Bilmek istediğin her şeye ulaş

İşveren Ve İşgören Dengesi

Formatting of continuation data will be changing soon. To continue using the current formatting, use the 'rawcontinue' parameter. To begin using the new format, pass an empty string for 'continue' in the initial query.

Nisan 2014

Ali Rahim Şimşek, bir soruya yanıt verdi.

SGK primleri, aldıkları tam maaşları üzerinden ödenmeyenler ne yapabilir?

Çalışan kişilerin en büyük sorunlarından biri eksik yatırılan sigorta primleridir. Asgari ücretten yatan primler hem çalışanı mağdur etmekte, hem de devlet bu durumdan olumsuz etkilenmektedir. Çalışanlara ücretlerinin bir kısmı bankadan ödenmekte, bir kısmı ise elden ödenerek sigorta primleri düşük gösterilmekte ve kayıtdışılığın bir örneği karşımıza çıkmaktadır.
Oysaki çalışanın aldığı maaşın brüt tutarı hesaplanmalı ve SGK’ya aldığı brüt kazanç üzerinden bildirim yapılmalıdır. Çoğu kez “işsiz kalırım” korkusuyla çalışanlar bu duruma sesini çıkarmamakta ve düşük yatırılan primlere razı olmaktadır. İlerde emekli olduktan sonra ise eksik yatırılan primler nedeniyle emekli maaşları düşük olmaktadır. Bu yazımızda sigortalı çalışanların haklarını, uğradıkları haksız durumlar karşısında nereye başvuracaklarını ve kazanımlarının neler olacağını anlatacağız.
5510 sayılı kanuna uygun olarak işveren, çalışanını sigorta başlangıç tarihinden önce işe giriş bildirgesi ile kuruma bildirmekle yükümlüdür. Yasaya göre işveren işçinin sigorta primini aldığı gerçek ücret üzerinden tam ve eksiksiz olarak ödemek zorundadır. Eksik yatırılan ya da hiç yatırılmayan primlere karşı işçinin iş sözleşmesini derhal feshetme hakkı bulunmaktadır. Sigortalı çalıştığı işte 1 yılını doldurup sigorta primi eksik yattığı için ayrılırsa, kıdem tazminatını alma hakkı vardır. Fakat işçi sözleşmeyi feshettiği için ihbar tazminatı alma hakkı yoktur.
Sigorta primi eksik yatanlar, hiç yatmayanlar ya da düşük ücretten gösterilen çalışanlar konuyla ilgili şikayetlerini Alo 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bilgi Hattı’nı arayıp dile getirebilirler. Bunun sonucunda kurumun denetim ve kontrolle görevli memurları işyerine gelecek ve kendi mevzuatlarınca soruşturma yapacaktır. Elinizde belge olması yararınızadır. Ücret ödenirken imzalanan dökümanlar, ödeme makbuzları, bordrolar bu belgelerdendir. Bu belgelerle sigorta primlerinin eksik bildirildiği anlaşılırsa ücretler düzeltilecek, ayrıca işverene gecikme cezası, gecikme zammı ve idari para cezası verilecektir.
Sigortasız çalışanlar konuyla ilgili şikayetlerini Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri veya Merkez Müdürlükleri’ne yapmalıdır. Müracaatlar işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğü’ne yazılı olarak yapılmalıdır. Şikayet dilekçesine çalışılan yerin ünvanı, adresi, işyerinde hangi aralarda çalıştığı, çalışanın adı soyadı, imzası, T. C kimlik numarası açık adresi eklenmelidir. İşyerinde çalışıyorken yapılan şikayetlerden olumlu sonuç alma ihtimali daha yüksektir. İşçinin fiilen çalıştığı tespit edilmiş olur ve o gün itibariyle sigortası başlar. Çalışanın önceden işyerinde çalıştığı tespit edilirse, geriye dönük 1 yıllık sigortalılığı kazandırılır.
Çalışan işyerinden ayrıldıktan sonra şikayetini yaparsa, işyerinde fiilen çalıştığının ispatı ortadan kalkmış olur. Çalışan çalıştığı döneme ait ücret ödemelerini elden almışsa ve elinde ücret ödemelerine dair herhangi bir belge yoksa durumu kanıtlayamaz ve kendisine herhangi bir hizmet kazandırılamaz. İşyeri sahibi de işçiyi sigortalı yapmadığı için karşı karşıya kalacağı cezai yaptırımlardan kaçmak için, çoğu sefer o işçinin kendi işyerinde çalıştığını kabul etmez. Bu durumda işçi mahkemeye başvurarak hizmet tespit davası açmalıdır.
5510 sayılı kanunun 86. Maddesine göre aylık prim ve hizmet belgesi işveren tarafından verilmeyen veya çalıştıkları kurumca tespit edilmeyen sigortalılar, çalıştıklarını hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak 5 yıl içinde iş mahkemesine başvurarak alacaklarını ilam ile ispatlayabilirlerse, bunların mahkeme kararında belirtilen aylık kazanç toplamları ile prim ödeme gün sayıları dikkate alınır.
Kasım 2012

Hüseyin Göksu, bir soruya yanıt verdi.

