Bilmek istediğin her şeye ulaş

İlköğretim

İlköğretim, eğitimin ilk aşamasıdır. Okul öncesi eğitimin ardından gerçekleştirilir. Genellikle çoğu ülkelerde, çocuklar için ilköğretim zorunludur, ancak bu işlem sadece ebeveynlerin isteği ile gerçekleştirilebilir haldedir. Bunun ardından gelen orta öğretim, bir bakıma isteğe bağlıdır, ama bu genellikle 11, 12 yaşlarında gerçekleşmektedir. Bazı eğitim sistemleri son bölüme geçebilmesi için 14 yaşında başlayan orta okullara sahiptir. İlköğretimin en büyük hedefi, bütün öğrencilerine okuma yazmayı ve sayı saymayı öğretmek, ayrıca bilim, coğrafya, tarih ve diğer sosyal bilimlerin temellerini öğretmektir. Çeşitli alanların yakından önceliğini, ve methodları kullanarak onlara öğretmek, önemli politik bir tartışmanın alanıdır. Bunun için performans ödevleri ve Powerpoint sunumları öğrenciler tarafından hazırlanır. Genel olarak, ilköğretimi bitirip lise ve orta okula geçmeden önce devamlı olarak gelişen sınıflarda yapılan eğitim okullarda gerçekleştirilir. Çocuklar o yıl boyunca kendi eğitimleri ve refah düzeyinin üst düzeyde olması için bir öğretmenin sorumluluğu altında bir sınıfta bulunurlar. Bu öğretmenler belirli bir alanda, genellikle müzik ve fiziksel eğitim derecesinden dereceye sahip öğretmenlerdir. Gidişatın tek bir öğretmenle sağlanması ve yakın ilişkiler kurulması ilköğretimin not edilebilir özelliklerinden bir tanesidir.

Mart 2015

Fazlı Özdemir  yeni bir  gönderide  bulundu.

Başka Bir Okul Mümkün

Tamamı kurumun resmi internet sitesinden ( baskabirokulmumkun.net/ ) alıntıdır.
Hayalimiz
“Çocuk Hakları Sözleşme’sinde belirlenen hakları hayata geçiren, çocukların kendilerini gerçekleştirmelerini sağlayan, katılımcı demokrasiyle yönetilen, ekolojik dengeye saygılı ve ticari kar amacı gütmeyen okullar kurmak; bu eğitim anlayışının yaygınlaştırılması ve benzer başka okulların hayata geçmesi için model teşkil etmek. ”
Amacımız
Çocukların potansiyellerini, yaratıcılıklarını ve üretkenliklerini geliştirmelerine olanak sağlanması,
Okul, sınıf ve tüm eğitim mekanlarının çocuğun yüksek yararı, güvenliği ve ekolojik duyarlılık çerçevesinde düzenlenmesi,
Eğitim alanında ekonomik, sosyal ve kültürel olarak eşitlikçi ve özgürlükçü bir ortam oluşturmak için çocukların, aileler, eğitmenler ve çalışanlarla birlikte planlama, karar alma ve uygulama süreçlerine katılmalarını sağlayan çoğulcu ve dayanışmacı bir okul kültürünün yaratılması,
Sosyal, kültürel, ekonomik, fiziksel ve zihinsel farklılıkları olan çocukların özelliklerine uygun bir yaklaşımla bir arada eğitim-öğretim sürecine katılmaları,
Toplumsal duyarlılık, şiddet ve ayrımcılık karşıtlığı, farkındalık ve empati gibi temel ilkelerin eğitim sürecinde içselleştirilmesi,
Toplumsal adalet ilkesini gözeten özgün bir finansal yaklaşımla alternatif ve sürdürülebilir “başka bir okul” modelinin geliştirilerek yaygınlaştırılması için, çocuk dostu ve çocuk odaklı eğitim-öğretim programları geliştirmek; örnek projeler hayata geçirmek; eğitim, ağ kurma ve savunu faaliyetleri yapmak.

