Bilmek istediğin her şeye ulaş

İş

YÖNLENDİRME İş (fizik)

Ekim 2013

isikoren.com/biyografi'>Hilmi Işıkören @hilmiisikoren

Ekim 2013

isikoren.com/biyografi'>Hilmi Işıkören @hilmiisikoren

Yüksek motivasyonla işe geri dönüş için nasıl bir tatil geçirmeliyiz?

"Yüksek motivasyonla işe geri dönüş için nasıl bir tatil geçirmeliyiz? "
isikoren.com/2013/10/11/tatil/
Ekim 2013

isikoren.com/biyografi'>Hilmi Işıkören @hilmiisikoren

Yönetici ile lider arasında nicelik açısından fark nedir?

31 Ekim 2013'de 300. Motivasyon Kartı ile 3. Sezon sona eriyor. Her sezon finali gibi 300. Bölümde yine özel olacak. Tek satırda çok şey anlatan 'Motivasyon Kartları'nın birinci sezon finaline özel 100. Motivasyon Kartını yeniden sizlerle paylaşmak istedim, ilginize ve sevginize çok teşekkür ederim.

isikoren.com/2012/12/04/motivasyon-karti. . .
Kasım 2013

isikoren.com/biyografi'>Hilmi Işıkören @hilmiisikoren

İş hayatında ukalalığın yeri nedir?

İş hayatında ukalalığın yeri nedir?

isikoren.com/308
Nisan 2014

Gökçen Orhan @gekecene

Bu 50 Özellik Tanıdık Geliyorsa Girişimci Olabilirsiniz Demektir

Girişimcilik, özellikle ülkemizde belki de en prestijli günlerini yaşıyor şu sıralar. “
İcat çıkarma! ” lafını üretmiş bir millet olarak, fikir üreten ve uygulamaya çalışan “farklı” bünyelere hiç olmadığı kadar saygı gösteriliyor diyebiliriz. Bundan cesaret alan tüm girişimciler de, eşsiz karakterlerini sonuna kadar yansıtıyorlar. Delilikle dahilik arasındaki ince çizgide giden bu karakter özellikleri, ister istemez bir takım alışkanlıklar, marjinal fikirler ve uygulamalar ile kendini gösterebiliyor. Ama sırf “fikrim var, fikrim var” diye mahallenin delisi gibi dolanıyorsunuz diye, girişimci olduğunuz anlamına gelmiyor tabi 399

Benden girişimci olur mu diyorsanız, sizde o kumaşın olup olmadığına dair aşağıdaki 50 maddeye göz atmanızı tavsiye ederim. Kendinizi doğrulamak için aşağıdaki bütün bütün maddelere uygun olmanız gerekmiyor ama, eğer birçoğuna sahipseniz, mutlaka girişimci olmanız gerektiğine dair güçlü bir gösterge edinebilirsiniz.
1. Bir türlü başkasının işinde çalışamayan bireylerin olduğu bir aileden geliyorsunuz. Baba/Annenizin kendi işi var.
2. Statükodan nefret ediyorsunuz. Sürekli, insanların yaptıkları şeyleri “neden” yaptığını sorgulayan birisiniz. Karakterinizde birşeyleri daha iyi ve daha farklı yoldan yapmak için müthiş bir azim var.
3. Kendinize güveniyorsunuz. Karamsar ve kendine acıyan bir girişimci görebilir misiniz? Nihayetinde, siz kendinize güvenmiyorsanız, başkaları neden güvensin? Birçok girişimci bazen aşırı sayılabilecek iyimserliğe sahiptir.

Devamı için : bit.ly/1hug8ıx
Haziran 2014

Şaman @chamacon

ULUSLARARASI KALİTE MÜHENDİSLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI

''Türk Patent Enstitüsü Marka Tescil Kayıt No: 2013/75167''
21-22 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

''İNGİLTERE ULUSLARARASI KAYIT KONTENJANI 30 ADAY İLE SINIRLIDIR''

Not: İstanbul Uluslararası Kontenjan Kayıtları Başlamış Olup Uluslararası Kontenjan Kayıtları Başvuru Önceliğine Göre Alınmaktadır.

