Bilmek istediğin her şeye ulaş

İdeoloji

İdeoloji, siyasal ya da toplumsal bir öğreti oluşturan, bir hükümetin, bir partinin, bir toplumsal sınıfın davranışlarına yön veren politik, hukuksal, bilimsel, felsefi, dinsel, moral, estetik düşünceler bütünü. En basit tabirle ideoloji teorisi içinde Marksist düşünürler önemli bir ağırlığı oluşturur. Marx, Lenin, Gramsci, Lukacs, Frankfurt Okulu, Althusser gibi düşünürlerin bu alanda çalışmaları olmuştur. Bunun dışında, ideoloji teorisiyle ilgilenen öteki düşünürlerin de marksizmle etkileşimli (karşıt ya da yana) olarak çalışmalarını yürütmeleri söz konusudur.

Ağustos 2015

Serdar, bir soruya yanıt verdi.

İdeoloji nedir? Ne için gereklidir? İnsanların kararlarını kendi akıl ve vicdanlarıyla değil de ideolojiyle vermeleri daha mı doğrudur?

İdeoloji insan neye inanmışsa ona göre yaşam biçimi oluşturmasına denir mesela Hz. Mevlana nın İdeolojisini tüm dünya benimsedi çünkü hz. Mevlana "Gel ne olursan ol yine de gel" demişti bi örnek daha vereyim pkk militanı canlı bomba oldu patlattı örnek suruç taki olay o canlı bomba maalesef ideoloji nin eseridir
Ağustos 2015

Ayhan Şimşek, bir soruya yanıt verdi.

İdeoloji nedir? Ne için gereklidir? İnsanların kararlarını kendi akıl ve vicdanlarıyla değil de ideolojiyle vermeleri daha mı doğrudur?

Ülkemizde İdeolojinin bir diğer genel anlamı da Meteorolojidir!!
Önceden bilinen hava durumuna göre güçlünün yanında olup menfaat sağlayarak beslenen karaktersizlik maalesef bu ideolojilerin yuvasıdır. İlacı n fayda etmediği bu nokta için uğraşmak maalesef faydasızdır! ! ! *
Ağustos 2015

Uğur Çakmak, bir soruya yanıt verdi.

İdeoloji nedir? Ne için gereklidir? İnsanların kararlarını kendi akıl ve vicdanlarıyla değil de ideolojiyle vermeleri daha mı doğrudur?

Farklı farklı olguları belirli bir bakış açısıyla değerlendiririz. İdeoloji bu değerlendirmelerin toplamıdır. Aynı bakış açılarına sahip insanların belirli ideolojiler altında birleşmeleri normaldir. Olmaması gereken ise insanların tüm detaylarını bilmedikleri halde kendilerini bir ideoloji altına sokmalarıdır. İkinci birşeyde bir ideolojiye yada bir öndere bağlanmış kişi büyük ihtimalle ideolojinin yada önderinin kusurlarına kördür. Bundan dolayı her daim eleştirel düşünce elden bırakılmamalıdır. Nesnel olan bilim bile dün beyaz dediğine bugün siyah diyorsa, öznel konularda belli görüşlere sıkı sıkıya bağlanmak akıl karı değildir.
Ağustos 2015

Recep Şahin Sargın, bir soruya yanıt verdi.

İdeoloji nedir? Ne için gereklidir? İnsanların kararlarını kendi akıl ve vicdanlarıyla değil de ideolojiyle vermeleri daha mı doğrudur?

Zamanımızın gerçekçiliği ve doğru bilgiyi elinden geldiğince önlediğini düşünürsek daha berrak ortamlarda ortaya çıkan ideolojiler yanılgılarımızı belli ölçüde önleyebilir burada dikkat etmemiz gereken nokta körü körüne ve saplantılı bir bağlılığa sahip olmamaktır
Haziran 2014

Russel Westbrook, bir soruya yanıt verdi.

Özgür irade var mıdır?

Ülkesi izin vermediği sürece uygulanan kurallara uymak zorunlulugu bunu kamcılıyor
Nisan 2014

Cengizhan Ekici, bir soruya yanıt verdi.

Kemalizm bir ideoloji olabilir mi?

KEMALİZM bir İDEOLOJİ'dir
Atatürkçülük sözcüğüne 1930'lu yıllarda Kemalizm denirdi. Her iki kavramda aynı anlamda kullanılır.
Değerli bilim adamlarımız Kemaliz'min tanımı yapmışlardır.
Örneğin, Tarık Zafer Tunaya'ya göre Atatürkçülük Atatürk'ten çıkan ve onunla gelişen fikirler ve olaylar bütünüdür.
Hamza Eroğlu ise, Atatürkçülük Türk devriminin sistemleştirilmiş fikir gücü ve geleceğe bakan yönüyle Ülküsü'dür.
KEMALİZMİN ÖZELLİKLERİ:
- Kemalizm çeşitli ilkelerden oluşmaktadır. Ancak bu ilkelerden çıkan fikirler, bir sistem bir okul haline getirilmelidir.
- Kemalizm bir ülkü ve çaba felsefesidir.
- Atatürkçülük bir yol ve inanıştır.
-Atatürkçülük sadece ilkelerin birleşmesinden oluşur.
- Atatürkçülük fikir ve olaylar bütünüdür.
- Atatürkçülük sistemleştirilmiş fikir gücü ve ülküsüdür.
Bütün bu kavramlar doğrudan doğruya Atatürk'ten çıkmıştır.
Bütün bunlardan anlaşılacağı üzere Atatürkçülük, yani Kemalizm, demokratik hukuk devletini hedefleyen ve bizzat Atatürk tarafından oluşturulmuş bir İDEOLOJİDİR.
Nisan 2014

Şilan Kesler, bir soruya yanıt verdi.