15

TARİHÇE

BBOM veliler ile eğitimcilerin ortak ihtiyacından ortaya çıktı…
2009 yılında fikirsel temelleri atılan Başka Bir Okul Mümkün Derneği, 2010 Kasım ayında alternatif bir okul modeli geliştirmek ve bu modelin uygulandığı okullar açmak amacıyla kuruldu. 2010 yılı başında toplu buluşmalarına başlayan gönüllü grup, Türkiye’deki mevcut eğitim sisteminin gelişime açık yönlerini tespit etmek, sorunlara çözüm önermek ve sistemli çalışma ile araştırmalara dayanan alternatif bir okul modeli oluşturmak üzere çalışmalara başlamış oldu.
4 Eksen:Alternatif Eğitim,Demokratik Yönetim,Ekolojik Duruş ve Özgün Finansman
Öncelikle temel ilkeleri üzerinde uzlaşan grup sayısı giderek genişleyen gönüllülerin emeğiyle Türkiye’ye özgü bir model oluşturmak amacıyla var olan metotları, dünyadan modelleri, alternatif okul örneklerini ve bağımsız uygulamaları inceledi, ilham aldı, araştırdı. Türkiye koşullarına uygun bir alternatif oluşturmak gündemiyle mevcut sistemin tek tipleştirici, hiyerarşik ve disipliner yapısı yerine; alternatif yöntem ve teknikleri kapsayan, demokratik, katılımcı, toplumsal adalet ilkesine dayanan, ekolojik değerleri merkeze alan veAlternatif Eğitim,Demokratik Yönetim,Ekolojik Duruş ile Özgün Finansman eksenlerine dayanan BBOM Modelini geliştirdi.
BBOM Derneği bu yolda çeşitli toplantı, çalıştay ve tanıtımlar gerçekleştirildi. Üyelerinin yarısı BBOM modeline inanan, çocuklarını BBOM okullarında okutmak isteyen ebeveyn gönüllülerden oluşan bir sivil inisiyatif olan BBOM Derneğinde uzman eğitimcilerin oranı yüzde 20’nin üzerinde. BBOM Derneğinin, kendilerini büyük ölçüde kamusal eğitimin verdiği olanaklar ile gerçekleştirebilmiş olan, Türkiye’deki eğitim sisteminin yaralarını da kamusal eğitim olanaklarını da bir arada yaşamış, dolayısıyla herkes için nitelikli, demokratik ve eşitlikçi bir eğitimi önüne yakıcı bir sorun olarak koyan, Türkiye’nin hemen her yerinden binlerce destekçisi/takipçisi bulunuyor. BBOM Derneğinin çalışmaları gönüllülük esasına dayanıyor. 2014 yılından bu yana genişleyen faaliyet alanı sonucunda Dernek Yürütme Kuruluna yerellerden temsilcilerin de katılımına açıldı. Aynı süreçte “genç” gönüllülerin enerjisine ihtiyaç duyan dernek bünyesine sivil toplum alanında çalışmak ve deneyim kazanmak isteyen gençlere kapısını açtı (kapımız hala açık :)). Bu değişimler sonucunda BBOM Derneği daha yaygın ve etkin bir çalışma zenimi sağlamayı hedefliyor ve çalışmalarını bu esasa göre yürütüyor. Dernek ayrıca BBOM Modeli kapsamında gündemine aldığı konuları düzenlediği çalıştaylarda uzmanların da görüşlerini alarak karara bağlıyor.
Başka okulların kurulması için kolektif çabalarımız devam ediyor
Hem BBOM Modelinin geliştirilmesi hem de BBOM Okullarının hayata geçirilmesi için yoğun bir çalışma içerisinde olan derneğimiz birçok farklı kol ve alandan devam eden çalışmaları var. Öncelikli çalışma alanımız yeni BBOM okullarının açılması. İlk BBOM ilkokulu Mutlu Keçi adıyla 2013 Eylülünde Bodrum’da açıldı ve halen ilkokul 1., 2. Ve 3. Sınıflar seviyesinde eğitim veriyor. 2015 yılı içinde Ankara, İzmir, Kaş ve Çanakkale’de yeni BBOM okulları açma çabaları devam ediyor. Ankara BBOM girişimi İncek’te kiraladığı eski köy okulunda çocukların koyduğu ismiyle “Meraklı Kedi” ilkokulunu açmak için hummalı bir çalışma içinde. Çanakkale BBOM girişimi çocuk kitapları yazarı Ayla Çınaroğlu’nun kendilerine tahsis ettiği tarihi binada BBOM Erken Çocukluk Öğrenme merkezini açmaya hazırlanıyor. BBOM Kaş girişimi Yeniköy’deki kapanmış köy okulunu tahsis çalışmalarını sürdürüyor. Bu süreçte bir sorun olmaz ise BBOM Kaş ilkokulu 2015 Eylül’de kapılarını açacak. BBOM İzmir girişimi şehrin coğrafi yapısından dolayı Kuzey ve Güney grubu olarak iki farklı koldan okul mekanı arayışlarını sürdürüyor. Henüz kooperatifleşmemiş Bursa, Antalya ve Eskişehir’de de BBOM girişimleri de kendi BBOM okullarını açmak için yola koyuldular. Bunun yanı sıra İstanbul ve Kocaeli’de yeni BBOM girişimleri oluşmakta ve Derneğimizin belirlediği “Yol Haritası” çerçevesinde çalışmalara başlamakta.