Mobbing nedir? Nasıl karşı konulabilir?

bir elemanını işten çıkarmaya çalışan şirketin,bu elemanına baskı yapıp onun işten kendi rızasıyla ayrılmasını sağlamaktır esas amaç tazminat ödememektir...mobbinge karşı yapılabilecek en mantıklı şey o işin gerektirdiği tüm sorumlulukları harfiyen yerine getirip mümkünse bunları belgelemektir.örneğin şirket sizi iş için biyere gönderdiğinde sizin ilgiliden gerekli izin kağıdını almanız,ileride şirketin bu eleman şu tarihte sebepsiz yere işi terketti iddiasını ileri sürmesini engelleyecektir.bu sadece basit bir örnekti,her işi belgeleyerek yapmak rakibin eline koz geçmesini engelleyecektir.

Ekim 2012

Cem Deyupoğulları, bir soruya yanıt verdi.

Mobbing nedir? Nasıl karşı konulabilir?

İş yerlerinde belli kişilere yapılması planlanan ve yapılan baskı politikasıdır.Genelde soyut şekilde yapılır..Kişinin kendi isteğiyle işten çıkması amacı taşır..
Ağustos 2012

Hakan Damar, bir soruya yanıt verdi.

Mobbing nedir? Nasıl karşı konulabilir?

TM Telekomun zamanında bana uyguladığı şey!

Nisan 2012

Redeye  yeni bir  gönderide  bulundu.

Bilişim Hukukunun "Konuşulmayanları"

Bilişim Hukuku

Kayıt gereklidir.

Kayıt için: ibbhm.org
Nisan 2012

Hilal Korkmaz, bir soruya yanıt verdi.

İflas eden şirket çalışanları ne yapmalıdır?

İflas kararının ardından borçlu şirket aleyhine yürütülen tüm icra takipleri duruyor ve başka icra davası açılamıyor. Bu nedenle iflas eden şirketten alacağı olan çalışanların artık bu şirkete karşı bir icra davası açması mümkün olmuyor. Fakat bu kişiler işçilik haklarından doğan alacaklarını,  iflas masasına ellerindeki belgeleri sunarak alacaklarını sıra cetveline kaydettirebiliyorlar.

İşçi hakları korunduğu için iflas masasında öncelikli olarak ele alınıyorlar. Eğer sundukları belgeler kabul edilmezse sonradan sıra cetveline itiraz edebiliyorlar.
Mart 2012

Nazende , bir soruya yanıt verdi.

İstanbul Esenyurt'da yanarak ölen işçiler öldükten sonra sigortalanmışlar. Merak ediyorum... Sizce patronları hapse atılacak mı?

Sigorta mevzuatına göre; işveren işçi işe başlamadan birgün öncesinde sigortaya bildirme zorunluluğu vardır. Bu kuralın ihlalinde para cezası var.Büyük ihtimalle bu cezayı öder. İşveren yukardakilerle bir daha böyle yapmaması konusunu bir yemekte buluşup konuşur ve olay kapanır. Ha bir de haftasonuna kadar bu olay kapanır yeni bir toplu olarak ölüm olması beklenir konuşulması için!!! Çünkü tek tek ölümler medyamızda haber değeri taşımıyor. Biz de hiç böyle şeyler olmuyorlarla hayatımıza devam ediyoruz mutlu mesut :(( Geçmişte Tuzla tersanelerinde onlarca insan öldükten sonra tepkiler üzerine önlemler alındı. Olan yine ölenlere ve yakınlarına oldu :((
Mart 2012

Buse Sonugelen, bir soruya yanıt verdi.

Mobbing eğitimi nedir?

Mobbing çok yeni bir kavram. İş hayatında bir çalışanın başka bir çalışana bilerek yaptığı duygusal-psikolojik saldırı anlamındadır. Örneğin; bir çalışanla alay ederek onu işten çıkarmaya zorlamak gibi.

Mobbing eğitimi ise çalışanlara mobbing hakkında bilgi vererek onların nelerle karşılaşabileceği ve bu sorunla nasıl başa çıkabileceklerini anlatmak amacıyla yapılan eğitimdir.
Mart 2012

Hakan, bir soruya yanıt verdi.

Fazla çalışma (mesai) yapmak istemeyen işçinin iş akdi tazminatsız fesh edilebilir mi?

Öncelikle iş akdinin nasıl yapıldığına bakmak gerekir. Aksine bir hüküm yoksa işçi, işverenin yasal olarak yaptığı fazla çalışma emrine uymak zorundadır.

 

Fazla çalışma emri yasal yöntemin dışında ise işçi bu görevi reddetme hakkına sahiptir.

 

Ayrıca uzun süreli fazla çalışmalar Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin muhtelif kararları ile 'hayatın olağan akışına aykırı bulunmuş' ve bir dava işveren lehine verilen karar bozumuştur.

 

Şu halde delil ve kanun kapsamında değerlendirmek mümkün olmayacağı için fazla çalışmanın reddi tazminatsız olarak iş akdinin feshine gerekçe olabilir demek zordur. Çünkü söz konusu işçinin cinsiyeti-yaşı-sağlık durumu-işin niteliği varılacak kararı etkileyebilecek önemli unsurlardır.

8 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.