Bilmek istediğin her şeye ulaş

İbn-i Sina

İbn-i Sina (tam adı Ebu Ali el-Hüseyin ibni Abdullah ibn-i Sina el-Belhi), 1980, Buhara yakınları - 1037, Hamedan), filozof, hekim ve çok yönlü bir Müslüman olan İbni Sina, felsefe ve tıp alanları ile ilgilenmiş ve bu alanlarda ünlenmiştir. Buhara yakınlarındaki Afşana köyünde(şuanda Özbekistan'da bulunmaktadır) 340 Hicri(Miladi 980) yılında dünyaya gelmiş ve Hamedan şehrinde(İran) 427 Hicri(Miladi 1037) tarihinde vefat etmiştir. Tıp ve Felsefe alanına ağırlık verdiği değişik alanlarda 200 kitap yazmıştır. Batılılarca, Orta Çağ Modern Biliminin kurucusu ve hekimlerin önderi olarak bilinir ve "Büyük Üstad" ismi ile tanınır. Tıp alanında 7 Asır boyunca temel kaynak eser olarak süre gelen El-Kanun fi't-Tıb(Tıbbın Kanunu) adlı kitabı ile ünlenmiş ve bu kitap Avrupa üniversitelerinde 17. asrın ortalarına kadar tıp biliminde temel eser olarak okutulmuştur.

Ağustos 2013

Tutku Yılmaz @t_u_t_k_u

İbni Sina'nın eserlerinin adları nelerdir?

Lisanü'l- Arab: Isfahan' da bir Arap bilgininin Sina'nın Arapça bilgisini zayıf gördüğünden Sina' yı üç yıl çalıştırır ve Sina da müsvette biçiminde bu eseri yazar.


İbn-i Sina

Kitabü'ş Şifa: Hemen hemen tüm bilim dalları hakkında yazılmıştır. 11 ciltten oluşuyor.

İbn-i Sina

Kitabu'l -İşaret ve t- Tenbihat: Bu kitap Sina' nın kişisel görüşlerini içeriyor.

İbn-i Sina

Kitabu'n - Necat: Bu eser savaş alanında ve Kitabü'ş -Şifa'nın yetkin bir özeti şeklinde.

İbn-i Sina

el Kanun fi't Tıp: Sina'nın deneyimlerinin yer aldığı sistematik bir kitap. En ünlü kitaplarındadır. 700 yıl boyunca Batı'da ders kitabı olarak okutulmuştur. Günümüzde Paris Üniversitesi'nin tıp fakültesi öğrencileri S.T. Germain Bulvarı yakınlarındaki konferans salonunda İbn-i Sina ve er- Razi gibi iki bilginin portreleriyle karşılaşırlar.

İbn-i Sina

 • Aksamu'l-Ulumi'l-Akliyye
 • Risale fi'l Hudud
 • İsbatu'n- Nubavve
 • Risale fi'l- Kader
 • El-Ahlak
 • Kitab fi's-Siyaset
 • Risale fi'l-AşkHayy İbn Yakzan
 • el-Ahd
 • el-Hidaye
 • Makele fi'n-Nefs
 • el-işaretu ila İlmi'l-Mantık
 • Kitabu'l İnsaf

3 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.