Bilmek istediğin her şeye ulaş

Kalite Yönetim Sistemi

İş Dünyası

Kalite Yönetim Sistemi; organizasyon şeması, metotlar, prosesler ve uygulama için gerekli olan kaynaklar olarak ifade edilebilir. Önceki sistemler basit istatistik ve rassal örneklemeyle endüstriyel bir ürün imalat hattının önceden tahmin edilebilir çıktılarına vurgu yapmışlardır. 20. yüzyılda işgücü girdileri sanayi toplumlarındaki en büyük maliyet unsurunu oluşturmaktaydı, bu sebeple asıl odak noktası takım çalışması ve dinamiklere kaydı. 21. yüzyılda Toplam Kalite Yönetimi, sürdürelebilirlik ve şeffaflığı birleştirme eğilimine yönelmiştir, böylelikle sermayedar ve müşteri memnuniyeti, algılanan kaliteyi yüksek oranda bunlara bağlamıştır. Kalite Yönetim Sistemi rejimleri ISO 9000 ve ISO 14000 serileri dünyada en geniş çapta uygulanan serilerdir. ISO 19011 denetim rejimi kalite ve sürekliliğin birbiriyle entegrasyonuna değinir.

Ağustos 2017

Hilal, bir soruya yanıt verdi.

İyi bir Kalite Yöneticisi nasıl olmalıdır?

Bütünsel bir zekaya sahip olmalı. Lider ruhlu ve çözüm odaklı olmalıdır. İşinin en küçük ayrıntısına bile hakim olmalı. Diğer birimlerle iş bazında sıkı ve sağlıklı bir iletişime sahip olmalı. Süreçlerdeki standartlara önem vermeli, pratik olmalı, kriz yönetiminde soğuk kanlı ve güçlü olmalıdır. Her birimden her seviyeden insandan bir şeyler öğrenebileceğinin bilincinde olmalıdır. Asla taviz vermemelidir.
Şubat 2015

İsmail Avsar, bir soruya yanıt verdi.

İyi bir yöneticinin sahip olması gereken özellikler nelerdir?

Adil ve çalışanlara eşit davranmalı terfilerde ve zamları performansa gore yapmalı ve işyerınde her zaman çalışanların motıvasyonunu üst düzeyde tutmalı.
Aralık 2014

Ulaş Çöğendezoğlu, bir soruya yanıt verdi.

İyi bir yöneticinin sahip olması gereken özellikler nelerdir?

En basit şekilde işi sahiplenmesi değil, iyisiyle/kötüsüyle, zoruyla/kolayıyla, birlikte çalıştığı insanlarla paylaşabilmesi, yığınların altından onlarla beraber çıkması gerekiyor.
Aralık 2014

Turgay Aksoy, bir soruya yanıt verdi.

İyi bir yöneticinin sahip olması gereken özellikler nelerdir?

Herkes yönetici olmak istiyor. Oysa ki iyi bir yönetici olmak hiç o kadar da kolay değildir. İyi ve etkili bir yönetici olmanın olmazsa olmaz kuralları vardır:
Yönetim

1) Adil Olmak: Yönetici mutlak adil olmalı. Ödül ya da cezayı herkese aynı şekilde dağıtmalı, standart bir yaklaşım göstermeli.
2) Yaptığı İşe Hakim Olmak: Yönetici, hangi alanda çalışıyorsa, o konuda çok bilgili olmalı. Astlarından gelen öneri, talep ve sorunlar karşısında yetersiz kalmamalı. Astlar bilgisiz yöneticilere saygı duymazlar.
3) Kendisini Güncellemek:Kendi alanındaki gelişmeleri ve güncel konuları takip etmeli.
4) Çalışanları Dinlemek:Yöneticilerin en büyük hatalarında biri astlarını dinlemeyi zaafiyet olarak görmesidir. Oysa ki masa başında yapılan planlar sahada uygulanmaktadır. Uygulayıcılarla iletişim kesilmemelidir.
5) Çalışanların Sorunlarını Görmezden Gelmemek:Çalışanların ailevi, sağlık ve maddi problemlerini görmezden gelmemeli. İmkanlar dahilinde yardımcı olunmalıdır. Bu destekleri alamayan çalışanlar şirketlerini sahiplenmeyeceklerdir.
6) Mental Olarak Güçlü Olmak:Sorunlar karşısında soğukkanlı olmalı, sinirlerine hakim olmalı, zaafiyet göstermemeli ve sabırlı olmalıdır.
7) Çalışanlara Örnek Olmak:Koyduğunuz kurallara önce siz uyun. En iyi öğüt verme yöntemi örnek olmaktır. Kıyafetinize, tavır ve davranışlarınıza dikkat edin.
8) Çalışanlara Doğru Hitap Etmek:Çalışanlar hata yaptıklarında onlara hakaret edip, topluluk önünde küçük düşürmemeli, gururunu kırmamalı. Doğru yaptıklarında da bunu söylemeli, teşekkür edebilmeli.

