Bilmek istediğin her şeye ulaş

Kalıtım

Genetik

YÖNLENDİR Genetik

Ekim 2013

Tarık Gandur, bir soruya yanıt verdi.

Madde bağımlılığı kalıtım yoluyla geçer mi?

Madde bağımlılığı kalıtım yolu ile geçmez. Ancak burada belki yatkınlıktan söz edilebilinir. Yani maddeyi kötüye kullanma yatkınlığı genetik olabilir. Bağımlılık yapıcı maddeleri belli bir süre kullandığı takdirde herkes bağımlı olacaktır. Bu sebeple burada kötüye kullanım yatkınlığından ve risk alma davranışı yatkınlığından söz etmek mümkün olabilir. Diğer taraftan şunun ayırdına varmak zordur: bağımlı bir babanın oğlu da bağımlı oldu ise genetik sebeplerden dolayı mı yoksa babasını görüp model aldığı için mi bağımlı oldu. Çevre, maddeye ulaşım kolaylığı gibi pek çok etken maddeyi kötüye kullanımı etkiler. Kişinin çevresinde madde tüketen çok ise doğal olarak kendisinin de tüketme riski yüksek olacaktır. Bu duruma bir de genetik yatkınlık eşlik ediyorsa risk büyür. Ancak maddeye ulaşımı zor olan kişi genetik yatkınlığı olsa bile ulaşımı maddeye maruz kalmayacağından riski azdır.
Ekim 2013

Özgür Ersoy, bir soruya yanıt verdi.

Madde bağımlılığı kalıtım yoluyla geçer mi?

Hayır geçmez ama bir maddeye bağımlı olma ihtiyacı veya bağımlı olunan bir maddeden kurtulma iradesi kalıtım yoluyla geçebilir.
Ekim 2013

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

Haziran 2013

Gündüz Ayar, bir soruya yanıt verdi.

Hangi genetik hastalıklar babadan bebeğe geçebilir?

Vücudumuzda 23 çift kromozom bulunur. Bunların 22 tanesi otomazal kromozomdur. Yani vücut özelliklerinin kalıtıldığı kromozomlardır. Diğer bir çift kromozom X-Y kromozomudur. Bu kromozomlar da cinsiyet belirler. Bazı hastalıklar otomazal kromozomlarla kalıtılırken bazı hastalıklar X veya Y'ye bağlı geçiş gösterebilir. Babadan geçen hastalıklar da aynı anneden geçen hastalıklar gibi otomazal hastalıklar olabilir. Bunların kalıtımı anne veya babada çok farklı değildir. Ancak X'e bağlı geçiş gösteren hastalıklar babada ve annede çok farklı şekilde görülebilirler. Çünkü anne adaylarında 2 X kromozomu vardır, babalarda ise 1 X ve 1 Y kromozomu vardır. X'e bağlı kalıtılan hastalıklar arasında hemofili erkeklerde görülür. Fakat aynı hastalığı sağlıklı erkeğin bebeği olduğunda bebek eğer kızsa hastalık görülmez, taşıyıcılık görülür.
Haziran 2013

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

Haziran 2013

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

Mayıs 2013

Devrim Güren, bir soruya yanıt verdi.

Şiddet kalıtsal mıdır?

Şiddete eğilimin kalıtsal temelleri olduğunu gösteren bulgular vardır. Ancak şiddet davranışlarının ortaya çıkmasında tek neden bu değildir. Toplumsal, çevresel ve psikolojik etkenler de önemli rol oynar.

3 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.