Bilmek istediğin her şeye ulaş

Kalite Standartları

Formatting of continuation data will be changing soon. To continue using the current formatting, use the 'rawcontinue' parameter. To begin using the new format, pass an empty string for 'continue' in the initial query.

Ocak 2015

Şenol Deniz Ikizer, bir soruya yanıt verdi.

Güneş gözlüğünün kaliteli olduğunu nasıl anlayabiliriz?

Gözlüklerinizi bilinen yerlerden Optik mağazalarından alırsanız oradaki Tester veya marka güvencesiyle anlayabilirsiniz. Onun dışında orijinal veya kaliteli olduğunu meslek erbabları bilebilir çünkü kalitelide olsa göze uygun olmayan güneş gözlükleride vardır. Örneğin ben yeşil cam kullanamıyorum kahve sarı tonları kullanabilliyorum. Takmak anlamak için yeterli olmayabiliyor her zaman.
Eylül 2014

Şaman  yeni bir  gönderide  bulundu.

Çin mallarının kalite probleminin sırrı çözüldü

O ülke çalışanlarını burçlarına göre alıyor!
Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'de bazı şirketler çalışanlarını burçlarına göre seçiyor.

1517

Doğum gününüz 23 Ağustos ile 22 Eylül arasındaysa (Başak burcuysanız) Çin’de iş bulma imkanınız çok düşük.

EN ŞANSIZ BURÇ OLARAK KABUL EDİLİYOR
İddialara göre bir işveren için en şansız burç Başak. Başak insanları "seçici, şımarık ve obsesif-kompulsif olma adayı" olduğu gerekçesiyle iş başvurularından değerlendirme dışı bırakılıyor. Başak’tan sonra en çok sevilmeyen bir diğer burç ise Balık ve ardından Akrep burcu da tercih edilmiyor.

İLANLARDA BİLE BELİRTİLİYOR
İddialara göre şirketler iş ilanlarından bile burçlara göre hareket ediyor. New Republic adlı yerel bir gazetede Hong Konglu bir seyahat şirketinin İkizler, Terazi ve Kova burcunda çalışanlar aradığını belirtti. Yine aynı gazete bir emlak şirketinin sırf Akrep olduğu için bir başvuruyu değerlendirmediğini yazdı.

Düzenin, özenin, mükemmeliyetin burcunu işe almazlarsa olacağı budur...


kaynak: egehaber.com/o-ulke-calisanlarini-burcla... .
Haziran 2014

Şaman  yeni bir  gönderide  bulundu.

ULUSLARARASI KALİTE MÜHENDİSLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI

''Türk Patent Enstitüsü Marka Tescil Kayıt No: 2013/75167''
21-22 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

''İNGİLTERE ULUSLARARASI KAYIT KONTENJANI 30 ADAY İLE SINIRLIDIR''

Not: İstanbul Uluslararası Kontenjan Kayıtları Başlamış Olup Uluslararası Kontenjan Kayıtları Başvuru Önceliğine Göre Alınmaktadır.

[ BÜTÜN DÜNYADA KABUL GÖREN; ULUSLARARASI KAYITLI SINAV VE SERTİFİKASYON ONAYI İLE / ENGLAND, UNITED KINGDOM ]3133

GİRİŞ:

ISO 9001:2008
[ International Quality Engineering Certification Program ]
[ Uluslararası Kalite Mühendisliği Sertifika Programı ]

Yönetim Sistemleri Denetçi Sertifikasyonu

Müşterilere sunulan ürün ve hizmetlerin kalitesi, bunları ortaya çıkaran kuruluş süreçlerinin hatasız çalışması ile doğrudan ilişkilidir. Kuruluşun süreçlerinde meydana gelebilecek problemler ve hatalar, sonuçta sağlanan ürün ve hizmetlerde “değişkenlik”, diğer bir deyişle “düşük kalite”yi ortaya çıkaracaktır. Kalite mühendisliği, bir kuruluşun, stratejik planlama, pazarlama, ürün ve üretim süreci tasarımı, üretim gibi süreçlerini etkin bir şekilde planlaması, uygulaması, performansını izlemesi ve sürekli iyileştirmesi için, bir çok yönetimsel ve istatistiksel araç sunmaktadır. Eğitim içerisinde, esasen şirket çapındaki iyileştirme faaliyetlerinin organizasyonu ve yönetilmesi için birer “sistem” olarak tasarlanan mega araçların yanında, küçük çaplı spesifik problemler için kullanılabilecek özel kalite geliştirme araçları çeşitli örnekler ile katılımcılara aktarılacaktır. Bu eğitimi tamamlayanlar, çalıştıkları kuruluşlarda, tüm kalite yönetimi ve iyileştirme faaliyetlerinin planlanması ve uygulanmasında liderlik yapabilecek bilgi seviyesine ulaşmış olacaktır.