[ BÜTÜN DÜNYADA KABUL GÖREN; ULUSLARARASI KAYITLI SINAV VE SERTİFİKASYON ONAYI İLE / ENGLAND, UNITED KINGDOM ]3133

GİRİŞ:

ISO 9001:2008
[ International Quality Engineering Certification Program ]
[ Uluslararası Kalite Mühendisliği Sertifika Programı ]

Yönetim Sistemleri Denetçi Sertifikasyonu

Müşterilere sunulan ürün ve hizmetlerin kalitesi, bunları ortaya çıkaran kuruluş süreçlerinin hatasız çalışması ile doğrudan ilişkilidir. Kuruluşun süreçlerinde meydana gelebilecek problemler ve hatalar, sonuçta sağlanan ürün ve hizmetlerde “değişkenlik”, diğer bir deyişle “düşük kalite”yi ortaya çıkaracaktır. Kalite mühendisliği, bir kuruluşun, stratejik planlama, pazarlama, ürün ve üretim süreci tasarımı, üretim gibi süreçlerini etkin bir şekilde planlaması, uygulaması, performansını izlemesi ve sürekli iyileştirmesi için, bir çok yönetimsel ve istatistiksel araç sunmaktadır. Eğitim içerisinde, esasen şirket çapındaki iyileştirme faaliyetlerinin organizasyonu ve yönetilmesi için birer “sistem” olarak tasarlanan mega araçların yanında, küçük çaplı spesifik problemler için kullanılabilecek özel kalite geliştirme araçları çeşitli örnekler ile katılımcılara aktarılacaktır. Bu eğitimi tamamlayanlar, çalıştıkları kuruluşlarda, tüm kalite yönetimi ve iyileştirme faaliyetlerinin planlanması ve uygulanmasında liderlik yapabilecek bilgi seviyesine ulaşmış olacaktır.

Kamu ve/veya özel kurum ve kuruluşların insan kaynakları prosedürlerinde görev tanımına uygun lise, ön lisans ve lisans eğitimini tamamlamış ve uluslararası standart eğitimlerini almış personelle çalışmak ön şart ve tercihleridir.

Bilgi, teknoloji, iletişim ve küreselleşme alanlarında yaşanan hızlı gelişmeler günümüz dünyasını dönüştürerek toplumları, ayakta kalmak adına, daha kaliteli ve rekabetçi ürünler / hizmetler üretmek yarışına sokmuştur. Bu gelişmeler ışığında, tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun, kaliteli ürün ve hizmet sunumu zorunluluk haline gelmiştir. Bütün kuruluşlarda ve sektörlerde bunun başarılabilmesi ve devamlılığının sağlanabilmesi, ancak sunumun bütün aşamalarını kapsayan, sürekli gelişmeyi hedefleyen ve sistematik bir anlayışa dayanan Kalite Yönetim Sistemi’nin uygulanmasıyla mümkündür.

KAMU VE VEYA ULUSLARARASI ÖZEL KURUM VE KURULUŞLARIN ARADIĞI KRİTERLERDE;

1- KURS İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER / PROGRAMIN AMACI:

1.1- TÜM BÖLÜM VE BRANŞLARDA (Öğrenci, Mezun)
1.1. 1- Profesyonel iş yaşamına girişte ve yükselmede Kamu ve /veya Özel Kurum ve Kuruluşların aradığı bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanmak.
1.1. 2- Ön lisans ve Lisans eğitimini destekleyerek uluslararası düzeyde standart kabul edilen yönetim sistemlerinin kriterlerini sağlamak.
1.1. 3- İşletme yönetimini belirlenmiş uluslararası standartlar ve stratejiler doğrultusunda (ISO 9001:2008) planlamak, denetlemek ve yönetmek.
1.1. 4- Kamu ve /veya Özel Kurum ve Kuruluşların aradığı uluslararası standartlara göre faaliyet göstermek ve bunu uzmanlık olarak belgelendirmek.
1.1. 5- Uluslararası düzeyde standart kabul edilen yönetim sistemlerinin kriterlerini sağlayarak ISO 9001 belgelendirme ve denetiminde mensup olunan kuruluşu yetkili kuruluşlar nezdinde temsil etmek ve Yönetici, Denetçi ve Danışmanlık yetkinliği edinmek.
1.1. 6- ISO 9001 gereğince ve ISO 19011 ile uyum içinde taraf denetimlerinin gerçekleştirebilmeleri için ihtiyaç duyulan denetçi yetkinliği edinmek, standardın şartlarının etkin olarak uygulanıp uygulanmadığını belirlemek için planlı aralıklarla gerçekleştirilen kuruluş iç tetkikleri yapabilmek.
1.1. 7- Uluslararası bir meslek…

1.2- KAMU VE /VEYA ÖZEL KURUM VE KURULUŞLARDA;
1.2. 1- Kalite departmanında çalışabilir, Kalite Başkanlığı, Direktörlüğü yada Müdürlüğü yapabilirsiniz.
1.2. 2- QMS İç Denetçi olabilirsiniz.
1.2. 3- Kalite yönetim sistemleri danışmanlığı yapabilirsiniz.
1.2. 4- Kalite yönetim sistemleri eğitmeni olabilirsiniz.
1.2. 5- QMS Yönetim Temsilcisi olarak Üst Yönetimde görev yapabilirsiniz.

