Bilmek istediğin her şeye ulaş

Kar, bir yağış çeşididir. Çok sayıda kar kristal çeşidi olmasına rağmen hepsi altı köşelidir. Kar tanelerinin kristal yapıları birbirinin tıpa tıp aynısı değildir. Mikroskopla büyütülen kar taneleri üzerinde yapılan araştırmalarda, kristal yapıları birbirinin aynı olan iki kar tanesine rastlanmamıştır. Kar kristalleri üzerinde ilk araştırmaları yapan ABD'li Wilson Bentley, gördüğü muhteşem sanat karşısında adeta büyülenmiş ve elli yıl boyunca sürekli kar kristali fotoğrafı çekmiştir. Elde ettiği 6000 resim içinde kristal yapıları birbirinin aynı olan iki kar tanesine rastlayamamıştır. Daha sonraları diğer bilim adamlarının sürdürdüğü çalışmalar neticesinde şimdiye kadar kar tanecikleri arasında aynı büyüklükte, aynı şekilde ve aynı sayıda su molekülü ihtiva eden iki kristal bile bulunamamıştır. Kar kristallerinin şekillerinin çok fazla çeşitlilik göstermesi, popüler olan "birbirine benzer iki tane yok" ifadesine yol açmıştır. İstatistik olarak mümkün olmasına rağmen, yere inerken kristalin maruz kaldığı sıcaklık ve nem çok fazla değişkenlik gösterdiği için aynı şekilde iki kristal oldukça ender oluşur. 1885 yılından itibaren mikroskopla fotoğraflama yöntemi ile ikiz kar kristali arama girişimleri sonucunda bugün binlerce kar kristalinin farklı varyasyonlarını bilmekteyiz. Aynı koşullarda oluşan kar kristallerinin birbirlerine benzer olmaları, oluşum ortamları birbirine ne kadar çok benzerse, o kadar olasıdır. Birbirinin aynısı iki kar kristali 1988 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Wisconsin eyaletinde tespit edilmiştir. Çapları 2-4 mm, ağırlıkları ise yaklaşık 0,005 gram olan kar tanecikleri havanın gösterdiği direnç sebebiyle süzülerek (limit hızla) yere inerler. Bu inme sırasında tanecikler birbirlerini ittiklerinden yapışmazlar. Özelliklerini koruyarak yere inerler. Bunlar güneş ışığını tamamen yansıttıkları için beyaz olarak görülürler. Kar yağışı genellik...

Ocak 2015

Gökhan Biçer  yeni bir  gönderide  bulundu.

Aralık 2014

Celal, bir soruya yanıt verdi.

Kar ve dolu arasındaki fark nedir?

Bulutların içindeki havanın sıcaklığı, kar ve yağmurun oluşma biçimini belirler. Yüzeye yakın hava sıcaklığının donma noktasının altında olduğu kar yağar. Üzerinde olduğu bölgelerdeyse kar tanelerinin erimesi nedeniyle yağmur yağar.

Doluysa, kümülonimbüs bulutlarından oluşur. Bu bulutların içerisinde yukarı ve aşağı doğru esen çok güçlü hava akımları vardır. Dolu tanecikleri bulut içerisinde yukarı-aşağı doğru savrulurken daha fazla buzla kaplanarak büyürler. Hava akımlarının onları taşıyamayacağı bir ağırlığa ulaştıklarında da yere düşerler.

Kar da, dolu da aslında buz kristallerinden oluşuyor. Ancak bunların oluşumları ve biçimleri bulundukları yükseklik, sıcaklık ve hava akımlarının şiddetine göre değişiyor. Sonuçta, bize ulaşan ya buz kristallerinden oluşmuş kar tanecikleri ya da buz katmanlarından oluşmuş doludur.
Mayıs 2014

Caner Sayın, bir soruya yanıt verdi.

Yağmur, kar, dolu gibi yağışlar nasıl oluşur?

Yağmur Oluşumu;

  1. Evre : Okyanuslardaki köpüklenme ile oluşan sayısız hava kabarcığı sürekli ortaya çıkmakta ve su zerreleri sürekli olarak gökyüzüne fırlamaktadır. Tuzca zengin olan bu zerreler daha sonra rüzgarlarla taşınır ve atmosferde yukarılara doğru yol alırlar. Aerosol adı verilen bu küçük parçacıklar "su tuzağı" adı verilen bir mekanizmayla yine denizlerden yükselen su buharını kendi çevrelerinde minik damlalar halinde toplayarak bulut damlalarını oluştururlar.
  2. Evre : Tuz kristallerinin ya da havadaki toz zerrelerinin etrafında yoğunlaşan su buharı sayesinde bulutlar oluşur. Bunların içindeki su damlacıkları çok küçük olduklarından (0.01 ile 0.02 mm çapında) havada asılı kalırlar ve göğe yayılırlar. Böylece gök bulutlarla kaplanır.
  3. Evre : Tuz kristallerinin ve toz zerreciklerinin etrafında biraraya gelen su parçacıkları iyice yoğunlaşarak yağmur damlalarını oluştururlar. Böylece havadan daha ağır bir konuma gelen damlalar buluttan ayrılarak yağmur biçiminde yere düşmeye başlarlar.


