Bilmek istediğin her şeye ulaş

Java, Sun Microsystems mühendislerinden James Gosling tarafından geliştirilmeye başlanmış açık kodlu, nesneye yönelik, zeminden bağımsız, yüksek verimli, çok işlevli, yüksek seviye, adım adım işletilen (yorumlanan-interpreted) bir dildir.

Nisan 2019

Ferhat Şenel, bir soruya yanıt verdi.

Hiç programlama dili bilmeyen biri, Android platformunda uygulama ve oyun yapmak için hangi aşamaları geçmelidir?

Kotlin ile Android Eğitim Seti bularak sıfırdan başlamak.
Ama en azından mantığını bilmen işini çok kolaylaştırırdı.
Nisan 2017

Serdar Yalçın, bir soruya yanıt verdi.

Java ile yazılmış bir library .Net ortamına dahil edilip kullanılabilir mi?

Evet ve hayır.
Açayım biraz. Eğer çok özel bir library elinde ise ve aynı işlevi yapan bir library .NET ortamında mevcut değil ise, dolaylı yollarla bu sağlanabilir. Tam olarak .NET ortamında olmasa da böyle bir kullanım yaptım. Ama çok tercih edilen, doğru bir yöntem değil bu. Zaten genel olarak Java ortamında hazırlanan bir library'nin .NET ortamında eşleniği çok büyük ihtimalle vardır.
Haziran 2016

Mehmet Turk, bir soruya yanıt verdi.

Temmuz 2015

Furkan Acar, bir soruya yanıt verdi.

Hiç programlama dili bilmeyen biri, Android platformunda uygulama ve oyun yapmak için hangi aşamaları geçmelidir?

Öncelikle hiç programlama dili bilmemeyi,

Ondan sonra ise IDE ve SDK kullanmayı bilmemeyi geçmeli.
Haziran 2015

Hüsnü İşleyen  yeni bir  gönderide  bulundu.

Mayıs 2015

Yakup Yiğit, bir soruya yanıt verdi.

Nisan 2015

Mehmet KURT, bir soruya yanıt verdi.

Mart 2015

Mehmet Turker, bir soruya yanıt verdi.

Java'daki 'void' nedir ve ne işe yarar? Return metotlarında return etmek, döndürmekten kasıt nedir?

Bu konuyu tam anlayabilmek için fonksiyon ve prosedür arasındaki farkı bilmek gerekir.

Basitçe;
Prosedür (Procedure) : Bir takım işlemler yapan ancak değer döndürmeyen alt yordamı kasteder
Fonksiyon (Function) : Yine bir takım işlemler yapan ancak bir değer döndüren alt yordamları ifade eder.

C orta düzeyli bir dil olduğu için, çoğu dilde bulunan fonksiyon prosedür ayrımı ihmal edilmiştir. C dilinde bütün fonksiyon ve prosedürlerin kalıbı aynıdır. Ancak değer döndürmeyen bir fonksiyon tanımlayacağın zaman fonksiyonun döndürdüğü değer tipini belirlen tip cast yerine "void" ifadesini kullanırsın. Eğer tanımladığı bir fonksiyonsa, yani değer döndüren bir alt yordam ise o zaman da fonksiyonun döndüreceği değeri işlem sonunda "return" ifadesi ile yüklersin.

Yani:

void prosedur_1() {
//Bu bir prosedürdür. Burada işlemler yapılır ama sonuçta
// döndürülebilen bir değer oluşmaz.
}int fonksiyon_1() {
//Bu bir fonksiyondur. Burada bir işlem yapılır ve bir değer döndürülür
int dondurulecek_deger=10;
return dondurulecek_deger;
}

gibi.
Halbuki pascal/delphi, basic gibi sözdizimleri (syntax leri) kuralcı dillerde ise bu ayrım vardır :

Function fonksiyonum(param1: integer) : ingeter;
beginvarDondurulecek_Sonuc : Integer;
Dondurulecek_Sonuc : =10;
fonksiyonum : = Dondurulecek_Sonuc;
end;
Procedure presedurum(param1: integer) ;
begin...end;

yukarıda görebileceğin gibi, bu dillerde "return" gibi genel bir ifade kullanmazsın, alt yordamın tipini (fonksiyon mu yoksa prosedür mü olduğunu) baştan belirttiğin için değer döndürmek için doğrudan yordamın kendi adını kullanırsın.

282 kişi

Konunun Takipçileri

İlgili Konular

JavaServer Faces

18 Kullanıcı   2 Soru   1 Yanıt

Play Framework

1 Kullanıcı   0 Soru   0 Yanıt