BBOM veliler ile eğitimcilerin ortak ihtiyacından ortaya çıktı…
2009 yılında fikirsel temelleri atılan Başka Bir Okul Mümkün Derneği, 2010 Kasım ayında alternatif bir okul modeli geliştirmek ve bu modelin uygulandığı okullar açmak amacıyla kuruldu. 2010 yılı başında toplu buluşmalarına başlayan gönüllü grup, Türkiye’deki mevcut eğitim sisteminin gelişime açık yönlerini tespit etmek, sorunlara çözüm önermek ve sistemli çalışma ile araştırmalara dayanan alternatif bir okul modeli oluşturmak üzere çalışmalara başlamış oldu.
4 Eksen:Alternatif Eğitim,Demokratik Yönetim,Ekolojik Duruş ve Özgün Finansman
Öncelikle temel ilkeleri üzerinde uzlaşan grup sayısı giderek genişleyen gönüllülerin emeğiyle Türkiye’ye özgü bir model oluşturmak amacıyla var olan metotları, dünyadan modelleri, alternatif okul örneklerini ve bağımsız uygulamaları inceledi, ilham aldı, araştırdı. Türkiye koşullarına uygun bir alternatif oluşturmak gündemiyle mevcut sistemin tek tipleştirici, hiyerarşik ve disipliner yapısı yerine; alternatif yöntem ve teknikleri kapsayan, demokratik, katılımcı, toplumsal adalet ilkesine dayanan, ekolojik değerleri merkeze alan veAlternatif Eğitim,Demokratik Yönetim,Ekolojik Duruş ile Özgün Finansman eksenlerine dayanan BBOM Modelini geliştirdi.
BBOM Derneği bu yolda çeşitli toplantı, çalıştay ve tanıtımlar gerçekleştirildi. Üyelerinin yarısı BBOM modeline inanan, çocuklarını BBOM okullarında okutmak isteyen ebeveyn gönüllülerden oluşan bir sivil inisiyatif olan BBOM Derneğinde uzman eğitimcilerin oranı yüzde 20’nin üzerinde. BBOM Derneğinin, kendilerini büyük ölçüde kamusal eğitimin verdiği olanaklar ile gerçekleştirebilmiş olan, Türkiye’deki eğitim sisteminin yaralarını da kamusal eğitim olanaklarını da bir arada yaşamış, dolayısıyla herkes için nitelikli, demokratik ve eşitlikçi bir eğitimi önüne yakıcı bir sorun olarak koyan, Türkiye’nin hemen her yerinden binlerce destekçisi/takipçisi bulunuyor. BBOM Derneğinin çalışmaları gönüllülük esasına dayanıyor. 2014 yılından bu yana genişleyen faaliyet alanı sonucunda Dernek Yürütme Kuruluna yerellerden temsilcilerin de katılımına açıldı. Aynı süreçte “genç” gönüllülerin enerjisine ihtiyaç duyan dernek bünyesine sivil toplum alanında çalışmak ve deneyim kazanmak isteyen gençlere kapısını açtı (kapımız hala açık :)). Bu değişimler sonucunda BBOM Derneği daha yaygın ve etkin bir çalışma zenimi sağlamayı hedefliyor ve çalışmalarını bu esasa göre yürütüyor. Dernek ayrıca BBOM Modeli kapsamında gündemine aldığı konuları düzenlediği çalıştaylarda uzmanların da görüşlerini alarak karara bağlıyor.
Başka okulların kurulması için kolektif çabalarımız devam ediyor
Hem BBOM Modelinin geliştirilmesi hem de BBOM Okullarının hayata geçirilmesi için yoğun bir çalışma içerisinde olan derneğimiz birçok farklı kol ve alandan devam eden çalışmaları var. Öncelikli çalışma alanımız yeni BBOM okullarının açılması. İlk BBOM ilkokulu Mutlu Keçi adıyla 2013 Eylülünde Bodrum’da açıldı ve halen ilkokul 1., 2. Ve 3. Sınıflar seviyesinde eğitim veriyor. 2015 yılı içinde Ankara, İzmir, Kaş ve Çanakkale’de yeni BBOM okulları açma çabaları devam ediyor. Ankara BBOM girişimi İncek’te kiraladığı eski köy okulunda çocukların koyduğu ismiyle “Meraklı Kedi” ilkokulunu açmak için hummalı bir çalışma içinde. Çanakkale BBOM girişimi çocuk kitapları yazarı Ayla Çınaroğlu’nun kendilerine tahsis ettiği tarihi binada BBOM Erken Çocukluk Öğrenme merkezini açmaya hazırlanıyor. BBOM Kaş girişimi Yeniköy’deki kapanmış köy okulunu tahsis çalışmalarını sürdürüyor. Bu süreçte bir sorun olmaz ise BBOM Kaş ilkokulu 2015 Eylül’de kapılarını açacak. BBOM İzmir girişimi şehrin coğrafi yapısından dolayı Kuzey ve Güney grubu olarak iki farklı koldan okul mekanı arayışlarını sürdürüyor. Henüz kooperatifleşmemiş Bursa, Antalya ve Eskişehir’de de BBOM girişimleri de kendi BBOM okullarını açmak için yola koyuldular. Bunun yanı sıra İstanbul ve Kocaeli’de yeni BBOM girişimleri oluşmakta ve Derneğimizin belirlediği “Yol Haritası” çerçevesinde çalışmalara başlamakta.
Okul kurma çalışmalarımızın yanı sıra “Başka Öğretmenler Mümkün” projesi ile hem BBOM okullarına öğretmen yetiştirmek hem de Türkiye’de çocuk merkezli demokratik eğitim anlayışının yaygınlaşması için çalışmaktayız. Ayrıca 2015 yılı için gerek alternatif eğitim gerek ebeveyn bilinçlenmesine yönelik 2 ayrı konferans/seminer planlaması içindeyiz.
İLKELER

