Bilmek istediğin her şeye ulaş

İmar

İmar Ağı ile ilgili ilk açıklamayı siz girin.

Temmuz 2014

Şaman  yeni bir  gönderide  bulundu.

ODTÜ arazisinde bulunan Eymir Gölü ile ilgili hazırlanan yeni bir koruma amaçlı imar planı ortaya çıktı. Plana göre gölün çevresinin koruma derecesi düşürüldü. Böylece gölün çevresindeki araziye 'turistik ve hizmete' yönelik yapılar inşa edilebilecek. ODTÜ'nün denetimindeki göl, tüm Ankaralılara açık olmasına rağmen, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek tarafından “halka kapalı” denilerek hedef haline getirilmişti.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırladığı yeni ODTÜ Koruma Amaçlı İmar Planı'na ilişkin Mimarlar Odası Ankara Şubesi dün basın toplantısı düzenledi. Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Eymir Gölü çevresinin bir bölümünün 2. derece doğal SİT alanı ilan edildiğini söyledi. 2. derece doğal SİT alanının ne anlama geldiğini anlatan Candan, konuya ilişkin yönetmelikte "Bu alanlarda turizm, yatırım ve turizm işletme belgeli turistik tesisler ve hizmete yönelik yapılar dışında herhangi bir yapılaşmaya girilemez" dendiğine dikkat çekti. Candan, bunun gölün çevresinin turizm, yatırım ve turizm işletme belgeli turistik tesislere açılması anlamına geldiğini vurguladı.
PLAN 'İSİMSİZ' OLARAK ASKIYA ALINDI
ODTÜ yönetiminin önceki Koruma Amaçlı İmar Planı'na itiraz ettiğini ve dava açtığını hatırlatan Candan, Bakanlığın hazırladığı yeni planın ise 20 Mayıs 2014 tarihinde onaylandığını dile getirdi. Planın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde isimsiz şekilde askıya çıktığını ve indirildiğini belirten Candan, "Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nde askıya çıkan duyuruları düzenli olarak takip ediyoruz, ancak bu plan isimsiz askıya çıkmış. Dolayısıyla bir planı gizli kapaklı geçirmeye çalışıyorlar. Planda hem ODTÜ'den geçen tünel yol ve SİT alanlarına ilişkin çok sayıda düzenleme ve pafta da var" diye konuştu. Candan, konuyu yargıya taşıyacaklarını söyledi.
İKİNCİ YOL DA PLANDA
ODTÜ'den geçecek ikinci yol (tünel yol) da yine aynı planda yer alıyor. Ulaşım Uzmanı Erhan Öncü, daha önceki planda yer alan sorunların yeni planda da aynen devam ettiğini belirterek, adı değiştirilerek aynı planın bir daha gündeme getirildiğini söyledi. ODTÜ içinden geçeceği planlanan tünel yolun eski plandaki gibi trafik yoğunluğu olan kavşağa çıkacağına dikkat çeken Öncü, bazı alanların korumu derecelerinin azaltıldığı bu planın eski plandan daha da riskli olduğunu dile getirdi.
Şehir Plancıları Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Makina Mühendisleri Odası ile birlikte bütün uzmanlık dallarını içeren bir komisyon kurduklarını aktaran Öncü, komisyonun ilerleyen günlerde ulaşım talepleri ve yeni yapılaşma konusunda rapor hazırlayacağını duyurdu. (Ankara/EVRENSEL)

ODTÜ Arazisi imara açılıyor

Arazi imara açılıyor...
Ekim 2013

Ahmet Avcı, bir soruya yanıt verdi.

İmar planları nasıl bu kadar kolay suistimal edilebilmektedir? Buna yardım eden zayıf anayasa maddeleri hangileridir?

Merkezi idareyle işbirliği halinde olan yerel idarenin bir anlamda mevcudiyetini daim kılmanın da gereği olarak yaptığı rantiye yağmacılığı, çıkar odaklarıyla ortak hareket ederek bu paylaşımcılığı(?) genele yayma ve legalize etme zekası, fırsatçılığı... Fırsat eşitsizliliğine sebep olacak şekilde insider bilgiyi nakite çevirme eylemi.