1.3- ULUSLARARASI BELGELENDİRME VE DENETİM ALANINDA;
1.3. 1-Uluslararası KYS Baş Denetçi / QMS Lead Auditor olabilirsiniz.
''IRCA QMS Auditor/Lead Auditor Training Course/KYS Baş Denetçi Eğitim Sınav''
IRCA ISO 9001:2008 Baş Denetçi eğitim sınavına ISO 9001 eğitimi almış (QMS Kalite Mühendisliği ''ISO 9001 Temel eğitim ve İç Tetkik Eğitim'' standardında bilgi ve deneyim sahibi kişiler başvurabilir ve Uluslararası KYS Baş Denetçi / QMS Lead Auditor olabilmek için IRCA eğitim şartıdır (Tüm dünyada geçerli olan bir unvandır.).
1.3. 1.1- IRCA (International Register of Certificated Auditors) : Dünyanın ilk ve en büyük uluslararası kayıtlı denetçi eğitim onay makamı; eğitim, sınav ve denetçi belgelendirme kuruluşu.
1.3. 2- ISO 9001:2008 maddelerinin (özellikle iç denetim ile ilgili) genel açıklaması
1.3. 3- Bir iç denetimcinin sorumluluklarını, aktivitelerini ve davranış biçimlerini açıklamak
1.3. 4- Uygunluk ile bir iç denetim etkinliğinin farkının anlaşılması
1.3. 5- ISO 19011 ve ISO 9001 ile uyumlu olarak bir kalite yönetim sistemi iç denetiminin planlanması, gerçekleştirilmesi, raporlanması ve takibi
1.3. 6- İç Denetimi gerçekleştirmek ve objektif delillerin gözlemleme, mülakat ve doküman inceleme ile elde edilmesi
1.3. 7- Denetim çıktı ve sonuçlarının sunulması ve denetim raporunun yazılması

2-PROGRAM İÇERİĞİ:

Bölüm 1- Yönetim ve Liderlik
Bölüm 2- ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitim
Bölüm 3- ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
Bölüm 4- ISO 19011 Kalite ve Çevre Yönetim Sist. Tetkik Kılavuzu
Bölüm 5- Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi
Bölüm 6- Ürün ve Süreç Tasarımında Kalite
Bölüm 7- Kalite Geliştirme Araçları

3-PROGRAM İÇERİĞİ İLE İLGİLİ EK BİLGİLER:

3.1- ISO 9001:2008 maddelerinin (özellikle iç denetim ile ilgili) genel açıklaması
3.2- Bir iç denetimcinin sorumluluklarını, aktivitelerini ve davranış biçimlerini açıklamak.
3.3- Uygunluk ile bir iç denetim etkinliğinin farkının anlaşılması
3.4- ISO 19011 ve ISO 9001’ le uyumlu olarak bir kalite yönetim sistemi iç denetiminin planlanması, gerçekleştirilmesi, raporlanması ve takibi
3.5- İç Denetimi gerçekleştirmek ve objektif delillerin gözlemleme, mülakat ve doküman inceleme ile elde edilmesi
3.6- Denetim çıktı ve sonuçlarının sunulması ve denetim raporunun yazılması

4-ÖN BİLGİ GEREKSİNİMİ:

Katılımcıların eğitime katılımları öncesinde aşağıda belirtilen konularda gerekli bilgilere sahip olmaları önerilir:

4.1- ISO 9001:2008 yapı ve amacı, PUKO (Planla, Uygula, Kontrol et ve Önlem al) döngüsü
4.2- ISO 9000’de verildiği şekilde kalite yönetim terim ve tanımları

5-KATILIMCILAR ICIN NOTLAR:

5.1- Toplam kurs 16 saatlik okuma ve çalışmalardan ibarettir.
5.2- Cep telefonu, vb. kullanımı kursu bölebileceği için kesinlikle yasaktır. Dışarıyla iletişimi sağlamak üzere kurs süresince yeteri kadar ara verilecektir.
5.3- Kursun tamamıyla anlaşılmasını sağlamak üzere, tüm adaylara kursa katılmadan önce ISO 9001:2008 standardı ile ilgili ön bilgi sahibi olmaları için gerekli dokümanlar verilecektir.
5.4-Katılımcılar, tüm kurs süresi boyunca eğitimci(ler) tarafından sürekli olarak değerlendirilecektir. Ders sırasındaki kötü zaman uygulamaları bu formda dikkate alınacaktır.
5.5- Kurs boyunca, her bir katılımcı tüm alıştırmalarda notla değerlendirilecektir.
5.6-Her bir katılımcının kursu geçmesi için, tüm kurs boyunca yapılan bütün alıştırmalara katılması zorunludur.
5.7- Her bir katılımcı, planlanmış aktivitenin bir parçası olarak, tüm alıştırmalara, çalışmalara ve rol yapma ya da gerçek denetçi konumuna aktif olarak katılmak zorundadır.
5.8- Kurs sonunda 60 dakikalık yazılı bir sınav uygulanacaktır. Geçme notu 63’tür (En yüksek not 90’dır.).