BBOM Okullarının gerek kuruluş gerekse yönetim süreçlerinin her aşamasında Başka Bir Okul Mümkün Derneği şu ilke ve değerlere sahip çıkarak hayata geçirir:

 • Eşitlik
 • Toplumsal Adalet
 • Özgürlük (düşünce, ifade, hareket, seçim)
 • Dayanışma
 • Çoğulculuk
 • Toplumsal Duyarlılık
 • Şiddet Karşıtlığı (fiziksel, sözlü, psikolojik)
 • Ayrımcılık Karşıtlığı (milliyet, ırk, dil, din, cinsiyet, cinsel yönelim, ekonomik, sosyal, fiziksel)
 • Ekolojik Düşünce
 • Yaratıcılık
 • Üretkenlik
 • Dürüstlük
 • Öz Denetimcilik
 • Eleştirellik
 • Farkındalık
 • Empati


Lütfen, gönüllülük için inceleyiniz.
baskabirokulmumkun.net/gonullu/
Mayıs 2014

Gökhan Biçer  yeni bir  gönderide  bulundu.

Sayın Serdar Kuzuloğlu'ndan yazının kaynağını talep ettim, dilerim yakın zamanda gönderir.

Twitter / mserdark: Turkiye'deki ogrencilerin ...

Instantly connect to what's most important to you. Follow your friends, experts, favorite celebrities, and breaking news.
Mart 2014

Ceyhun Çakar, bir soruya yanıt verdi.

Eleştirel düşünme kavramları nelerdir? Çocuklara bunları öğretme teknikleri nelerdir?

Eleştirel düşünme, en basit haliyle öğrenileni hangi kaynaktan gelirse gelsin peşinen doğru kabul etmemedir. Öğrenilen üzerine ekonomik elverişliğe ve zamana göre bir araştırma yapma, onun kendi içinde tutarlı olup olmadığına bakmak, eleştirel düşünmenin parçalarıdır.

Önemlidir, çünkü alanının en uzman kişi ve kurumlarından gelen bilgi bile eksik ve yanlış olabilir (Einstein'ın determinizm ve karadelikler hakkında yanıldığını düşünürsek) .
Aralık 2013

Kuzeymavi, bir soruya yanıt verdi.