Kamu ve/veya özel kurum ve kuruluşların insan kaynakları prosedürlerinde görev tanımına uygun lise, ön lisans ve lisans eğitimini tamamlamış ve uluslararası standart eğitimlerini almış personelle çalışmak ön şart ve tercihleridir.

Bilgi, teknoloji, iletişim ve küreselleşme alanlarında yaşanan hızlı gelişmeler günümüz dünyasını dönüştürerek toplumları, ayakta kalmak adına, daha kaliteli ve rekabetçi ürünler / hizmetler üretmek yarışına sokmuştur. Bu gelişmeler ışığında, tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun, kaliteli ürün ve hizmet sunumu zorunluluk haline gelmiştir. Bütün kuruluşlarda ve sektörlerde bunun başarılabilmesi ve devamlılığının sağlanabilmesi, ancak sunumun bütün aşamalarını kapsayan, sürekli gelişmeyi hedefleyen ve sistematik bir anlayışa dayanan Kalite Yönetim Sistemi’nin uygulanmasıyla mümkündür.

KAMU VE VEYA ULUSLARARASI ÖZEL KURUM VE KURULUŞLARIN ARADIĞI KRİTERLERDE;

1- KURS İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER / PROGRAMIN AMACI:

1.1- TÜM BÖLÜM VE BRANŞLARDA (Öğrenci, Mezun)
1.1. 1- Profesyonel iş yaşamına girişte ve yükselmede Kamu ve /veya Özel Kurum ve Kuruluşların aradığı bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanmak.
1.1. 2- Ön lisans ve Lisans eğitimini destekleyerek uluslararası düzeyde standart kabul edilen yönetim sistemlerinin kriterlerini sağlamak.
1.1. 3- İşletme yönetimini belirlenmiş uluslararası standartlar ve stratejiler doğrultusunda (ISO 9001:2008) planlamak, denetlemek ve yönetmek.
1.1. 4- Kamu ve /veya Özel Kurum ve Kuruluşların aradığı uluslararası standartlara göre faaliyet göstermek ve bunu uzmanlık olarak belgelendirmek.
1.1. 5- Uluslararası düzeyde standart kabul edilen yönetim sistemlerinin kriterlerini sağlayarak ISO 9001 belgelendirme ve denetiminde mensup olunan kuruluşu yetkili kuruluşlar nezdinde temsil etmek ve Yönetici, Denetçi ve Danışmanlık yetkinliği edinmek.
1.1. 6- ISO 9001 gereğince ve ISO 19011 ile uyum içinde taraf denetimlerinin gerçekleştirebilmeleri için ihtiyaç duyulan denetçi yetkinliği edinmek, standardın şartlarının etkin olarak uygulanıp uygulanmadığını belirlemek için planlı aralıklarla gerçekleştirilen kuruluş iç tetkikleri yapabilmek.
1.1. 7- Uluslararası bir meslek…

1.2- KAMU VE /VEYA ÖZEL KURUM VE KURULUŞLARDA;
1.2. 1- Kalite departmanında çalışabilir, Kalite Başkanlığı, Direktörlüğü yada Müdürlüğü yapabilirsiniz.
1.2. 2- QMS İç Denetçi olabilirsiniz.
1.2. 3- Kalite yönetim sistemleri danışmanlığı yapabilirsiniz.
1.2. 4- Kalite yönetim sistemleri eğitmeni olabilirsiniz.
1.2. 5- QMS Yönetim Temsilcisi olarak Üst Yönetimde görev yapabilirsiniz.