Erken gelenlerle, geç gelenler seviyesinde kaldığı ya da kalmış gibi görünmesini sağlayabilme başarısı sergilenebildiği sürece, pekala ticari zeka/başarı olarak algılatılabilecek, sus çaktırma tarzında aslen kapitalist ekonomi modelimizle birebir uyuşarak, götürme hadisesi kitabına uygun kalacaktır.

İnsider bilgi sızdırıldığı, erken çıkanlar tarafından şikayetçi olunup, belgelendirilemediği ve ispatlanamadığı sürece, -bekleyecektin sana dedik şeklinde en yakın akrabasından dahi destek bulamayan bir formasyona kavuşan durum, ne anayasa ne de kanunlarla engellemek pek mümkün değildir, zira mülk edinme hakkı ve ticari özgürlük yaklaşımı tam tersine şüphelimizi her halükarda korur. Nerden buldundan yola çıkılarak gidilirse, mal beyanlarından safha safha, belki bir yerlere ulaşılır.

Arabasının bagajında nakit milyon dolar taşıyarak, mahalle mahalle, köy köy dolaşan, genellikle 50-60 yaşlarında, yaşlı kurtların dolandığı rivayet olunur, satılan her araziyi şak diye satın alırlar ve giderler... Üç beş yıl sonra otobanın oradan geçeceği yayınlanan kanun hükmündeki kararnamenin ekinden anlaşılır.

Gibi:)
Haziran 2013

Batuhan Bulut, bir soruya yanıt verdi.

İmar planları nasıl bu kadar kolay suistimal edilebilmektedir? Buna yardım eden zayıf anayasa maddeleri hangileridir?

İmar planları, nüfusu belli bir yeri geçmiş yerleşim yerlerinde olması gereken fiziksel planlamadır. Bu planlar çerçevesinde bir yeri imara açma-kapama durumu değişkenlik gösterir. İdare maalesef kendi çıkarları doğrusunda bu planlarla oynamaktadır. Bu sebeple inşaati yarım kalan, çok fazla zarara giren kişiler bulunmaktadır. Buna yardım eden anayasa maddesinin var olduğunu söylemek doğru olmaz. Ancak bunu engelleyen anayasa maddesi maalesef yoktur. Danıştay da bu planları düzenleyici işlem saymaktadır. Böylece idarenin ek işlemine gerek kalmadan, eski planlama ortadan kaldırılabilmektedir. Mağduriyeti en aza indirmek için, imar planının değişmesini takiben 60 gün içinde iptal davası açılabileceği gibi, zararın öğrenildiği andan itibaren 1 yıl, her halde zararın gerçekleştiği andan itibaren 5 yıl içerisinde tam yargı davası açılabilir.
Mayıs 2013

Serdar Ardak, bir soruya yanıt verdi.

Bir arsanın imar durumunu nereden öğrenebiliriz?

Maalesef hala arsa sahibi ve tapu ile birlikte ilgili belediye ye müracat etmeniz gerekmekte.belediyeler bu bilgileri şeffalaştıramadılar henüz.bu yüzden hala özellikle taşrada kendi arazisinin imar durumundan bi haber vatandaşlarımız yaşamaktadır.malesef malesef malesef
Ekim 2012

Emre Sevinç, bir soruya yanıt verdi.

Bir arsanın imar durumunu nereden öğrenebiliriz?

Arsanın bağlı bulunduğu belediyenin harita kadastro bölümünden öğrenebilirsiniz. Ancak arsanın bu bilgilere sadece arsa sahibi ulaşabilir.
Mart 2012

Deniz Can Yüksel, bir soruya yanıt verdi.

Bir arsanın imar durumunu nereden öğrenebiliriz?

Eğer arsa size aitse arsanın bağlı olduğu belediyeye başvurup öğrenebilirsiniz ama size ait değilse arsanın sahibinden talep etmeniz gerekmektedir.
Şubat 2012

Sevda, bir soruya yanıt verdi.

Bir arsanın imar durumunu nereden öğrenebiliriz?

Arsanın bulunduğu belediyenin, İmar Müdürlüğünden bir dilekçe ile öğrenebilirsiniz.

4 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.