Bilmek istediğin her şeye ulaş

İş Hukuku

Mal

YÖNLENDİR İş hukuku

Haziran 2016

Hakan Özerdem, bir soruya yanıt verdi.

SGK'dan "ifadeye davet" neden yapılır?

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun denetim ve kontrolle görevli memurları olan müfettişler ve denetmenler tarafından yapılan incelemeler sırasında, bilgi verilmek üzere çağrılan işveren, işyeri sahibi, sigortalılar ile tasfiye ve iflas idaresinin memurları olan gerçek kişilerin ifadeye gelmemeleri halinde, bu fiil için 5510 sayılı Kanun’da idari yaptırım uygulanmasını gerektiren herhangi bir hüküm bulunmadığı, dolayısıyla ilgili kişilere idari para cezası uygulanmamasının hukuka ve kanun koyucunun amacına uygun olacağı düşüncesi hakim olsa dahi (bu dahi epey önemli) bir devlet kurumu tarafından herhangi bir konuda davetiyeye uyulmaması size hukuki yaptırımlar yapma hakkını verebilmekte. Burada seçim size kalmış. Eğer sizin durumunuz "paravan şirketten kendini sigortalı göstermek" durumu ile ilgiliyse mutlaka giderdim. İleride çok canım sıkılacağına bir gün sıkılsın yeğdir.

Şu bağlantıya bakmanızı tavsiye ederim.
haberturk.com/ekonomi/is-yasam/haber/911...
Haziran 2016

Zeki Çevik, bir soruya yanıt verdi.

Mobbing nedir? İşyerinde mobbinge uğradınız mı?

direk kafayı çakıp bitirin işi ben öyle yaptım.
Mart 2016

Avukat Kazım Üstün  yeni bir  gönderide  bulundu.

Mobbing ya da işyerinde psikolojik taciz nedeniyle istifa eden işçi

Psikolojik şiddet, rahatsız etme, taciz gibi anlamlara gelen ‘mobbing’ işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle feshetme nedenlerinden biridir. Mobbinge maruz kalan işçinin haklarının yasal dayanağını Borçlar Kanunu’nda düzenlenen “işçinin kişiliğinin korunması” başlıklı 417. Maddesi oluşturmaktadır.
İşçi, mobbing uygulamasına işveren tarafından maruz kalmış olabileceği gibi bir başka işçi tarafından da maruz kalmış olabilir. Bu durumda işverene derhal bildirimde bulunması gerekmektedir. İşveren, hizmet ilişkisinde işçinin kişiliğini korumak ve saygı göstermek ve işyerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir düzeni sağlamakla, özellikle işçilerin psikolojik ve cinsel tacize uğramamaları ve bu tür tacizlere uğramış olanların daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.Ancak ülkemizde birçok işçi çeşitli şekillerde mobbinge maruz kalmasına rağmen haklarını bilmemekte ve işini kaybetme vb. nedenlerle bu duruma sessiz kalmaktadır. Önemle belirtmek gerekir ki işçinin mobbing uygulaması sebebiyle iş akdini feshetmesinden sonra talep edebileceği başkaca haklar da vardır. İşçi haklı sebeple feshe dayalı kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ücret alacağı, asgari geçim indirimi, fazla çalışma ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, hafta tatili ücreti, yıllık izin ücreti vb gibi alacaklarına ek olarak uğradığı manevi zararların da tazminini isteyebilir.
Kasım 2015

Pınar Eren, bir soruya yanıt verdi.

Mobbing nedir? İşyerinde mobbinge uğradınız mı?

İş yaşamında maddî ve manevî çok büyük zarara yol açan duygusal taciz, yakın geçmişte başlı başına bir olgu olarak tanımlanmıştır.Mobbingin (işyerinde psikolojik taciz) kelime anlamı, psikolojik şiddet, baskı, kuşatma, taciz, rahatsız etme veya sıkıntı vermedir. Sistematik bir baskıdır. Yanı anlık stresten kaynaklanan fiiller bu kapsamda değildir.

Psikolojik yıldırmaya maruz kalan çalışanın, Mobbing uygulayan kişiye taciz edici söz ve davranışlarını durdurmasını açıkça söylemesi ve bu konuşmayı yaparken gerekirse tanıklık edebilecek bir kişinin tanıklık etmesini sağlaması,
Çalıştığı kurum yetkilileri ile bu durumu paylaşması,
Yaşadığı olayları, verilen anlamsız emirleri ve uygulamaları yazılı olarak kaydetmesi,
Durumu bağlı olduğu sendikanın işyeri temsilcisine ya da sendika yönetimine bildirmesi,
Hem yardımcı olması hem de kanıt oluşturması bakımından gerekiyorsa tıbbi ve psikolojik yardım alması mobbingi önlemeye faydalı olacaktir.

Hukuki yaptırımlar:
Anayasa madde 5 kişinin maddi manevi varlığı devlet eliyle korunacaktır.
İş kanunu eşit davranma ilkesine aykırılık vardır. Aynı zamanda işveren işçi sorumluluklarına aykırılık vardır.

ceza kanunu baglaminda;
106. Maddesindeki Tehdit, 107. Maddesindeki Şantaj, 117. Maddesindeki İş ve çalışma hürriyetinin ihlali, 122. Maddesindeki Ayırımcılık, 125. Maddesindeki Hakaret, 123.maddesindeki Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma, 124. Maddesindeki Haberleşmenin engellenmesi, 132. Maddesindeki Haberleşmenin gizliliğini ihlal, 133. Maddesindeki Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, 134. Maddesindeki Özel hayatın gizliliğini ihlal, 135. Maddesindeki Kişisel verilerin kaydedilmesi suçları da doğabilir.
Kasım 2015

Abit Gülistan, bir soruya yanıt verdi.

Mobbing nedir? İşyerinde mobbinge uğradınız mı?

Kim çıkardı mobing olayını ya ezdirmeyin kendinizi lafı koyun o düşünsün o mobing alında kalsın
Nisan 2015

Sibel Dogan, bir soruya yanıt verdi.

Beyaz yakalarda mesai ücreti almamak hukuki bir ayrım mıdır?

Firmalar sozlesmelere tum mesailer hesaplanan ucrete dahildir ibaresi ekleyerek ek mesailer icin ucret odemiyor. Bunun gecerliligi var sanirim cunku en buyuk firmalarda bile uygulaniyor
Nisan 2015

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

106 kişi

Konunun Takipçileri

İlgili Konular

Deneme Süresi

1 Kullanıcı   2 Soru   1 Yanıt