6-EĞİTMEN / GÖZLEMCİ / PERFORMANS DEĞERLENDİRME

6.1- certTR Group Uluslararası Baş Eğitmen(ler) / Lead Tutor
6.2- certTR Group Baş Denetçi / Lead Auditor
6.3- certTR Group Belgelendirme ve Denetim Direktörü
6.4- certTR Group SEM Direktörü
6.5- certTR Group Uluslararası Eğitim Sınav Değerlendirme Komisyonu

7-PROGRAM /EĞİTİM TARİHİ-SÜRESİ / EĞİTİM YERİ / ÜCRET VE HESAP BİLGİSİ:

7.1- Eğitim tarihi 21-22 Haziran 2014 (16 Saat) dır.
7.2- Eğitim yeri İstanbul'dur (Anadolu Yakası, Kadıköy) .
7.3- Eğitim ücreti 157 GBP (İngiliz Sterlini) karşılığı (Uluslararası kayıt harcı, Doküman, Belge) 549 TL ‘dir. Döviz kuru sabit olarak 3,5 TL alınmıştır.
7.4- Uluslararası kayıt işleminin tamamlanabilmesi ve programa katılan adayların denetçiler tarafından gerçek kişi olduklarına dair gözlemlenebilmesi için ’TC Nüfus Cüzdanının beyza. [email protected] adresine iletilmesi gerekmektedir.
7.5- Ödeme dekontunun açıklama kısmına “İsim Soyisim/
GG-Q-2-AD İSTANBUL” yazarak dekontun beyza. [email protected] adresine iletilmesi gerekmektedir.

8-SERTİFİKASYON/ONAY:

8.1- Katılımcıların eğitim süresindeki performanslarına (alıştırmalara, çalışmalara, rol yapma ya da gerçek Kalite Mühendisi/Denetçi konumuna aktif olarak katılma) göre; 5 Kıtada 44 uluslararası ofisi bulunan ve 15 dilde yerel olarak ilgili eğitimleri veren, dünyanın önde gelen eğitim sağlayıcısı onayı ve International certTR Group Denetimine tabi, üzerindeki özel hologram sayesinde kopyalanması mümkün olmayan “QUALITY ENGINEERING CERTIFICATION PROGRAM ” belgesi İngilizce olarak, İngiltere’den gelecek olan onaylı eğitim belgesi kargo/posta yolu ile katılımcılara teslim edilecektir.

9-BİLGİ ve ULUSLARARASI KAYIT:

certTR Group

INTERNATIONAL CERTIFICATION | AUDITING | TRAINING | ACCREDITATION CONS.

ULUSLARARASI BELGELENDİRME | DENETİM | EĞİTİM | AKREDİTASYON DNS.

Bağdat Cad | No 148-6 | Feneryolu | Kadıköy | Istanbul | Turkey

Beyza DUYUR
SEM(Sürekli Eğitim Merkezi) Direktörü

+90 (0) 216 3496763
beyza. [email protected]
certtr.com

Mesai Saatleri (09:00-18:00) Uluslararası Bilgi ve Kayıt İçin Kurumsal İletişim:
+90 (0) 216 3496763
certtr.com

Mesai Saatleri Dışı Bilgi;
Kurumsal Facebook Sayfamıza Mesaj Bırakarak Program Hakkında Bilgi Alabilirsiniz.