Yönetim

9) Kararsız Kalmamak Net Olmak: Karar verilmesi gerektiği zaman evet ya da hayır deyin. En kötü karar kararsızlıktan iyidir. Kararsız kalmanız astlarınız tarafından da zaafiyet olarak algılanacaktır.
10) Yetki Vermekten Çekinmemek: Astlarınızı geliştirin ve onlara yetki verin. Her işi siz yapamazsınız.
11) Çalışkan Olmak:Siz çalışkan olmazsanız astlarınız da olmaz. Atatürk' ün sözünü unutmayın: Bir tek şeye ihtiyacımız var o da çalışkan olmak.
12) Doğru İnsanları Doğru Mevkilere Getirmek:Hak eden insanları hak ettikleri mevkilere getirmezseniz, hem o insanların performansını düşürürsünüz hem de o mevkiden yeterli verimi alamazsınız.
13) Yaptığınız İşi Görünür Kılmak:Şirket için ya da çalışanlarınız için iyi yaptığınız şeylerin görülmesini sağlayın. İyi yaptığınız işler size artı getirecektir. Bu nedenle duyulması gerekir.
turgayaksoy.blogspot.com
Aralık 2014

Serhat Zengin, bir soruya yanıt verdi.

İyi bir Kalite Yöneticisi nasıl olmalıdır?

Çok çeşitli açılardan bakılabilir. En büyük farkında olunması gereken düşünce "Asla Sonunun olmaması" dır. Her zaman bir iş, üretim süreci daha iyi daha verimli daha kaliteli bir şekle getirilebilinir. Bu düşünce asla unutulmamalıdır. Diğer cevaplarda yazılanların dışında bir şeyler söylemek gerekirse "bir kaç üniversitede benzer konular işleyen derslere ya da buradan gelebilecek öğrencilerin stajlarıyla karşılıklı beyin fırtınası yapılabilir. Bilinmeyen ufacık bir bilgi bile sorunlara çare olabilir. Cevabımın özeti Üniversitelerle bağlantı halinde olmak diyebiliriz.
Eylül 2014

Cem Turan, bir soruya yanıt verdi.

İyi bir Kalite Yöneticisi nasıl olmalıdır?

Kalite, çok genel ifadeyle; bir mal ya da hizmetin olması gereken, umulan vasıflara uygunluğunu değerlendirme ve kontrol altında tutma disiplinlerinin bütündür. O halde, öncelikle kalite yönetimine konu olan üretimin normallik limitini belirleyecek referans bilgiye sahip olunmalıdır. Jenerik bir kalite yöneticisi olamaz çünkü ürün ve işletme koşullarına göre özgün bir yöntem geliştirilmesi, bunun için en az uygulama katmanındakiler kadar spesifik konuya hakim olunmasının sayılamaz faydası görülecektir.
Süreçlere Ait de jure standat geçmişleri kadar de faktör standartlara da önem verilmeli, mutlaka, pratik uygulama alanının değerlendirmeleri dikkate alınmalıdır.
Haziran 2014

Şaman  yeni bir  gönderide  bulundu.

ULUSLARARASI KALİTE MÜHENDİSLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI

''Türk Patent Enstitüsü Marka Tescil Kayıt No: 2013/75167''
21-22 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

''İNGİLTERE ULUSLARARASI KAYIT KONTENJANI 30 ADAY İLE SINIRLIDIR''

Not: İstanbul Uluslararası Kontenjan Kayıtları Başlamış Olup Uluslararası Kontenjan Kayıtları Başvuru Önceliğine Göre Alınmaktadır.

[ BÜTÜN DÜNYADA KABUL GÖREN; ULUSLARARASI KAYITLI SINAV VE SERTİFİKASYON ONAYI İLE / ENGLAND, UNITED KINGDOM ]3133

GİRİŞ:

ISO 9001:2008
[ International Quality Engineering Certification Program ]
[ Uluslararası Kalite Mühendisliği Sertifika Programı ]

