Bilmek istediğin her şeye ulaş

Histogram

Histogram, Gruplandırılmış bir veri dağılımının sütun grafiğiyle gösterimine verilen isimdir. Diğer bir ifadeyle tekrarlı sayılardan oluşan elimizdeki verileri, uygulanan işlemlerden sonra önce tabloya, tablodan yararlanarak grafiğe aktarılması yani veri gruplarının grafiğinin dikdörtgen sütunlar halinde gösterilmesine histogram denir.