facebook.com/certtr
Temmuz 2014

Aykut Kardaş @unknow

Google’ın İş Görüşmesinde Sorduğu Sorular

 • Bir otobüse kaç golf topu sığar?
 • Bozuk para boyutuna ininceye kadar sıkıştırıldınız ve kütleniz orantısal yoğunluğunuzu koruyacağınız kadar ufaldı. Ardından bir kıyıcı (blender) içine atıldınız ve 60 saniye içinde çalışmaya başlayacak. Ne yapardınız?
 • Veritabanının ne anlama geldiğini sekiz yaşındaki kuzeninizin anlayacağı bir şekilde açıklayın.
 • Saatin akrep ve yelkovanı günde kaç kere üst üste gelir?
 • A noktasından B noktasına ulaşman gerek ama başaracağın kesin değil. Ne yaparsın?
 • Dolabında o kadar çok tişört var ki seçmekte zorlanıyorsun. Daha kolay seçim yapmak için ne yaparsın?
 • Bir köyde her 100 evli çiftin birinde koca, karıyı aldatıyor. Her kadın kendi kocası dışında hangi erkeğin aldattığını biliyor. Köyde zina yasak ve kadına kocasının aldattığını ispatladığı anda öldürme yetkisi veriyor. Hiçbir kadın bu kurala karşı koyamıyor. Bir gün kraliçe köyü ziyaret ediyor ve en azından bir erkeğin zina yaptığını söylüyor. Ne olur?
 • Hep erkek çocuk istenen bir köyde aileler erkek çocuk doğuncaya kadar doğurmaya devam ediyor. Erkek doğarsa da artık çocuk yapmıyor. Bu köyde kızların erkeklere oranı ne olabilir?
 • Bir otoyolda 30 dakika içinde bir araca rastlama oranı yüzde 0,95 ise. 10 dakikada rastlama oranı nedir?
 • Kolundaki saat 03:15. Akrep ve yelkovanın açısı kaçtır? (Sıfır değil!)
 • Dört kişi gece karanlığında bir ip köprüden geçmek zorunda. Ancak sadece bir el fenerleri var ve içindeki pil 17 dakika yetecek. Köprü aynı anda iki kişiden fazla taşıyacak kadar sağlam değil ve el feneri olmadan geçmek için çok tehlikeli. Her kampçının geçiş hızı da farklı. Bir 1 dakikada, diğeri 2 dakikada, diğeri 5 ve en yavaşı 10 dakikada geçebiliyor. Nasıl olur?
 • Bir partidesin. Sen ve arkadaşınla birlikte 10 kişi var. Arkadaşın seninle aynı gün doğmuş her kişi için 1 dolar vermek üzere bahse giriyor. Ama bulamadıkların için de 2 dolar alacağını söylüyor. Bu bahse girer miydin?
 • Dünyada kaç piyano akortçusu var?
 • Aynı boyda sekiz topun var. Hepsi aynı ağırlıkta ancak bir tanesi biraz daha ağır. Bir terazide sadece iki defa tartarak hangi topun daha ağır olduğunu nasıl bulabilirsin?
 • 5′ten 1′e doğru azalan rütbelerle beş korsanın var. En rütbeli korsan toplam 100 altının nasıl bölüşüleceğine karar verme hakkına sahip. Ancak diğerleri de onun kararına oy veriyor ve yarısından azından oy alırsa öldürülüyor. Kendi payını en fazla tutup hayatta kalması için nasıl bir paylaşım yapmalı? (İpucu: Korsanlardan biri altının yüzde 98′ini alır)

Kaynak: mserdark.com
mserdark.com/googleda-calismak-ister-miy... .
Temmuz 2014

Ayhan Şimşek @zindoz98

Adil Olmayan Devlet!in Tutumu

Bakan Bozdağ, ceza infaz kurumu işyurdu müdürlüğünde, çeşitli alanlarda faaliyet gösteren 54 özel sektör işletmesiyle işbirliği yapıldığını; İşyurtlarında çalışan hükümlü ve tutuklu ustalara, 7 TL, kalfalara 6,50 TL, çıraklara da 6,25 TL gündelik verildiğini açikladı. Ortalama aylık 354 TL!
Bu karın tokluğuna hükümlü ve tutukluların köle haline getirilmesidir. Devlet ve sermaye köle emeğini hapisane üzerinden uygulamaya sokmuşlardır. Mahkumların asgari ücret koşullarında çalıştırılmaması basit olarak bu anlama gelmektedir.


Haber Linki: endiseli.org/detail/endiseli-/4223/devle... .
Temmuz 2014

Şaman @chamacon

Ağustos 2014

Fatih Metin @fatihmetin

E(k)mek

Kolay değil para kazanmak. Paha biçilemez emekle kazanılanın lezzetine... Başını yastığa koyunca hissedilen ağrıları sızıları bastırır helal kazanmanın verdiği güç. ... Ve ertesi gün onca yorgunluğa rağmen yine, yeniden gidersin seve seve. Azdır belki ama bedenini yorarken gönlünü dinlendiriyordur...