1.3- ULUSLARARASI BELGELENDİRME VE DENETİM ALANINDA;
1.3. 1-Uluslararası KYS Baş Denetçi / QMS Lead Auditor olabilirsiniz.
''IRCA QMS Auditor/Lead Auditor Training Course/KYS Baş Denetçi Eğitim Sınav''
IRCA ISO 9001:2008 Baş Denetçi eğitim sınavına ISO 9001 eğitimi almış (QMS Kalite Mühendisliği ''ISO 9001 Temel eğitim ve İç Tetkik Eğitim'' standardında bilgi ve deneyim sahibi kişiler başvurabilir ve Uluslararası KYS Baş Denetçi / QMS Lead Auditor olabilmek için IRCA eğitim şartıdır (Tüm dünyada geçerli olan bir unvandır.).
1.3. 1.1- IRCA (International Register of Certificated Auditors) : Dünyanın ilk ve en büyük uluslararası kayıtlı denetçi eğitim onay makamı; eğitim, sınav ve denetçi belgelendirme kuruluşu.
1.3. 2- ISO 9001:2008 maddelerinin (özellikle iç denetim ile ilgili) genel açıklaması
1.3. 3- Bir iç denetimcinin sorumluluklarını, aktivitelerini ve davranış biçimlerini açıklamak
1.3. 4- Uygunluk ile bir iç denetim etkinliğinin farkının anlaşılması
1.3. 5- ISO 19011 ve ISO 9001 ile uyumlu olarak bir kalite yönetim sistemi iç denetiminin planlanması, gerçekleştirilmesi, raporlanması ve takibi
1.3. 6- İç Denetimi gerçekleştirmek ve objektif delillerin gözlemleme, mülakat ve doküman inceleme ile elde edilmesi
1.3. 7- Denetim çıktı ve sonuçlarının sunulması ve denetim raporunun yazılması

2-PROGRAM İÇERİĞİ:

Bölüm 1- Yönetim ve Liderlik
Bölüm 2- ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitim
Bölüm 3- ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
Bölüm 4- ISO 19011 Kalite ve Çevre Yönetim Sist. Tetkik Kılavuzu
Bölüm 5- Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi
Bölüm 6- Ürün ve Süreç Tasarımında Kalite
Bölüm 7- Kalite Geliştirme Araçları

3-PROGRAM İÇERİĞİ İLE İLGİLİ EK BİLGİLER:

3.1- ISO 9001:2008 maddelerinin (özellikle iç denetim ile ilgili) genel açıklaması
3.2- Bir iç denetimcinin sorumluluklarını, aktivitelerini ve davranış biçimlerini açıklamak.
3.3- Uygunluk ile bir iç denetim etkinliğinin farkının anlaşılması
3.4- ISO 19011 ve ISO 9001’ le uyumlu olarak bir kalite yönetim sistemi iç denetiminin planlanması, gerçekleştirilmesi, raporlanması ve takibi
3.5- İç Denetimi gerçekleştirmek ve objektif delillerin gözlemleme, mülakat ve doküman inceleme ile elde edilmesi
3.6- Denetim çıktı ve sonuçlarının sunulması ve denetim raporunun yazılması

4-ÖN BİLGİ GEREKSİNİMİ:

Katılımcıların eğitime katılımları öncesinde aşağıda belirtilen konularda gerekli bilgilere sahip olmaları önerilir:

4.1- ISO 9001:2008 yapı ve amacı, PUKO (Planla, Uygula, Kontrol et ve Önlem al) döngüsü
4.2- ISO 9000’de verildiği şekilde kalite yönetim terim ve tanımları

5-KATILIMCILAR ICIN NOTLAR:

5.1- Toplam kurs 16 saatlik okuma ve çalışmalardan ibarettir.
5.2- Cep telefonu, vb. kullanımı kursu bölebileceği için kesinlikle yasaktır. Dışarıyla iletişimi sağlamak üzere kurs süresince yeteri kadar ara verilecektir.
5.3- Kursun tamamıyla anlaşılmasını sağlamak üzere, tüm adaylara kursa katılmadan önce ISO 9001:2008 standardı ile ilgili ön bilgi sahibi olmaları için gerekli dokümanlar verilecektir.
5.4-Katılımcılar, tüm kurs süresi boyunca eğitimci(ler) tarafından sürekli olarak değerlendirilecektir. Ders sırasındaki kötü zaman uygulamaları bu formda dikkate alınacaktır.
5.5- Kurs boyunca, her bir katılımcı tüm alıştırmalarda notla değerlendirilecektir.
5.6-Her bir katılımcının kursu geçmesi için, tüm kurs boyunca yapılan bütün alıştırmalara katılması zorunludur.
5.7- Her bir katılımcı, planlanmış aktivitenin bir parçası olarak, tüm alıştırmalara, çalışmalara ve rol yapma ya da gerçek denetçi konumuna aktif olarak katılmak zorundadır.
5.8- Kurs sonunda 60 dakikalık yazılı bir sınav uygulanacaktır. Geçme notu 63’tür (En yüksek not 90’dır.).

6-EĞİTMEN / GÖZLEMCİ / PERFORMANS DEĞERLENDİRME

6.1- certTR Group Uluslararası Baş Eğitmen(ler) / Lead Tutor
6.2- certTR Group Baş Denetçi / Lead Auditor
6.3- certTR Group Belgelendirme ve Denetim Direktörü
6.4- certTR Group SEM Direktörü
6.5- certTR Group Uluslararası Eğitim Sınav Değerlendirme Komisyonu

7-PROGRAM /EĞİTİM TARİHİ-SÜRESİ / EĞİTİM YERİ / ÜCRET VE HESAP BİLGİSİ:

7.1- Eğitim tarihi 21-22 Haziran 2014 (16 Saat) dır.
7.2- Eğitim yeri İstanbul'dur (Anadolu Yakası, Kadıköy) .
7.3- Eğitim ücreti 157 GBP (İngiliz Sterlini) karşılığı (Uluslararası kayıt harcı, Doküman, Belge) 549 TL ‘dir. Döviz kuru sabit olarak 3,5 TL alınmıştır.
7.4- Uluslararası kayıt işleminin tamamlanabilmesi ve programa katılan adayların denetçiler tarafından gerçek kişi olduklarına dair gözlemlenebilmesi için ’TC Nüfus Cüzdanının beyza. [email protected]erttr.com adresine iletilmesi gerekmektedir.
7.5- Ödeme dekontunun açıklama kısmına “İsim Soyisim/
GG-Q-2-AD İSTANBUL” yazarak dekontun beyza. [email protected] adresine iletilmesi gerekmektedir.

8-SERTİFİKASYON/ONAY:

8.1- Katılımcıların eğitim süresindeki performanslarına (alıştırmalara, çalışmalara, rol yapma ya da gerçek Kalite Mühendisi/Denetçi konumuna aktif olarak katılma) göre; 5 Kıtada 44 uluslararası ofisi bulunan ve 15 dilde yerel olarak ilgili eğitimleri veren, dünyanın önde gelen eğitim sağlayıcısı onayı ve International certTR Group Denetimine tabi, üzerindeki özel hologram sayesinde kopyalanması mümkün olmayan “QUALITY ENGINEERING CERTIFICATION PROGRAM ” belgesi İngilizce olarak, İngiltere’den gelecek olan onaylı eğitim belgesi kargo/posta yolu ile katılımcılara teslim edilecektir.

9-BİLGİ ve ULUSLARARASI KAYIT:

certTR Group

INTERNATIONAL CERTIFICATION | AUDITING | TRAINING | ACCREDITATION CONS.

ULUSLARARASI BELGELENDİRME | DENETİM | EĞİTİM | AKREDİTASYON DNS.

Bağdat Cad | No 148-6 | Feneryolu | Kadıköy | Istanbul | Turkey

Beyza DUYUR
SEM(Sürekli Eğitim Merkezi) Direktörü

+90 (0) 216 3496763
beyza. [email protected]
certtr.com

Mesai Saatleri (09:00-18:00) Uluslararası Bilgi ve Kayıt İçin Kurumsal İletişim:
+90 (0) 216 3496763
certtr.com

Mesai Saatleri Dışı Bilgi;
Kurumsal Facebook Sayfamıza Mesaj Bırakarak Program Hakkında Bilgi Alabilirsiniz.

facebook.com/certtr
Şubat 2014

Turan Söylemez, bir soruya yanıt verdi.

