Bilmek istediğin her şeye ulaş

Jeokimya

Jeokimya ya da yerkimyası Dünya'nın ve diğer gezegenlerin kimyasal bileşimlerini, kaya ve toprakları etki altında tutan kimyasal süreçleri ve tepkileri, Dünya’nın kimyasal bileşenlerine ilişkin maddi ve enerjetik döngüleri ve bunların atmosfer ve hidrosfer ile etkileşimlerini yer ve zaman bakımından konu alan bir yerbilim dalıdır. Bir başka deyişle jeokimya, gerek Dünya’daki gerekse diğer gezegenlerdeki yeryuvarı ve çevresini oluşturan beş ayrı kütledeki (litosfer, pedosfer, hidrosfer, biyosfer, atmosfer) tüm kimyasal olayları inceler. Jeokimya, temel jeokimya ve uygulamalı jeokimya olmak üzere iki ana dala ayrılmaktadır. Temel jeokimya, yeryuvarı ve çevresindeki kimyasal olayları, elementlerin dağılımlarını ve değişik ortam koşullarında bu dağılım özelliklerini denetler. Böylece yerin jeolojik geçmişi ile ilgili olaylara ve ortam koşullarına bir açıklık getirmeye çalışır. Uygulamalı jeokimya, temel jeokimyanın tüm yasa ve bilgilerini kuramsal açıdan fazla irdelemeden maden aramaları ve çevre sorunlarının çözümüne uygulanır.

Mayıs 2013

Devrim Güren, bir soruya yanıt verdi.

Jeokimya neyi inceler?

Jeokimya ya da yer kimyası Dünya'nın ve diğer gezegenlerin kimyasal bileşimlerini, kaya ve toprakları etki altında tutan kimyasal süreçleri ve tepkileri, Dünya’nın kimyasal bileşenlerine ilişkin maddi ve enerjetik döngüleri ve bunların atmosfer ve hidrosfer ile etkileşimlerini yer ve zaman bakımından konu alan bir yer bilim dalıdır.
Mart 2012

Buse Sonugelen, bir soruya yanıt verdi.

Jeokimya neyi inceler?

Yeryuvarlığını ve çevresindeki atmosfer,biyosfer,hidrosfer,pedosfer ve litosferi de inceler.
Mart 2012

Emine Can Karadağ, bir soruya yanıt verdi.

Jeokimya neyi inceler?

Jeokimya jeoloji,mineralbilim,kimya,fiziksel kimya, hidroloji gibi birçok daldan yararlanarak yeryuvarlağını kimyasal açılardan inceler.
Mart 2012

Aykut Kardaş,  yeni bir soru sordu.

3 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.