Yönetim Sistemleri Denetçi Sertifikasyonu

Müşterilere sunulan ürün ve hizmetlerin kalitesi, bunları ortaya çıkaran kuruluş süreçlerinin hatasız çalışması ile doğrudan ilişkilidir. Kuruluşun süreçlerinde meydana gelebilecek problemler ve hatalar, sonuçta sağlanan ürün ve hizmetlerde “değişkenlik”, diğer bir deyişle “düşük kalite”yi ortaya çıkaracaktır. Kalite mühendisliği, bir kuruluşun, stratejik planlama, pazarlama, ürün ve üretim süreci tasarımı, üretim gibi süreçlerini etkin bir şekilde planlaması, uygulaması, performansını izlemesi ve sürekli iyileştirmesi için, bir çok yönetimsel ve istatistiksel araç sunmaktadır. Eğitim içerisinde, esasen şirket çapındaki iyileştirme faaliyetlerinin organizasyonu ve yönetilmesi için birer “sistem” olarak tasarlanan mega araçların yanında, küçük çaplı spesifik problemler için kullanılabilecek özel kalite geliştirme araçları çeşitli örnekler ile katılımcılara aktarılacaktır. Bu eğitimi tamamlayanlar, çalıştıkları kuruluşlarda, tüm kalite yönetimi ve iyileştirme faaliyetlerinin planlanması ve uygulanmasında liderlik yapabilecek bilgi seviyesine ulaşmış olacaktır.

Kamu ve/veya özel kurum ve kuruluşların insan kaynakları prosedürlerinde görev tanımına uygun lise, ön lisans ve lisans eğitimini tamamlamış ve uluslararası standart eğitimlerini almış personelle çalışmak ön şart ve tercihleridir.

Bilgi, teknoloji, iletişim ve küreselleşme alanlarında yaşanan hızlı gelişmeler günümüz dünyasını dönüştürerek toplumları, ayakta kalmak adına, daha kaliteli ve rekabetçi ürünler / hizmetler üretmek yarışına sokmuştur. Bu gelişmeler ışığında, tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun, kaliteli ürün ve hizmet sunumu zorunluluk haline gelmiştir. Bütün kuruluşlarda ve sektörlerde bunun başarılabilmesi ve devamlılığının sağlanabilmesi, ancak sunumun bütün aşamalarını kapsayan, sürekli gelişmeyi hedefleyen ve sistematik bir anlayışa dayanan Kalite Yönetim Sistemi’nin uygulanmasıyla mümkündür.

KAMU VE VEYA ULUSLARARASI ÖZEL KURUM VE KURULUŞLARIN ARADIĞI KRİTERLERDE;

1- KURS İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER / PROGRAMIN AMACI:

1.1- TÜM BÖLÜM VE BRANŞLARDA (Öğrenci, Mezun)
1.1. 1- Profesyonel iş yaşamına girişte ve yükselmede Kamu ve /veya Özel Kurum ve Kuruluşların aradığı bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanmak.
1.1. 2- Ön lisans ve Lisans eğitimini destekleyerek uluslararası düzeyde standart kabul edilen yönetim sistemlerinin kriterlerini sağlamak.
1.1. 3- İşletme yönetimini belirlenmiş uluslararası standartlar ve stratejiler doğrultusunda (ISO 9001:2008) planlamak, denetlemek ve yönetmek.
1.1. 4- Kamu ve /veya Özel Kurum ve Kuruluşların aradığı uluslararası standartlara göre faaliyet göstermek ve bunu uzmanlık olarak belgelendirmek.
1.1. 5- Uluslararası düzeyde standart kabul edilen yönetim sistemlerinin kriterlerini sağlayarak ISO 9001 belgelendirme ve denetiminde mensup olunan kuruluşu yetkili kuruluşlar nezdinde temsil etmek ve Yönetici, Denetçi ve Danışmanlık yetkinliği edinmek.
1.1. 6- ISO 9001 gereğince ve ISO 19011 ile uyum içinde taraf denetimlerinin gerçekleştirebilmeleri için ihtiyaç duyulan denetçi yetkinliği edinmek, standardın şartlarının etkin olarak uygulanıp uygulanmadığını belirlemek için planlı aralıklarla gerçekleştirilen kuruluş iç tetkikleri yapabilmek.
1.1. 7- Uluslararası bir meslek…

1.2- KAMU VE /VEYA ÖZEL KURUM VE KURULUŞLARDA;
1.2. 1- Kalite departmanında çalışabilir, Kalite Başkanlığı, Direktörlüğü yada Müdürlüğü yapabilirsiniz.
1.2. 2- QMS İç Denetçi olabilirsiniz.
1.2. 3- Kalite yönetim sistemleri danışmanlığı yapabilirsiniz.
1.2. 4- Kalite yönetim sistemleri eğitmeni olabilirsiniz.
1.2. 5- QMS Yönetim Temsilcisi olarak Üst Yönetimde görev yapabilirsiniz.

