Bilmek istediğin her şeye ulaş

Işık

Işık bir ışımanın ışık kaynağından çıktıktan sonra cisimlere çarparak veya direk olarak yansıması sonucu canlıların görmesini sağlayan olgudur. Görünür ışık (yaygın kullanımı ışık), insan gözü tarafından algılanabilen ve görülen elektromanyetik dalgadır. Işık Sinüs dalga’sı ve parçacık (foton) şeklinde hareket eder. Görünür ışığın dalga boyu 400 nm ile 700 nm arasındadır. Bu aralık elektromanyetik tayfta, kızılötesi ile morötesi arasına denk gelir. Görünür ışığın dalga boyu kızılötesinden uzun, morötesinden kısadır. Işığın özellikleri arasında şiddeti, yayılma yönü, frekansı, kutuplanması ve vakumda 299,792,456 m/s olan hızı yer alır. Işık da diğer elektromanyetik ışınımlar (EMI) gibi foton adı verilen "paketlerden" oluşur. Fotonlar dalgaların ve parçacıkların özelliklerini gösterir. Bu, fizikte dalga parçacık ikiliği olarak adlandırılır. Işığı inceleyen fiziğin alt dalı optiktir. Optik, modern fiziğin önemli bir araştırma alanıdır.

Kasım 2015

Bora Kasap, bir soruya yanıt verdi.

Işık bir madde midir? Madde ise yapısında neler bulunur?

Işık bir madde değildir, çünkü madde de aslında madde değildir. Yani gerçekte aslında madde diye birşey yoktur.

Mayıs 2015

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

Ekim 2014

Unluckypod, bir soruya yanıt verdi.

Işık hızıyla giden bir aracın farlarını açarsak ne olur?

Bence ışık hızında giderken farları açarsan hiç bir etkisini göremezsin ışığın. ışık saçılır ama o ışık ilerdeki bi cisimden yansıyıp size dönmez. o ışığı sadece sabit halde parlayan bi ışık olarak görürsünüz yani ileriyi aydınlatamaz sizin için, ışıkla beraber yanyana hareket edersiniz, çünkü einstein amcamın dediği üzere evrende en yüksek hız ışık hıozıdır ve hiçbir şey ışık hızından daha hızlı hareket edemez. Sorunun cevabı bence: hiçbirşey olmaz. Yani önünü aydınlatmazsın.
Ekim 2014

Erhan Kılıç, bir soruya yanıt verdi.

Işık hızıyla giden bir aracın farlarını açarsak ne olur?

Nereden baktığına göre değişir.
Eğer ışık hızı ile giden araçta açarsan farları, Genel Göreliliğin hangi hızda olursan ol ışık hızı senden hep sabit hızla uzaklaşır kuralına göre gene senden ışık hızı ile uzaklaşır. Ama hızı ışık hızının iki katına çıkmaz gene ışık hızındadır. Sen ışık hızında hareket etsen bile.
Dışarıdan bir gözlemciye göre fardaki fotonlarla yanyana gidiyor gözükürsün.
Burada mantığı anlayabilmenin tek yolu mutlak zaman kavramını bırakmaktır.
Çünkü sen ışık hızına yaklaştığın vakit zaman senin için yavaşladığından aslında gene ışık hızına ulaşamamış gibi bir durum oluşuyor.

Genel görelilik teorisini detaylı irdelemeniz ve mutlak zaman kavramınızı yıkmanız laızm.
Eylül 2014

Winterwitch, bir soruya yanıt verdi.

Fotoğraf çekmek için en iyi doğal ışığı hangi saatte yakalayabilirim?