Kar Oluşumu;

Kar yağışı genellikle hava sıcaklığı -4 °C ilâ -20 °C arasındayken olur. Bu yağış sıcaklık sıfırın altında birkaç derece olduğunda ağır nemli ebatları bir santimetreye ulaşan parçalar halinde gerçekleşir. “Lapa lapa kar yağması” tabiri bu durum için kullanılır. Atmosfer ile toprağın sıcaklıkları eşit olursa yüzeye ulaşan kar hemen erimez. Toprak sıcaklığı atmosfer sıcaklığının üzerinde ise yere düşen kar kısa sürede erir.Dolu Oluşumu;

Yağmur damlaları fırtına nedeniyle donar. Yere doğru inerken hava akımları bunları bir aşağı bir yukarı sürükleyerek daha büyük buz parçaları hâline getirir. Ağırlaşan buz parçaları yere düşer. Buna dolu denir.
Aralık 2013

Melek Taş, bir soruya yanıt verdi.

Kar ve dolu arasındaki fark nedir?

Kar yavaş yağar fakat dolu hızlıHava Durumu
Aralık 2013

Gizli Kullanıcı, bir soruya yanıt verdi.

Kar ve dolu arasındaki fark nedir?

Bulutların süblümleşmesi bulutların hava sıcaklağı karda dolu da aslında buz kristellerinden oluşur kar tanecekleri yada buz katmanlarından oluşmuş doludur
Temmuz 2013

Aytaç Dicleli, bir soruya yanıt verdi.

Kar yağınca yollara neden tuz dökülür?

Öncelikle şunu belirteyim ki tuz ve şeker suda erimez çözünür. İkisi farklıdır. Erime katının ısı alarak sıvı hale geçmesidir çözünme ise bir maddenin çözücü içinde homojen dağılmasıdır. Yani tuz ve şeker suda çözüldüğünde hala katı haldedir sadece gözle görülmeyecek kadar küçük parçalara ayrılmıştır. Suyun içinde her hangi bir madde homojen olarak çözünürse suyun donma noktası düşer. Bu düşüş suda çözdüğümüz maddenin tanecik derişimi ile ilgilidir. Çözdüğümüz maddenin ne kadar çok taneciği varsa donma noktası o kadar düşecektir. Şeker, moleküler yapılı bir maddedir suda çözüldüğünde moleküllerine ayrılır. Tuz ise iyonik yapılıdır ve çözündüğünde iyonlarına ayrılır. Kısaca şu örneği verirsem sanırım daha kolay anlaşılır. 1 mol şeker (180 gram), suda çözülürse suyun donma noktasını x kadar düşürür. 1 mol tuz (NaCl 58.5 gram) çözülürse 2x kadar düşürür. Çözdüğümüz tuzun iyon sayısı ne kadar çoksa donma noktası o kadar düşecektir.
Temmuz 2013

Gündüz Ayar, bir soruya yanıt verdi.

Kar yağınca yollara neden tuz dökülür?

Tuz suyun içinde şekerin eridiği gibi erimez. Buzun içine girince onu çözer. Tuz yine kalır ama buz çözüldüğü için artık o su değil, tuzlu sudur ve erime noktası saf sudan daha düşüktür. Buzlanmış yollara tuz dökülünce, tuz önce buz ile çözümlenerek bir buzlu su tabakası oluşturur ve bu çözeltinin donma noktası düşük olduğu için, sıfırın altındaki sıcaklıklarda bile donmadan kalabilir.
Haziran 2013

Turan Söylemez, bir soruya yanıt verdi.

Buzlu ve karlı yollarda otomobil kullanırken nelere dikkat edilmelidir?