1.3- ULUSLARARASI BELGELENDİRME VE DENETİM ALANINDA;
1.3. 1-Uluslararası KYS Baş Denetçi / QMS Lead Auditor olabilirsiniz.
''IRCA QMS Auditor/Lead Auditor Training Course/KYS Baş Denetçi Eğitim Sınav''
IRCA ISO 9001:2008 Baş Denetçi eğitim sınavına ISO 9001 eğitimi almış (QMS Kalite Mühendisliği ''ISO 9001 Temel eğitim ve İç Tetkik Eğitim'' standardında bilgi ve deneyim sahibi kişiler başvurabilir ve Uluslararası KYS Baş Denetçi / QMS Lead Auditor olabilmek için IRCA eğitim şartıdır (Tüm dünyada geçerli olan bir unvandır.).
1.3. 1.1- IRCA (International Register of Certificated Auditors) : Dünyanın ilk ve en büyük uluslararası kayıtlı denetçi eğitim onay makamı; eğitim, sınav ve denetçi belgelendirme kuruluşu.
1.3. 2- ISO 9001:2008 maddelerinin (özellikle iç denetim ile ilgili) genel açıklaması
1.3. 3- Bir iç denetimcinin sorumluluklarını, aktivitelerini ve davranış biçimlerini açıklamak
1.3. 4- Uygunluk ile bir iç denetim etkinliğinin farkının anlaşılması
1.3. 5- ISO 19011 ve ISO 9001 ile uyumlu olarak bir kalite yönetim sistemi iç denetiminin planlanması, gerçekleştirilmesi, raporlanması ve takibi
1.3. 6- İç Denetimi gerçekleştirmek ve objektif delillerin gözlemleme, mülakat ve doküman inceleme ile elde edilmesi
1.3. 7- Denetim çıktı ve sonuçlarının sunulması ve denetim raporunun yazılması

2-PROGRAM İÇERİĞİ:

Bölüm 1- Yönetim ve Liderlik
Bölüm 2- ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitim
Bölüm 3- ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
Bölüm 4- ISO 19011 Kalite ve Çevre Yönetim Sist. Tetkik Kılavuzu
Bölüm 5- Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi
Bölüm 6- Ürün ve Süreç Tasarımında Kalite
Bölüm 7- Kalite Geliştirme Araçları

3-PROGRAM İÇERİĞİ İLE İLGİLİ EK BİLGİLER:

3.1- ISO 9001:2008 maddelerinin (özellikle iç denetim ile ilgili) genel açıklaması
3.2- Bir iç denetimcinin sorumluluklarını, aktivitelerini ve davranış biçimlerini açıklamak.
3.3- Uygunluk ile bir iç denetim etkinliğinin farkının anlaşılması
3.4- ISO 19011 ve ISO 9001’ le uyumlu olarak bir kalite yönetim sistemi iç denetiminin planlanması, gerçekleştirilmesi, raporlanması ve takibi
3.5- İç Denetimi gerçekleştirmek ve objektif delillerin gözlemleme, mülakat ve doküman inceleme ile elde edilmesi
3.6- Denetim çıktı ve sonuçlarının sunulması ve denetim raporunun yazılması

4-ÖN BİLGİ GEREKSİNİMİ:

Katılımcıların eğitime katılımları öncesinde aşağıda belirtilen konularda gerekli bilgilere sahip olmaları önerilir:

4.1- ISO 9001:2008 yapı ve amacı, PUKO (Planla, Uygula, Kontrol et ve Önlem al) döngüsü
4.2- ISO 9000’de verildiği şekilde kalite yönetim terim ve tanımları

5-KATILIMCILAR ICIN NOTLAR:

5.1- Toplam kurs 16 saatlik okuma ve çalışmalardan ibarettir.
5.2- Cep telefonu, vb. kullanımı kursu bölebileceği için kesinlikle yasaktır. Dışarıyla iletişimi sağlamak üzere kurs süresince yeteri kadar ara verilecektir.
5.3- Kursun tamamıyla anlaşılmasını sağlamak üzere, tüm adaylara kursa katılmadan önce ISO 9001:2008 standardı ile ilgili ön bilgi sahibi olmaları için gerekli dokümanlar verilecektir.
5.4-Katılımcılar, tüm kurs süresi boyunca eğitimci(ler) tarafından sürekli olarak değerlendirilecektir. Ders sırasındaki kötü zaman uygulamaları bu formda dikkate alınacaktır.
5.5- Kurs boyunca, her bir katılımcı tüm alıştırmalarda notla değerlendirilecektir.
5.6-Her bir katılımcının kursu geçmesi için, tüm kurs boyunca yapılan bütün alıştırmalara katılması zorunludur.
5.7- Her bir katılımcı, planlanmış aktivitenin bir parçası olarak, tüm alıştırmalara, çalışmalara ve rol yapma ya da gerçek denetçi konumuna aktif olarak katılmak zorundadır.
5.8- Kurs sonunda 60 dakikalık yazılı bir sınav uygulanacaktır. Geçme notu 63’tür (En yüksek not 90’dır.).

