Bilmek istediğin her şeye ulaş

İş Hukuku

Mal

YÖNLENDİR İş hukuku

Ağustos 2016

Gizli Kullanıcı

Bir işletme karşı tarafa boş kağıda imza attırmıştır ve kişi daha sonra bu kağıdı yırtıp atmıştır. Kişi daha sonrasında işletmenin kendisine bizzat imzaladığı kağıdı verdiğini ve şahsının şirkete borcu olmadığını belirten bir belge imzalatmıştır. İmza paraf imza olmasına rağmen belge geçerli midir?

Öncelikle merhabalar. Uzun bir aradan sonra siteye ilk girişim sonrası ilk yanıtımı sizden yana kullanıyorum.
Şirket sorumluluğu için şirketi temsile yetkili şahsın imzası, şirketin belirleyici özelliklerini ve vergi numarasını da barındırır kaşesini taşıyan bir kağıdın olması durumunda, bahsi geçen şahıs şizofreni dahi olsa bu şirketin sorunu olmuş olur. Sonuç olarak bir şizofreniyi şirket temsilcisi olarak atamak herhangi bir suç oluşturmuyor. Sonuçlarına katlanmak da gerekir doğal olarak.
İnploide yazmayı bırakmamın sebeplerinden biri cevap yazarken soruyu hatırlamaya çalışmak adına herhangi bir aktivasyon yok. Sorunun gerisini hatırlayamadın mı kalıyorsun. Çözüm üretilmesini temenni ediyoruz.
Sonuç olarak kuru bir paraf imzadan sorumluluğu şirket adına doğurmak zor. Fakat imzayı atan yerine göre ilgili davada adli tıp kurumu imza sükülerleri karşılaştırma işlemine tabi tutulup şahsen sorumlu tutulabilir belli durumlarda.
Haziran 2016

Zeki Çevik @zkcncvk

İş yerinde tehtid ve birinin üzerine yürümek

Ağzını burnunu kırın 😃 inploid aramasında mobbing diye arama yaparsanız site içinde birçok bilgiye ulaşabilirsiniz.
Ocak 2016

Hypatia Hypatia @hypatiahypatia

Ülkemiz mahkemelerinde mobbing ne kadar ciddiye alınmaktadır? Mobbing ile direkt ilgili olan kanunlar var mıdır?

Ülkemizde mobbing hala tam olarak anlaşılmış değildir. Fakat uluslararası mevzuatla birlikte paralel olarak ülkemizde de yasal düzenlemeler yapılmıştır. 2011 yılında yayınlanan "İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi’ne İlişkin Başbakanlık Genelgesi", bu konuda genel bir yükümlülük oluşturmakta, işyerlerinde alınması gereken önlemlere ve düzenlemelere ilişkin iyi bir rehber özelliği
taşımaktadır. Yayınlanan genelde mobbingle ilgili direkt yapılan bir düzenlemedir. Bu genelgede:
 • "İşyerinde psikolojik tacizle mücadele öncelikle işverenin sorumluluğunda olup işverenler çalışanların tacize maruz kalmamaları için gerekli bütün önlemler alacaktır",
 • ""Bütün çalışanlar psikolojik taciz olarak değerlendirilebilecek her türlü eylem ve davranışlardan uzak duracaklardır",
 • "Toplu iş sözleşmelerine işyerinde psikolojik taciz vakalarının yaşanmaması için önleyici nitelikte hükümler konulmasına özen gösterilecektir",
 • "Psikolojik tacizle mücadeleyi güçlendirmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi, ALO 170 üzerinden psikologlar vasıtasıyla çalışanlara yardım ve destek sağlanacaktır",
 • "Çalışanların uğradığı psikolojik taciz olaylarını izlemek, değerlendirmek ve önleyici politikalar üretmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde Devlet Personel Başkanlığı, sivil toplum kuruluşları ve ilgili tarafların katılımıyla "Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu" kurulacaktır",
 • "Denetim elemanları, psikolojik taciz şikâyetlerini titizlikle inceleyip en kısa sürede sonuçlandıracaktır",
 • "Psikolojik taciz iddialarıyla ilgili yürütülen iş ve işlemlerde kişilerin özel yaşamlarının korunmasına azami özen gösterilecektir",
 • "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve sosyal taraflar, işyerlerinde psikolojik tacize yönelik farkındalık yaratmak amacıyla eğitim ve bilgilendirme toplantıları ile seminerler düzenleyeceklerdir", düzenlemelerine yer verilmiştir.
Ayrıca, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Yeni Borçlar Kanunu'nun 417. Maddesi; "İşveren, hizmet ilişkisinde işçinin kişiliğini korumak ve saygı göstermek ve işyerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir düzeni sağlamakla, özellikle işçilerin psikolojik ve cinsel tacize uğramamaları ve bu tür tacizlere uğramış olanların daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür" hükmü ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Devlet Memurları Kanunu'nun 10. Maddesi; “…Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır. Amirlik yetkisini kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde kullanır. ” hükmü dolaylı olarak yapılmış düzenlemelerdir.
Kasım 2015

