) gibi inançlar bulunur.
İnek; yer, gök ve hava âleminin anası kabul edilir. Bu yüzden kutsal sayılır ve kesilmez.

BUDİZM
Kurucusu Budha (Buda) , Gotama adında bir prenstir. Nepal'in güneyinde doğmuştur.
Buda'nın Yaratıcı Tanrı" hakkında ne söylediği açık değildir.
Budizm felsefesi, İslamiyet’ten sonra, Hindistan'da sâdece Himalaya Dağlarının eteklerinde kalmış; Sri Lanka, Siyam, Kamboçya, Çin Hindi ve Tibet'te varlığını sürdürebilmiştir.

ESKİ TÜRK İNANÇLARI:
Türk boylarının hemen hepsinde tek Tanrı (GÖK TANRI) inanışı vardır.
Bazı boylar zaman zaman değişik milli ve İlahi (Budizm, Hıristiyanlık, Yahudilik…) dinlere inanmışlarsa da, örf ve âdetlerine ters buldukları için devamlı olarak içlerine girmemişler ve bir bütün halinde kabullenmemişledir.
Gök Tanrı; hayat veren, yaratan, cezalandıran, yol gösteren millî bir tanrı kabul edilmiştir.
Ocak 2014

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

Eylül 2013

Turan Söylemez, bir soruya yanıt verdi.

Hinduizm'de nasıl bir tanrı inancı vardır?

Hinduizm'de Brahman adı verilen tek bir yüce gücün varlığına inanılır. Fakat tek bir tanrıya tapınma düşüncesi yoktur. Hindizm'deki tanrı veya tanrıçaların sayısı bini bulabilir çünkü hepsi Brahman'ın farklı bir yönünü temsil etmektedir. Bu nedenle çok tanrılı bir din olarak görülür.

En temel Hindu Tanrıları Brahma, Vishnu ve Shiva'dır. Brahma yaratıcı, Vishnu koruyucu ve Shiva yıkıcıdır. Hinduizm'de aynı zamanda ruhlara, ağaçlara, hayvanlara hatta gezegenlere ibadet edilir.
Temmuz 2013

Gonca Köse, bir soruya yanıt verdi.

Hinduizmde inek neden kutsal sayılır?

Hinduizm, Hindistan'da yaşayan insanların din ve inançlarına verilen addır. Hinduizmin en belirgin yönü, toplumu kastlara bölmesi ve insanları sınıflara ayırmasıdır.
 1. Brahmanlar (rahipler, din adamları)
 2. Kşatriya (hükümdar sülalesi ve savaşçılar)
 3. Vaisya (tüccar, esnaf, çiftçi)
 4. Sudra (işçiler)
 5. Ayrıca kast sistemine dahil edilmeyen, kast dışı kabul edilen paryalar (dokunulmazlar) vardır.
Kastlar arasındaki ilişkiler sınırlıdır. Ancak aynı kasttan insanlar birbirleriyle evlenebilir veya birlikte yemek yiyebilirler.
Hinduizmde sadece inek değil, bütün canlılara karşı bir saygı ve sevgi vardır. Bu nedenle halkın bir çoğu vejeteryan olarak beslenir. Bunun nedeni canlılara kıyma, yalan söyleme, hırsızlık yapma gibi kötü davranışların Hindistan'da yasaklanmış olmasıdır. Canlılara olan saygılarının başında reenkarnasyona olan inançları gelmektedir. Bütün canlıların ruhları olduğuna inanan Hindular ölümden sonra tekrar dünyaya gelineceğine bir önceki hayatını uygunsuz biçimde geçiren bir ruhun hayvan vücudu içinde yeniden doğabileceğine inanırlar. Bütün hayvanlara büyük saygı gösterirler.

Hinduizm

Hinduizmde inekler uğurlu ve kutsal sayıldığı için saygı görürler. İnekler, tüm kainatın anası olan Devi'nin yani Tanrıça'nın sembolü sayıldığı için, inek ve öküzler caddelerde, alış veriş merkezlerinde veya diledikleri her yerde serbestçe dolaşılabilir. Etinin yenilmesi yasaktır. İneği öldürmek Tanrıyı öldürmek gibi sayılıyor. İneğin diğer bir önemi Hindular için; beş ürünü süt, peynir, tereyağı, dışkı ve idrarını insanlığın yararına sunmasıdır. Dışkı tezek gibi yakacak olarak idrar ise tedavi amacıyla kullanılmaktadır. Bu nedenle bu hayvanı kesip bir kerede etini yemektense ürünlerinden daha uzun sürede faydalanmayı kabullenmişlerdir.

Hindularda Tanrı sayısı akıl almaz derecede çoktur. Tanrı Brahma'nın dünyayı meydana getirdiğine inanılır. İneklere tapıyorlar demek yanlış olur.
Aralık 2012

Ece Naz Sonat, bir soruya yanıt verdi.

Hint Tanrılarında hiyerarşi nasıldır?

Bu hiyerarşiyi şöyle bir tabloda gösterebiliriz:


Hint Felsefesi
Nisan 2012

Hilal Korkmaz, bir soruya yanıt verdi.

Hinduizm ve Budizm arasındaki benzerlikler ve farklılıklar nelerdir?

Hinduizm: kutsal söz ve tanrı anlamlarına gelir. Bu dinin kurucusu ve nasıl ortaya çıktığı bilinmemektedir. Zaman içinde bir çok değişikliğe uğramıştır. Ayrıca çok tanrılı bir dindir. Başlıca tanrıları arasında:
 • Brahma (dünyayı yaratan)
 • Siva (yaşam ve ölümü yaratan)
 • Vişnu (dünyayı koruyan) sayılabilir. Daha başkaları da var. Ayrıca ırmak, dağ, bazı hayvanları da kutsal saymışlardır.
Hindulara göre Ganj nehri kutsaldır ve burada yıkanmak onlar için bir ibadet sayılır.

Karma denilen bir yasaları var (öldükten sonra farklı bir bedende dünyaya gelmeye dair).

Aslında Hinduizm'e göre belirli bir ibadet şekli yok. Bireysel olarak yaparlar ibadetlerini. Bu dine göre insanlar sosyal sınıflara ayrılır.
 1. Din adamları.
 2. Prensler ve askerler.
 3. Çiftçiler ve hayvancılıkla uğraşanlar.
 4. İşçiler, sanatkarlar ve köleler.
              (Kutsal sayılan bir nehirden ibadet resmi)
  Hinduizm


Budizm: Hindistan'ın ikinci büyük dinidir. Hinduizmde yer alan puta tapma inancına tepki olarak doğmuştur. Kurucusu Guatama (Buda) adında bir prenstir. Bu din, Hinduizm'in sosyal sınıf ayrımını reddeder. Sınıf ve ırk ayrımına önem verilmez.

Amaç, insanın Nirvana'ya ulaşmasıdır. Buda'ya göre:
 • Hayat acılarla dolu, zevk ve eğlence sadece görünüştedir.
 • Bu acılara, arzu ve ihtiraslar sebep olmaktadır.
 • Acıların gitmesi için bu isteklerden vazgeçmek gereklidir.
 • Bunu başaran insan Nirvana'ya yani iç huzura, sonsuz mutluluğa kavuşur.
 Budizm'de de belirli bir ibadet şekli veya dua yoktur.
               Hinduizm

6 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.