Bilmek istediğin her şeye ulaş

Hint Felsefesi

Felsefe

Formatting of continuation data will be changing soon. To continue using the current formatting, use the 'rawcontinue' parameter. To begin using the new format, pass an empty string for 'continue' in the initial query.Hindistan çok çeşitli ve geniş bir felsefe geleneğine sahiptir. Milattan önce 1500 yılında, geç vedalar döneminde oluşturulan upanişadlar ilk yazılı kaynaklardır. Radhakrishnan tarafından dünyanın en eski felsefi yapıtları oldukları söylenmiştir.Hint felsefesinin başlıca okulları Mö. 1000 ile milattan sonra ilk yüzyıllar arasında oluşmuştur. Takip eden yüzyıllar bu okullara yorumlar ve reformlar getirmiştir. 20. yüzyılda Aurobindo ve Prabhupada gibi katkılar bunlar arasındadır. Okulların biçimlenme döneminde, özellikle Mö. 800 ila ms. 200 arasında rekabet ve entegrasyon göze çarpmaktadır. Cainist, Budist, Şaiva ve Advaita okulları günümüzde dek ayakta kalırken, Samkhya ve Ajivika gibiler asimilasyon ve terk edilmişlik ile gözden kaybolmuştur. Filozofun Sanskritçe karşılığıdārśanika, ya da darśanas'dır.

Aralık 2014

Emre Akyürek, bir soruya yanıt verdi.

Kama Sutra hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?

yatakta yapılan dövüş sanatıdır. Temelde savunma üzerine kuruludur.beyaz kuşakla başlar, siyah kuşakla öğreti tamamlanır.senseyleri kuşak takmaz.
Ekim 2014

Ayhan Şimşek, bir soruya yanıt verdi.

Kama Sutra hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?

Başı-sonu kadına çalışan sistemdir! !
Ekim 2014

Mustafa Kemal Taştekin, bir soruya yanıt verdi.

Kama Sutra hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?

Hintli dostlarımızın cinsel birleşme kitabi. Kama (zevk) Sutra (kitap) kelimelerinin birleşiminden oluşur. Aslında bir nevi nirvanaya ulaşma felsefesi. Tek fark tütsü mütsü değil de kullanılan materyalin beden ve cinsel organlar olması. Bir sürü farklı pozisyonda birleşmeyi öğreten kitap Anadolu insanına pek hitap etmeyebilir. Sevişirken ışığı bile söndürten zihniyetle zor.
Ağustos 2014

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

Mayıs 2014

Serhat Ergüven, bir soruya yanıt verdi.

Mantra nedir?

Kusura bakmayın uzak doğu felsefesi ilgi alanım dışında
Mayıs 2014

Aykut Kardaş,  yeni bir soru sordu.

Mayıs 2014

Aykut Kardaş,  yeni bir soru sordu.

Mayıs 2014

Aykut Kardaş,  yeni bir soru sordu.

Ocak 2014

Ayhan Şimşek, bir soruya yanıt verdi.

Kamasutra nedir?

İçeriği İngilizce olan bu kitabı incelemenizi tavsiye ederim.
dosya.tc/server21/qs0vrp/kamasutrabyanne...

Kamasutra
Temmuz 2013

Devrim Güren, bir soruya yanıt verdi.

Kamasutra nedir?

KamasutraSanskritçe'de kama zevk, sutra kitap anlamına gelir. Kamasutra "zevk kitabı" anlamına gelir. Kamasutra günümüzde çeşitli seks pozisyonlarıyla öne çıkmıştır. Kadınla erkeğin dengeli, eşit ve yaşamı sevdiren bir biçimde birleşmelerini sağlayan Kamasutra düşüncesi aslında çok daha kapsamlı bir felsefenin ürünüdür, yaşam tarzıdır. Hint kültürünün temel felsefesini oluşturan noktalardan biridir. Felsefenin dayanakları Hint filozof Vātsyāyana’nın yazdıklarına dayanır. Bu felsefeye göre yaşamın dört amacı vardır:
  • Dharma: Erdemli yaşam
  • Artha: Yaşamsal zenginlik
  • Kama: Estetik ve erotik tatmin
  • Moksha: Özgürlük
Bu açıdan Kamasutra'yı seks pozisyonlarından ibaret olarak değil binlerce yıllık Hint geleneğinin bir parçası ve felsefe olarak düşünmek gerekir.
Temmuz 2013

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

Mayıs 2013

Fatih Orhun Uzun, bir soruya yanıt verdi.

Hint felsefesi nedir?

Hindistan adı verilen ülkede yaşayan halkların geliştirdikleri kurgusal öğretiler...Hint felsefesi, klasik ilkçağ felsefesi kapsamı içindedir.

