Bilmek istediğin her şeye ulaş

İdeoloji

İdeoloji, siyasal ya da toplumsal bir öğreti oluşturan, bir hükümetin, bir partinin, bir toplumsal sınıfın davranışlarına yön veren politik, hukuksal, bilimsel, felsefi, dinsel, moral, estetik düşünceler bütünü. En basit tabirle ideoloji teorisi içinde Marksist düşünürler önemli bir ağırlığı oluşturur. Marx, Lenin, Gramsci, Lukacs, Frankfurt Okulu, Althusser gibi düşünürlerin bu alanda çalışmaları olmuştur. Bunun dışında, ideoloji teorisiyle ilgilenen öteki düşünürlerin de marksizmle etkileşimli (karşıt ya da yana) olarak çalışmalarını yürütmeleri söz konusudur.

Mart 2013

Mehmet Volkan Balbay @mvolkanbalbay

Çocuğun İdeolojik Eğitimi

İstisnasız her çocuğun maruz kaldığı eğitimdir.

Bir yönüyle "çocuk istismarıdır" diğer yönüyle "yaşamın doğal sürecinin kaçınılmaz bir parçasıdır". Hangi görüş, din, izm, mezhep ya da fikir olduğu farketmez. Çocuğu, -tercih etme imkanından mahrum olduğu- sabitelerle yetiştirmek "masum" değildir fakat aynı zamanda da "kaçınılmaz"dır!


Henüz çocuk sahibi olmamış dolayısıyla "evlat yetiştirme" kaygısını taşımayanların ya da ergenlik psikozlarıyla duygu ve düşünce dünyası kaos yaşayan klavye şovalyelerinin sıkı sıkıya eleştirdiği bu konu, çocuğu olan kişiler için "aşılması gereken zor süreç"lerden biridir.


Her aile ve dolayısıyla her toplum inandığı değerlerle büyütür çocuğunu. Bu ister dini değer olsun, ister felsefi isterse dünyevi bir ideoloji olsun, farketmez; istisnasız her aile çocuğuna kendi değerlerini ve kutsallarını aşılar. "Ben yapmayacağım" diyenler ise
insana "bekâra karı boşamak..." atasözünü hatırlatır.


Ailenin ve toplumun "doğal zorunluluk" nedeniyle yeni nesillere ideolojik eğitim vermesi -bir yönüyle- elbette tehlikelidir fakat devlet eliyle, sistemli ve organizeli bir şekilde yapılan ideolojik eğitimin yeni nesillere verdiği zarar daha büyüktür.


Devletler, uyguladıkları bu sistemli ideolojik eğitimi "devletin bekası" gibi bir bahanenin ardına gizleyerek masum gösterirler fakat gerçek hiç de böyle değildir. Zira, devleti kuran millet ile yönetimi ele geçiren kesim her zaman aynı duygu ve düşünceyi paylaşmamaktadırlar.

Dolayısıyla, milletin onaylamadığı ideoloji ya da ideolojiler yeni nesle -milletten sağlanan maddi kaynaklar kullanılarak- empoze edilmektedir.

Mehmet Volkan Balbay
Eğitimci / İlahiyatçı

40 kişi

Konunun Takipçileri

İlgili Konular

Sosyalizm

34 Kullanıcı   9 Soru   32 Yanıt

Liberalizm

7 Kullanıcı   5 Soru   4 Yanıt