2323
Ekim 2014

Şaman @chamacon

Başarılı bir iş görüşmesi için yapılacaklar ve yapılmayacaklar

Eğer bir görüşmesindeyseniz mutlaka karşı taraf size “Bize kendinden bahset” der ve siz de ter dökmeye başlarsınız. Gerçek şu ki bu soru görüşmelerin en kritik sorusudur ve konuşmanın gidişatını belirler. Verdiğiniz cevap işe alınıp alınmamanızda çok büyük rol oynar.
The Undercover Recruiter adlı internet sitesi, bu soruyu yanıtlarken dikkat etmeniz gereken 2 kuralı derledi.
1. Hayat hikâyenizden bahsetmeyin
İlk kurala uymak gayet basit. Aday kişi eğer mülakata hazırlıksız gelmişse “Bize kendinden bahset” denildiğinde bütün hayat hikâyesini anlatmaya başlar. Aslında karşı taraf evcil hayvanlarınızın adını ya da en sevdiğiniz film türünü sormuyordur. Öğrenmek istedikleri ikinci kuralda gizlidir.
2. Uygun bilgi verin
Peki, bu noktada aday kişi hangi bilgilerini ne kadar paylaşmalıdır? Bu soruyu yanıtlarken cevabınızı 5 kategoriye ayırmakta fayda var.
• Son mesleki edinimleriniz
• Akademik başarılarınız
• Becerileriniz
• Mesleki hedefleriniz
• Neden o şirketle ilgilendiğiniz
Arada değişmeler olsa da her kategoriye en fazla 30 saniye ayırmaya çalışın. Bu da size kendinizi tanıtmanız için toplamda 2 buçuk dakika sağlayacak. 2 dakikadan az, 3 dakikadan fazla konuşmamaya özen göstermekte fayda var.
Peki, bu kategorilerin içeriğini nasıl belirleyeceksiniz?
1. Son mesleki edinimleriniz
2323
• Özgeçmişinizin özetini çıkarmayın.
• Deneyimlerinizi anlatırken gereksiz bilgiler vermeyin.
• Aday olduğunuz pozisyonla alakası olmayan tecrübelerinizi anlatmayın. Cevabınızı verirken gereksiz cümleler kurmak hazırlıksız olduğunuzu ve beklenmeyen durumlarda iyi performans gösteremediğiniz izlenimini yaratır.
• Mülakattan önce mutlaka 3-4 tane mesleki ediniminizi kafanızda oluşturun.
• Sadece aday olduğunuz pozisyonla ilgili olan başarılarınızdan bahsedin.
• Pratik yapın!
Pratik yaparken kullanabileceğiniz en etkili yol ayna karşısında vereceğiniz cevapları tekrarlamak. Her seferinde daha iyi sonuç aldığınızı göreceksiniz.
2. Akademik başarılarınız
2323
• Çoktan oturmuş bir mesleki yaşantınız varsa akademik durumunuzdan çok bahsetmeyin.
• Bitirme tezinizi uzun uzun anlatmayın.
• Ders programınızı özetlemeyin. Unutmayın ki karşı taraf üniversitede aldığınız her dersi öğrenmek istemiyor. Asıl önemli olan o derslerde yaptığınız projeler ve edindiğiniz bilgiler.
• Bilgi ve birikiminizin aday olduğunuz pozisyonda çalışırken işe ne gibi faydaları olacağını belirtin.
• Ders programı dışında lider pozisyonunda bulunduğunuz etkinlikleri anlatın.
• İçinde yer aldığınız büyük projelerden bahsedin.
Dersler dışında liderlik pozisyonunda bulunduğunuz işlerden bahsetmek hobileriniz ve ilgi alanlarınızı karşı tarafa gösterecektir. Hobilerinizden direkt bahsetmeseniz bile verdiğiniz yanıtla karşı tarafa kişiliğinizle ya da özel hayatınızla ilgili mesajlar vermiş olacaksınız. Tabi bu karşınızdaki kişinin size daha rahat soru sormasını ve görüşmenin daha stressiz geçmesini sağlayacaktır.
3. Becerileriniz
2323
• Sahip olduğunuz yetenekleri basitleştirmeyin.
• Pozisyonla ilgili olmayan becerilerinizden bahsetmeyin.
• Becerileriniz hakkında yalan söylemeyin. Mülakatlar sırasında pek çok kişi yalan söylemeyi ya da abartmayı sever. Bu yapılan çok yaygın bir hatadır. Çünkü er ya da geç işvereniniz yalan söylediğinizi anlayacaktır.
• Görüşmeye gitmeden önce 2-3 tane becerinizi listeleyin.
• Pozisyonla ilgili olduğunu düşündüğünüz becerilerinizin üzerine düşünün.
• Bu becerileri nasıl edindiğinizi açıklayın.
Sadece listelemek yerine becerilerinizi nasıl edindiğinizi açıklamak da çok büyük fayda var. Böylece karşı taraf sizin becerilerinizin eskiden nasıl kullanıldığını görmüş olur.
4. Mesleki hedefleriniz
2323
• Hayatla ilgili beklentilerinizi anlatmayın.(Ev almak, çocuk yapmak vs.)
• Hedefleriniz yoksa bunu karşıya belli etmeyin.
• Yer almak istediğiniz şirkette ulaşamayacağınız hedeflerinizden bahsetmeyin. Sadece kariyer hedeflerinizden bahsettiğinizden emin olun. Eğer hedefiniz yoksa ve bunu karşı taraf anlarsa sizin hedefe yönelik hareket etmeyen bir insan olduğunuzu düşünebilirler.
• Şirketinizin ulaşırken size yardımcı olabileceği hedeflerinizden bahsedin.
• Gelecek odaklı olduğunuzu gösteren hedefleriniz üzerine konuşun.
• İstikrarlı bir kariyer hedeflediğinizi belli edin.
Unutmayın ki işverenler uzun süreli kariyer hedefleri olan insanları tercih ederler. Kimse kısa süre çalışacağı bir iş arkadaşı istemez.
5. Neden o şirketle ilgilendiğinizden bahsedin
2323
• Maaştan bahsetmeyin.
• Sadece işi istediğinizi söylemeyin.
• İşe yarar bir pozisyon için şirkette yer almak istediğinizi hissettirmeyin. Eğer pozisyonu sadece para ya da makam için istediğinizi düşündürürseniz şirketin başarısına katkıda bulunmayacağınızı düşündükleri için sizi işe almazlar.
• Şirketin hedeflerinize ulaşırken size yardımcı olacağını düşündüğünüzü gösterin.
• Şirketteki sağlıklı çalışma ortamının sizi cezbettiğini söyleyin.
• Şirkette uzun süre çalışmak istediğinizi hissettirin.
Bütün bu yapılması ve yapılamaması gerekenleri özenle inceler ve uygularsanız başarısız bir mülakat geçirmezsiniz.