Kaliteli kömür nasıl anlaşılır?

 • Kalitesiz kömür çabuk dağılıp toz olur. İçinde kömür olmayan madde vardır. Kaliteli kömür ise sert ve bütündür. Kolay parçalanmaz. Saftır.
 • Kaliteli kömürün kükürt ve külü azdır, kalori değeri yüksektir.
 • Kömürün nemi en az değerde olmalıdır. İthal kömürlerin nemi %10'u geçmez.
 • Satın aldığınız yerden kömürün menşei ve kalitesi ile ilgili belgeleri görebilirsiniz (Kömür menşei belgesi, İstanbul Valiliği kömür satış belgesi, ocak sevk fişi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sevk fişi vb) .
Temmuz 2013

Samet Polat, bir soruya yanıt verdi.

Öğrenciler açısından hangi marketler daha uygun kalite ve fiyat imkanları sunmaktadır?

Yakınlarında eğer varsa pazara gitmeni öneririm temizlik maddelerini dia dan uygun fiyata bulabilirsin
Aralık 2012

Tayfun Sanar, bir soruya yanıt verdi.

Araba üreticilerinin kalite bakımından ülkelere göre tercih sıralaması nedir?

Almanya'yı tek geçerim. Japonya yı da es geçmeyiniz.

Kasım 2012

Ece Naz Sonat, bir soruya yanıt verdi.

Bir puronun kalitesi nasıl anlaşılır?

 • Kaliteli puronun her tarafı düzgün ve eşit sarılmıştır.
 • Çabuk alev almaz.
 • Ne gevşek ne de çok sıkı sarılmıştır.
 • Kaliteli puronun kokusundan yaprak ve tütün kokusu alırsınız.
 • İyi bir puro içtikten sonra ağzınızdaki puro tadını 1-2 saat boyunca hissedersiniz.Sonra tamamen kaybolur.

Sigara

Kasım 2012

Ece Naz Sonat, bir soruya yanıt verdi.

Çikolatanın kaliteli olup olmadığını nasıl anlayabiliriz?

 • Kakao yağı 34 derecede eridiği için kaliteli çikolataya dokunulduğunda erimeye başlar.
 • Çikolatanın kahverengisi kızılımsıysa daha kaliteli bir kakao çekirdeği kullanılmış demektir.
 • Kaliteli çikolatayı kırdığınızda ses çıkması gerekir.
 • Pürüzsüz ve yumuşak olur.
 • Ağızda yapışkan bir tat bırakmaz.

Çikolata

Ekim 2012

Ece Naz Sonat, bir soruya yanıt verdi.

Nargilenin kalitesini nasıl anlarız?

Aslında tütün kadar nargilenin de çok önemi vardır.Nargilenin ser kısmı nikel-krom ya da bakır döküm olmalıdır.Bakır tenekeden yapılmış tercih edilmemelidir çünkü zamanla kararmaya başlar.Serin ucu paslanır.Bu da hem nargilenin tadını bozar hem de sağlığa zararlıdır.Ayrıca geniş ağızlı lüle kullanılması gerekir.
Ekim 2012

Unknown, bir soruya yanıt verdi.

Nargilenin kalitesini nasıl anlarız?

Nargilenin kalitesi en çok tütüne dayalıdır. Aldığımız tütünün kaliteli olması gerekir. Tütünün ne kadar koyacağımızı ayarlamamız ve kullandığımız közün kalitesi de dikkate alınmalıdır. Bence en güzel lezzetli nargile yapmak şöyledir : Lüle yi çıkartıp büyük yeşil elmayı lüle şeklinde oyup tabanına lülenin alt kısmında olduğu gibi 3 yada 4 tane delik açıp elmanın içine yine kaliteli elma tütünü koyup içmektir. Kolay kolay yanmayan ve içimi rahat bir nargile keyfi verir.
Daha fazla

21 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.