Kemalizm bir ideoloji olabilir mi?

Ben herhangi bir şekilde kemalizmi benimsemediğim halde kemalizmin bir ideoloji olduğunu düşünüyorum.Sonuçta belli başlı ilkeleri ve kendine göre dayanakları var. Nasıl ki Taoculuk ya da marksizm (her ne kadar kemalizmin yanında üst düzey kalsalar da) birer ideoloji ise kemalizm de bir ideoloji olarak nitelendirilebilir bana göre.
Nisan 2014

Şaman, bir soruya yanıt verdi.

İdeal dünya düzeni nasıl olmalıdır?

Bunun için henüz pratikte uygulanabilir bir kuram olmadığından ben şu şekilde olması gerektiğini düşünüyorum:
Şubat 2014

Mehmet, bir soruya yanıt verdi.

Özgür irade var mıdır?

İstediğini düşünürsün bunda özgürsün ama bu düşüncelerin eyleme geçtiği zaman anlam kazanır. Fakat eyleme geçtiği zaman örgürlük alanından çıkar.
ve eğer herşeyi seçebilme imkanİmız olsaydı bu sefer irede seçim konusu olacaktı
insan iradenin başlangıcı olduğu için neden iradem var diye bilirsin fakat iraden olmasaydı böyle birşey düşünmen olası bile değil.
Aralık 2013

Ayhan Şimşek, bir soruya yanıt verdi.

Bilim ve teknolojinin ilerlemesiyle dinin geçmişte yaptığı gibi insanlığa büyük zararlar verme riskine mi giriyoruz?

Dünya tarihinde görülmemiş katliamlar günümüz teknolojisinde geliştirilmiş ve seri üretimine girişilmiştir. Bilim ve Teknoloji. Mantık çerçevesinde her ikisininde birbirine paralel gelişmesi gerekir. Hatta öncelik teknolojinindir ki bilim dallarında daha detaylı icatlar geliştirilebilsin. Ama yok işte adamlar seri banlarda çalışan teknolojiler geliştirirken üretimde çalışan insan sayısı gittikçe azaltılıyor. Makineler insanların yerini hızla almaya çok uzun yıllar önce başladı. Dünyada bu durum büyük bir işsizlik artışına neden olduğu gibi nüfus patlamasına da neden oldu.

İnsanlar
2013 yılı itibariyle Dünya nüfusunun 7. 5 milyara ulaştığı belirtilmektedir. Ve insana verilen değer gittikçe düşmektedir. Aynı zamanda insan hakları da aynı paralelde sadece bu kalabalık dünya nüfusunu kontrol altında tutmak için sözde varlığını sürdürmektedir.
Teknoloji günümüzde en yakın bildiğimiz savunma adı altında silah sanayisinde kullanılıyor. Hatta dünya açlık sınırının 100 katı üzerinde bir para harcanıyor 1 yıl içerisinde bu savunma sanayisine. Toplar, gemiler, tabancalar, füzeler, nükleer başlıklar bılaa bılaa bılaaa... Hala yaşadığımıza şükretmeliyiz aslında. Kapitalist sistem evet harika bir sistemdir; Demokrasi sağlıklı işletildiğinde. Günümüz şartlarında bu sistem iflas edeceğinin sinyallerini açık bir şekilde vermektedir.
Aslında bundan çok uzak olmayan bir zaman diliminde (80 yıl gibi) bu sistemin yerini TAM KÖLELİK SİSTEMİ alacaktır.
  • Günümüzde teknoloji hangi aşamadadır ve insanlığı nasıl tehdit ediyordur?
  • Günümüze kadar bir insanla bir bilgisayarı ayıran tek nokta bilgisayarın insanlar gibi kokuları alma ve ayırma yetilerinin olamamasıydı.
  • Bir misket büyüklüğünde havada uçabilen kamera sistemine sahip icatlar geliştirilmiş durumda. İçlerine nitrogliserin eklenebiliyor.
  • Bunlar kiralık böcek katillerdir. Tabii nasıl?
  • Her insanın kendine özgü bir kokusu vardır. Vatandaşlık nosu gibi. Bugün kar örneklerimizin bulunduğu sistemler yakın zamanda veri tabanımızı oluşturacaklar. Herkesin numaralandırılmış DNA kodu belli olacağından imha edilmek veya yakalanması istenen kişinin kodu görev talimatı anlamında bu KATİL BÖCEKLERE bildiğiniz SMS gibi gönderilecektir.
  • Kısacası bizi bizden biri olarak kırıp parçalayan polislere de yarın gerek kalmayacak.
  • Bu teknolojiyi elinde bulunduranlar geçmişte Japonya'yı 2 bombayla yerle bir etmekten çekinmedikleri gibi o günler geldiğinde Terörist olarak gördükleri İslam Alemini de tek kalemde 1 Milyardan 10 binlere düşürmekten de hiç çekinmeyeceklerdir.
Daha fazla

40 kişi

Konunun Takipçileri

İlgili Konular

Sosyalizm

35 Kullanıcı   9 Soru   32 Yanıt

Liberalizm

7 Kullanıcı   5 Soru   4 Yanıt