kaynak: radikal.com.tr/radikalist/mulakatta_bize... .
Kasım 2014

Şaman @chamacon

Di mi ama her 6 ayda bir de hatırlatılmaz ki :)

Şaman'ın tefsiri:

Hanımlar, eğer bir adam bir şeyi tamir edeceğini söylediyse mutlaka yapacaktır. Her altı ayda bir hatırlatmanızın hiçbir anlamı yoktur.

4034
Aralık 2015

Denizden Babam Çıksa @tavadakibalik

Su ürünleri mühendisinin yapabileceği 9 yenilikçi iş alanı

Bugün etrafımıza baktığımızda, herhangi bir meslek dalı için artık belirli sınırlarla çizilmiş iş alanları yok. Günden güne artan teknolojik imkanlar ve bu teknolojik imkanlara bağlı olarak genişleyen ufuklar, herhangi bir meslek dalı için daha önceden belirlenmiş kalıpların yıkılarak mesleklerin daha geniş kapsamlı ve daha nitelikli işler yapabilmesine imkan tanıyor.
Türkiye için baktığımızda, özellike su ürünleri mühendisliği alanından mezun olan mühendislerin çalışma alanlarının balık çiftlikleri, akademi ve özellike de devlet istihdamı üçgeninde yoğunlaşmaya başladığını söyleyebiliriz. Türkiye gibi üç tarafı denizlerle çevrili ve zengin bir iç su ekosistemine sahip olan bir ülke için temel olarak öne çıkan bu üç alan, su ürünleri mühendislerinin temel çalışma alanlarını ve mühendislerin potansiyel yeteneklerini ortaya çıkarmakta yetersiz kalabiliyor.
Dünya çapında ise su ürünleri mühendisliği ya da uzmanlığı ile ilişkilendirilmiş yeni jenerasyon iş alanlarının sayısı günden güne artıyor ve su ürünlerinin dünya denizlerindeki popülasyonlarında meydana gelen değişimlere bağlı olarak bu iş alanlarının önemi artıyor.
Gerek ülkemiz için gerekse dünya çapındaki gelişmelere baktığımızda, su ürünleri mühendislerinin çalışabileceği yeni iş alanları, mesleğin kalitesini ve niteliğini şimdiden arttıracak gibi görünüyor. Bu yeni iş alanlarından bazılarına şimdi göz atmanın tam zamanı.
 1. Su ürünleri tesisleri planlayıcısı
 2. Su ürünleri genetik araştırmacısı
 3. Kabuklu su ürünleri yetiştiricisi
 4. Polikültür tasarımcısı
 5. Sensör tasarımcısı
 6. Su ürünleri sektörü bilişimcisi
 7. Su yönetimi ve temizliği uzmanı
 8. Su ürünleri turizmcisi
 9. Tek hücre protein kaynakları çalışmacısı

Detaylı bilgi için denizdenbabamciksa.com/2015/12/su-urunle... adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bu yazıKaan Uğrasız (@travego) tarafından denizdenbabamciksa.com için yazılmıştır.
Mayıs 2017

Elif Ersen @elifersen

HENÜZ ÜNİVERSİTEDEYKEN İŞİNİ GARANTİLEME ÖNERİLERİ

Yazımın başlığı sakın size iddialı gelmesin. Potansiyelinizi ileri taşımak zannettiğinizden çok daha kolay.

Yaklaşık 14 yıl önce endüstri mühendisliği hayalime adım atmamla , kendini geliştirme kavramıyla tanıştım.Pek çok sınıf arkadaşımla ne yapmalıyız, nasıl adımlar atmalıyız ki mesleki gelişimimize fayda sağlayalım konulu sohbetler ederken, kursa mı gidelim, hangi seçmeli dersleri alalım, nerelerde staj yapalım derken yoğun bir mesleki arayış içerisindeydik.