4+4+4 sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Yani sistemin içindeki birisi olarak diyebilirim ki eğitsel ve pedagojik hiç bir kaygı güdülmeden ve sistemi oluşturanlar dahil kimsenin bunun neden yapıldığına dair bir fikri olmadığı yararlarının da bilinmediği bir absürd komedi ve bir siyasi projedir tabi benim düşünceme göre.
Eylül 2013

Devrim Güren, bir soruya yanıt verdi.

Okula yeni başlayan çocuklar için aileler nasıl davranmalıdır?

Çocukla birlikte okul alışverişine çıkılmalı. Alınan malzemelerle okulda çok eğleneceği belirtilmeli. Çocuk okula gitmek istemediğinde sert bir şekilde tepki göstererek değil de neden gitmek istemediği sorulmalıdır. Yani çocuğun korkularının kaynağına inilmelidir. Bunun yanında, çocuk okula gideceği için aile heyecanlanmalı ve çocuğu da heyecanlandırmalıdırlar. Yani çocuk okula hevesli bir hale getirilmelidir. Ayrıca okulda bir sürü arkadaşının olacağını akranlarıyla birlikte oldukça eğleneceği çocuğa her defasında tekrarlanmalıdır. Okula gitme zamanı geldiğinde ise çocuk okula alışana kadar çocukla birlikte okula gidilmeli ve tenefüs aralarında çocuğun sizi görmesi sağlanmalıdır. Çocuk böylece kendini güvende hisseder. Bir süre sonra çocuk zaten okula alışmış olacaktır.
Ekim 2012

Hakan, bir soruya yanıt verdi.

4+4+4 ün öğrenciler üstündeki etkisi nelerdir?

Çocukların nasıl etkilendiğini görmek için henüz çok erken , sakıncalı yada başarılı bulunan noktalar hep yetişkinlerin tespiti bu iş 10 yıl sonra ne getirdi ne götürdu netleşir... Eğer öngörüler doğru çıkarsa halkın elit kesimleri için hir şey değişmez ancak ortadirek nakavt olur.
Ekim 2012

Hakan Köse, bir soruya yanıt verdi.

4+4+4 ün öğrenciler üstündeki etkisi nelerdir?

@frozenozzy nin yanıtında bahsettiği üzere Finlandiya ve oradaki eğitim sistemi hakkında daha önce benim de yanıt verdiğim bir soru var, merak edenler için:
inploid.com/t/en-iyi-egitim-sistemi-nedir-nerededir/
Ekim 2012

Özgür Adem IŞIKLI, bir soruya yanıt verdi.

4+4+4 ün öğrenciler üstündeki etkisi nelerdir?

4+4+4 her yanıyla elde kalacak bir sistemdir. Finlandiya Eğitim Sistemini biraz araştırdığınızda nedenleri daha iyi görülebilir. Fazla ve sürekli bilgi vermenin, ezberciliğin gelişmede işe yarayacağını zanneden pedagoglar çok ciddi bir yanılgı içerisindeler. Türkiye önümüzdeki 50 yıl boyunca bu sistemin acısını çekecektir.
Ekim 2012

Çağlayan Eroğlu, bir soruya yanıt verdi.

4+4+4 ün öğrenciler üstündeki etkisi nelerdir?

4+4+4 yavaş yavaş patlak vermeye başlıyor.İmam hatiplere ilgi yok bu durum hükümet açısından işleri çıkmaza sokabilir.En yakın zamanda bu yanlıştan dönülmezse bence üniversitelerin hiç bir anlamı kalmayacak çünkü dini eğitime yönlendirilen çocuklara verilen içi boşaltılmış derslerin akademik açıdan geçerliliği olduğunu düşünmüyorum.
Haziran 2012

Hakan, bir soruya yanıt verdi.

Yeni 4+4+4 eğitim sistemi nasıl olacak?

Kimin umurunda ki? 
kervan yolda düzülecek, 
Mayıs 2012

uguraldemir, bir soruya yanıt verdi.

4+4+4 sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bence erken meslek seçimi hayal gücünü baltalar, bizim hocaların hayal gücü ne ki çocuğa yön versin. ilk okul 2 de cizgi film izledim diye bana bağarmıştı, dingil kadın hala aklımda o sahne, o bana meslek önerseydi torna tesviyede bulurdum kendimi. üzülüyorum bu sistemlerin kazığını yiğen herkes adına.
Daha fazla

8 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.