Bilmek istediğin her şeye ulaş

İnsan Hakları İhlalleri

Formatting of continuation data will be changing soon. To continue using the current formatting, use the 'rawcontinue' parameter. To begin using the new format, pass an empty string for 'continue' in the initial query.

Haziran 2013

Gizli Kullanıcı

İçki markalarının kurumsal sitelerinin kapatılmasını doğru buluyor musunuz? Burada bir hak ihlali var mıdır?

İçki içmek de insanların bir hakkı aynı zamanda özgürlüğüdür. Netice olarak içki içen kişi, onun zararlarını da üstlenmiş olan kişidir. İnsanlar, içki içmeden onları araştırmak isteyebilir. İçki markalarının da siteleri, ürünlerini tanıtmaya yöneliktir. Hükümet, anayasaya dayanarak, gençleri kötü alışkanlıklardan koruma tedbirleri içerisinde bu siteleri kapatmıştır. Ancak gençleri bu şekilde kötü alışkanlıklardan korumak mümkün değildir zira o genç, nasıl olsa bu ürünü kullanacaktır. Bu sitelerin kapatılması, firmaların ürünlerini tanıtamaması, gençlerin de istediklerine ulaşmasının zorlaşması adına bir hak ihlali doğurmaktadır.
Haziran 2013

Gizli Kullanıcı

Nüfus cüzdanın yer alan din hanesi herhangi bir hak ihlali doğuruyor mu?

Bu soruyu duygusal açıdan ziyada hukuksal tabanda açıklamaya çalışacağım. Herkes düşünce din ve vicdan özgürlüğüne sahiptir. Bu anayasa ile korunma altına alınmıştır. Daha da önemlisi uluslararası alanlarla da güvencesi vardır. İnsan Hakları Avrupa Sözleşme m.9 bu hakkı düzenlemektedir. Buna göre, Herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahiptir. Bu hak, din veya inanç değiştirme özgürlüğü ile tek başına veya topluca, açıkça veya özel tarzda ibadet, öğretim, uygulama ve ayin yapmak suretiyle dinini veya inancını açıklama özgürlüğünü de içerir. Bunun yanında bu hak, pasif başka bir hak daha sağlar. Bu da düşünce ve dini inancı açıklamama özgürlüğüdür. Kimlikte ise isteyen istemeyen herkesin din hanesi bulunmaktadır. Burada İHAS kapsamında m.9 ihlal edilmekte ayrıca anayasal hak da ihlal edilmektedir. Zira değindiğim gibi kimse dini inancını açıklamaya zorlanamaz. Ayrıca Türkiye sınırları içerisinde din hanesini değiştirmek için mahkemeye gitmek gerekir. Bunun yanında yeterli özgürlükler verilmemekte. Örneğin AİHM önüne giden davalarda içerisinde din ibaresinin kaldırılması ve özellikle haneye Alevilik olarak yazılmak isteyenler yoğunluktadır. AİHM, başvurucuları haklı görse de şu an kadar bir adım yoktur. Ancak 2014'te kimlik değişiklikleri ile bu hak ihlalinin çözüleceğini umuyorum.

9 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.