Bunları yazmamın temel amacı bugün üniversitede okuyan ya da yeni mezun olmuş arkadaşlara neden faydalı olmayı amaçladığımı anlamanız içindir. Şimdiki nesil diye başlayan cümleler için henüz erken, ben sadece sizlere iş bulma stresine girmemenizi öneriyorum.Ben 3. Sınıfta bu stresi yoğun olarak yaşamaya başlamıştım.

Şimdi kağıdı kalemi alın size nacizane birkaç küçük tavsiye vermek istiyorum.

Birincisi okuduğunuz okulun kütüphanesinden maksimum şekilde faydalanın.Kitap almak , dergi abonesi olmak mali gider gerektirdiğinden , siz elinizin altındaki bedava kaynaktan yararlanın.Mesleğinizle ilgili en az 1 süreli yayını takip edin.

İkincisi sektörünüzde yaygın olarak kullanılan bilgisayar programlarını tespit edin ve internetten araştırma yapın. Bilgi edinin. Mümkünse demolarını indirin. Üzerinde çalışın.Denemeler yapın. Konuyla ilgili zaman geçirin.

Eğer Endüstri Mühendisliği öğrencisiyseniz ERP bilmeden mezun olmayın.SAP, AXAPTA, BAAN sektörden bağımsız en çok kullanılan programlardır.ERP mantığını anladığınız an, farklı paket programlarına ve versiyonlarına adaptasyonunuz rahat olur.Sadece ERP üzerinde araştırmalar, çalışmalar yaparak bile rakiplerinizin önüne geçebilirsiniz. Yalnızca bu konuda kendinizi geliştirdiniz diye bile sizi işe alırlar.

Yine kendi bölümüm olan Endüstri Mühendisliği için tavsiyem Excel bilginizi uçurun. Tabirde bir hata yok.excel konusunda kendinizi öyle bir geliştirin ki, iş görüşmelerinde arkanıza yaslanıp çayınızı yudumlarken, ben profesyonellik derecesinde makro yazabiliyorum deyin. İşletmenizde manuel olarak oluşturduğunuz raporlarınızı makroya uyarlayıp, hazırlama sürenizi kısaltabilirim deyin.

Süreçlerinizi inceleyip uzun işlem süresi olan veri operasyonlarını yönetebilirim.ERP'nin maksimum düzeyde kullanımı sağlayarak veri kirliliğini ortadan kaldırabilirim.

İşte bunları diyebilmek için de bu endüstri mühendisi ablanızın sözlerine kulak verin.

Bu söylediklerimi uyguladığınız anda işsiz kalmazsınız.

Bir diğer önerim İngilizcedir.İngilizce konusunda ne seviyede olursanız olun, mutlaka minimum upper intermediate seviyesine yükseltin. Tabi gönül ister ki advanced , native gibi çıtayı yüksek tutun.

İngilizce sizin dünyaya açılan kapınızdır. O kapıyı kilitli tutmayın.Zamanın neler göstereceği hiç belli olmaz. Akademik kariyer yaparsınız, işiniz yabancı paydaşları içerir ya da bunların hiçbiri olmaz da sadece mesleki gelişim için yabancı yayınları takip edebilirsiniz.

Bunlar uzak kavramlar değil. Birkaç yıl ötenizde sizleri bekliyor.

En son tavsiyem okuyun.Ama öyle roman, çok satanlar v.b. Şeyleri kastetmiyorum. Onları da okuyun tabi ama önceliğiniz mesleğiniz olsun. Bölümünüzle ilgili hangi kaynaklara erişebiliyorsanız onları mutlaka okuyun, yorumlayın.Arkadaşlarınızla, hocalarınızla fikir telakisinde bulunun.

Okumak geliştirir. Hem de öyle bir geliştirir ki, bir gün kendi yaptığınız bir yoruma şaşarsınız.Ben bu bölüme başladığımda bu kadar ilerleyebileceğimi öngöremiyordum kelimeleri dökülür dudaklarınızdan . Birikiminiz başlangıç çizgisinde yanınızda olanları hayrete hatta hasete düşürür. Bunların hepsi tecrübeyle sabit.

Yaşam enerjinizi ve zekanızı boşa harcamayın. Bilgi güçtür. Bunu asla unutmayın.

En az bir kişinin hayatına dokunabilirsem ne mutlu bana.

Sizlere başarılar dilerim arkadaşlar.

Sevgiler.

Elif ERŞEN
Daha fazla

107 kişi

Konunun Takipçileri

İlgili Konular

Çalışan Hakları

6 Kullanıcı   7 Soru   7 Yanıt

İşkolizm

4 Kullanıcı   1 Soru   4 Yanıt