Hamide Polat @polathamide

Mobbing nedir? İşyerinde mobbinge uğradınız mı?

İş yaşamında maddî ve manevî çok büyük zarara yol açan duygusal taciz, yakın geçmişte başlı başına bir olgu olarak tanımlanmıştır.Mobbingin (işyerinde psikolojik taciz) kelime anlamı, psikolojik şiddet, baskı, kuşatma, taciz, rahatsız etme veya sıkıntı vermedir. Sistematik bir baskıdır. Yanı anlık stresten kaynaklanan fiiller bu kapsamda değildir.

Psikolojik yıldırmaya maruz kalan çalışanın, Mobbing uygulayan kişiye taciz edici söz ve davranışlarını durdurmasını açıkça söylemesi ve bu konuşmayı yaparken gerekirse tanıklık edebilecek bir kişinin tanıklık etmesini sağlaması,
Çalıştığı kurum yetkilileri ile bu durumu paylaşması,
Yaşadığı olayları, verilen anlamsız emirleri ve uygulamaları yazılı olarak kaydetmesi,
Durumu bağlı olduğu sendikanın işyeri temsilcisine ya da sendika yönetimine bildirmesi,
Hem yardımcı olması hem de kanıt oluşturması bakımından gerekiyorsa tıbbi ve psikolojik yardım alması mobbingi önlemeye faydalı olacaktir.

Hukuki yaptırımlar:
Anayasa madde 5 kişinin maddi manevi varlığı devlet eliyle korunacaktır.
İş kanunu eşit davranma ilkesine aykırılık vardır. Aynı zamanda işveren işçi sorumluluklarına aykırılık vardır.

ceza kanunu baglaminda;
106. Maddesindeki Tehdit, 107. Maddesindeki Şantaj, 117. Maddesindeki İş ve çalışma hürriyetinin ihlali, 122. Maddesindeki Ayırımcılık, 125. Maddesindeki Hakaret, 123.maddesindeki Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma, 124. Maddesindeki Haberleşmenin engellenmesi, 132. Maddesindeki Haberleşmenin gizliliğini ihlal, 133. Maddesindeki Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, 134. Maddesindeki Özel hayatın gizliliğini ihlal, 135. Maddesindeki Kişisel verilerin kaydedilmesi suçları da doğabilir.
Nisan 2015

Gizli Kullanıcı

Beyaz yakalarda mesai ücreti almamak hukuki bir ayrım mıdır?

Firmalar sozlesmelere tum mesailer hesaplanan ucrete dahildir ibaresi ekleyerek ek mesailer icin ucret odemiyor. Bunun gecerliligi var sanirim cunku en buyuk firmalarda bile uygulaniyor
Kasım 2014

Murat Demirel @muratdemirel

Asgari ücret kadarını bankaya yatıran, geri kalanını elden teslim eden bir işyeri şikayet edildiğinde ne olur?

Alo 170 ( alo170.gov.tr ) şikayet hattından yapılan şikayetler sonrasında maliyenin gönderdiği müfettiş şirket denetlemesine gelir. İşveren ve işçiler dinlenerek olay kapatılır.
Ancak bunu yapmadan önce bütün çalışanlarla anlaşmanız gerekiyor. Son anda müfettiş geldiğinde "yok beni bağlamaz, vay işimden olurum, ne hali varsa görsün... " derler de her şey yolundaymış gibi anlatılırsa hiçbir yere varamazsınız.


Bunlar bir işe yaramaz ben ille de dava açacağım derseniz aşağıdaki olay sizin durumun aynısı.

