Bilmek istediğin her şeye ulaş

İstanbul Ticaret Odası

İstanbul Ticaret Odası, (kısaca İTO) İstanbul'da faaliyette bulunan ticari kurum ve kişilerin ticari işlemlerinin düzenlendiği, kayıt altına alındığı ve bu işletmelere ait sicillerin tutulduğu kurumdur. Oda faaliyetlerini genel olarak Eminönü'de bulunan merkez binasında gerçekleştirmektedir. 2005 yılı Mart ayında yapılan seçimlerle, İstanbul Ticaret Odası Başkanlığına Dr. Murat Yalçıntaş seçildi.

Ocak 2018

Gökhan Çancılar, bir soruya yanıt verdi.

İTO'nun her firmaya web sayfası projesi hakkında nereden bilgi edinebiliriz?

Valla bu geyik en az 7-8 senedir var. Web geliştirici olduğum için özellikle ilk dönemlerde "parayı buldunuz" tarzı söylemlerle karşılaşıyordum. Şuan hala ne durumda olduğu hakkında bilgim bile yok. Ki olsa bile buna firmalar hazır altyapılar ile cevap verip talebi karşılayacaktır.
Aralık 2017

Hızır Can, bir soruya yanıt verdi.

İTO'nun her firmaya web sayfası projesi hakkında nereden bilgi edinebiliriz?

Malesef İTO'nun şu an için böyle bir projesi yok.
Mayıs 2013

Hızır Can, bir soruya yanıt verdi.

Mücevharat mühendisliği ve çalışma alanları hakkında bilgi almak istiyorum?

Takı kullanımı, insanlık tarihi kadar eskidir. İlk insanlar, kemik, deniz hayvanlarının kabukları, bitki çekirdekleri, hayvan tüyleri gibi biyolojik malzemeleri, doğal metal, renkli mineral ve taşları kullanarak, teknoloji öncesi takılar üretmişlerdir. Ülkemizdeki arkeolojik kazılardan metal esaslı takıların M.Ö. 7000' den itibaren kullanıldığını göstermektedir. Anadolu’nun mineral çeşidindeki zenginliği ve tarih boyunca çeşitli uygarlıkları bünyesinde barındırması sonucu ülkemiz çok zengin ve eşsiz bir takı kültür ve teknoloji birikimine sahiptir.

Yakın tarihe kadar, babadan oğula geçen tecrübe ve bilgiye dayanarak kuyumcu atölyelerinde üretilen takılar, günümüzde dünya ülkeleri ile rekabet edebilmesi için bilimsel ve teknolojik gelişmeye dayalı olarak üretilmesi ihtiyacı doğmuş ve son yıllarda ülkemizde bu alanda üretim yapan firmalar faaliyete geçmiştir. Böylece, hem iç pazara ve hem de ihracata yönelik imalat hacmi artmış ancak buna paralel olarak bu alanda eleman yetiştirecek programlar açılmamıştır.

Diğer taraftan, günümüz modern toplumlarda, doğayı koruma bilincinin gelişmesi, malzeme bilimi ve teknolojisindeki gelişmeler, modanın hızlı değişimi ve ekonomik koşullar mücevherat alanında geleneksel üretim yöntemlerinin dışında, yeni üretim tekniklerinin kullanılmasına, sentetik ve imitasyon mücevher teknolojisinin doğmasına yol açmıştır.

Mücevherat konusu, malzeme, metalurji, maden-jeoloji, makine ve tasarım bilimlerini kapsayan bir disiplinler arası alandır. Dört yıllık lisans öğrenim programı, mücevherat alanında bilimsel ve çağdaş teknolojilere dayalı üretimi hedef alan bir imalat mühendisliği programıdır. Öğrenciler, öğrenimleri süresinde sadece üretim yöntemlerini değil, aldıkları temel bilgiler ışığında, uluslararası normlara göre doğal ve sentetik mücevherat malzemelerinin tanımlanması, sınıflandırılmasını öğrenecek, kuyumculuk alaşımlarını geliştirme ve sentetik malzemelerin üretimi alanında araştırma, geliştirme ve inovasyon yeteneklerini kazanacaktır.

Mesleki literatürü izleyebilen, kalite bilincine sahip, sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanmış öğrenciler mezun olduklarında, ülkemizin ihtiyacı olan mücevherat sanayinin yanı sıra sentetik kristal üretim ve Ar-Ge birimlerinde, uluslararası mücevherat sertifikasyonu, ticareti ve ekspertiz alanlarında çalışma imkanına sahip olacaklardır.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Mücevherat Mühendisliği Bölümü:
iticu.edu.tr/tr/sayfa/akademik/fakulteler/muhendislik/boluml...
Ocak 2012

Redeye, bir soruya yanıt verdi.

ABD'de internet üzerinden yapılan her türlü alışverişte KDV alınmadığını, bu çerçevede İTO'nun da Türkiye'de internet üzerinden yapılan alışverişlerde KDV indirimi uygulaması başlatılması için Maliye Bakanlığı nezdinde temaslarda bulunduğunu biliyor musunuz?

Ulusal reklam gelirlerinin %50 arttığından bahsedilen bir dönemde (2010-2011 aralığında) 6112 sayılı yasa ile reklamlardan alınan payın %10'dan %3'e çekildiği de akılda bulundurulduğunda böyle bir uygulama için de e-ticaret hacminin artması bekleniyor sanırım... Oysaki internet reklam gelirlerinde de dünya üzerinde %23'lük bir artıştan bahsediliyor.

20 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.