  • Kaygan yüzeylerde çekişin olduğu tekerlekler patinaja düştüğünde, araç daha fazla zorlanmamalıdır. Diğer pek çok dinamik etkende olduğu gibi gaz tepkilerinizi de ufak değişimlerde yapmalısınız. Vites değişimlerinde debriyajı aniden bırakmayın. Tekerlekleri patinaja düşürebilecek zeminlerde ikinci hatta üçüncü viteslerde kalkış yapmaya özen gösterin. Patinaj ile yola tutunmaya çalışmak debriyaj balatalarının ve lastiklerin ömründen çalar. Gaz pedalına basarken sanki ayağımızın altında yumurta varmış gibi davranmak gerekir.
  • Kaygan zeminlerde yol alırken, takip mesafenizi daha uzun tutun. Karlı veya buzlu zeminde panik fren yaptığınızda aracınızın kuru zemine oranla çok daha uzun mesafede durabilir. Hatta başka bir yere çarpana kadar ilerleye de bilir. Bu tip durumları yaşamamak için panik frenden olabildiğince kaçının. Yavaşlama için motor frenini tercih edin. Mümkün olduğu kadar vites küçülterek yavaşlamak gerekir.
  • Kuru zeminlerde dahi ani direksiyon tepkileri, aracın ağırlık merkezini kolaylıkla bozarken, kaygan zeminlerde bu durum daha da kolay gerçekleşir. Gaz ve fren tepkilerindeki sakin karakteri direksiyon için de uygulamalısınız. Dönmek istediğiniz yöne tayin ettikten sonra yavaşça o yöne doğru hareketi gerçekleştirmelisiniz. Sert yapılan her hareket otomobilin çok daha sert bir biçimde tepki vermesine yol açacaktır.
Mart 2013

Tutku Yılmaz, bir soruya yanıt verdi.

Su şeffaf olmasına rağmen kar neden beyazdır?

Suyun donmuş hali buzdur ve renksizdir. Su buharının donmuş halinede kar
diyoruz.BU her kar tanesi ise çok sayıda buz kristallerinden
oluşmaktadır. Kristallerinde bir çok yüzeyi bulunuyor.İşte karın beyaz
renkli olmasının sebebi de ışığın bu yüzeyden yansımasıdır.

Kar

İşin özü aslında ışığın gözün retinasına ulaşmasıyla oluşan bir algılamadır.
Bu algılamalar ışığın maddeler üzerine çarpması ve birazının yansıması
birazınında soğurulması nedeniyle çeşitlilik gösterir ki bu renk veya
renk tonu olarak adlandırılır.

Bir kar kristalinin üzerine güneş ışığı düştüğünde, güneş ışığı kar
kristalleri tarafından bir kaç kez saçılır. Işığın hiçbir kısmı
diğerlerine nazaran daha çok yutulmaz ve saçılmaz. Yani ışıktaki tüm
renkler eşit olarak yansıdığından karın rengi beyaz olarak görünür.


Kar

Tüm dalga boyları aynı anda gözümüze ulaşırsa bunu beyaz , hiç ışık ulaşmazsa bunu siyah olarak algılarız.
Ocak 2013

Ece Naz Sonat, bir soruya yanıt verdi.

Yağmur yağdığında şimşek veya yıldırım oluşmasına rağmen neden kar yağdığında bunlar görülmez?

Yıldırım ve şimşek ani hava değişimlerinde oluşur.Sıcak ve soğuk hava karşılaştığında yalıtkan olan hava iletken hale gelir havadaki elektrik akımı yerle bulutlar arasında bir hat oluşturur.Karlı havalarda ani bir değişim olmadığı için şimşek çakmaz ya da yıldırım düşmez.Ama hava aniden değişirse bazı istisnalar olabilir yine de çok kısa sürer.

Atmosfer Olayları

Aralık 2012

Ece Naz Sonat, bir soruya yanıt verdi.

Karlı havada araba nasıl sürülür?

  • Takip mesafesi normalin iki katı olmalıdır.
  • Gaz ve fren pedallarına yumuşak basılmalıdır.
  • Ani direksiyon hareketlerinden kaçınılmalıdır.
  • Yokuş inerken motorun frenleme gücünden faydalanılmalı,fren pedalına belirli aralıklarla çok hafif basılmalı.
  • Zincir kullanılmalı.
  • Acil durumlar için arabada bulundurulan ekipmanlar eksiksiz olmalıdır.
  • Kar lastiği 7 derece ve altındaki tüm hava koşullarında kullanılmalıdır. Buz harici her türlü karlı zeminde en büyük yardımcı olacaktır.
Kar
Temmuz 2012

Gonca Köse, bir soruya yanıt verdi.

Yağan kar taneleri neden birbirine değmez?

Kar taneleri hava akımlarına karşı direçlidir. Bu sayede yavaş yavaş yere doğru inerler. Bu iniş sırasında kar taneleri birbirine değmez çünkü kar taneleri birbirini iter. Bu özelliklerini yeryüzüne inene kadar korurlar ancak yer yüzüne yaklaştıkça rüzgarın etkisiyle birbirlerine karışabilirler.
Daha fazla

4 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.