6-EĞİTMEN / GÖZLEMCİ / PERFORMANS DEĞERLENDİRME

6.1- certTR Group Uluslararası Baş Eğitmen(ler) / Lead Tutor
6.2- certTR Group Baş Denetçi / Lead Auditor
6.3- certTR Group Belgelendirme ve Denetim Direktörü
6.4- certTR Group SEM Direktörü
6.5- certTR Group Uluslararası Eğitim Sınav Değerlendirme Komisyonu

7-PROGRAM /EĞİTİM TARİHİ-SÜRESİ / EĞİTİM YERİ / ÜCRET VE HESAP BİLGİSİ:

7.1- Eğitim tarihi 21-22 Haziran 2014 (16 Saat) dır.
7.2- Eğitim yeri İstanbul'dur (Anadolu Yakası, Kadıköy) .
7.3- Eğitim ücreti 157 GBP (İngiliz Sterlini) karşılığı (Uluslararası kayıt harcı, Doküman, Belge) 549 TL ‘dir. Döviz kuru sabit olarak 3,5 TL alınmıştır.
7.4- Uluslararası kayıt işleminin tamamlanabilmesi ve programa katılan adayların denetçiler tarafından gerçek kişi olduklarına dair gözlemlenebilmesi için ’TC Nüfus Cüzdanının beyza. [email protected] adresine iletilmesi gerekmektedir.
7.5- Ödeme dekontunun açıklama kısmına “İsim Soyisim/
GG-Q-2-AD İSTANBUL” yazarak dekontun beyza. [email protected] adresine iletilmesi gerekmektedir.

8-SERTİFİKASYON/ONAY:

8.1- Katılımcıların eğitim süresindeki performanslarına (alıştırmalara, çalışmalara, rol yapma ya da gerçek Kalite Mühendisi/Denetçi konumuna aktif olarak katılma) göre; 5 Kıtada 44 uluslararası ofisi bulunan ve 15 dilde yerel olarak ilgili eğitimleri veren, dünyanın önde gelen eğitim sağlayıcısı onayı ve International certTR Group Denetimine tabi, üzerindeki özel hologram sayesinde kopyalanması mümkün olmayan “QUALITY ENGINEERING CERTIFICATION PROGRAM ” belgesi İngilizce olarak, İngiltere’den gelecek olan onaylı eğitim belgesi kargo/posta yolu ile katılımcılara teslim edilecektir.

9-BİLGİ ve ULUSLARARASI KAYIT:

certTR Group

INTERNATIONAL CERTIFICATION | AUDITING | TRAINING | ACCREDITATION CONS.

ULUSLARARASI BELGELENDİRME | DENETİM | EĞİTİM | AKREDİTASYON DNS.

Bağdat Cad | No 148-6 | Feneryolu | Kadıköy | Istanbul | Turkey

Beyza DUYUR
SEM(Sürekli Eğitim Merkezi) Direktörü

+90 (0) 216 3496763
beyza. [email protected]
certtr.com

Mesai Saatleri (09:00-18:00) Uluslararası Bilgi ve Kayıt İçin Kurumsal İletişim:
+90 (0) 216 3496763
certtr.com

Mesai Saatleri Dışı Bilgi;
Kurumsal Facebook Sayfamıza Mesaj Bırakarak Program Hakkında Bilgi Alabilirsiniz.

facebook.com/certtr
Kasım 2012

Osman Kutlu, bir soruya yanıt verdi.

Söz sahibi olunan işletme bir kobi dahi olsa, profesyonellik adına "Personel Yönetmeliği oluşturmak sorun teşkil eder mi?

bakış açısına göre değişir...

profesyonellik, kurumsallık ve düzen adına mükemmel bir şey olur. hatta kesinlikle gereklidir...

ancak,

uygulamada patronun keyfine göre yürüyorsa işler, hiç bir anlamı olmayacağı gibi, firmanın ciddiyetine zarar verir.

personelin motivasyonuna da büyük oranda zarar verir. çünkü söylenen başka, uygulanan başkadır. bu da personelin kendi başının çaresine bakmasını getirir ki, yazılanların hepsi hikaye olur...

68 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.