Hint felsefesi, geleneksel olarak dinsel ve gizemsel bir felsefedir. Bu dinsel ve gizemsel örtü altında felsefenin temel sorunu, düşüncecilik ve özdekçilik çatışması sürüpgider. Çeşitli ırkların kaynaştığı ve birbirleri içinde eridikleri bir ülke olan Hindistan, genellikle, dinsel felsefenin beşiği sayılır. Hindistan’da en basit inançlar bile bir felsefe değeri taşır. Hindistan’a özgü dinsel felsefenin ayırt edici niteliği bireysel oluşudur. Bu felsefenin dış görünüşü altındaki öz, öğrenilemez ve öğretilemez. Kişi kendi kurtuluşunu sağlayacak bu özü ancak kendi derin düşünmesiyle elde edebilir. Bireysel derin düşünme gizemciliğinde kaynağıdır. Bu bakımdan Hindistan, gizemciliğin gerçek vatanı sayılmalıdır. Hint inançlarının bir başka özelliği de bütün Hint dinlerinin birbirlerinden türedikleridir. Bütün bu dinlerin kaynağı, Hindistan’ın asıl ve en eski yerlileri oldukları kabul edilen Vedaların Vedacılığıdır. Hindistan’ın ulusal ve en eski dini Vedizm’dir. Çoktanrıcı Vedacılık giderek çoktanrıcılıkla tektanrıcılığı uzlaştıran Brahmanizm’i ve daha sonra da bunların daha bir gelişmişi olan Hinduizm’i doğurmuştur. İ.Ö. 6. yüzyılda bu din anlayışının birer reformu olarak ortaya çıkan Budizm’le Jainizm tanrıcı anlayışı tanrıtanımazlığa yönelten birer sapkınlıktır. Sayısız mezhepler ve tarikatler bu temel dinsel felsefeleri geliştirmişlerdir. Dinsel felsefenin kaynağı olduğu gibi mitolojinin de kaynağı Vedacılıktır. Çok zengin mitolojik bir kaynak olan Veda’lara daha sonra Mahabharata ve Ramayana destanları eklenmiştir. Hindistan’da 850 dil konuşulur. Hindistan’ın resmi dili olan Sanskritçeyi Ârî istilacılar (bu sarışın kuzeyliler kendilerine soylu anlamında arya diyorlar ve Hindistan’ın yerlilerini aşağı halk anlamında parya sayıyorlardı) getirmiştir. Hintliler, kendi ülkelerine Bharat erler. Bharata Hintlilerin mitolojik atasıdır. Mahabharata destanı Bharata’ların öyküsünü anlatır. Hint çoktanrıcılığı, bir tek tanrının çokgörünüş’lerini dilegetirir. Bu bakımdan temelde bir tektanrıcılıktır. Tüm doğa Brahman adı altında tanrısal bir ekgüç olarak soyutlanmıştır. Bu tekgüç insanlara üç ayrı tanrı biçiminde görünür: Brahma, Vişnu, Siva. Tekgücün üç ayrı görünüşü olan bu üç tanrının da teklikte çokluk olarak çeşitli görünüşleri vardır: Örneğin Siva’nın sekiz görünüşü vardır: Bhava (varoluş), Bhairava (müthiş) vb...Vedacılığın Aditya’sı altılık bir tanrı grubudur. Toprak ana Matar’ın çeşitli görünüşlerinden biri olan Aditi (özgürlük)’nin oğlu Aditya (kosmos) bu altı görünüşte Bhaga (mal koruyucusu), Aryantan (insan koruyucusu), Amsa vb. gibi çeşitli adlarla anılır. Tanrıtanımaz bir sapkınlık sayılan Budacılığın Buda’sına bile sonraları çeşitli görünüşler yakıştırılmış Buda’lar meydana gelmiştir. Aksobhya (sarsılmaz), Bhaisajyaguru (dertlere derman), Amida (sonsuz ışık), Avalokitesvara (lanetlilere acıma) vb. Buda’nın değişik görünüşleridir. Tek tanrının değişik görünüşleri olan bu çoktanrılar da çeşitli avatar’larında çeşitli görünüşler alırlar. Bundan başka bu tanrılar kolaylıkla birbirlerine de dönüşürler. Örneğin Vişnu kimi yerde Rama, kimi yerde Krişna olur. Evrensel varlığın birliği, çeşitli görevlerin gerektirdiği çeşitli görünüşlerle böylece çoklaştırılmıştır.
Aralık 2012

Ece Naz Sonat, bir soruya yanıt verdi.

Hint Tanrılarında hiyerarşi nasıldır?

Bu hiyerarşiyi şöyle bir tabloda gösterebiliriz:


Hint Felsefesi
Kasım 2012

Ece Naz Sonat, bir soruya yanıt verdi.

Hint felsefesinde Krishna kimdir? Önemi nedir?

Krishna Hint inancına göre en yüksek Tanrı olarak tapınılan ve tüm enkarnasyonların temeli olduğu kabul edilen bir tanrıdır.Edebi eserlere bakıldığında genellikle flüt çalan bir çoban olarak betimlenir.

Hint Felsefesi
Daha fazla

4 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.