Bilmek istediğin her şeye ulaş

İçerik Yönetim Sistemi

İçerik Yönetim Sistemi (İngilizce: Content Management System, kısaca CMS) katılımcı teknikler ile belge ya da benzeri içeriklerin yaratılmasına ve düzenlenmesine yardımcı olan yazılım dizgeleridir...Çoğu zaman bir web sitesi hazırlamak, web sayfalarında bulunan bilgilerin arzu edilen şekilde görüntülenmesini sağlayan yazılımlar olarak dar anlamlı bir tanımla değinilen içerik yönetim sistemleri, uluslararası platformda birçok organizasyon için zorunluluk haline gelen modern bir varlık (asset) yönetimi tekniği olmuştur. Günümüzde içerik yönetim sistemleri kendi içerisinde bölünmüş bir yazılım endüstrisi haline gelmiş, sayısız yazılım firmasının ürünleri ile birlikte birçok açık kaynak kod projesini barındırmaktadır.İçerik yönetim sistemi, ortak çalışma gerektiren ortamlardaki iş akışını yönetmeyi sağlayan işlemler bütünüdür. Bu işlemler manuel veya bilgisayar tabanlı olabilir. Bu işlemler aşağıdakileri sağlamak için tasarlanmıştır.Çok miktarda insanın paylaşımlı veriye ulaşması ve değiştirmesine imkan sağlamak,Erişilen veri için rol tanımlı yetkilerin verilmesini sağlamak,Verinin kolay saklanmasını ve okunmasını sağlamak,Tekrarlanan ve tekerrür eden veri miktarını azaltmak için gerekli ortamları sağlamak,Rapor yazılmasını kolaylaştırmak,Kullanıcılar arası iletişimin artmasını sağlamakBir İYS'inde veri herhangi birşey olabilir. Dökümanlar, filmler, resimler, telefon numaraları, bilimsel veri vb. İYS genelde veriyi kaydetmek, kontrol etmek ve gözden geçirmek (zenginleştirmek) ve yayınlamak için kullanılır. Merkez bir veri ambarında çalışır ve yeni eklenen dosyalara sürüm bilgisi ekler. Sürüm bilgisi ekleme işlemi İYS'nin en büyük avantajlarından birisidir.İçerik yönetim sistemi tanımı ilk olarak web sitesi hazırlama ve yönetme fonksiyonu için kullanılmıştır. Önceleri birçok organizasyon kendi içerisinde amaçları doğrultusunda yazılımlar geliştirmiştir. Web sitel...

Eylül 2014

Gökhan Çancılar  yeni bir  gönderide  bulundu.

İçeriklerimi Lütfen Çalın | Gökhan'ın İnternet ve Teknoloji Blogu

İçerik kopyalama sorununa şu yazıda değinmiştim. Keşke benim yazılarımı da birileri kopyalayıp yayınlasa. Daha çok kişiye ulaşabiliyor olsam. Benim ismim, blog adresim yer almasa da olur. Ne kadar ...
Haziran 2013

Gündüz Ayar, bir soruya yanıt verdi.

İş birliği, iletişim ve içerik bilgi yönetimi arasındaki bağ nasıl olmalıdır?

Herhangi bir organizayonda bilgi akışını kolaylaştırıcı bir etkileşim süreci İçerik-İletişim-İş birliği döngüsü içinde gerçekleştirilir. İletişim ve iş birliği özellikle organizasyonların eş güdümlü ve daha yaratıcı olmasını sağlar. Bu iki unsur birbiriyle çok yakından ilgili olduğu için birleşik bir sistem üzerinden yürütülmelidir. Oluşturulan tüm içeriklerin bu süreçte yakalanması ve bildirilmesi gerekir.

İletişim (İnsan Davranışları)
Organizasyonun oluşturma-öğrenme-paylaşım aşamaları bu etkileşimin hem sonucu hem de nedeni olarak sürekli birbirini besler. Asıl sorulması gereken bu sürecin sonucunda verimliliğin nasıl en üst düzeye çıkarılması gerektiğidir.
İletişim (İnsan Davranışları)
Mart 2012

Bülent Sakarya  yeni bir  gönderide  bulundu.

Herkobi CMS

Herkobi, KOBİ'lerin ihtiyaçları göz önünde tutularak geliştirilen, ücretsiz, açık kaynak, kurulumu ve
kullanımı kolay içerik yönetim sistemidir.

herkobi.com

48 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.