Bilmek istediğin her şeye ulaş

İnşaat

Bir mimarlık terimi olan inşaat, belli bir bölgedeki bina veya yapının oluşturulma aşamasıdır. İnşaat aslında pek çok işin aynı anda yürütüldüğü bir süreçtir. Normalde işi proje yöneticisi, tasarım mühendisi veya proje mimarı tarafından yönlendirilen inşaat yöneticisi yönetir. İnşaat, her durumda bilinen anlamda bina yapımı anlamına gelmemektedir. Bina, yapı inşaatının yalnızca bir alt sınıfını teşkil etmektedir. Toplumların bireysel gündelik ihtiyaçlarının yanında yine toplumsal refahı arttıracak birçok tesis ve tesislendirme inşaatın kapsamında yeralır. Barajlar, su depoları, kanallar, açık ve kapalı su hatları, kaldırım taşları, karayolları, demiryolları, havaalanları gibi insanlığa hizmette kullanılan tesisler belli hizmet dönemleri için inşa edilirler. Günümüzde yapıların taşıyıcı sistemlerini oluşturan belli başlı yapı malzemeleri, betonarme, prefabrike beton ve yapısal çelik olarak ifade edilebilir. Betonarme yapı çeliği ile betonun birlikte davranmasının aderans ile sağlanması ile elde edilen bir yapı malzemesidir. Betonarmenin içindeki bileşenlerden donatı(çelik vb.) çekmeye, beton ise basınca çalışır.

319 kişi

Konunun Takipçileri

İlgili Konular

Pvc

0 Kullanıcı   0 Soru   0 Yanıt

Taahhüt

2 Kullanıcı   0 Soru   0 Yanıt

Tadilat

6 Kullanıcı   2 Soru   3 Yanıt

Gecekondulaşma

9 Kullanıcı   1 Soru   3 Yanıt

Varyap

1 Kullanıcı   0 Soru   0 Yanıt

Ağaoğlu İnşaat

10 Kullanıcı   0 Soru   0 Yanıt

Beton

16 Kullanıcı   3 Soru   4 Yanıt

Çimento

0 Kullanıcı   1 Soru   1 Yanıt

İnşaat Ruhsatı

6 Kullanıcı   2 Soru   4 Yanıt