4-5 ay önce arkadaşımın ofisindeyken yanımıza aynı şikayetle 3 kişi geldi. Anlatım da şöyledir;
"Siz, öncelikle bunu ispatlayacak şahit bulacaksınız. 3'ünüz de şikayetçi (davacı) olduğunuzdan birbiriniz için şahitlikleriniz geçerli değildir. Şahitliğinden vazgeçmeyecek ve yeminli şahitlik yapacak arkadaşlarınızla birlikte... Bunlar aldığınız maaşın ispatlanması için. Maaş kısmı tamamlandıktan sonrasında ise sigorta primi incelenmesi ve dekontlar yardımıyla dava sizindir.
Şahitlik yapacak arkadaşlar için özel olarak yanıma getirdiğinizde konuşabilirim. Şahitlik sonrası "Biz de işimizden oluruz" korkusu olur genelde. Böyle bir durumda da haksız yere işine son verilme durumlarını benim ağzından dinlerse şahit konusunda da sıkıntı çekmezsiniz. Tekrardan karşı dava da açabiliriz gerekirse.
Şahit olmadan da belge ile ben zaten hallederim işimi diye düşünüyorsanız kolay gelsin ama yapamazsınız. Çünkü bu insanlar zaten sahtekarlık konusunda tecrübeli olduklarından dolayı denetmenlerin bile aklına gelmeyecek şekilde örtbas konusunda ustadırlar. "
Eylül 2014

Gizli Kullanıcı

Mobbinge maruz kalıyorum. Yasal hakkım nedir? Nereye ve kime ne şekilde başvuru yapmam lazım?

 • İş sözleşmesinin haklı nedene dayanarak feshedebilme hakkınız vardır. (Bu madde ispat yükümlülüğünü size bırakıyor, Mobbing uyguladığını düşüğündüğünüz kimselerle bu konuda sorunlarınızla alakalı, görüşme yapın sakinliğinizi koruyun, yanınız da bu duruma şahitlik edecek bir tanıdık bulundurun mümkünse aynı iş yerinden olsun. Görüşme talebiniz reddedilirse yazılı olarak çalıştığınız yetkili kuruma dilekçe verin. 1 ay içerisinde dilekçenize cevap verilmek zorundadır. Mobbing maruz kaldığınız şikayeti ile psikolojik destek birimlerine (hastane) başvurun en kuvvetli delildir.
 • Belli şartlarda ayrımcılık tazminatı isteyebilme hakkı vardır.
 • Borçlar Kanunu ve Türk Medeni Kanunu’na göre tazminat isteme hakkı bulunmaktadır.
 • Mobing’e uğrayan işçi, mobbing yapan yöneticiyi dava edebilir ve manevi tazminat talebinde bulunabilir.
 • Koşulları söz konusu ise işçi, memur, kötü niyet tazminatı hükümlerine de başvurabilir.
Haziran 2014

Soner Nar @sonnarus

Deneme süresi 2 ay olan bir işte 2 ay dolmadan istifa edilirse işverenin "hemen gidemezsin şu kadar süre daha kalma zorunluluğun var" deme hakkı var mıdır? Varsa kaç gündür?

İşe başlamadan önce sigortalı olmak kaydıyla 2 ay deneme süreli iş sözleşmesi kurulabilir. Bu sözleşme de işin erken bırakılması durumunda bir tazminat hükmü (eğitim, kıyafet, işin yapılmasına yönelik bireysel teçhizat gibi ) varsa taraflara deneme süresinin sonuna kadar sözleşmeye bağlılık zorunluluğu doğabilir. Deneme süreli iş sözleşmesi kurulmamış ise deneme süresinden bahsedilemez. Bu sebeple dilediğiniz zaman işinizi bırakabilirsiniz tabii varsa tek taraflı fesihten doğacak yükümlülüklerin neler olduğuna bakmak lazım .
Kasım 2013

Gizli Kullanıcı

İşçiler deneme süreci nedeniyle sigortasız çalıştırılabilir mi?

Hayır, böyle bir uygulama söz konusu değildir. Çalışanların işe başlama tarihinden itibaren çalıştıkları sürece sigorta bildirimlerinin yapılması ve ödenmesi gerekir. İş sözleşmesinde deneme süresi düzenlenmiş olması veya başka bir nedenle sigorta bildirimi yapılmaksızın işçi çalıştırılamaz.
Daha fazla

106 kişi

Konunun Takipçileri

İlgili Konular

Deneme Süresi

1 Kullanıcı   2 Soru   1 Yanıt