Bu neyi fotoğraflayacağınıza göre değişir. Şayet siluet fotoğrafı çekmek istiyorsanız gün ortasında diyaframı kısarak tam güneşe doğrultarak güzel şeyler çekebilirsiniz. Yine gündoğumunda siluet fotoğrafı çekebilir güneşin kızıllığını kullanabilirsiniz. Portre çekecekseniz gün ortasından kaçnın sert gölgeler düşeceğinden yüze, oldukça kötü fotoğraflar çıkacaktır ortaya. İlla gün ortası çekeceğim diyorsanız hiç olmazsa birkaç beyaz kağıt alarak gölge düşen yerlere tutup(tabi kadrajda gözükmeyecek şekilde) yansıtıcı olarak kullanmanızı öneririm. Bir doğa fotoğrafı çekecekseniz oraya ne zaman gölge düşeceğini ne zaman iyi ışık vurduğunu bilmeniz gerekiyor. Örneğin kapadokya için fotoğrafçılar genel olarak nisan ayını tercih ederler. Güneşin daha iyi olduğunu çok sert olmadığını vurgularlar. Ama portre fotoğrafı çekecekseniz benim tavsiyem saat 3ten sonra ki o da çok sert bir ışık yoksa kış güneşiyse çekin derim. Bulutlu havalarda çektiğiniz portreler çok daha iyi duracaktır. Denemenizi tavsiye ederim.
Işığınız bol olsun :)
Eylül 2014

Winterwitch, bir soruya yanıt verdi.

Ara Güler'e hangi fotoğrafı ile ilgili soru sormak isterdiniz?

Salvador Dali ve Sophia Loren'i nasıl çektiğini kendi ağzından dinlemek isterdim. Bir programda izledim ama yine de kendi ağzından dinlemek isterdim biraz küfürlü konuşuyor ama =)
Vaktiniz varsa videoyu izlemenizi öneririm =)

Haziran 2014

Russel Westbrook, bir soruya yanıt verdi.

Fotoğraf çekmek için en iyi doğal ışığı hangi saatte yakalayabilirim?

Güz akşam üstleri. Buram buram trajedi buram buram absürdlük. O hallerde ne cekersen güzel
Mayıs 2014

Şaman  yeni bir  gönderide  bulundu.

Little Sun Güneş enerjili lamba. Sanatçı Olafur Eliasson ve Mühendis Frederik Ottesen ışığı olmayan herkes için üretmişler.

Satış felsefeleri de ilginç. Elektriği olan ülkelerde pahalı, olmayanlarda ucuz. Amaç elektriği olmayan 1.6 milyon insana ışık götürmek...

1126

littlesun.com/

Nisan 2014

Azat Toğluk, bir soruya yanıt verdi.

Işık hızıyla giden bir aracın farlarını açarsak ne olur?

Çok teknik bir cevap olmasa da fardaki ışığın yayılması için zaman faktörü gereklidir ki ışık hızıyla giden aracın farlarının yanması için o zaman oluşamaz. Örnek olarak koşu bandında koşan birinin koşmasına rağmen hiç yol alamaması gibi bir durum oluşur.
Nisan 2014

Şaman, bir soruya yanıt verdi.

Işık hızıyla giden bir aracın farlarını açarsak ne olur?

Teori kütlesi olan hiçbir şeyin ışık hızına ivmelendirilemeyeceğini söyler ama madem farazi bir soru sorulmuş ışık yayılamaz yani farlar yanmaz.
Nisan 2014

Ceyhun Çakar, bir soruya yanıt verdi.

Işık hızıyla giden bir aracın farlarını açarsak ne olur?

Durgun kütlesi 0 olmayan bir nesne ışık hızına bugün bildiğimiz Fizik formüllerine göre çıkamaz. Eğer çıkabiliyorsa şu anda bilmediğimiz Fizik kanunları var ve elimizdeki formüllerin değişmesi gerekiyor demektir. Bu durumda daha bulmadığımız Fizik formülüyle hesaplama yapamayacağımız için ışık hızıyla giden bir aracın veya onun yaydığı ışığın nasıl davrandığını bugün için bilemeyiz.

Işık hızına yakın bir hızda giden aracın farlarını açarsak (teorik olarak bu mümkündür ve benzer deneyler yapılmıştır) far ışığı tam ışık hızıyla gider, arabadaki ya da arabada olmayan birinin ölçmesi farketmez. Herkes için ışık her koşulda c hızıyla gider.

Not: Işık hızı yalnızca mutlak değer olarak sabittir. Yani ışığı yönüne dair bir sınırlama yoktur. Doğal olarak biz ışığın bazı durumlarda daha yavaş olarak gözlemleyebiliriz. Örneğin Fiber optik bir kabloda yansıtıcı kablo duvarlarına çarparak ilerlediği için ışığın iletim yönündeki hızı daha yavaştır. 2. Durum ışık yalnızca ışıkken c hızıyla gitmek zorundadır. Bir enerjiyi başka bir enerjiye dönüştürebiliriz. Örneğin yoğun bir ortamda bir atomun elektronlarıyla foto-elektrik çarpışmayla elektron kinetik enerjisine dönüşür ve kararsızlaşmış elektron kısa bir süre sonra yeniden foton salabilir. Bu durumda foton başka bir enerji formunda duraklama yapmış olur ve siz onun hızını daha yavaş ölçersiniz. 50km'lik yolu 1saatte alan bir şeyin hızını ancak en kısa yoldan ve duraklamadan geldiyse 50km/saat diyebilirsiniz. Işığın yoğun cisimler içindeki yavaşlaması bundandır. Aslında, enerji ışık formundayken (ki bu denenmiştir) her koşulda ve her referansa göre ışık hızıyla hareket eder ne fazla ne az.
Nisan 2014

Serkan Kiose, bir soruya yanıt verdi.

Işık hızıyla giden bir aracın farlarını açarsak ne olur?

Önce Lorentz dönüşümü ile ilgili şu ön bilgi (alıntı) ile başlayayım.

"Işık x ekseni boyunca hareket etsin. Işığın hızı (c=x/t yani x=ct) olmasından dolayı Lorentz dönüşüm formüllerinde x yerine ct yazılabilir. Dönüşüm denklemleri aşağıdaki hale gelir :

Işık

Işık

Yukarıdaki iki denklem birbirlerine bölündüğünde aşağıdaki eşitlik ortaya çıkar:


X'/t' = c

Görüldüğü gibi diğer koordinat sisteminde de x/t değeri c'ye eşit olmaktadır. X/t = x'/t' = c eşitliği dönüşümden çıkmaktadır"

Fizikçi olarak değil ama benzer bir soruyu Lise birinci sınıfta Fizik hocama sorduğumda aldığım yanıtı hatırlayarak bir yanıt vermek isterim (çok uzun bir tren 0,9c ile giderken üzerinde bir adam 0,4c ile koşarsa aşağıdaki birisi adamı 1,3c hızı ile görmez mi diye sormuştum, yani ışık hızından daha fazla bir bağıl hız :) ). Bizler düşük hızlar için aslında Lorentz ve Galileo dönüşümlerindeki denklemlerin düşük hızlar için özelleşmiş hallerini kullanırız. Işık hızına yakın hızlarda bağıl hız asla ışık hızını geçemez bunu da şu denklem ile görebilirsiniz.

Lorentz dönüşümüne göre, v hızıyla x ekseni boyunca düzgün hareket eden bir referans sisteminde, w hızı ile giden bir cismin hızı, duruğan durumundaki referans sisteminde aşağıdaki gibidir:

Işık


W durağan referans sisteminde görülen hızdır.

Burada w yerine c koyarsanız örneğin (araba v, c hızında ve foton w da c hızında) denklemin üst kısmı c+c=2c olur. Alt kısım ise (1 + c.c/c.c) yani 2 olur. Bölüm sonucu ise 2c/2=c olacaktır :). Yani W bağıl olarak ışık hızını geçemez.

NOT: Lorentz ve Galileo dönüşümleri başlı başına araştırma konusu ancak bu konuda Çetin Bal'ın sitesinde faydalı bilgiler mevcuttur. İnceleyebilirsiniz. zamandayolculuk.com bu sayfa da sorunuzla alakalı sayfa.

NOT2: Burada (benim daha önceden sorduğum şekilde) bağıl olarak bu iki hızın toplamının 2c olması durumunda ne olur sorusunu sorduğunuzu düşünerek yanıtlamaya çalıştım.
Daha fazla